Sjukvårdspolitiker saknar kunskap om vården

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Marianne Sjöberg

Är sjukvårdspolitiker lämpliga att driva sjukvården i Sverige? Knappt 9 av 10 sjuksköterskor anser att sjukvårdspolitikerna inte gör ett bra arbete. Den absolut största bristen är att de saknar kunskap om sjukvården.

Sjuksköterskorna som anser att de politiskt ansvariga för sjukvården inte gör ett bra arbete, fick följdfrågan ”På vilket sätt brister sjukvårdspolitikerna i sitt arbete?”

Saknar verklighetsförankring
Främst menar man att politiker inte har en aning om hur vården fungerar. Man ställer sig frågan hur man kan ta beslut utan varken insikt eller verklighetsförankring. ”De verkar inte förstå vad patientsäkerhet innebär.” Politiker som hävdar att arbete inom exempelvis äldreomsorgen är ”enklare arbeten”, som lämpar sig för nyanlända eller arbetslösa, förstår inte att allt arbete inom hälso- och sjukvård kräver utbildning, ämnesspecifik fördjupning och lämplighet. En sån inställning från politiker påvisar deras okunskap som kan leda till vanvård, felbehandling och dödsfall.

Kortsiktiga lösningar
Politiker skapar lagar och förutsättningar för att vården ska fungera, men många av dem har inte satt sin fot på en avdelning eller operationsavdelning.
Man upplever att de inte ser grundproblemen inom hälso- och sjukvård utan tänker kortsiktigt, en mandatperiod i taget och de bara släcker bränder.
Personalen måste få anledning att stanna och vidareutbilda sig i yrket. Här kommer återigen frågan om rimliga löner, en god arbetsmiljö upp som en grundförutsättning för att ha öppna avdelningar med kompetent och nöjd personal. Sjukvården måste få kosta då forskningen ökar och det innebär dyrare behandlingar.
Man vill se att politiker också lyssnar mer på personalen när de fattar sina beslut. ”Det behöver vara sjuksköterskor och läkare på chefspositioner, som förstår sig på den komplexa verklighet vårdpersonal jobbar i.”

Felprioriteringar
Politiker lägger pengar på nya projekt istället för att satsa på de befintliga sjukhusen som går på knäna. Man upplever att politiker tar många ekonomiska beslut som de inte ser konsekvenserna av och heller inte tar ansvar för. Pengarna styr och felaktiga prioriteringar drabbar i hög grad både personal och patienter. ”Problemen inom vården måste uppmärksammas och man måste satsa på vården istället för att alltid bara spara och spara.”

Sjukvårdspolitikers brister
1. Saknar kunskap om sjukvården
2. Dålig verklighetsförankring
3. Kortsiktiga lösningar
4. Lyssnar ej på personalen
5. Felprioriteringar
6. Saknar konsekvensanalys av beslut
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.