Presentation
Infektionskliniken Kronoberg

Ett spännande jobb som ger både bredd och djup

Publicerad 1 april 2020
Foto: Martina Wärenfeldt
Liselott Svanberg, Ann-Louise Breider och Emmie Haraldsson, sjuksköterskor på infektionskliniken vid lasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Liselott Svanberg, Ann-Louise Breider och Emmie Haraldsson, sjuksköterskor på infektionskliniken vid lasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt

Det har gått 27 år sedan Ann-Louise Breider började på infektionskliniken Kronoberg som nyexaminerad sjuksköterska. Ett yrkesval hon inte har ångrat.
– Här bedriver vi specialiserad infektionsvård dygnet runt, ett utvecklande och spännande arbete som ger bred kompetens.

På infektionskliniken vid lasarettet i Växjö vårdas patienter med många olika diagnoser. Något som gör kliniken till en bra plantskola för sjuksköterskor som befinner sig i början av sin karriär. Verksamheten ger snabbt en bred kompetens men även specialkunskaper inom exempelvis vårdhygien, akutsjukvård och mikrobiologi. Liksom Ann-Louise Breider började sjuksköterskorna Liselott Svanberg och Emmie Haraldsson på kliniken direkt efter avslutad utbildning. Och precis som Ann-Louise har de stannat kvar.
– Jag gjorde en praktik här utan några direkta planer på att stanna. Men jag trivdes så himla bra både med kollegor, arbetsmiljö och verksamheten i sig. Det är ett spännande och varierande jobb där du ständigt lär dig nya saker, säger Emmie.
Hon får medhåll av Liselott som började på kliniken 2003. Under de gångna åren har hon bland annat vidareutbildat sig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård.
– Jag avslutade min specialistutbildning 2018. Sedan dess delar jag min tid mellan arbete på avdelningen och verksamhetsutveckling.
De tre kollegorna är överens om att en tjusningarna med infektionssjukvård är det detektivarbete som följer med jobbet.
– Patienterna har ibland ganska oklara diagnoser, vilket kräver en del utredning för att få reda på vad det handlar om. Inte sällan finns en multisjukdom i botten som gör att situationen blir komplicerad. Andra gånger kommer det in unga patienter som varit kärnfriska i hela sitt liv innan de hastigt insjuknade och hamnade här. Vi möter det mesta, konstaterar Ann-Louise.

Är du nyfiken på Infektionsvård? Klicka här för att läsa mer och ansök

I stormens öga
Just nu är det Coronaviruset som upptar mycket av deras tid. Avdelningsarbetet fortsätter som vanligt men det är mycket mottagningsarbete och provtagningar. I skrivande stund har det ännu inte kommit in någon patient med Covid-19 som behövt inneliggande vård på kliniken.
– Vi räknar med att det kommer när spridningen blir större. Eftersom vi är den enda infektionskliniken i länet kommer vården att hamna på oss. Vi befinner oss mitt i stormens öga även om den riktiga orkanen ännu inte har kommit, säger Ann-Louise.
Att arbetet är mångfacetterat, varierande och utvecklande är tre viktiga anledningar till att hon snart kan räkna in 30 år i yrket. En trevlig arbetsmiljö och bra kollegor är andra betydelsefulla faktorer som gjort att ett jobbskifte aldrig varit aktuellt.
– Det är en väldigt bra klinik med högt i tak där det är lätt att samarbeta med alla yrkeskategorier.
Den goda kollegiala stämningen gör också att det är lätt att komma in som ny sjuksköterska i verksamheten.
– Vi får ofta fin kritik av studenter som gör sin praktik hos oss. Att vi är så många kollegor med lång erfarenhet upplevs som en stor trygghet, berättar Emmie, som är huvudhandledare på avdelningen.

Mentor
Alla nya sjuksköterskor erbjuds en gedigen regionövergripande introduktionsutbildning och en mentor på avdelningen.
– Infektion är ett bra ställe att börja på eftersom verksamheten ger ett så brett medicinskt kunnande förutom själva infektionsspecialiteten, säger Liselott.
Bredden ger också möjligheter till fördjupning inom olika områden.
– Det pågår en ständigt utveckling av verksamheten, i både stort och smått. Vi är bland annat i färd med att vidareutveckla den personcentrerade vården. Dessutom finns det en nutritionsgrupp, arbetsmiljöteam och en grupp med inriktning på att undvika fallolyckor, för att nämna några. Här finns stora möjligheter att driva projekt utefter intresse. Har man idéer så tas det emot positivt, säger Ann-Louise.
På frågan om man som sjuksköterska på en infektionsavdelning utvecklar mer eller mindre bacillskräck än folk i allmänhet, kommer svaret snabbt och unisont: Mindre!
– Vi har lite mindre bacillskräck än andra men är kanske lite bättre på att tvätta händerna, något som räcker långt, inte minst i dessa tider, fastslår de tre kollegorna.

Är du nyfiken på Infektionsvård? Klicka här för att läsa mer och ansök

Infektionskliniken Kronoberg

Infektionskliniken Kronoberg bedömer och behandlar infektionssjukdomar, och bedriver specialiserad resemedicinsk verksamhet i Kronoberg. Kliniken utför även konsultverksamhet på lasaretten i Växjö och Ljungby.

Infektionskliniken har cirka 60 medarbetare och består av:

  • Infektionsmottagningen
  • Infektionsavdelning 17
  • Resemedicinska mottagningen
  • Sprututbytesmottagning

www.kronoberg.se