Presentation
Karolinska

Utvecklas på Tema akut och reparativ medicin

Publicerad 1 april 2020
Foto: Johan Marklund
Rebecka Schmidt, omvårdnadschef för akut och trauma och Emil Andersson, omvårdnadschef på intensivakuten på Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Rebecka Schmidt, omvårdnadschef för akut och trauma och Emil Andersson, omvårdnadschef på intensivakuten på Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

På nya Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge arbetar du i sammanhållna vårdkedjor med akut sjuka och traumapatienter. Här finns många karriärspår både kliniskt och inom ledarskap. Det är en spännande tid, då du verkligen kan göra avtryck.

Den första januari i år sjösattes den nya organisationen, som innebär stora fördelar för såväl patienter som medarbetare. Nu får patienter med svåra akuta tillstånd högspecialiserad vård i en sammanhållen process, genom hela vårdförloppet, från det akuta omhändertagandet till rehab och hemskrivning. Omvårdnadsområdena omfattar akutmottagning och specialistmottagning i samarbete med de medicinska enheterna akut och trauma, akutkirurgi och ortopedi. Det är en patientgrupp med ett brett spektrum av tillstånd och som ofta kräver många olika insatser genom vårdkedjan.

Sammanhållet flöde
För dig som är sjuksköterska finns många möjligheter till ett spännande, omväxlande och utvecklande jobb. Här finns chans att få en mer ledande roll, på Karolinska universitetssjukhuset, både i Solna och i Huddinge.
– Tidigare var vården av den här patientgruppen mer fragmenterad, men nu är det ett sammanhållet flöde. Vi har en och samma ledningsgrupp och alla strävar mot samma mål. De olika delarna berikar och inspirerar varandra, och för sjuksköterskor skapar den nya organisationen öppningar för nya roller, berättar Rebecka Schmidt, som är intensivvårdssjuksköterska i botten och nu är omvårdnadschef för akut och trauma på Karolinska sjukhuset i Solna.
Hennes kollega Emil Andersson, som är omvårdnadschef på intensivakuten i Solna, håller med. För sjuksköterskor ger verksamhetens bredd flera karriärspår. En spännande funktion är ledningssjuksköterska, som är en roll man kan utvecklas till om man har intresse för ledarskap.
– Detta är en möjlighet för den som vill ha en ledande roll i teamet. Det är en funktion där man får prioritera resurser, coacha juniora medarbetare och handleda. Ledningssjuksköterskan kommunicerar även med andra verksamheter och har ett övergripande helhetsansvar. Samtidigt är man nära den kliniska verksamheten, förklarar Emil.

Jobba med oss på Tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Kompetensutveckling
För att passa som ledningssjuksköterska är det bra att ha ordentlig klinisk erfarenhet och vara trygg i sin yrkesroll. Vården är högt specialiserad och har ett tydligt 24/7-perspektiv. Verksamheten måste vara robust dygnet runt, så ledningssjuksköterska är en roll för mer seniora medarbetare. Man behöver inte nödvändigtvis ha erfarenhet från akutsjukvård, för det lär man sig här. Det finns också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling för att fylla kunskapsluckor.

Dynamisk tid
Siri Odelfalk och Maria Bergqvist arbetar inom Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Siri är omvårdnadschef för akutkirurgi och trauma och Maria har samma roll på en medicinsk akutvårdsavdelning. De lyfter fram att det är en spännande och dynamisk tid att komma till Tema akut och reparativ medicin. Verksamheten håller på att ta form, och den som är drivande och engagerad har stora möjligheter att påverka vården.
– Det är inte bara en klyscha att man kan vara med och göra avtryck i verksamheten. Jag upplever att man lyssnar på medarbetarna och tar vara på det engagemang och de idéer som finns. Det går snabbt att omsätta goda omvårdnadsidéer i handling, säger Maria, som trivs med att vara tillbaka i akutsjukvården efter flera år på andra avdelningar.

Personliga egenskaper styr
Siri lyfter fram rollen som omvårdnadschef. För henne var det en chans att utvecklas som chef och bygga upp avdelningen från start. Hon hade ingen tidigare professionell erfarenhet av ledarskap, men hade jobbat kliniskt i flera år på en ortopedisk avdelning. Hon lockades också av att arbeta med akutsjukvård.
– Det känns väldigt kul och utmanande att få vara med från början. Här på Karolinska universitetssjukhuset finns en öppenhet för att låta drivna och engagerade medarbetare axla ledande roller. Man kan gå direkt från ”golvet” till ledare; det är personliga egenskaper som styr, säger hon.
Alla fyra framhåller att Karolinska universitetssjukhuset erbjuder karriärvägar och möjligheter, som troligtvis saknar motstycke i svensk sjukvård. Här kan du som är sjuksköterska utvecklas kliniskt, som chef och ledare eller inom forskning. Det finns en stark fokus på omvårdnad, och insikt om sjuksköterskans centrala roll i vården. På Tema akut och trauma kan du utvecklas och göra skillnad – på riktigt!

Maria Bergqvist, omvårdnadschef på en medicinsk akutvårdsavdelning och Siri Odelfalk, omvårdnadschef för akutkirurgi och trauma på Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Johan Marklund
Maria Bergqvist, omvårdnadschef på en medicinsk akutvårdsavdelning och Siri Odelfalk, omvårdnadschef för akutkirurgi och trauma på Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Johan Marklund

Jobba med oss på Tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Tema Akut och Reparativ Medicin

]Vi är ett nybildat tema som fokuserar på både akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning. Inom Tema akut och reparativ medicin finns en rad spännande karriärvägar för sjuksköterskor, vare sig du vill arbeta rent kliniskt, med ledarskap eller inom FoU.
www.karolinska.se