Vårdskuld

Den uppskjutna vården stort problem i Sverige

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Marianne Sjöberg
Foto: Shutterstock

85 % av sjuksköterskorna anser att sjukvården inte har bra förutsättningar att hantera vårdskulden. Här följer vad sjuksköterskorna anser behöver förändras för att sjukvården ska kunna hantera den uppskjutna vården.

Majoriteten av sjuksköterskorna tycker att det måste ske stora förändringar inom personalpolitiken. Högre löner, bättre bemanning, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Kompetent personal lämnar sjukvården vilket skapar stora problem.
Det krävs en långsiktig planering från ledningsnivå. Man menar att översynen blir bättre med en huvudman, så att vården blir mer jämlik i landet. Effektivisera också administrationen med hjälp av digitalisering.
Makthavarna, oavsett regeringsfärg, måste förstå hur sjukvården fungerar. De måste inse att patientsäkerheten är hotad och att det är orimligt att varsla och komma med sparkrav samtidigt som en vårdskuld ska hanteras. ”Hög patientsäkerhet är i förlängningen mest kostnadseffektiv.”

Verklighetsförankrade budgetar
Man letar efter en lösning för att beta av en skuld som knappt kunde hanteras innan coronakrisen. Att man nu skall öka takten på sjukvården med befintliga resurser leder till ännu fler uppsägningar och sjukskrivningar hos en redan hårt ansträngd vårdpersonal.
Politiker måste lägga en budget som är förankrad i verkligheten och inte är ett önsketänkande.
Systemet med vinstdrivande företag inom vården måste ses över. Skatte­pengar som kommer in från dessa företag bör återinvesteras i landstingsvården för att förbättra arbetssituationen.
Vårdskulden har funnits länge och det är dags att privata aktörer hjälper till med skulden. De måste också ta ett större ansvar för komplikationer och eftervård på de ingrepp de har gjort.

Krävs för att kunna hantera vårdskulden

1. Högre löner och bemanning
2. Arbetsvillkor och arbetsmiljö
3. Behålla kompetens
4. Patientsäkerhet
5. Långsiktig planering av vården
6. Nationell styrning
7. Effektiv administration
8. Realistiska budgetar
9. Låt privata aktörer hjälpa till

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.