Anopiva

Livsviktiga insatser varje dag

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg
Carolina Söderback, vårdenhetschef inom operation på Universitetssjukhuset i Linköping.

Som sjuksköterska inom anestesi, operation eller intensivvård väntar många utvecklingsmöjligheter, ett självständigt och högteknologiskt arbete i team med stort eget ansvar. Sjuksköterskor som väljer att specialisera sig inom någon av dessa inriktningar gör påtaglig skillnad varje dag och bidrar ofta till att rädda liv.

48 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom anestesi, operation eller intensivvård, enligt Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning.
– Det är jätteroligt att nästan hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom Anopiva, trots att verksamheterna inte är så synliga ute i samhället, säger Carolina Söderback, vårdenhetschef inom operation på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon arbetade kliniskt som operationssjuksköterska innan hon blev vårdenhetschef 2018.
Nästintill oändliga möjligheter
Som sjuksköterska inom operation får man ofta ett direkt kvitto på att ens arbete uppskattas och påverkar patientens liv och vardag.
– Man jobbar i team nära den opererande kirurgen där var och en har sina specifika ansvarsområden. Variationen i yrket är mycket stor och utvecklingsmöjligheterna nästintill oändliga. Man möter hela tiden nya utmaningar och det finns en mängd olika kirurgiska inriktningar att specialisera sig inom. First Assistant inom robotkirurgi och intraoperativ MR inom neurokirugi är två exempel på högteknologisk vård. Det finns goda möjligheter att ägna sig åt forskning, rotera mellan olika specialiteter, arbeta som utbildningsansvarig eller driva förbättringsarbete på avdelningen, säger Carolina Söderback.
Tydliga karriärvägar, en överskådlig lönestege kopplad till kompetens, kontinuerliga kompetensutvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka sin arbetstid är, enligt Carolina Söderback, viktiga åtgärder för att sjukhusen ska kunna attrahera fler Anopiva-sjuksköterskor.
– Förutsättningarna på arbetsmarknaden är dessutom mycket goda, operationssjuksköterskor efterfrågas i hela Sverige. I Region Östergötland är efterfrågan hög på alla tre specialistinriktningarna, säger hon.

”Variationen i yrket är mycket stor och utvecklingsmöjligheterna nästintill oändliga.”

Komplexa vårdbehov
– Det är glädjande att många sjuksköterskor kan tänka sig en framtid inom Anopiva. Anestesi har länge varit en populär specialistutbildning, men nu börjar även operation och IVA öka i popularitet, säger Oili Dahl, utbildningschef för omvårdnad inom funktionsområde PMI på Karolinska universitetssjukhuset. Hon är disputerad intensivvårdssjuksköterska med drygt trettio års yrkeserfarenhet, varav arton år som chef.
Som sjuksköterska inom Anopiva arbetar man med patienter vars vårdbehov är komplexa. Vårdmiljöerna är högteknologiska och utvecklingstakten inom samtliga tre specialiteter är hög.
– Sjuksköterskor inom dessa specialiteter vårdar patienter med omfattande vårdbehov. Det handlar om att bemöta en kritisk sjuk patient, säkerställa att patienternas vitala funktioner fungerar tillfredsställande, ta hänsyn till närstående och stödja patienterna mot förbättrad hälsa. Dessa faktorer sammantaget innebär förstås ett stort ansvar, säger Oili Dahl.

”Behovet av sjuksköterskor med samtliga tre specialistinriktningar inom Anopiva är stort.”


Skyddad yrkestitel
Eftersom specialistutbildningar inom anestesi, operation och intensivvård är reglerade och ger en skyddad yrkestitel är kompetensen gångbar även på europeisk nivå – en möjlighet för de som vill arbeta utomlands. Man kan även forska, läsa en mastersutbildning och förstås välja mellan olika subspecialiteter.
– Behovet av sjuksköterskor med samtliga tre specialistinriktningar inom Anopiva är stort. Sjukhus som vill attrahera och behålla fler sjuksköterskor inom dessa specialiteter bör introducera program för livslångt lärande och professionsutveckling. Kontinuerlig fortbildning är viktigt för dessa grupper, liksom förstås en god arbetsmiljö, säger Oili Dahl.

Oili Dahl, utbildningschef för omvårdnad inom funktionsområde PMI på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Tomas Södergren
Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom anestesi, operation eller intensivvård?

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.