Viktigaste frågorna

Lön och arbetsvillkor

Publicerad 21 oktober 2020
Text: Marianne Sjöberg

Höjda löner och arbetsvillkor anser sjuksköterskorna är de absolut viktigaste frågorna som måste åtgärdas just nu. Det räcker inte med en klapp på axeln eller en tårta. ”Alla sjuksköterskor måste få betalt för det viktiga arbete de utför.”

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor har svarat på frågan ”Vilken är den viktigaste frågan för hälso- och sjukvården just nu som du anser måste åtgärdas?”

Lön och arbetsvillkor
Det vanligast förekommande svaret är lön och arbetsvillkor, som de nämner i samma mening. Man behöver ordentligt betalt och hälsosamma arbetstider med fokus på återhämtning. Det har blivit extra viktigt om vi står inför en ny våg av coronapandemin. Dessutom finns en vårdskuld med uppskjutna operationer och patienter som inte vågat söka sjukvården av rädsla för att bli smittade. Dessa patienter kommer in i ett senare skede till vården, med allt vad det för med sig både för personal och för patienter.
Bättre lön och arbetsvillkor gör att fler kommer att stanna inom sjukvården, och fler kan tänka om och komma tillbaka till yrket. ”Är det meningen att man ska söka sig till bemanningsföretag för att tjäna drägligt?”

Ta hand om personalen
”Hur får vi all personal att vilja jobba kvar?” Man måste hitta sätt att uppskatta personalen för vad de gjort hittills under året. Det räcker inte med applåder från balkonger, som redan har tystnat. Personalen behöver få mer utrymme för att styra sjukvården och arbeta i lugn och ro utan ständiga omorganisationer. Det är viktigt att behålla personal med kompetens och erfarenhet. De behövs för att lära upp nyexaminerade.
”Redan innan pandemin var sjukvården hårt ansträngd och många sa upp sig eller blev sjukskrivna. Idag ska man hitta en lösning för att klara av en vårdskuld som knappt kunde hanteras innan krisen.”

”Idag ska man hitta en lösning för att klara av en vårdskuld som knappt kunde hanteras innan krisen.”

Chefer som förstår arbetet
Sjukvården behöver få en rimlig budget som motsvarar det de förväntas leverera. Det krävs duktiga chefer som kan vara goda ledare och som driver saker i rätt ordning. Även den administrativa kolossen behöver effektiviseras.
De som styr och planerar sjukvården måste vara kunniga. Politiker pratar om att det behövs fortbildning och karriärmöjligheter. ”De flesta av oss vill ha en fungerande arbetsmiljö och hinna ta en kopp kaffe.”

Bemanning
Personalbristen är ett stort problem. Just nu är det en ohållbar situation där fler uppgifter ska utföras av färre sjuksköterskor på kortare tid. Öka antalet vårdbiträden för att stödja undersköterskorna och minska den administrativa bördan för sjuksköterskor och läkare genom administratörer.

Viktigaste frågorna inom sjukvården idag:

1. Löner
2. Arbetsvillkor
3. Ta hand om personalen
4. Delaktighet
5. Budgetar som motsvarar det som ska levereras
6. Chefer som förstår vad det handlar om
7. Bemanning
8. Arbetsmiljö
9. Effektivisera administrationen

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.