Arbetssituationen

Återhämtnings­skulden växer

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Den tuffa arbetssituation som många sjuksköterskor befinner sig i under coronapandemin, med långa perioder av otillräcklig vila och återhämtning, tär på krafterna och riskerar på sikt sjuksköterskornas hälsa.

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg är orolig för pandemins långsiktiga psykiska effekter på sjuksköterskor, bland annat i form av posttraumatisk stress och utmattningssyndrom, som kan leda till långvariga sjukskrivningar.
– Vi gick in i coronapandemin med en sjuksköterskebrist som har förvärrats under pandemins gång. Det har varit slitsamt både för de som jobbar direkt med covidsjuka patienter och för alla de som arbetar med ordinarie vård. Samtidigt står vi inför en stadigt ökande andel uppskjuten vård som vi behöver ta tag i direkt efter pandemin. Den nuvarande tuffa arbetssituationen för sjuksköterskor med mycket övertid, långa arbetspass och för lite vila och återhämtning är inte långsiktigt hållbar, säger Annelie Söderberg.

”Vi gick in i coronapandemin med en sjuksköterskebrist som har förvärrats under pandemins gång.”

3 av 4 sjuksköterskor oroliga
73 procent av sjuksköterskorna är oroliga eller mycket oroliga över arbetssituationen för sjuksköterskor inom sjukvården just nu. En undersökning visar att endast sex av tio haft tillgång till den skyddsutrustning som behövts, och nära 4 000 anmälningar om coronarelaterad arbetsskada har inkommit till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan från sjuksköterskor.
– Många sjuksköterskor är utmattade och slitna efter att under en längre tid ha arbetat under mycket ansträngda förhållanden och levererat på toppen av sin kapacitet och kompetens. Ytterligare en faktor som bidrar till oron över arbetssituationen är den etiska stress som blivit vardag för många sjuksköterskor under pandemin. Arbetsgivarna måste nu ta ett större arbetsmiljöansvar för personalen, säger Annelie Söderberg.
Hon befarar att sjuksköterskebristen kommer att ha förvärrats när pandemin väl är över. Utöver en omfattande andel uppskjuten vård kommer vi förmodligen även att stå inför en ökad ohälsa i samhället eftersom många som väntat på vård under pandemin hunnit bli ännu sjukare. Om inte rätt åtgärder sätts in kommer fler sjuksköterskor samtidigt att sjukskrivas eller helt lämna yrket.

Vila och återhämtning
Annelie Söderberg anser att arbetsgivare bör skapa förutsättningar för vila och återhämtning, dels i form av en sammanhängande sommarsemester, dels löpande under våren och hösten.
Utöver förbättrade möjligheter till vila och återhämtning efterlyser hon samtalsstöd, tid för kontinuerlig kollegial reflektion och andra åtgärder som kan förebygga psykisk ohälsa bland sjuksköterskor som arbetat på toppen av sin förmåga under pandemin.
– För att förebygga sjukskrivningar och på sikt även uppsägningar är det också otroligt viktigt att erbjuda stöd till de sjuksköterskor som hunnit drabbas av exempelvis posttraumatisk stress eller utbrändhet under pandemin, avslutar hon.

Hur orolig är du över arbetssituationen för sjuksköterskor inom sjukvården just nu? Jag är…

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.