Bemanningssjuksköterskor

Avlastande roll i sjukvårdssystemet

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Malin Lindley Nord, sjuksköterska och vd på Sens Care.

Bemanningssjuksköterskor utgör en viktig pusselbit för att få sjukvården att fungera, året runt, dygnet runt. Många bemanningssjuksköterskor värdesätter den frihet, flexibilitet och professionella utveckling som yrkesrollen ofta innebär.

För många innebär tillvaron som bemanningssjuksköterska också ökade möjligheter att styra sin egen vardag, vilket gör det lättare att få ihop livspusslet.
34 procent av sjuksköterskorna vill att sjukvården ska hyra in fler bemanningssjuksköterskor för att minska belastningen på anställd personal.
– Att en dryg tredjedel vill öka andelen sjuksköterskekonsulter kan bero på att många själva blivit avlastade av just den här kategorin sjuksköterskor i samband med semester, sjukskrivning eller genom att man sluppit täcka upp när en kollega blivit sjuk. Andra kanske har erfarenhet av att ha sluppit arbeta extrapass när en sjuksköterskekonsult kunde täcka upp en lucka med kort varsel, säger Malin Lindley Nord, vd på bemanningsbolaget Sens Care. Hon är själv sjuksköterska och har arbetat kliniskt i många år innan hon blev bemanningssjuksköterska. De senaste femton åren har hon varit vd på två olika vårdbemanningsföretag.

”Det handlar i slutänden om att kunna garantera en god patientsäkerhet.”

Ger arbetsgivaren flexibilitet
Hon betraktar bemanningssjuksköterskor som en förutsättning för att sjukvården ska fungera, att vårdplatser hålls öppna och att sjukvården kan fortsätta leverera vård till medborgarna, även när ordinarie personal är sjuk, föräldraledig eller har semester.
– Fördelarna med att anlita bemanningssjuksköterskor är förstås att de ger arbetsgivaren en ökad flexibilitet när de behöver tillgodose långsiktiga eller kortsiktiga personalbehov. Eftersom bemanningspersonal ofta har en gedigen yrkeserfarenhet kan de även bidra till verksamhetsutvecklingen och kompetensutveckling av den ordinarie personalen på en arbetsplats, säger Malin Lindley Nord.

Ställ höga grundkrav
Hon uppmanar regioner som upphandlar bemanningsbolag att höja ribban för de grundläggande krav man ställer på bolagen. För att överhuvudtaget komma i fråga som bemanningsleverantör bör företagen ha kollektivavtal, vara certifierade och dessutom vara auktoriserade bemanningsföretag.
– Genom att ställa höga grundkrav i samband med upphandlingsprocessen bidrar regionerna till att säkerställa en genomgående hög kvalitet på de bemanningsbolag man upphandlar. Det handlar i slutänden om att kunna garantera en god patientsäkerhet. För att få ut mesta möjliga av de bemanningstjänster man köper in bör upphandlarna betrakta bemanningsbolagen som en strategisk samarbetspartner; ett komplement snarare än en konkurrent, avslutar Malin Lindley Nord.

Vill du att sjukvården ska hyra in fler bemanningssköterskor för att minska belastningen på fast anställd personal?
Diagram bemanning
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.