Coronastrategi

Skarp kritik mot Sveriges coronastrategi

Publicerad 19 april 2021
Text: Marianne Sjöberg
Foto: Shutterstock

Sverige borde stängt ner mer, otydlig information, för sena åtgärder, hårdare restriktioner, sjukvårdspersonalens belastning har inte tagits på allvar, smittan flödade in i landet. Sjuksköterskor skräder inte orden när de beskriver coronastrategin.

I en undersökning bland slumpvis utvalda sjuksköterskor ansåg hela 74% att coronastrategin inte har varit bra. De fick följdfrågan att beskriva bristerna enligt deras mening, ”Vilka brister anser du att Sveriges coronastrategi har haft?”.

Oansvar
Nästan hälften av de tillfrågade ansåg att ansvaret har brustit på många plan. Åtgärder har satts in alldeles för sent, till exempel testning, spårning och restriktioner. Det har varit bristande kommunikation mellan myndigheter, regioner och kommuner. Man borde ha insett tidigt att varken platser eller personal skulle räcka till. Ingenting har varit välplanerat.
”Sverige har famlat i mörkret.” Myndigheterna måste våga fatta beslut, exempelvis om vaccinering av vårdpersonal. Om de blir sjuka, vem ska ta hand om resten av befolkningen då?

Otydlighet
Beskeden till allmänheten har varit otydliga och har ändrats gång på gång. Även rutiner för sjukvårdspersonal har ändrats, vilket gör det lätt att förvirring uppstår och patientsäkerheten hotas.

”Myndigheter och regering skulle ha satt städer som Stockholm i karantän i början av 2020.”

Restriktioner – nedstängning
Hårdare restriktioner borde ha satts in mycket tidigare. ”Frihet under ansvar fungerar inte.” Är det krav på munskydd vid färd med exempelvis tunnelbanan ska de som inte har munskydd avvisas. Rekommendationer borde ha gjorts till förbud med sanktioner i vissa fall.
Många ansåg att vi behövt nedstängning tidigt. Resenärer från Alperna skulle ha satts i karantän i början av pandemin. ”Myndigheter och regering skulle ha satt städer som Stockholm i karantän i början av 2020.” Gymnasieungdomarna har drabbats av nedstängningar av skolorna och haft distansundervisning vilket har varit mycket tufft för många, men landets gränser har varit vidöppna och smittan har ”flödat” in i Sverige. Man har svårt att se logiken i olika restriktioner.
Rekommendationer och svaga restriktioner gör att folk inte följer dem. Många människor i samhället struntar i eller förstår inte vad en pandemi är eller hur smittspridning sker.
Våra äldre har drabbats mycket hårt. På boenden och inom hemtjänsten har man inte samma hygienrutiner som inom sjukvården. Personal och besökare smittade massor av äldre innan man vidtog åtgärder.

Brister i Sveriges coronastrategi

1. Oansvar
2. För sena åtgärder
3. Otydlig kommunikation
4. Svaga restriktioner
5. För lite nedstängning
6. Folk följer inte rekommendationer
7. Öppna gränser gav smittspridning
8. Rutiner i äldreomsorgen
9. För lite skyddsmaterial

Vad anser du om Sveriges coronastrategi under tiden som pandemin har pågått? Den har varit…

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.