Covid-19-vården

Stolta över sin insats under pandemin

Publicerad 19 april 2021
Text: Annika Wihlborg
Maribel Wallersten, chefssjuksköterska och Emma Bergström, sjuksköterska på avdelning 23 på Södertälje sjukhus.

Under coronapandemin har sjukvården ställts inför stora prövningar som inneburit nya kollegor, en helt ny patientkategori, nya rutiner och arbetssätt och, inte minst, en krävande arbetssituation. Avdelning 23 var den första avdelningen på Södertälje sjukhus som tog emot coronapatienter.

I mars 2020 ställde avdelning 23 om från att vårda patienter med lung- och infektionssjukdomar till att enbart ta emot patienter med covid-19. Ett drygt år senare kan personalen se tillbaka på ett år som varit omvälvande, krävande, utmanande och otroligt händelserikt. De snabba omställningarna och de många nya situationer personalen ställts inför har bidragit till att sammansvetsa personalgruppen och stärka rutinerna, inte minst för omvårdnadsarbetet.
– Hela omställningen till en covid­avdelning gick otroligt snabbt. Vi informerades om beslutet på förmiddagen och redan ett par timmar senare tog vi emot vår första patient med covid-19. I början var osäkerheten stor kring skyddsutrustningen och de rigorösa hygienrutiner som krävs för att arbeta med covidpatienter. Många var rädda för att själva smittas och för att skyddsutrustningen inte skulle räcka till, säger Maribel Wallersten, chefssjuksköterska på avdelning 23 på Södertälje sjukhus.
77 procent av sjuksköterskorna anser att allmänheten inte är särskilt insatt eller inte alls insatt i sjuksköterskors och annan vårdpersonals insatser under coronapandemin. 64 procent anser att arbetsgemenskapen och teamkänslan har stärkts inom sjukvården under pandemin.

”När vi blickar tillbaka på den här perioden kan vi känna stolthet över att ha varit med och gjort skillnad.”

Stärkt teamkänsla
När pandemin fick en andra våg hade mycket av osäkerheten lagt sig. Personalen på avdelning 23 kände sig tryggare i sitt arbete eftersom de hunnit få erfarenhet av att vårda patienter med covid-19. Rutinerna och de handlingsplaner som krävdes fanns på plats men det stora stöd som allmänheten visat under pandemins första våg, i form av alltifrån spontana applåder på balkonger till mat och fikabröd, uteblev.
– Pandemin har varit en otroligt stor prövning för stora delar av sjukvården. I en sådan situation behöver man stärka teamkänslan och svetsas samman i arbetslaget, annars orkar man inte. Vi uppskattar verkligen våra kollegor på ett helt annat sätt nu jämfört med innan pandemin. Media har uppmärksammat IVA-vården mycket under pandemin, men andra avdelningar som också vårdat covidpatienter har inte uppmärksammats i samma utsträckning. Det är svårt för allmänheten att förstå den insats sjukvården gör under pandemin, vilket undersökningsresultatet bekräftar, säger Emma Bergström, sjuksköterska på avdelning 23 på Södertälje sjukhus.

Snabbt växt in i sina nya roller
En viktig erfarenhet som de bär med sig från arbetet under pandemin är att de klarar att hantera situationer, även när saker och ting ställs på sin spets.
– Vi är stolta över att ha lyckats genomföra en så snabb omställning av såväl arbetssätt som patientflöde och personal. Det är ett kvitto på att vår personal har ett otroligt stort engagemang när det verkligen gäller, säger Maribel Wallersten.
Hon är övertygad om att många sjuksköterskor kommer att gå stärkta ur pandemin.
– När vi blickar tillbaka på den här perioden kan vi känna stolthet över att ha varit med och gjort skillnad i en pandemi. Med tiden kommer vi att få perspektiv på den insats vi faktiskt gjort. Många av våra sjuksköterskor har verkligen växt in i sina nya roller. De har fått ta ett stort ansvar, ofta fått prova nya lösningar och har även fattat många självständiga beslut under pandemin. Vi har verkligen blivit stärkta i att kunna lita till vår professionella förmåga, avslutar Maribel Wallersten.

Hur insatt tror du att en ”vanlig person” är i sjuksköterskors och annan vård­personals insatser under pandemin? De är…

Anser du att arbetsgemenskapen och teamkänslan har stärkts inom sjukvården under coronapandemin?

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.