Arbetssituationen

Stor oro för arbetssituationen

Publicerad 19 april 2021
Text: Marianne Sjöberg
Foto: Shutterstock

Arbetsbelastningen är omänsklig och man ställer sig frågan: Hur ska vi orka? Arbetsmiljön blir sämre, fler säger upp sig och patientsäkerheten är hotad. Är svensk sjukvård på väg mot en kollaps?

9 av 10 sjuksköterskor är oroliga över arbetssituation inom sjukvården. De fick följdfrågan ”Varför är du orolig över arbetssituationen för sjuksköterskor inom sjukvården?”

Arbetsbelastningen
Nästan alla sjuksköterskor oroar sig över den tunga belastningen för personalen och för arbetsmiljön som ständigt försämras. Situationen påverkar alla både fysiskt och psykiskt och allt fler säger upp sig. ”Jag har helt tappat arbetsglädjen, den har ersatts med ångest.”
Risken för utbrändhet är överhängande och många är sjukskrivna vilket gör bördan ännu tyngre för de som är kvar. Man är hela tiden rädd för att göra misstag på grund av stress.
Den dåliga arbetsmiljön, låg lön, dåliga scheman som ständigt ändras blir än mer påtaglig under pandemin. Det är också svårt att se en ljusning efter pandemin då vårdskulden ökar och trycket på personalen inte kommer att lätta på länge.

”Jag har helt tappat arbetsglädjen, den har ersatts med ångest.”

Bemanningen
Många väljer att lämna yrket och det är svårt att nyrekrytera. Erfaren personal slutar och nyutexaminerade kastas in i det kaos som råder utan tillräcklig erfarenhet. Risken är stor att nya sjuksköterskor får en traumatisk start på yrkeslivet och väljer att sluta i förtid. ”All vår personal på avdelningen har sagt upp sig och kommer att sluta innan sommaren. Det finns inga ersättare för dessa.” Bristen på sjuksköterskor var stor redan före pandemin och med alla uppsägningar kommer den förmodligen att öka. Hyrsköterskor löser inte problemet, det skjuts bara upp.

Ingen förståelse
Man känner sig som en resurs som ska utnyttjas maximalt. Många regioner pressar sina anställda med ”Ni måste ställa upp.” Ska man leda och bestämma om vård måste man kunna och ha erfarenhet av vård. ”Det finns en tendens hos vissa arbetsgivare att se pandemivården som det nya normala och genomför permanenta försämringar av arbetsförhållandena.”

Patientsäkerheten
Trots pandemin ligger det sparkrav på vården vilket hotar patientsäkerheten. Sjuksköterskor som är trötta och stressade gör också att säkerheten för patienten minskar. På grund av överbeläggning ligger en del patienter på fel avdelning och får inte vård av specialiserad personal som är insatta i deras behov. ”Patientsäkerheten är inte hotad, den är raserad.”

Sjuksköterskor är oroliga över:

1. Arbetsbelastningen
2. Arbetsmiljön
3. Stress och ångest
4. Bemanningen
5. Uppsägningar
6. Oerfaren personal
7. Politiker och ledning förstår inte allvaret
8. Patientsäkerheten
9. Överbeläggningar

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.