Viktigaste besluten

Viktigaste besluten – lön, arbetsvillkor och bemanning

Publicerad 19 april 2021
Text: Marianne Sjöberg
Foto: Shutterstock

Höjda löner, bättre arbetsförhållanden, högre bemanning och värna om kompetensen. Det är sjuksköterskornas viktigaste beslut som ansvariga för hälso- och sjukvården.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor har svarat på frågan ”Antag att du får ansvar för hälso- och sjukvården i Sverige. Vilka beslut skulle du fatta först?”

Löner och arbetsvillkor
En majoritet av de tillfrågade ansåg att lönen måste höjas rejält för sjuksköterskor. Man vill skapa en karriärväg på samma arbetsplats så att personal inte behöver flytta för att få upp sin lön. En sjuksköterska ska få lika mycket betalt oavsett var hen jobbar. Lönelyftet ska ligga på 3 000–10 000 kronor per månad.
Lika viktigt som lönen är drägliga arbetsvillkor. Man vill få en dialog med personalen om vad som behövs för att få dem att stanna. Välmående och återhämtning är viktiga nyckelfaktorer.
”Jag ställer frågan, skulle 5 000 kronor mer i månaden göra att arbetsmiljön och belastningen känns bra, blir det mindre tungt med all övertid och mindre återhämtning?”

Bemanning och kompetens
Många tyckte att det krävs mer personal för att upprätthålla en patientsäker vård.
”Jag skulle låta alla pensionerade sjuksköterskor som vill, få arbeta under sommaren och få skattefrihet för perioden. Det gör att ordinarie personal får välbehövlig ledighet.”
Man föreslog att lagstadga om minsta antalet personal som får arbeta på en avdelning eller boende. Det ska alltid finnas extra personal. Personalförsörjningen måste vara långsiktig.

”Jag skulle låta alla pensionerade sjuksköterskor som vill, få arbeta under sommaren och få skattefrihet för perioden. Det gör att ordinarie personal får välbehövlig ledighet.”

Förstatliga vården
Vården i Sverige ska vara jämlik oavsett var i landet man bor. Politiker som tar beslut ska ha erfarenhet av vårdområdet så att rätt beslut fattas. ”När man leder vård ska man kunna vård.”
Banta administrativ personal till ett minimum och satsa pengarna på kärnuppdraget, det vill säga patienterna och de som vårdar dem. Statlig vård med ett gemensamt journalsystem underlättar för all personal. Minska den privata vården. ”Mitt mål skulle vara att alla bemanningssköterskor går tillbaka till offentlig hälsovård. Då har vi möjlighet att bli landets bästa arbetsplats.”

Coronavården och vaccination
”Utse ett sjukhus i varje län där bara coronapatienter vårdas. När personalen behöver avlastning och ledighet tas resurser in från andra sjukhus i länet. Då bränner vi inte ut all personal samtidigt.”
Prioritera sjukvårdspersonal för vaccinering, tillsammans med andra med samhällsviktiga jobb. ”Tackar du nej till vaccin, tackar du nej till sjukvård om du blir sjuk i covid-19.”

Viktigaste besluten för hälso- och sjukvården

1. Höjda löner
2. Bättre arbetsvillkor
3. Återhämtning
4. Bemanning och kompetens
5. Beslutsfattarna måste kunna vård
6. Förstatliga sjukvården
7. Mer effektiv coronavård
8. Öka vaccinationstakten

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.