Bemanningssjuksköterska

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vilka bemanningsföretag har sjuksköterskorna erfarenhet av som leverantör och vilka bemanningsföretag levererar en tjänst med bra kvalitet?

Det första diagrammet visar vilka bemanningsföretag som sjuksköterskorna har störst erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården. Här ligger de största bemanningsföretagen Dedicare, NursePartner och Bonliva högst upp.
Det andra diagrammet visar vilka bemanningsföretag som sjuksköterskorna anser har levererat en tjänst med bra kvalitet, av de bemanningsföretag som de har erfarenhet av som leverantörer. Här ligger de lite mindre bemanningsföretagen Operationskonsulterna, Instacura och Sjuksyrra i topp.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor har du erfarenhet av som leverantör till sjukvården? Ange gärna flera.
Vilka av följande bemanningsbolag, som du har erfarenhet av som leverantör, anser du har levererat en tjänst med med bra kvalitet? Ange gärna flera.
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.