Vårdplatsbristen

Vårdplatsbristens allvarliga konsekvenser

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Risker för vårdskador och död, men också dåliga arbetsförhållanden. Det är vad sjuksköterskor pekar på när de tillfrågas om vårdplatsbristens konsekvenser. Fler än 8 av 10 sjuksköterskor anger att det råder brist på många vårdplatser i deras närområde.

De flesta är överens om att det råder en stor vårdplatsbrist i sitt närområde. Vi ställde då frågan ”Vilka konsekvenser får vårdplatsbristen?” Många har skrivit långa engagerade kommentarer, och mönstret bland svaren är tydligt: patientsäkerheten är hotad och sjuksköterskors arbetsförhållanden blir sämre.

”Få sjuksköterskor orkar stanna kvar på arbetsplatserna särskilt länge.”

I värsta fall död
Framför allt ligger fokus på patienterna. Vårdplatsbristen innebär lång väntan på vård, överbeläggningar, sämre vård, vårdskador och ”i värsta fall död”. Patienter blir kvar för länge på akuten, men för kort på avdelningen när de väl kommer dit, och skrivs ut när de inte är färdigbehandlade. Men också att patienter ”skyfflas runt” mellan olika sjukhus. Köerna blir längre eftersom för få opereras på grund av vårdplatsbristen, patienter ligger i korridorer och får inte ordentlig omvårdnad. Listan på konsekvenser för patienten kan göras lång och sammanfattas med att ”patientsäkerheten hotas”, som många skriver – vissa menar till och med att den är ”obefintlig”.
Gång på gång betonas patientens lidande och de orättvisor som uppkommer.
”Patientsäkerheten är hotad. Många patienter som skickas hem är tillbaka på sjukhuset inom några dagar”, skriver en sjuksköterska.
”Att folk inte kan få den vård de förtjänar och att sjukvårdspersonal tvingas välja vem som är mest sjuk”, skriver en annan.

Personalbrist hänger ihop
Den typen av arbetsmiljö leder till etisk stress hos sjuksköterskor uppger många. Och många kommentarer gör en koppling mellan vårdpaltsbristen och bristen på personal: ”Få sjuksköterskor orkar stanna kvar på arbetsplatserna särskilt länge. Avdelningarna dräneras på erfarenhet och engagemang”, skriver en sjuksköterska i enkäten. Vissa kallar vårdplatsbristen och bristen på sjuksköterskor en ”ond cirkel”. Några få har också protesterat mot själva frågeställningen, och menar att det inte finns någon vårdplatsbrist. ”Är ingen vårdplatsbrist! Vi har hur många sängar som helst men för få ssk”, skriver en sjuksköterska.

De vanligaste svaren

• Patientsäkerheten hotas
• Risk för vårdskador och död
• Onödigt lidande för patienter
• Fara också för personalen
• Dåliga arbetsförhållanden

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 7–12 oktober 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.