Presentation
Karolinska universitetssjukhuset

Utvecklas med oss på PMI Huddinge!

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Gonzalo Irigoyen
Cecilia Viggström, IVA-sjuksköterska, Eleonor Tengstedt, specialistsjuksköterska i intensivvård och anestesi, Per Hansson, anestesisköterska, och Erik Ekerby Klaesson, operationssköterska på Funktion PMI i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Cecilia Viggström, IVA-sjuksköterska, Eleonor Tengstedt, specialistsjuksköterska i intensivvård och anestesi, Per Hansson, anestesisköterska, och Erik Ekerby Klaesson, operationssköterska på Funktion PMI i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du arbeta med ledande perioperativ vård på ett av landets främsta sjukhus? På Funktion PMI på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kan du som är anestesi-, IVA- eller operationssjuksköterska utvecklas i en rad olika roller med omväxlande och spännande arbetsuppgifter. Här arbetar du med ett brett spektrum av patienter i en dynamisk och högspecialiserad miljö.

– Det är nog svårt att matcha bredden på vår verksamhet. Vi har ett enormt varierat flöde, med både mer rutinartade, mindre operationer och stor, avancerad kirurgi. Det gör att arbetet ständigt är omväxlande och intressant, säger IVA-sjuksköterskan Cecilia Viggström, som arbetat som sjuksköterska i 22 år och nu jobbar på postop.
– Den postoperativa vården är väldigt väl utvecklad här på Huddinge, med tydliga och välfungerande rutiner. Samtidigt finns det hela tiden nya utmaningar och den ena dagen aldrig är den andra lik. Även efter många år lär man sig nya saker, fortsätter hon.
Cecilia får medhåll av sina kolleger Eleonor Tengstedt, Erik Ekerby Klaesson och Per Hansson.
– Jag märkte redan under en VFU-placering att det finns en väldig potential att utvecklas som sjuksköterska här. Jag trivs med att det är en sådan mångfald av diagnoser och patienter, berättar Per, som även han har 22 års erfarenhet av yrket. Efter många år inom ambulanssjukvården valde han att läsa till anestesisköterska och han har nu en delad tjänst med större delen förlagd till operation och resten på CAMST, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning, där han arbetar som instruktör.
– Det är roligt att kunna arbeta i två olika roller och utvecklas både som sjuksköterska och inom utbildning. Jag har stor nytta av båda kompetenserna, säger han.

Jobba med oss på PMI i Huddinge. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och ansöka


Sjuksköterska till PrePostop i Huddinge (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba på PMI

Alternera mellan delar
Erik är operationssköterska och har arbetat som sjuksköterska i över 30 år. Han beskriver möjligheten att alternera mellan olika delar av PMI, något som han själv gör.
– Det är ett väldigt stort verksamhetsområde och det finns så många olika saker man kan jobba med, exempelvis på akuten, med transplantationskirurgi eller med ortopedoperationer. Det är nya saker hela tiden och man blir aldrig fullärd.
Eleonor är specialistsjuksköterska i både intensivvård och anestesi och arbetar idag på dagkirurgin. Där är det snabba flöden och ett brett spektrum av olika operationer.
– Våra patienter är generellt friskare och det är väldigt varierat. Vi har allt från gynekologi till exempelvis urologi, ortopedi, ÖNH och käkkirurgi. Jag jobbade under ett antal år som omvårdnadschef, men saknade patientkontakten och ville tillbaka till rollen som anestesisköterska. Här trivs jag verkligen jättebra, säger hon.

Stora utvecklingsmöjligheter
Alla fyra lyfter fram de stora utvecklingsmöjligheterna som PMI erbjuder. Karolinska universitetssjukhuset Huddinge är ett världsledande sjukhus och PMI bedriver extremt högspecialiserad och komplex vård, både vad gäller operation och den medicinska omvårdnaden, med sofistikerad medicinsk-teknisk utrustning. Det är en dynamisk och stimulerande miljö, med den mest avancerade vården, ledande forskning, utbildning och ett mycket stort utbud av såväl kompetensutveckling som karriärvägar.
PMI är en helt central del av det stora sjukhuset och det är en lärande arbetsplats, där du som sjuksköterska snabbt får både djup och bred kunskap.
– Ett bra exempel på betoningen på kunskap och kompetens är våra lunchföreläsningar varje vecka, där olika delar av PMI föreläser om sina respektive områden. Det är ett otroligt bra upplägg, väldigt inspirerande och man får verkligen upp ögonen för hur mycket olika saker vi gör här på PMI. Dessutom lär vi känna varandra och det är väldigt bra stämning, berättar Erik.
PMI är mitt i en process där man fasar ut inhyrd personal för att i stället satsa på att utöka och behålla sina fasta medarbetare. Patientsäkerheten och medarbetarnas trivsel är i fokus. Nu söker funktionen därför fler drivna och engagerade specialistsjuksköterskor. Vill du också vara en del av en av Sveriges mest spännande arbetsplatser? Tveka inte att höra av dig!

Jobba med oss på PMI i Huddinge. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och ansöka


Sjuksköterska till PrePostop i Huddinge (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba på PMI

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård – Karolinska universitetssjukhuset

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård består av anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård. I samverkan med övriga enheter på sjukhuset finns vi tillgängliga med specialistkompetens dygnet runt för alla patienter. Vi vårdar patienter som genomgår både planerade och akuta operationer. Verksamheten är uppdelad i två sektioner och två vårdområden vilket omfattar bland annat akutkirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik, gynekologi, urologi, öron- näs- hals- samt övre bukkirurgi. Transplantation och övre bukkirurgi är två av sjukhusets profilområden med riksuppdrag. Delar av den kirurgiska verksamheten bedrivs som öppenvårdskirurgi.
Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

www.karolinska.se