Etikettarkiv: Aleris

Patientsäkerhet inom Aleris geriatrik

Marie Brandt och Erika Asplund, sjuksköterskor på Handengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen
Marie Brandt och Erika Asplund, sjuksköterskor på Handengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen

För Handengeriatrikens med­arbetare står patient­säkerheten i centrum. NIV-behandling och TUB-utbildning är exempel på hur säkerheten upprätthålls.

Inom Aleris Närsjukvård finns två geriatriska kliniker, på Handens och Dalens sjukhus, som drivs på uppdrag av Region Stockholm.
På Handengeriatriken tas patienter emot dygnet runt. En tredjedel av patienterna kommer via direktintag med ambulans. Övriga kommer från akutsjukhusen och andra vårdgivare.
– Många patienter kan därmed undvika långa väntetider på akuten och komma direkt till oss istället, säger Emma Krylborn, sjuksköterska på Handen­geriatriken.
Patienterna är ofta multisjuka och några av de vanligaste diagnoserna är hjärtsvikt och KOL.
Emma Krylborn är instruktör och organisatör för TUB (Tidig Upptäckt och Behandling), en utbildning som utformats av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den syftar till tidig upptäckt och behandling vilket omfattar 4 delar:
• ABCDE – en systematisk undersökningsmetod utifrån vitala kroppsfunktioner.
• NEWS2 – ett poängbedömningssystem som värderar patientens sjukdomstillstånd.
• CRM (Crew Resource Management) – ett strukturerat arbetssätt för att förbättra teamarbetet.
• SBAR – ett kommunikationsredskap.
– Det här gör att man tidigt kan fånga upp avvikande värden, säkerställa kommunikationen och undvika missförstånd, vilket bidrar till hög patientsäkerhet. Personalen ska gå utbildningen varje år för att bibehålla kompetensen, säger Emma Krylborn.

Hjälpa på plats
Som enda geriatriska klinik i Stockholm arbetar Handengeriatriken med NIV (non-invasive ventilation). NIV används för patienter med respiratorisk insufficiens, exempelvis för KOL-patienter med koldioxidretention.
– Tidigare behövde patienterna flyttas till en högre vårdnivå, men nu kan vi hjälpa dem på plats, säger Marie Brandt, kvalitetssjuksköterska.
Sjuksköterskor kan få delegering för att ta arteriell blodgas. Tillsammans med monitorering av patientens vitalparametrar säkerställer det att patienten får rätt behandling i rätt tid.
– Vi är unika på det sättet att vi kan ha kvar patienterna hos oss trots att de försämras, säger Marie Brandt.
På både Handen och Dalen finns stora möjligheter för sjuksköterskor att utvecklas. Vi har en stor bredd av patienkategorier med helhetssyn på patienten och bedriver multiprofessionellt teamarbete.
– Om du kommer hit som nyutexaminerad får du en väldigt bred start på yrkeslivet och det är väldigt roligt, säger Emma Krylborn.
Kollegan Marie Brandt håller med, och tycker att geriatriken passar även för de som jobbat länge.
– Jag har jobbat här i många år och lär mig fortfarande nya saker, säger hon.

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept med helhetssyn på patienten genom hela vårdkedjan. Verksamheten finns både söder och norr om Stockholm och omfattar bland annat geriatrik, ASIH, primärvård, basal sjukvård i hemmet och palliativ vård. Vården präglas av tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Vårt medarbetarskap bygger på varje medarbetares energi, värme och vilja att påverka.

Vill du vara med och utveckla verksamheten? Läs mer på: www.alerisnarsjukvard.se

Utvecklande arbete med guldkant

Sara Kullander och Ebba Persson, sjuksköterskor på Dalengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Kullander och Ebba Persson, sjuksköterskor på Dalengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen

De nyblivna sjuksköterskorna Ebba Persson och Sara Kullander har hittat hem i geriatriken. På Dalengeriatriken lär de sig något nytt varje dag. De får dessutom chans att göra skillnad på riktigt.

Sara Kullander ville varken arbeta inom vården eller med äldre människor. Men efter sitt tredje barn tog drömmarna en ny riktning och hon beslutade sig för att sadla om till barnmorska.
Sjuksköterskeutbildningens sista praktik blev förlagd till avdelningen för ortopedrehabilitering på Dalengeriatriken. Då ändrades allt igen.
– När jag väl var där fastnade jag ganska snabbt. Det känns värdefullt att möta de här människorna. Det krävs så lite för att ge så mycket, säger Sara Kullander som idag arbetar som sjuksköterska på avdelningen och stortrivs.
Även Ebba Persson, som tidigare arbetade inom äldreomsorgen, har nyligen börjat arbeta på Dalengeratriken.
– Jag har alltid haft ett intresse för äldrevård och äldre, säger hon och berättar att hon sommarjobbade på den akutgeriatriska avdelningen under sin utbildning och trivdes så bra att hon sökte sig dit efter sin examen.

Jobba som sjuksköterska hos oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bred kompetens
I sitt arbete möter de många multisjuka människor med ett stort omvårdnadsbehov. De ställs dagligen inför medicinska ställningstaganden och olika former av riskbedömningar.
– Ingen dag är den andra lik och jag lär mig jättemycket varje dag. För mig som är ny sjuksköterska är det här en perfekt start, säger Ebba Persson och berättar att det även finns goda utvecklingsmöjligheter på kliniken i form av interna utbildningar och projekt.
Eftersom en del patienter inte själva kan berätta vad som är problemet gäller det att vara lyhörd och uppmärksam. Lärdomar som de tror att de kommer ha mycket nytta av i sitt yrkesliv.
– Dessutom får vi hela tiden användning för de saker vi lär oss. Det du lärde dig i går repeterar du redan på nästa pass, säger Sara Kullander och berättar att hon även gillar att interprofessionella samarbeten är en viktig del av geriatriken.
Trots att de har fullt upp med allt nytt har de redan samlat på sig många värmande ögonblick.
– Senast igår var ett sådant för mig. Jag arbetade kväll och det var mycket att göra. På ett av kvällens alla patientanrop möttes jag av en patient som endast ville tacka för kvällens arbete. Resten av kvällen kändes lättare efter det, säger Ebba Persson.

Aleris – Dalengeriatriken

Dalengeriatriken är den största geriatriska kliniken i Sverige, men om man jämför med storsjukhusen så erbjuder vi något annat. Ett mer familjärt sammanhang där öppenhet, gemenskap och korta beslutsvägar är en stor fördel. Det är högt i tak och delaktighet är viktigt för oss. Vi driver många utvecklingsarbeten och det finns goda chanser till kompetensutveckling.

www.aleris.se

Stora möjligheter på Aleris

Cecilia Ypevik, sjuksköterska och samordnare för Aleris ASIH i Handen och Ove Hedlund, sjuksköterska på Dalengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen
Cecilia Ypevik, sjuksköterska och samordnare för Aleris ASIH i Handen och Ove Hedlund, sjuksköterska på Dalengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen

Oavsett om du står på tröskeln till din karriär eller har lång erfarenhet så erbjuder Aleris Närsjukvård ett brett spektrum av spännande möjligheter. Här är det stark sammanhållning, högt i tak och lätt att trivas.

Aleris Närsjukvård omfattar både specialiserad slutenvård och en stor öppenvård. Här finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas som sjuksköterska.
Ove Hedlund kom till nuvarande Aleris Närsjukvård redan på sin sista praktik på sjuksköterskeutbildningen. Han hamnade på Dalengeriatriken och trivdes så bra att han återvände direkt efter examen 2018.
– Det var min absolut bästa praktik, så för mig var det självklart att söka mig tillbaka. Kollegorna är fantastiska och det är verkligen en väl fungerande verksamhet, med genomtänkta rutiner genom hela vårdkedjan. Inte minst har vi ett enormt bra samarbete kring den sociala planeringen, med trygg hemgång, berättar han.

Jobba med oss på Aleris. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vill jobba med äldre
Ove sadlade om till sjuksköterska mitt i livet därför att han ville arbeta med människor. Det är ett beslut han inte ångrar. Innan han kom till Dalengeriatriken trodde han inte att det var just äldre patienter som han ville jobba med, men han har helt reviderat sin uppfattning.
– Man får så otroligt mycket tillbaka och möter en sådan tacksamhet, menar han.
Hans kollega Cecilia Ypevik har lång yrkeserfarenhet, bland annat som sjuksköterska i Skottland och inom akutmedicin. Hon jobbar nu som sjuksköterska och samordnare för Aleris ASIH i Handen.
– Det är väldigt fritt och självständigt, samtidigt som vi har starka team med olika kompetenser. Man känner sig aldrig ensam, utan har alltid flera andra att samråda med. Det är också ett arbete där vi kommer patienterna väldigt nära och lär känna dem, vilket är en stor skillnad mot akutmedicinsk vård, säger hon.

Bra kompetensutveckling
Cecilia lyfter fram att Aleris Närsjukvård erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kompetensutveckling och det finns en tydlig kompetensstege. Aleris är mån om att medarbetarna ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll
– Det är en väldigt stöttande och uppmuntrande miljö, med en stark vilja att ta tillvara medarbetarnas olika drivkrafter och önskemål. Jag kan påverka min karriär och utvecklas hela tiden. Här trivs jag bra!

Jobba med oss på Aleris. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept med helhetssyn på patienten genom hela vårdkedjan. Verksamheten finns både söder och norr om Stockholm och omfattar bland annat geriatrik, ASIH, primärvård, basal sjukvård i hemmet och palliativ vård. Vården präglas av tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Vårt medarbetarskap bygger på varje medarbetares energi, värme och vilja att påverka.

Vill du vara med och utveckla verksamheten? Läs mer på www.alerisnarsjukvard.se