Etikettarkiv: ASIH

Äldres ensamhet blev feelgood

Susanne Brijker mixar allvarliga erfarenheter med feelgood i debutromanen. Foto: Mahiru Hagdahl
Susanne Brijker mixar allvarliga erfarenheter med feelgood i debutromanen. Foto: Mahiru Hagdahl
Susanne Brijker får i sitt arbete som nattsjuksköterska se hur ensamma många äldre människor är – det blev inspirationen till debutromanen ”Mannen som hyrde en familj”.

83-årige Gustav flyttar in på ett lyxigt äldreboende efter en stroke. Det som ger status är att ha en familj som kommer på besök, något som Gustav saknar. Han bestämmer sig därför för att hyra en familj – men det är långt ifrån perfekt och det uppstår många problem på vägen.
Handlingen i Susanne Brijkers bok har sitt ursprung i hennes arbete som nattsjuksköterska på ASIH, avancerad sjukvård i hemmet.
– Folk brukar säga att om man inte ska dö ensam så ska man se till att skaffa barn, men det behöver inte hjälpa. Då brukade jag säga att det kostar ju en miljon att uppfostra ett barn, så varför inte spara miljonen och hyra en familj på ålderns höst istället? Jag drog skämtet för kolleger i säkert 1,5 år innan jag kom på att temat kunde bli en bok, säger Susanne Brijker.

Frustrerande ensamhet
Hur är det att möta stor ensamhet bland äldre?
– Det är väldigt frustrerande, för det är svårt att veta något om bakgrunden. Sedan ser man ofta stora kulturskillnader. I familjer med utländsk bakgrund är hela lägenheten full med folk, i ett svenskt hem är det mycket mer ensamt. Vissa klarar av att vara ensamma i slutet av sitt liv men de hör till ovanligheterna.
I dagens pressade vårdapparat finns sällan tid för långa samtal, men Susanne Brijker tror att även korta möten kan lindra patienters ensamhet.
– Man ska inte vara rädd för att direkt visa vem man är som person, det märker jag uppskattas mest. Det gäller att vara närvarande och inte bara tänka på vad man gör, utan samtidigt som man lägger om en stomi eller ger en injektion så kan man ha ett litet samtal. Man kan också använda sig av humor för att nå patienterna, att få skratta tillsammans stärker tilliten och kan göra en stor skillnad för livskvaliteten.

Även glada stunder
Under studietiden arbetade Susanne Brijker inom hemtjänsten, vilket inspirerat henne till nästa bokprojekt.
– Även inom hemtjänsten hittar man mycket ensamhet, men också skratt och glada stunder.
”Mannen som hyrde en familj” beskrivs som tragikomisk feelgood och utkommer i höst.

Delaktighet på VO Vård Södertälje sjukhus

Ulrika Johnsson och Anja Eklund, chefssjuksköterskor på Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte
Ulrika Johnsson och Anja Eklund, chefssjuksköterskor på Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte
Vill du vara med och skapa nya arbetssätt, på en arbetsplats som präglas av ett tydligt ledarskap och där din delaktighet och professionella utveckling är i fokus? Välkommen till VO Vård på Södertälje sjukhus, som i höst öppnar fem nya vårdavdelningar i nyrenoverade, fräscha lokaler.

Inom verksamhetsområde vård på Södertälje sjukhus ställs det höga krav på engagemang och kompetens. I gengäld har du som sjuksköterska stora möjligheter att påverka utvecklingen av såväl verksamheten som den egna karriären.
– Hos oss kan du göra en omvårdnadskarriär. Vi har en utarbetad kompetensstege, där du utvecklas i din profession. Det ska vara tydligt vad som krävs och hur du själv kan bidra. Vi har fokus på utbildningsaktiviteter och en förbättrad inskolning av nya medarbetare, berättar Ulrika Johnsson, chefssjuksköterska på en kirurgisk vårdavdelning.

Alla delaktiga i utvecklingen
Nu när nya vårdavdelningar byggs och antalet vårdplatser utökas får medarbetarna vara med från start och utveckla omvårdnad och arbetssätt. De nya avdelningarna omfattar kirurgisk och medicinsk vård.
– Det är en otroligt spännande tid att börja hos oss. Såväl ny som befintlig personal är helt centrala i arbetet med att skapa en förbättringskultur, som gagnar både patienter och personal. Här är du som individ verkligen delaktig och kan göra skillnad, säger Anja Eklund, chefssjuksköterska på geriatrisk rehabilitering.

Coachande och tydligt ledarskap
Det goda ledarskapet är en grundstomme i utvecklingsarbetet på Södertälje sjukhus. Här fokuserar man på att förtydliga vad som förväntas av en ledare, som ska vara kommunikativ, modig, närvarande, förändringsorienterad och fungera som en förebild. Det gäller i hela verksamheten och på alla nivåer.
– Vi vill skapa medarbetare som med ett coachande ledarskap tillåts växa i sina roller. Det är enormt viktigt att stötta sin personal och ge dem rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och vara delaktiga i utveckling av verksamheten avseende patientsäkerhet och kvalitet, framhåller Anja.
Det finns fler saker som gör Södertälje sjukhus speciellt. Ulrika har arbetat här sedan 1998 och Anja sedan 1992. Båda har bred erfarenhet av olika avdelningar och har haft en rad olika roller.
– Södertälje sjukhus är tillräckligt stort för att ha allt, men litet nog för att vara personligt. Man lär känna varandra över verksamhetsgränserna och skapar starka nätverk. Dessutom blir man en väldigt bred och duktig sjuksköterska, eftersom man har ett helhetsansvar och får vårda patienter från många olika specialiteter. Därför är det lätt att trivas och bli kvar.

Se våra lediga tjänser och ansök direkt. Klicka här!

VO Vård Södertälje sjukhus
Inom verksamhetsområde vård arbetar cirka 350 medarbetare varav många med specialistkompetens. Verksamheten tillhandahåller vårdplatser inom geriatrik och akutsomatik för slutenvård samt erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Vi har även mottagning för multisjuka patienter över 65 år samt palliativ avdelning. Vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han eller hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt.

Verksamhetschef är Lena Kruse, E-post: lena.kruse@sll.se, Tel: 08-550 244 020
www.sodertaljesjukhus.se/ledigajobb

Lärorikt och utmanande i trygg miljö

Mia Dimberg och Yvonne Jönsson på Löwetgeriatrikens akutgeriatriska avdelning i Upplands Väsby. Foto: Staffan Larsson
Mia Dimberg och Yvonne Jönsson på Löwetgeriatrikens akutgeriatriska avdelning i Upplands Väsby. Foto: Staffan Larsson
Vid Löwetgeriatrikens enheter får sjuksköterskorna ta del av en mängd intressanta utmaningar. Att vårda multisjuka ger en oerhört bred kompetens och en fördjupad erfarenhet i många av vårdens uppgifter, vilket gör Löwetgeriatriken till en lärorik arbetsplats för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Löwetgeriatrikens akutgeriatriska avdelning i Upplands Väsby är specialiserad på geriatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Avdelningen befinner sig mitt i en tillväxtfas, där antalet vårdplatser närapå kommer att fördubblas.
– Vi vill att fler sjuksköterskor ska få upp ögonen för geriatrik. Många tänker på det som äldreomsorg när det i själva verket är högspecialiserad vård som utgör en förlängd arm till akutsjukhusen. Alla medicintekniska moment som utförs på sjukhusen finns även här och vi arbetar med modern, högteknologisk utrustning, berättar biträdande enhetschef på avdelning 6, Yvonne Jönsson.

Hinner med patientmötet
Sjuksköterskan Mia Dimberg är en av de nyutexaminerade sjuksköterskor som har sökt sig till Löwetgeriatriken. Hon betonar just möjligheten att få inblick i många sjukdomstillstånd som en stor anledning till att hon valde geriatrik.
– Jag ville bli utmanad och få bred kompetens. Då man arbetar inom geriatrik är tempot inte lika intensivt och det har känts skönt för mig som nyanställd. Här hinner vi verkligen med mötet med patienten och får dessutom chansen att arbeta nära andra professioner, såsom fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Dessutom fick jag en gedigen introduktion till arbetet och har blivit del av ett väldigt positivt team där alla hjälper till.

Enorma utvecklingsmöjligheter
På Löwetgeriatriken arbetar man aldrig ensam utan det finns alltid en trygghet i gruppen och andra professioner. Enheten erbjuder mycket goda förmåner och därutöver kortare arbetstid än inom landstinget.
– Det finns enorma möjligheter att vidareutbilda sig och specialisera sig hos oss. Hösten är fullspäckad med utbildningstillfällen och vi ser till att ligga i teknikens framkant. Just nu etablerar vi exempelvis STELPA (Smart TEknik Lyfter PatientArbetet), där vi använder iPads för att få mer tid för patientarbete och bättre inkludera patient och närstående i vårdflödet. Det är en spännande utveckling som är rolig att vara en del av, avslutar Yvonne och Mia.

Praktikertjänst N.Ä.R.A.
Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är ett helägt dotterbolag i Praktikertjänst AB, som är Sveriges äldsta vårdföretag inom privat entreprenörsdriven hälso- och sjukvård. Bolaget bedriver geriatrisk vård vid Handengeriatriken och Löwetgeriatriken, samt har ASIH-verksamheter i södra, västra och norra delen av Stockholms län.

Löwetgeriatriken
Löwenströmska sjukhuset
194 89 Upplands Väsby
Tel. vxl: 08-599 093 00
E-post: yvonne.jonsson.1@ptj.se
www.praktikertjanstnara.se