Etikettarkiv: Barnsjukvård

Givande och stimulerande att arbeta med barn

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nästan hälften av sjuksköterskorna skulle kunna tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. De flesta anger att de tycker det är roligt, stimulerande och utvecklande att arbeta med barn, att man arbetar med hela familjen och att barnen är vår framtid.

I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning svarade 43% av sjuksköterskorna att de kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. De fick följdfrågan ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?”

Roligt och stimulerande
Över hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna angav att de skulle tycka att det var stimulerande och utmanande att arbeta med barnsjukvård. Barn ger energi tillbaka, även i svåra situationer och det ställer höga krav på personalen att fokusera och tänka i andra banor, vilket skulle ge en ny stimulans i arbetet.
Många av de tillfrågade sjuksköterskorna i undersökningen arbetar redan idag inom barnsjukvården. Svaren är entydiga: det är en fantastisk grupp att arbeta med. ”På ett barnsjukhus kan du vårda barn från 0 till 18 år på samma avdelning. Du kan ha cykeltävling i korridoren eller leka kurragömma.”
Ett fåtal har tidigare varit inom barnsjukvården och upplevde att det var psykiskt stressande, och valde därför att gå över till annan typ av sjukvård.

Möjlighet till bredare kompetens
Man menar att här krävs större fokus och noggrannhet då barn inte är lika verbala som vuxna. Det blir oerhört viktigt att kunna sätta sig in i patienternas känslor. Många kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården då det helt skiljer sig från det de gör idag. Att få ett ombyte i sin arbetssituation är för många en positiv utveckling. Flera önskar även att arbeta på barnavårdscentral eller inom skolhälsovården där stressen inte är lika stor och det finns möjlighet att arbeta enbart dagtid.

Arbetar med hela familjen
Här lyfter man fram vikten av att arbeta med hela familjen och inte bara patienten. Det är stimulerande, men även till stor hjälp för personalgruppen kring varje enskilt barn. ”Anhöriga tillåts vara mer delaktiga i vården och stöttar därför patienten vilket är gynnsamt för patienten, dem själva och personalen. Anhöriga är en stor resurs men används inte på samma sätt i vuxenvården.”

Barnen är vår framtid
Några av de tillfrågade vill arbeta med barnsjukvård då de anser att barnen är vår framtid och är en patientgrupp som är oerhört viktig. Man upplever att vården ofta är bättre planerad och att personal som jobbar där är mer engagerade i varje enskild patient. Det finns också mer resurser för underhållning och stimulans för patienterna.

Varför vill du arbeta inom barnsjukvården?
1. Roligt och stimulerande att arbeta med barn
2. Mest givande gruppen att arbeta med
3. Ombyte och bredare kompetens
4. Du arbetar med hela familjen
5. Barnen är vår framtid
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Barnsjukvård är spännande och består av många olika specialiteter

Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn-och ungdomssjukhus i Linköping.
Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
43 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. Barnsjukvården är ett mångsidigt område med utvecklingsvägar inom såväl sjukhusvård som primärvård. Behovet av barnsjuksköterskor är dessutom stort.

– Det är självklart positivt att så många sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta i barnsjukvården. Barnsjukvården är ett spännande, utmanande och samtidigt krävande område. När man arbetar med barnsjukvård står föräldrarna och barnets familj lika mycket i fokus som barnet. Det utmärker just barnsjukvårdens arbetssätt, säger Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Kliniska utvecklingsvägar
Hon anser att specialistutbildning bör vara obligatoriskt för fler sjuksköterskor i barnsjukvården.
– Barnsjukvården erbjuder enorma utvecklingsmöjligheter. Det finns många kliniska utvecklingsvägar, i sjukhusvården, primärvården, skolhälsovården och på barnavårdscentraler. Man kan även ta en masterexamen och doktorera i omvårdnad. De sjuksköterskor som läser till barnsjuksköterska har ett stort smörgåsbord av yrkesroller att välja mellan, säger Helena Wigert.

Stötta barn, föräldrar och syskon
– 43 procent är en mycket bra siffra. Vi märker ofta av ett stort intresse för att arbeta i just barnsjukvården. Många attraheras av möjligheten att arbeta med barn i sjukhusmiljö och att få stötta såväl barnen som deras föräldrar och syskon. Däremot är det inte alltid helt enkelt att rekrytera specialistutbildade barnsjuksköterskor, säger Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
Hon tycker att barnsjukvården är spännande eftersom den består av många olika specialiteter, vilket innebär att sjuksköterskor i barnsjukvården ofta har många karriärvägar att välja mellan.

Brett arbetsområde
Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man arbeta på såväl sjukhus som på öppenvårdsmottagningar för barn. Barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, neurologi, kardiologi, diabetes, barnonkologi och allmänpediatrisk inriktning är några av de olika barnsjukvårdsverksamheter där sjuksköterskor behövs.
– Det är ofta en fördel att vara specialistutbildad barnsjuksköterska, men det är också en god idé att arbeta en period i barnsjukvården innan man specialiserar sig. Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man även kombinera forskning med klinisk tjänstgöring eller satsa på en chefskarriär. Barnsjukvård är även ett område där det kontinuerligt kommer nya forskningsrön, avslutar Christina Karlsson.

Kan du som sjuksköterska tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Mycket glädje och många skratt inom barnsjukvården

Christina Gisleskog, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, Johanna Paulander, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom samt barnonkologi och Patricia Mathisson, sjuksköterska. Foto: Thomas Henrikson
Christina Gisleskog, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, Johanna Paulander, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom samt barnonkologi och Patricia Mathisson, sjuksköterska. Foto: Thomas Henrikson

Inom patientområde Högspecialiserad barnkirurgi och barnmedicin på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, arbetar sjuksköterskorna med avancerad teknik och högspecialiserad vård. Arbetet bedrivs i en utvecklande, personaltät miljö där varje patient bemöts utifrån sina unika förutsättningar och behov.

Patientområdet är stort och omfattar tre vårdavdelningar, flera dagvårdsavdelningar och mottagningar både i Solna och i Huddinge. Det rör sig om högspecialiserad sjukvård, vilket bland mycket annat inkluderar kirurgiska ingrepp, avancerad medicinsk behandling samtidigt som långa relationer med patienterna och deras familjer skapas.
– Jag har arbetat på BUVA och BIVA, men sedan flera år tillbaka har jag landat här på barnkirurgen. Vi ansvarar bland annat för rikssjukvårdsuppdraget för barn med medfödda mag- och tarmmissbildningar och hanterar all tumörkirurgi. I mitt tycke är kirurgin det absolut roligaste, inte minst för att det ger mig chansen att följa barnen under lång tid och hinna skapa relationer med både dem och föräldrarna, säger Christina Gisleskog, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom.
Hon berättar att hon har blivit kvar inom akutsjukvården betydligt längre än hon hade trott, till stor del på grund av det utmanande och givande arbetet.
– Alla avdelningar här sysslar med högspecialiserad teknik och vård, så det finns alltid något nytt att lära sig eller prova. Dessutom trivs jag bra i personalgruppen.

Får lära känna patienterna
Christina får medhåll av kollegan Johanna Paulander, som har specialistutbildat sig inom barn och ungdom samt barnonkologi. Även inom detta specialistområde har sjuksköterskorna förmånen att få arbeta med de senaste rönen och teknikerna samt att få stötta barnen under resor som många gånger kan bli både långa och uttröttande för dem.
– Jag får lära känna patienterna och får chansen att vinna deras förtroende så att de känner sig trygga. Det är en avancerad vård med mycket olika läkemedel, bland annat cytostatika. Arbetet är omväxlande och innefattar allt från pre- och postoperativ vård till behandlingar, komplikationer, smärthantering, nutrition och psykosocialt stöd, förklarar hon.
Den onkologiska avdelningen har stark uppbackning av Barncancerfond-en, som bland annat finansierar den utbildning inom barnonkologi som Johanna har gått.
– Förutom de satsningar på fortbildning som görs av själva avdelningen är jag glad över att jag fick möjligheten att fördjupa mig inom barnonkologi i Barncancerfondens regi. Sedan uppmuntras vi också att hålla oss à jour på andra vis, exempelvis genom konferenser och kurser, betonar Johanna. Jag har jobbat här i 11 år och kan inte tänka mig att jobba någon annanstans.

Kan påverka sin arbetssituation
För sjuksköterskan Patricia Mathisson var det alltid en självklarhet att hon skulle arbeta med barn och hon kom direkt till Barnregionvårdsavdelningen i Huddinge då hon tog examen för 2,5 år sedan. Nu står hon också i begrepp att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom barn och ungdom.
– Alla sjuksköterskor som är relativt nyutexaminerade får gå ett kliniskt basår när de börjar på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det omfattar 10 procent av den ordinarie arbetstiden under det första året och inkluderar såväl handledning och föreläsningar som praktiska övningar. Efter kliniska basåret har man goda chanser att få fortsätta sin kompetensutveckling genom högskolepoäng i barnsjukvård. Överlag är attityden till fortbildning oerhört positiv och uppmuntrande, berättar Patricia, som förutom sitt övriga arbete är med och utvecklar patientsäkerheten på sin avdelning och inom patientområdet.
Hon betonar att även om det ibland kan vara mycket att göra så har sjuksköterskorna en hel del inflytande över såväl arbetssituation som schemaläggning.
– Vi avgör helt själva vilken typ av skift vi vill jobba – tvåskift, treskift eller natt – och det finns inga krav på att jobba natt. Vilket gör att man kan anpassa sitt schema utifrån sin livsstil just där och då.

Färre patienter – mer tid
Såväl Patricia som Christina och Johanna är dock fullständigt överens om att det är interaktionen med barnen och familjerna som gör deras jobb så speciellt.
– Det är så oerhört mycket glädje och skratt med barn, även då de är sjuka. Det går inte att bara trampa in och påbörja behandlingen; istället gäller det att få både barn och föräldrar med på tåget. Det skapar en trygg situation där alla känner förtroende för processen. Vi har färre patienter per sjuksköterska än inom vuxensjukvården, så varje patient får ta den tid den behöver. På många sätt skulle vården överlag vinna på att anamma lite av den här attityden. Det får åtminstone oss att stortrivas, avslutar de.

Klicka här för mer information om Barnsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset

Barnkirurgi & barnmedicin, Karolinska
Patientområdet Högspecialiserad barnkirurgi och barnmedicin inom Tema barn och kvinnosjukvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, är ett stort patientområde med flera vårdavdelningar, dagvårdsavdelningar och mottagningar både i Solna och i Huddinge.
I Huddinge finns vår Barnregionvårdsavdelning där vi vårdar barn och ungdomar från stora delar av landet med sjukdomar i njurar, mage, lever och blod. Här vårdas också barn efter transplantation.
I Solna i nya sjukhusbyggnaden på plan 11 finns vår barnkirurgiska avdelning med rikssjukvårdsuppdrag och några övervakningsplatser. På plan 12 finns vår barnonkologiska avdelning. Barnonkologen i Solna är ett av landets sex barnonkologiska centrum.
Patientområdet är ensamutförare i Stockholms län, Gotland och ibland i landet för flera av områdets patientgrupper.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Tel: 08–517 700 00

Kontakt:
Annika Mc Carthy, vårdenhetschef
E-post: annika.mccarthy@sll.se

www.karolinska.se

Karolinska Barn

En mångfald som berikar

Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Efter tio år som sjuksköterska på barnneurologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund sökte sig Maria Wallin till barnspecialistmottagningen som behandlar patienter med varierande diagnoser.
– Här får jag hela spannet i kombination med stora utvecklingsmöjligheter.

Maria Wallin tog sin sjuksköterskeexamen 2007 och har fram till för sex månader sedan arbetat på barnneurologen i Lund. Numera återfinns hon på sjukhusets barnspecialistmottagning.
– Under de tre senaste åren har jag haft en chefstjänst, det var kul men jag längtade efter att vara sjuksköterska ute i vården igen. Här får jag arbeta med ett brett spektrum av olika diagnoser plus att jag fått möjlighet att läsa vidare till barnsjuksköterska på halvtid vilket är enormt stimulerande.
Emma Svensson har en liknande bakgrund.
– Jag har arbetat som barnsjuksköterska inom sjukhusets neonatala intensivvård sedan 2008. Det var ett spännande jobb men jag kände att det var dags att byta spår och började på specialistmottagningen för snart ett år sedan. Idag delar jag min tid mellan arbetet på mottagningen och en utbildning till uroterapeut som jag fått förmånen att studera till på betald arbetstid.
Det som lockade henne till barnspecialistmottagningen var också möjligheten att få arbeta med något större och inte så akut sjuka barn.
– På neonatalen vårdade jag de allra sjukaste barnen, nu ser jag dem när de är så välmående de kan vara i sin sjukdom. Det är en mer omväxlande, mindre dramatisk och mer positiv vård.

Omväxlande arbete
Carina Ärlebring är barnsjuksköterska och började arbeta på barnkliniken i Lund 1998.
– Att jag blivit kvar i alla år beror främst på att det är ett så fantastiskt roligt och utvecklande arbete. Vi jobbar med barn i alla åldrar där vården även involverar patienternas familjer. Jag trivs med att kunna arbeta med helheten.
Sedan nio år tillbaka är hon också dedikerad diabetessköterska på mottagningen.
– Det kan kanske tyckas smalt att bara jobba med diabetes, men det är olika familjer så det är olika varje gång och man lär sig något nytt av varje möte.
För att trivas som sjuksköterska på mottagningen ska man enligt Emma, Maria och Carina trivas med självständigt arbete.
– Det är bra med en viss erfarenhet så att man klarar av stressen att ingen annan gör ens jobb, remisserna ligger kvar tills du tar hand om dem. För den som trivs i en sådan sits är det ett väldigt roligt och stimulerande arbete!

Malmö
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Även här handlar det om en verksamhet där barnets och familjens bästa alltid går först.
– Mångfalden är utmärkande för vår avdelning, vi behandlar alltifrån de allra yngsta patienterna upp till 18-åringar. Även sjukdomsbilderna ser olika ut. Det är en utmaning samtidigt som det gör arbetet väldigt roligt och utvecklande. Som sjuksköterska hos oss får man en stor bredd, vi kan lite om mycket, säger Maja.
Angelica nickar instämmande.
– Variationen i arbetet gör att det aldrig blir slentrian, man lär sig ständigt nya saker. Här finns också ett bra arbetsklimat med stöttande kollegor som hjälper varandra och där det är tillåtet att fråga om råd. Vi har även en bra chef som ser och stöttar oss i vårt arbete, något som är A och O för en verksamhet av det här slaget.

Flera uppdrag
Förutom det direkta arbetet med patienterna är Angelica, tillsammans med en kollega, läkemedelsansvarig sjuksköterska på avdelningen.
– Jag är också HLR-instruktör för både vuxna och barn och håller kontinuerligt utbildningsdagar både för nyanställda på barnkliniken och för kollegorna.
För den som vill utvecklas är möjligheterna stora. Maja som arbetat på kliniken sedan 2004 har idag ett halvtidsuppdrag som klinisk lärare på sjuksköterskeutbildningen.
– Mig passar det utmärkt, här får jag det bästa av två världar.

Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus
Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus (SUS) är uppdelad i två verksamhetsområden, barnkirurgi/neonatalvård samt barnmedicin. Verksamhetsområde barnmedicin har cirka 500 anställda och behandlar barn och ungdomar 0–18 år med sjukdomar inom barnmedicinska specialområden. Vården bedrivs utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt.

Skånes universitetssjukhus
Region Skåne
291 89 Kristianstad
www.skane.se