Etikettarkiv: Karriärmöjligheter

Utvecklas på Tema akut och reparativ medicin

Rebecka Schmidt, omvårdnadschef för akut och trauma och Emil Andersson, omvårdnadschef på intensivakuten på Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Rebecka Schmidt, omvårdnadschef för akut och trauma och Emil Andersson, omvårdnadschef på intensivakuten på Karolinska sjukhuset i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

På nya Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge arbetar du i sammanhållna vårdkedjor med akut sjuka och traumapatienter. Här finns många karriärspår både kliniskt och inom ledarskap. Det är en spännande tid, då du verkligen kan göra avtryck.

Den första januari i år sjösattes den nya organisationen, som innebär stora fördelar för såväl patienter som medarbetare. Nu får patienter med svåra akuta tillstånd högspecialiserad vård i en sammanhållen process, genom hela vårdförloppet, från det akuta omhändertagandet till rehab och hemskrivning. Omvårdnadsområdena omfattar akutmottagning och specialistmottagning i samarbete med de medicinska enheterna akut och trauma, akutkirurgi och ortopedi. Det är en patientgrupp med ett brett spektrum av tillstånd och som ofta kräver många olika insatser genom vårdkedjan.

Sammanhållet flöde
För dig som är sjuksköterska finns många möjligheter till ett spännande, omväxlande och utvecklande jobb. Här finns chans att få en mer ledande roll, på Karolinska universitetssjukhuset, både i Solna och i Huddinge.
– Tidigare var vården av den här patientgruppen mer fragmenterad, men nu är det ett sammanhållet flöde. Vi har en och samma ledningsgrupp och alla strävar mot samma mål. De olika delarna berikar och inspirerar varandra, och för sjuksköterskor skapar den nya organisationen öppningar för nya roller, berättar Rebecka Schmidt, som är intensivvårdssjuksköterska i botten och nu är omvårdnadschef för akut och trauma på Karolinska sjukhuset i Solna.
Hennes kollega Emil Andersson, som är omvårdnadschef på intensivakuten i Solna, håller med. För sjuksköterskor ger verksamhetens bredd flera karriärspår. En spännande funktion är ledningssjuksköterska, som är en roll man kan utvecklas till om man har intresse för ledarskap.
– Detta är en möjlighet för den som vill ha en ledande roll i teamet. Det är en funktion där man får prioritera resurser, coacha juniora medarbetare och handleda. Ledningssjuksköterskan kommunicerar även med andra verksamheter och har ett övergripande helhetsansvar. Samtidigt är man nära den kliniska verksamheten, förklarar Emil.

Jobba med oss på Tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Kompetensutveckling
För att passa som ledningssjuksköterska är det bra att ha ordentlig klinisk erfarenhet och vara trygg i sin yrkesroll. Vården är högt specialiserad och har ett tydligt 24/7-perspektiv. Verksamheten måste vara robust dygnet runt, så ledningssjuksköterska är en roll för mer seniora medarbetare. Man behöver inte nödvändigtvis ha erfarenhet från akutsjukvård, för det lär man sig här. Det finns också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling för att fylla kunskapsluckor.

Dynamisk tid
Siri Odelfalk och Maria Bergqvist arbetar inom Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Siri är omvårdnadschef för akutkirurgi och trauma och Maria har samma roll på en medicinsk akutvårdsavdelning. De lyfter fram att det är en spännande och dynamisk tid att komma till Tema akut och reparativ medicin. Verksamheten håller på att ta form, och den som är drivande och engagerad har stora möjligheter att påverka vården.
– Det är inte bara en klyscha att man kan vara med och göra avtryck i verksamheten. Jag upplever att man lyssnar på medarbetarna och tar vara på det engagemang och de idéer som finns. Det går snabbt att omsätta goda omvårdnadsidéer i handling, säger Maria, som trivs med att vara tillbaka i akutsjukvården efter flera år på andra avdelningar.

Personliga egenskaper styr
Siri lyfter fram rollen som omvårdnadschef. För henne var det en chans att utvecklas som chef och bygga upp avdelningen från start. Hon hade ingen tidigare professionell erfarenhet av ledarskap, men hade jobbat kliniskt i flera år på en ortopedisk avdelning. Hon lockades också av att arbeta med akutsjukvård.
– Det känns väldigt kul och utmanande att få vara med från början. Här på Karolinska universitetssjukhuset finns en öppenhet för att låta drivna och engagerade medarbetare axla ledande roller. Man kan gå direkt från ”golvet” till ledare; det är personliga egenskaper som styr, säger hon.
Alla fyra framhåller att Karolinska universitetssjukhuset erbjuder karriärvägar och möjligheter, som troligtvis saknar motstycke i svensk sjukvård. Här kan du som är sjuksköterska utvecklas kliniskt, som chef och ledare eller inom forskning. Det finns en stark fokus på omvårdnad, och insikt om sjuksköterskans centrala roll i vården. På Tema akut och trauma kan du utvecklas och göra skillnad – på riktigt!

Maria Bergqvist, omvårdnadschef på en medicinsk akutvårdsavdelning och Siri Odelfalk, omvårdnadschef för akutkirurgi och trauma på Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Johan Marklund
Maria Bergqvist, omvårdnadschef på en medicinsk akutvårdsavdelning och Siri Odelfalk, omvårdnadschef för akutkirurgi och trauma på Tema akut och reparativ medicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Johan Marklund

Jobba med oss på Tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Tema Akut och Reparativ Medicin

]Vi är ett nybildat tema som fokuserar på både akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning. Inom Tema akut och reparativ medicin finns en rad spännande karriärvägar för sjuksköterskor, vare sig du vill arbeta rent kliniskt, med ledarskap eller inom FoU.
www.karolinska.se

Barnsjukvård är spännande och består av många olika specialiteter

Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn-och ungdomssjukhus i Linköping.
Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
43 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. Barnsjukvården är ett mångsidigt område med utvecklingsvägar inom såväl sjukhusvård som primärvård. Behovet av barnsjuksköterskor är dessutom stort.

– Det är självklart positivt att så många sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta i barnsjukvården. Barnsjukvården är ett spännande, utmanande och samtidigt krävande område. När man arbetar med barnsjukvård står föräldrarna och barnets familj lika mycket i fokus som barnet. Det utmärker just barnsjukvårdens arbetssätt, säger Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Kliniska utvecklingsvägar
Hon anser att specialistutbildning bör vara obligatoriskt för fler sjuksköterskor i barnsjukvården.
– Barnsjukvården erbjuder enorma utvecklingsmöjligheter. Det finns många kliniska utvecklingsvägar, i sjukhusvården, primärvården, skolhälsovården och på barnavårdscentraler. Man kan även ta en masterexamen och doktorera i omvårdnad. De sjuksköterskor som läser till barnsjuksköterska har ett stort smörgåsbord av yrkesroller att välja mellan, säger Helena Wigert.

Stötta barn, föräldrar och syskon
– 43 procent är en mycket bra siffra. Vi märker ofta av ett stort intresse för att arbeta i just barnsjukvården. Många attraheras av möjligheten att arbeta med barn i sjukhusmiljö och att få stötta såväl barnen som deras föräldrar och syskon. Däremot är det inte alltid helt enkelt att rekrytera specialistutbildade barnsjuksköterskor, säger Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
Hon tycker att barnsjukvården är spännande eftersom den består av många olika specialiteter, vilket innebär att sjuksköterskor i barnsjukvården ofta har många karriärvägar att välja mellan.

Brett arbetsområde
Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man arbeta på såväl sjukhus som på öppenvårdsmottagningar för barn. Barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, neurologi, kardiologi, diabetes, barnonkologi och allmänpediatrisk inriktning är några av de olika barnsjukvårdsverksamheter där sjuksköterskor behövs.
– Det är ofta en fördel att vara specialistutbildad barnsjuksköterska, men det är också en god idé att arbeta en period i barnsjukvården innan man specialiserar sig. Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man även kombinera forskning med klinisk tjänstgöring eller satsa på en chefskarriär. Barnsjukvård är även ett område där det kontinuerligt kommer nya forskningsrön, avslutar Christina Karlsson.

Kan du som sjuksköterska tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Många möjligheter för sjuksköterskor inom rättspsykiatrin i Skåne

Eva Andersson, Charlotte Skutta och Anna Löf på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Eva Andersson, Charlotte Skutta och Anna Löf på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
– Jag hade aldrig arbetat inom psykiatrin och visste inte riktigt vad som väntade. Men faktum är att jag stortrivs, sammanhållningen är fantastisk, säger sjuksköterskan Anna Löf som efter 18 år inom åldringsvården sökte sig till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

Rättspsykiatrin i Region Skåne erbjuder spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor. Verksamheten präglas av ett nära samarbete i sammansvetsade, kompetenta team i en förtroendefull och trygg miljö. Charlotte Skutta började på Rättspsykiatriskt centrum i våras.
– Jag kommer närmast från en tjänst inom företagshälsovården och har inte ångrat en sekund att jag vågade ta steget. Det är kul att vara en del av ett bra team.
Som ny i verksamheten fick Charlotte en gedigen introduktion.
– Jag fick gå bredvid i början och gick bland annat en TERMA-utbildning med fokus på hur man terapeutiskt bemöter aggressivitet och oro. Våra patienter är dömda till vård men säkerheten är hög och jag känner mig alltid trygg på jobbet, sammanhållningen är en viktig del av den känslan.
Eva Andersson nickar instämmande. Hon är psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet av yrket.
– Faktum är att jag gick i pension förra året men kommit tillbaka på deltid. Förutom arbetet i den dagliga vården på intaget har jag numera även ett kvalitetsuppdrag i verksamheten.

Nya lokaler
En stor fördel med att arbeta inom rättspsykiatrin är att vården generellt sett har goda resurser. Lokalerna i Trelleborg är nybyggda och väl anpassade för den verksamhet som bedrivs.
Anna Löf framhåller dock kollegorna som den största och viktigaste faktorn bakom arbetstrivseln.
– Här finns både trevliga arbetskamrater och en utvecklande miljö. Man vet aldrig vad nästa dag har att erbjuda.
Främsta tjusningen med jobbet, säger Eva, är förstås att se patienterna bli bättre.
– Eftersom vi arbetar på intaget, avdelning 1, träffar vi inte patienterna så länge, men på andra enheter kan personalen följa dem under lång tid, se när det vänder och vara med ända fram tills de är redo att gå vidare i sina liv och slussas ut i öppenvården. Oavsett avdelning är det ett stimulerande och mycket givande arbete.

Vi söker nu sjuksköterskor till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, Läs mer och ansök här

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Vårt nya rättspsykiatriska centrum i Trelleborg är en anläggning för specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg bedrivs heldygnsvård som kompletteras med öppenvårdsmottagningar i Malmö, Helsingborg och Hässleholm. Hos oss arbetar ungefär 140 personer, här bedrivs även utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar i regionen.
www.skane.se


Mångfald av karriärmöjligheter inom psykiatrin

Hanna Tuvesson, specialistsjuksköterska i psykiatri.
Hanna Tuvesson, specialistsjuksköterska i psykiatri.

27 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin är de populäraste områdena.

– Det vore förstås önskvärt att fler sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Det är tyvärr ett område som fortfarande har lägre status än många andra i sjukvården, trots att attityderna till psykisk ohälsa börjar förändras, säger Hanna Tuvesson, specialistsjuksköterska i psykiatri, styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och ansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri på Linnéuniversitetet.

Många fördjupningsmöjligheter
– Man utvecklas mycket, både professionellt och personligen, av att arbeta inom psykiatrin. Det är omväxlande och meningsfullt, man får ofta mycket tid med varje patient och kan följa dem över tid. Det finns många områden att fördjupa sig inom och samarbetsklimatet är ofta mycket bra, säger Hanna Tuvesson.
Att relativt få sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin och beroendepsykiatrin beror förmodligen på att få kommer i kontakt med dessa verksamheter i samband med sjuksköterskeutbildningen. Hon ser gärna ett större fokus på psykisk ohälsa i grundutbildningen och att VFU inom psykiatri ingår som en obligatorisk del.

Många typer av verksamheter
– Flera faktorer tyder på att den psykiska ohälsan i samhället tyvärr inte kommer att minska framöver. Det innebär att efterfrågan på specialistsjuksköterskor i psykiatri kommer att vara fortsatt hög. Som specialistsjuksköterska i psykiatri kan man arbeta i många olika typer av verksamheter: kommunal psykiatrisk vård, behandlingshem, öppenvård och slutenvård. Det är viktigt att tydliggöra rollen och ansvarsområdena för specialistsjuksköterskor i psykiatri, säger Hanna Tuvesson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin

Inom vilka områden inom psykiatri skulle du kunna tänka dig att arbeta?