Etikettarkiv: Kungälvs sjukhus

IMA-platser i Kungälv öppnar nya karriärvägar

Ann-Christine Andersson, vårdenhetschef och Sandra Karlsson, sjuksköterska inom Verksamhetsområde Medicin på Kungälvs sjukhus. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Ann-Christine Andersson, vårdenhetschef och Sandra Karlsson, sjuksköterska inom Verksamhetsområde Medicin på Kungälvs sjukhus. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

I april öppnar Kungälvs sjukhus en ny medicinavdelning där hälften av vårdplatserna är vikta för intermediära patienter. Ann-Christine Andersson, som utsetts till vårdenhetschef för verksamheten, ser stora fördelar med nyordningen, både för patienter och personal.

– IMA-platserna kommer att avlasta både intensivvård och andra avdelningar samtidigt som de innebär spännande utvecklingsmöjligheter för både nya och mer erfarna sjuksköterskor, säger Ann-Christine Andersson.
Den nya avdelningen, Medicin/IMA avdelning 4, öppnar i april, då utan patienter. En arbetsgrupp bestående av representanter från flera yrkeskategorier och tre verksamhetsområden, Medicin, IVA, och Rehab, verkar nu för att bygga upp ett nära samarbete, gemensamma rutiner och annat som behövs för att avdelning 4 ska få en så bra start som möjligt.
– För medarbetarna blir det till en början bredvidgångar på andra medicinavdelningar och inom intensiv­vården. De kommer också att erbjudas ett introduktions- och utbildningsprogram. Eftersom verksamheten är helt ny kommer ju alla att vara nya på jobbet, oavsett bakgrund eller erfarenhet, vilket blir en rolig utmaning för oss allihop, säger Ann-Christine.
Hon får medhåll av Sandra Karlsson som tog sin sjuksköterskeexamen i januari i år. Sedan dess arbetar hon på medicinavdelning 8. Efter att ha gjort VFU och även sommarjobbat på avdelningen var det ett ganska självklart val.
– Som nyutexaminerad vill jag lära mig så mycket som möjligt och få växa in i sjuksköterskerollen på ett tryggt sätt. De möjligheterna kände jag att avdelning 8 kunde ge mig.

Välkommen till vår nya avdelning! Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Goda utvecklingsmöjligheter
Att sjukhuset nu öppnar en medicinavdelning med IMA-platser tycker hon är spännande. Den nya avdelningen kommer att ha sju IMA-platser och lika många renodlade medicinplatser.
– Medicinplatserna blir en bra inkörsport för nya sjuksköterskor. Hos oss kan de gradvis slussas in i verksamheten där yrkesmässiga utmaningar kommer att öka i takt med erfarenhet, säger Ann-Christine.
Utvecklingsmöjligheter kommer att finnas även för mer erfarna sjuksköterskor.
– Det finns en IMA-utbildning på Göteborgs universitet som utgör en utmärkt möjlighet till vidareutveckling för sjuksköterskor som arbetar på avdelningen.
Sandra flikar in att hon varmt vill rekommendera andra nyutexaminerade sjuksköterskor att söka sig till Kungälvs sjukhus i allmänhet och medicinklinikerna i synnerhet.
– Jag kunde inte ha fått en bättre start i yrket.

Kungälvs sjukhus – Medicinavdelningen

Verksamhetsområde Medicin på Kungälvs sjukhus står inför öppnandet av en ny vårdavdelning med 14 vårdplatser varav hälften är intermediära. Resterande vårdplatser är internmedicinska. På medicin arbetar vi i team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Vi är alla delaktiga i den personcentrerade vården – tillsammans skapar vi värde för våra patienter.

www.vgregion.se/jobba-i-vgr/

Unik kompetens i gränslandet mellan omvårdnad och medicin

Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Avancerad specialistsjuksköterska är en unik kompetens och yrkesroll i gränslandet mellan omvårdnad och medicin. Madelene Vestin och Jenny Carlsson är två av de första avancerade specialistsjuksköterskorna på akutmottagning. I deras yrkesroll ingår medicinska bedömningar.

– Vi har arbetat på akutkliniken på Kungälvs sjukhus i femton respektive arton år. Efter att ha arbetat som specialistsjuksköterskor i akutsjukvård i ett par år gjorde vi ett studiebesök vid Linköpings universitetssjukhus, där några av landets första avancerade specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård var under utbildning. Vi fick då förmånen att gå den utbildningen på deltid i två år via en satsning som Västra Götalandsregionen initierat för att förbättra flödena och minska den totala vistelse­tiden för patienterna på akutmottagningen, säger Jenny Carlsson.

Gör egna bedömningar
– Arbetet som avancerad specialistsjuksköterska innebär bland annat att vi handlägger patienter och självständigt gör medicinska bedömningar. Vi kan initiera undersökningar så som röntgen eller ultraljud och självständigt handlägga isolerade sjukdomstillstånd, exempelvis enklare frakturer och mindre allvarliga infektioner. Yrkesrollen ställer högre krav på medicinskkunskap och färdighet, men vi har också stor nytta av vår omvårdnadskompetens, säger Madelene Vestin.
Redan i samband med triageringen identifieras de patienter som de avancerade specialistsjuksköterskorna kan handlägga och bedöma. Det bidrar till kortare väntetider och ett effektivare flöde på akutmottagningen.

Forma vår egen yrkesroll
– Att arbeta som avancerad specialistsjuksköterska är riktigt roligt och utvecklande. Vi kan definitivt rekommendera specialistsjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet och ett stort medicinskt intresse att gå den här utbildningen. I dagsläget finns avancerade specialistsjuksköterskor bara i sjukhusvården, men det här är en yrkesgrupp som nog behövs i alla delar av sjukvården, säger Jenny Carlsson.
Eftersom Madelene och Jenny tillhör den första generationens avancerade specialistsjuksköterskor har de själva till stor del fått forma sin egen yrkesroll. I deras arbete ingår även att arrangera internutbildningar och mentorskapsgrupper för erfarna sjuksköterskor.

Intressant karriärväg
– Vi har visserligen fått ett utökat mandat och medicinskt patientansvar, men saknar rätten att skriva ut läkemedel, vilket skulle underlätta det självständiga patientarbetet. Samtidigt vill vi gärna framhålla den här yrkesrollen som en intressant karriärväg för sjuksköterskor som vill ta ett rejält professionellt utvecklingskliv utan att behöva lämna den kliniska verksamheten och bli chef, säger Madelene Vestin.
– Det vore också bra om avancerad specialistsjuksköterska blev en legitimerad yrkesroll, det skulle göra kompetensen tydligare och yrkesrollen lättare att definiera. Det märks att den här yrkesrollen behövs och vi har fått bra stöttning, inte minst från läkarna på akutkliniken. Efter utbildningen kom vi tillbaka till samma verksamhet – men nu i en helt ny yrkesroll, och det var lite som att vara ny på jobbet igen men också väldigt spännande och utvecklande, säger Jenny Carlsson.

Bli en del av Nya Kungälvs sjukhus!

Sjuksköterska – välkommen till oss!

Vill du bli en del av Nya Kungälvs sjukhus – det växande akutsjukhuset med ett varierande sjukdomspanorama som präglas av nära samarbete och korta beslutsvägar? Vi har ett personcentrerat arbetssätt där patienten sätts i fokus och medarbetarna ges en utvecklande och trivsam arbetsmiljö.
Sjukhuset befinner sig i ett spännande utvecklings- och expansionsläge där om- och tillbyggnad pågår för att möta framtidens vårdbehov.
Vårt mål är att ge högsta kvalitet i det medicinska omhändertagandet.

Fakta:
• Områdesansvar för cirka 122 000 invånare
• Cirka 1 600 anställda
• Cirka 200 vårdplatser

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra HR-specialister! Tel: 0303-980 00 (vxl)
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se

Läs om hur det är att arbeta hos oss – klicka här!

Gröna korset: förbättrar vården och arbetsmiljön

Efter arbetspasset samlas medarbetarna i fem-tio minuter för genomgång av passet. Från vänster: Åsa Kuivanen, Mia Ström, Camilla Skur, Ingela Hedman och Frida Böhn. Foto: Thomas Schulz
Efter arbetspasset samlas medarbetarna i fem-tio minuter för genomgång av passet. Från vänster: Åsa Kuivanen, Mia Ström, Camilla Skur, Ingela Hedman och Frida Böhn. Foto: Thomas Schulz
Geriatrikavdelningarna på Kungälvs sjukhus följer sedan en tid både patientsäkerhet och arbetsmiljö med hjälp av Gröna Korset, för att förbättra båda områdena. Från start märkte man ökad delaktighet, uppmärksamhet och öppnare diskussioner.

Gröna Korset är en metod som används i många branscher för att följa upp personsäkerhet. Inom Västra Götalandsregionen har den använts i arbetet med patientsäkerhet. Nu har Kungälvs sjukhus tagit det ett steg längre: Sedan en tid följer de upp arbetsmiljön på samma sätt.
Metoden hade de lärt sig genom studiebesök hos VGR-kollegorna på Södra Älvsborgs sjukhus. Den går ut på att medarbetarna, varje dag, samlas för att summera patientsäkerhetsläget om de uppmärksammat risker eller om det inträffat något konkret.
– Vi tänker att vi – mer systemat­iskt och varje dag – måste arbeta för att medarbetarna ska ha det bra, precis som vi arbetar med patienternas välmående och säkerhet, säger vårdenhetschef­erna Malin Friberg och Åsa Kuivanen.

Hänger ihop
Sedan några månader tillbaka inkluderar deras dagliga möte att de summerar arbetspasset från både patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. För att det ska ge effekt är det viktigt med trygghet, så att medarbetarna vågar säga ifrån när något är fel eller jobbigt.
– Det blir bra diskussioner som oft­ast glider över i arbetsmiljöfrågor av sig själv. Perspektiven är så nära varandra att det ibland kan vara svårt att avgöra om det är ett arbetsmiljöproblem eller ett patientsäkerhetsproblem vi har att handskas med. Sedan vi började arbeta så här har de starka sambanden mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö blivit mycket tydligare för oss, säger Malin Friberg.
– Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop. Om en dag har varit dålig från ett patientsäkerhetsperspektiv så har den nästan alltid varit dålig från ett arbetsmiljöperspektiv också. Ofta arbetar man med arbetsmiljö och patientsäkerhet i parallella spår med separata handlingsplaner. Om man istället kan kraftsamla resurserna kan man få bättre effekt för såväl medarbetare som patienter, säger Åsa Meland som är sjukhusets utvecklingschef.

Det handlar om oss
Efter arbetspasset samlas medarbetarna i fem–tio minuter för genomgång av passet. De värderar risker och händelser och färgmarkerar dagens datum i Gröna Korset. En grön dag är problemfri. En gul dag innebär att de har identifierat en risk för vård- eller arbetsskada. Om det inträffat en skada klassas dagen som orange och en allvarlig skada innebär att dagen blir röd. Förbättringsidéer lyfter de till förbättringstavlan. Flera av medarbetarna tycker att det är bra att synliggöra arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor.
– Visst var det lite motstånd först, så som det ofta kan vara när man ska börja med något nytt, men även om vi inte har hållit på så länge så tycker jag att arbetssättet känns självklart och vi märker ju att det leder till förbättringar säger Josefine Andersson, sjuksköterska.
– Vi har blivit mer medvetna och uppmärksamma. På mötena tar vi upp både små och stora frågor och hur vi kan lösa problem och undvika dem i framtiden, säger undersköterskan Frida Böhn.
– Man kan göra det här hur svårt eller hur enkelt som helst. Vi har gjort det lätt, börjat småskaligt och lärt oss efter hand. Det tar fem minuter varje dag och det är det värt, säger Ingela Hedman, specialistsjuksköterska. För att alla ska gå från jobbet med en bra känsla avslutar de med att lyfta fram en bra händelse, som de skriver upp i sin solros.
I höst kommer fler avdelningar på Kungälvs sjukhus att börja arbeta med Gröna Korset för både arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Foto: Thomas Schulz
Foto: Thomas Schulz

Kungälvs sjukhus
Kungälvs sjukhus erbjuder specialistvård och här finns akutmottagning för internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykiatri. Vid sjukhuset finns även intensivvård, bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin. Sjukhuset samverkar med kommuner och primärvård i närområdet med inriktning att ha en gemensam helhetssyn för patientens väg genom vården. Sjukhuset har som mål att ge högsta kvalitet i det medicinska omhändertagandet.

• Områdesansvar för cirka 122 000 invånare
• Cirka 1 600 anställda
• Cirka 200 vårdplatser

Vill du veta mer? Kontakta Maria Berglund för mer information:
Tel: 0303-989 46, E-post: maria.h.berglund@vgregion.se
www.vgregion.se/ks