Etikettarkiv: Linköpings universitetssjukhus

Många karriärvägar inom hjärtsjukvården

Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Hjärtat är ett litet organ som samtidigt är helt centralt för människans funktion och livskvalitet. Hjärtsjukvården är bred och omfattar allt från akut omvårdnad, interventioner till specialiserade sjuksköterskemottagningar. Behovet av specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård ökar i takt med att andelen avancerad hjärtsjukvård blir allt större.

Kardiologi är ett mångfasetterat medicinskt fält som omfattar allt från akut och intensiv hjärtsjukvård till allmän kardiologisk slutenvård och öppenvårdsmottagningar för patienter med svikt eller arytmier.
– En röd tråd i den kardiologiska omvårdnaden är att det är teamets gemensamma kunskap och kompetens, tillsammans med patienten och närstående, som är avgörande för hur väl patienten lyckas att återgå till ett aktivt liv med god hälsa och livskvalitet. Specialiseringsmöjligheterna är många och som sjuksköterska inom kardiologi möter man många olika typer av patienter, säger Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

”Inom kardiologin ryms intensivvård, intervention, sedvanlig slutenvård och mottagning.”

Specialiserade mottagningar
På de stora sjukhusen rymmer den kardiologiska vården många olika typer av verksamhet: intensivvård, interventionsmöjligheter, sedvanlig slutenvård och mottagningsverksamhet. Specialistvårdens mottagningsverksamhet rymmer i sin tur flera olika delar som mottagningar för patienter med hjärtsvikt, arytmier, ärftliga hjärtsjukdomar, hjärtprevention, rehabilitering och transplantation. På många sjukhus finns även livsstilsmottagningar där patienten erbjuds livsstilsrådgivning.
– För sjuksköterskor inom kardio­logi finns det många spännande alternativ, exempelvis tjänster som kombinerar vårdavdelning med mottagning eller vårdavdelning och labbverksamhet, säger Marie Kennemyr Ekström.

Specialiserad hjärtsjukvård ökar
Sjuksköterskor som vill fördjupa sig inom området kan gå en specialistutbildning inom just kardiologi. Andelen högspecialiserad hjärtsjukvård ökar vilket även ökar efterfrågan på specialistutbildade sköterskor inom kardiologi. Utbildningen ger sjuksköterskor förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå inom detta område. Efter slutförd specialistutbildning erbjuds sjuksköterskor ofta ett utökat ansvar på kliniken inom kvalitetsuppdrag, patientsäkerhet och/eller utbildning.

ANOPIVA – ett jobb på första parkett

Ismene Haase och Camilla Genzel, operationssjuksköterskor på neurokirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg
Ismene Haase och Camilla Genzel, operationssjuksköterskor på neurokirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg

Ismene Haase, operationssjuksköterska på neurokirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus, sökte sig till yrket för att hon ville ha ett spännande arbete i händelsernas centrum.
– Här har jag funnit allt jag föreställt mig och lite till, det är världens häftigaste jobb.

Neurokirurgiska enheten är en av bara två kliniker i landet som bedriver intra-operativ magnetresonanstomografi-verksamhet (MRT) på neurokirurgen. I denna hybridsal genomgår patienter en MRT-undersökning under pågående operation utan att behöva väckas. Verksamheten som invigdes i mars har föregåtts av ett långt förarbete. De båda operationssjuksköterskorna Camilla Genzel och Ismene Haase var med i projektgruppen.
– Vi var med under hela planeringsfasen som bland annat innebar studiebesök på kliniker utanför Sverige. Det var jätteroligt och fantastiskt att få den möjligheten och förtroendet av klinikens ledning, säger Ismene, som kan se tillbaka på 23 år i sjuksköterskeyrket.
– Jag har jobbat på många olika ställen under min karriär men alltid på ställen där det händer mycket saker. Efter att ha tillbringar en tid på BRIVA där brännskadepatienter opereras på plats kände jag att detta är min grej. Jag ville ha en av de bästa platserna längs fram och insåg att då är det operationssjuksköterska som gäller.

Vi söker operationssjuksköterskor till flera avdelningar.

Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.

Hand- och Plastikoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Öronoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Ortoped- Ryggoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Neurooperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Kirurgoperation, Anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Ständig utveckling
Ismene blev färdig operationssjuksköterska 2017, och började direkt på neurokirurgen, ett yrkesval hon inte har ångrat.
– Här arbetar vi med högt specialiserad kirurgi som nu, tack vare vår interoperativa MRT, har blivit ännu mer avancerad. För mig innebär arbetet en ständig utveckling, man blir aldrig fullärd och det är jätteroligt.
Hon får medhåll av Camilla som blev färdig sjuksköterska 2006 och vidareutbildade sig till operationssjuksköterska 2013.
– Här finns stora möjligheter att utvecklas inom en rad olika områden. Vi har en jättestor operationsavdelning med många specialiteter representerade. Är man intresserad av akutsjukvård och just operation är detta rätt plats att jobba på.
Camilla lyfter även fram teamarbetet som en stor fördel i jobbet.
–Här arbetar jag i team på riktigt med narkossköterskor, undersköterskor, neurokirurger, narkosläkare och många fler, beroende på vad det är för operation. Alla är väldigt beroende av varandra, tillsammans räddar vi liv och det känns stort. Man gör verkligen skillnad på jobbet.

IVA
Även IVA-sjuksköterskorna Martina Vistby och Tina Ramström lyfter fram de många utvecklingsmöjligheterna på kliniken.
– Jag är sjuksköterska sedan 2015 och jobbade först på en medicinsk vårdavdelning innan jag började en utbildningstjänst på post-operativa avdelningen i januari 2019. I somras blev jag färdig specialistsjuksköterska och är precis klar med inskolningen på IVA, säger Martina.
Att börja IVA-karriären på post-op är något hon verkligen kan rekommendera.
– Det är ett jättebra ställe att börja på. På post-op har man ett nära samarbete med operation och intensivvård och får en god inblick i hur de olika specialiteterna jobbar. Dessutom är det en stor bredd på patienterna, både vad gäller ålder och kirurgiska åkommor, så man lär sig otroligt mycket.

Martina Vistby och Tina Ramström, IVA-sjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg
Martina Vistby och Tina Ramström, IVA-sjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg

Alla möjligheter
Tina har med sina 26 år som sjuksköterska en lång erfarenhet av yrket.
– Jag blev färdig IVA-sjuksköterska 1998 och har med undantag för några kortare utflykter arbetat här sedan dess. Under senare år har jag roterat mellan neurokirurgen och IVA.
Under senare år har Tina även arbetat med simuleringsträning för personalen.
– Vi övar olika scenarier som kan uppstå i syfte att vara förberedda och sätta rutiner för olika händelser. Det är stimulerande med lite omväxling i arbetet.
Martina nickar instämmande.
– Just nu vill jag känna in och växa in i min nya roll, vi får se åt vilket håll mitt intresse dras. Här kan man bygga på sin kompetens inom en rad olika områden och anta nya utmaningar när man är redo och känner för det. På ANOPIVA finns verkligen alla möjligheter.

ANOPIVA Linköping – Region Östergötland

ANOPIVA, anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping inom Sinnescentrum (SC) är sjukhusets största klinik. Vi bedriver operat-ionssjukvård, postoperativ vård, intensivvård, sterilteknisk verksamhet samt extern anestesi- och barnsmärtverksamhet. IVA har precis flyttat till helt nya lokaler vilket ger oss förutsättningar att möta framtidens intensivvårdsbehov på bästa sätt.

www.regionostergotland.se

Avdelning 27 Linköping – utmanande sjukvård i forskningens framkant

Matilda Tollin och Mats Guldstrand på Öron-, näs- och halsavdelningen. Foto: Patrik Ekenblom
Matilda Tollin och Mats Guldstrand på Öron-, näs- och halsavdelningen. Foto: Patrik Ekenblom
Öron-, näs- och halsavdelningen vid Linköpings universitetssjukhus är en verksamhet med stora visioner och höga ambitioner. Ett exempel är kompetensstegar för alla medarbetare.
– Driver man framåt ska man också komma framåt, säger Mats Guldstrand, vårdenhetschef.

Matilda Tollin, nybliven specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, kom till avdelning 27 för åtta år sedan.
– Jag gjorde min slutpraktik här och tyckte att det var en väldigt trevlig och lagom stor avdelning med en spännande specialitet. När jag fick erbjudande om att stanna kvar var valet lätt.
Med facit i hand vet Matilda också att valet var rätt. Under de två senaste åren har hon delat sin tid mellan studier till specialistsjuksköterska och arbete på avdelningen.
– Tanken är nu att jag ska gå över till att fungera som en klinisk resurs, stärka upp vården och arbeta mer med verksamhetsutveckling.
Utbildningstjänsten har finansierats av kliniken.
– Vi ser det som viktigt dels för att öka kompetensen i verksamheten, dels för att kunna erbjuda våra sjuksköterskor en karriärmöjlighet. Viktigt är också att avdelningen har erfarna sjuksköterskor med hög kompetens som kan fungera som mentorer och ge trygghet till dem som är nya i yrket, säger Mats Guldstrand.

Känner stolthet
Själv har han ett långt förflutet med arbete inom intensivvården.
– Steget hit var inte långt. Att arbeta inom ÖNH på ett universitetssjukhus ställer enorma krav på personalen, därför är även kraven på kompetensutveckling höga.
Avdelningen är till exempel den första enheten inom regionen där hela personalgruppen utbildats samtidigt i proACT, som handlar om hur bedömning och åtgärder av akut sjuk patient ska handläggas enligt A till E.
– Hos oss kan medarbetarna agera vid akuta situationer och gör det också. Som chef blir man väldigt stolt, deras insatser har räddat många patienter.
Verksamhetens ambitioner för framtiden är höga. Här finns bland annat långt gångna planer på att skapa en separat innovationsenhet där tanken är att driva vård som inte är påverkad av den kultur som råder idag.
– Idén bygger på att tänka nytt kring alltifrån scheman till professioner, teknik och IT. Här ska bedrivas riktig vård, med riktiga patienter. Den innovativa vården ska handledas av våra erfarna specialistsjuksköterskor vilket ger dem möjlighet att utvecklas ytterligare i sina yrkesroller. Om man vill jobba med utmanande sjukvård i forskningens framkant då är avdelning 27 rätt ställe att vara på, fastslår Mats Guldstrand.

Vi söker nu fler sjuksköterskor till öron-, näs- och halsavdelningen Linköping. Läs mer och ansök här

Öron-, näs- och halsavdelningen Linköping
Avdelning 27 har 14 vårdplatser och bedriver högspecialiserad kirurgisk och onkologisk omvårdnad inom öron-, näs- och halsområdet. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och förbättringsarbete. Stort fokus ligger även på kompetensutveckling. Under kvällar, nätter och helger finns en jourmottagning på vårdavdelningen som tar emot akuta patienter från hela länet.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se

Karriärmodell med sjuksköterskan i centrum

Anna Karin Brålin, Martin Borgö och Emma Murtola på neurologiska kliniken. Foto: John Sandlund
Anna Karin Brålin, Martin Borgö och Emma Murtola på neurologiska kliniken. Foto: John Sandlund

Vill du ha en tydlig karriärmodell och lönetrappa och arbeta med ett brett spektrum av patienter med komplexa diagnoser? Välkommen till neurologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus, där du som är sjuksköterska får utvecklas och använda din fulla kompetens.

För att behålla erfarna sjuksköterskor och locka nya har neurologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus utarbetat en helt ny karriärmodell i tre steg. I den tydliggörs lön och ansvarsområde för vart och ett av de tre stegen, från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska och slutligen ledningssjuksköterska samt hur löneutvecklingen ser ut på vägen.
Emma Murtola och Anna Karin Brålin tillhör båda den första kullen ledningssjuksköterskor. De blev i våras färdiga specialistsjuksköterskor, som de kunde utbilda sig till på betald arbetstid parallellt med sitt kliniska arbete. Tillsammans med klinikledningen utformar de nu ledningssjuksköterskornas roll och ansvar. De medverkar i verksamhetsutvecklingen och har ett processansvar utifrån ett omvårdnadsperspektiv.
– Att vi har en så lyhörd klinikledning och att man verkligen satsar på sjuksköterskornas karriärvägar har varit avgörande för mig. Jag har så många kolleger på annat håll som upplever att de inte kan komma längre i karriären, men här har man skapat en jättebra modell, säger Anna Karin.

Stagnerar inte
Hon får medhåll av Emma, som menar att detta är en tydlig signal till yngre sjuksköterskor om att de kan fortsätta att utvecklas inom slutenvården och inte riskerar att stagnera i sin karriär.
– Det är en spännande tid på neurologiska kliniken just nu, man lyssnar verkligen på sjuksköterskorna och vi är med och påverkar sjuksköterskornas roll och möjligheter, säger hon.
Just att få jobba strategiskt med verksamhetsutveckling lockade Martin Borgö. Han är anestesisjuksköterska i botten men kommer senast från en anställning som chef inom äldreomsorgen. I dagarna tillträder han en tjänst som ledningssjuksköterska på neurologiska kliniken.
– Detta är ett unikt uppdrag och en fantastisk möjlighet att få arbeta både kliniskt och strategiskt med viktiga framtidsfrågor. Det finns en stark ambition att lyfta fram sjuksköterskor och utveckla deras roll och det ska bli väldigt roligt att vara en del av det, säger han.
Alla tre vill även lyfta fram neurologi som ett spännande arbetsfält. Det finns en stor spännvidd av olika sjukdomar och vård i både akut och planerad form.
– Vi jobbar i starka team, med komplexa och intressanta diagnoser. Arbetet är otroligt omväxlande och givande.

Vi söker sjuksköterskor till avdelning B81 Neurologi och stroke, läs mer och ansök här

Neurologiska kliniken, Östergötland
Neurologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus är en regionklinik för Östergötland, Kalmar och Jönköpingsregionen. Här bedrivs såväl akut som allmänneurologisk vård, med utredning och behandling av vuxna patienter med sjukdomar och skador på det centrala, perifera och autonoma nervsystemet samt muskelsjukdomar. Kliniken har utarbetat en ny karriär- och lönemodell i tre steg för sjuksköterskor, från grundutbildad sjuksköterska till specialistsjuksköterska och ledningssjuksköterska.

www.regionostergotland.se

Neurologiska kliniken Östergötland