Etikettarkiv: Region Dalarna

Tryggar varje patients vård

Som kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen på Falu lasarett fungerar man som spindeln i nätet, leder varje enskild patient genom hela vårdförloppet och ser till att patienten får rätt vård vid rätt tillfälle.

Dessutom är kontaktsjuksköterskorna ett stort stöd för både patienten och deras anhöriga då de alltid finns till hands.
– Jag valde att börja arbeta som kontaktsjuksköterska i teamet för nedre gastro på kirurgmottagningen för att jag kände att jag ville fokusera mer på ett område och kunna följa med patienten under en längre tid. På en vårdavdelning, som jag kom ifrån innan, ligger patienterna ofta en kortare tid och man får inget riktigt helhetsgrepp, berättar Anna Persson Leppänen, kontaktsjuksköterska.

Jobba med oss på Kirurgmottagningen i Falun. Klicka här för mer information och ansök

Jobbar med alla vårdgrupper
På mottagningen jobbar hon nära många olika vårdspecialiteter som läkare, dietister, sjukgymnaster och undersköterskor där alla bidrar från sitt håll till patientens bästa.
– Jag lär mig väldigt mycket av de övriga specialiteterna inom mitt område, och känner verkligen hur jag utvecklas och fördjupar min kompetens varje dag.
Även Viktoria Engestang sökte sig till kirurgmottagningen som kontaktsjuksköterska för att få fördjupa sig och ges möjlighet att följa med under en längre tid i patientens vårdkedja.
– Jag har tidigare jobbat både på en akutmottagning och en vårdcentral där jag fick kunskap inom många olika områden. Nu får jag möjlighet att lära mig mycket inom ett område, vilket i mitt fall är urologi som är ett otroligt intressant vårdområde med en fantastisk patientgrupp att jobba med.

Viktoria Engestang och Anna Persson Leppänen, kontaktsjuksköterskor på kirurgmottagningen.
Viktoria Engestang och Anna Persson Leppänen, kontaktsjuksköterskor på kirurgmottagningen.

Trygg miljö för nya att utvecklas i
Båda två är eniga om att deras första tid på kirurgmottagningarna gick mycket bättre än de hade trott.
– Det är lätt att tro att man på en mottagning, där man har ett stort eget ansvar, kan känna sig lite ensam och utlämnad. Men det är tvärtom, här blir alla nya mycket väl omhändertagna och det är en stor trygghet i att det finns så många med mycket erfarenhet i teamet. Det finns alltid någon att fråga, konstaterar Anna Person Leppänen.
Att det finns en bra blandning av nya och mer erfarna skapar också en bra dynamik där de yngre tar till sig erfarenheter och de äldre hör om nyheter från de yngres utbildningar.
– Det finns en stark framåtanda här med en härlig teamkänsla där vi känner att vi finns till för varandra. Även om tiden ibland inte räcker till så ser vi till att den ändå gör det genom att ställa upp för varandra för patientens bästa.

Jobba med oss på Kirurgmottagningen i Falun. Klicka här för mer information och ansök

Sjuksköterskeledd mottagning
Kirurgmottagningen jobbar mycket med att skapa en utvecklande miljö för olika yrkesgrupper och utvecklar nya arbetsmetoder som både effektiviserar och skapar stora utvecklingsmöjligheter, ett exempel är sjuksköterskeledda mottagningar. En centralisering av bröstcancerpatienter till Falun ökar behovet av kontaktsjuksköterskor även inom det teamet.
– Den patientgrupp vi ansvarar för, som inkluderar fem olika cancertyper inom urologi, växer mycket vilket gör att vi behöver utöka antalet kontaktsjuksköterskor för att möta målen. Ett sätt att effektivisera vården så fler kan bli behandlade är att sjuksköterskor tagit över uppföljning av exempelvis prostatacancerpatienter på sjuksköterskeledda mottagningar, berättar Viktoria Engestang.
Hon förklarar också att ledningen på kirurgkliniken uppmuntrar alla som vill att utvecklas och utbilda sig vidare inom de områden som intresserar dem.

Varicerkirurgin utvecklas
Som ett exempel på den utvecklingsanda som finns på kirurgmottagningen utökade man för en tid sedan teamet inom kärlbehandlingar.
– Åderbråck är en av de vanligaste operationerna i Sverige. En tredjedel av befolkningen drabbas av åderbråck, och en stor del av dessa kräver kirurgiska ingrepp. Eftersom det är en så stor patientgrupp med hela Dalarna som upptagningsområde, har vi utökat teamet för behandling av den patientgruppen, berättar Johanna Lindberg som tillsammans med en läkare och undersköterskor utgör teamet.
Nu är uppbyggnadsskedet i princip klart och de har all utrustning och kompetens som krävs för att kunna erbjuda alla typer av operationsmetoder
– Idag sker alla nybesök, återbesök och operationer på mottagningen till läkare. Nästa steg är att införa sjuksköterskeledd återbesöksmottagning för varicerpatienterna. Kontaktsköterskefunktionen utvecklas på så sätt ytterligare för att ge patienterna möjlighet till uppföljning och den trygghet det innebär, avslutar hon.

Linda Roos Engholm, sjuksköterska och biträdande chef på kirurgmottagningen och Johanna Lindberg, sjuksköterska.

Jobba med oss på Kirurgmottagningen i Falun. Klicka här för mer information och ansök

Kirurgi på Falu lasarett – Region Dalarna

Till skillnad från många andra sjukhus har Falu lasarett alla specialiteter, som urologi, kärl, plastik, endokrinologi och övre och nedre gastro, på kirurgmottagningen istället för att dela upp dem på enskilda mottagningar.

Inom respektive specialistteam bedrivs läkar- och sjuksköterskemottagning, sårmottagning, skopiverksamhet, aorta-screening, stomimottagning, polikliniska operationer och telefonrådgivning.

regiondalarna.se

Op/An/IVA i Falun – bäst när det gäller

Lisa Singden, specialistsjuksköterska intensivvård och bitr. avdelningschef, Anna Kempe Tunestam operationssjuksköterska och bitr. avdelningschef, Matti Selin, IVA-sjuksköterska och vårdutvecklare och Malin Häggström, IVA-sjuksköterska på Falu lasarett. Foto: Mikael Tengnér
Lisa Singden, specialistsjuksköterska intensivvård och bitr. avdelningschef, Anna Kempe Tunestam operationssjuksköterska och bitr. avdelningschef, Matti Selin, IVA-sjuksköterska och vårdutvecklare och Malin Häggström, IVA-sjuksköterska på Falu lasarett. Foto: Mikael Tengnér

När corona slog till ökade IVA-platserna på Falu lasarett med 300 procent.
– Vi gick från 8 till 24 på en vecka, en ökning och arbetsbelastning som innan pandemin hade avfärdats som omöjlig. Vi har visat att vi är bäst när det gäller, säger Lisa Singden, bitr. avdelningschef.

I vanliga fall finns det en intensivvårdsavdelning på Falu lasarett. När coronapandemin rasade som värst fanns det tre. På bara ett par dygn byggdes en uppvakningsavdelning om till en intensivvårdsavdelning.
– Den 18 mars fick vi vår första covidpatient till intensiven i Falun, berättar Lisa Singden, specialistsjuksköterska intensivvård och bitr. avdelningschef på IVA.
Sedan hände saker slag i slag; patienterna blev allt fler och situationen började bli ohållbar.
Nu började diskussionerna om hur man skulle kunna öka kapaciteten drastiskt.
– De gamla servoventilatorerna hade avyttrats – trodde vi. Men så många som tio stycken hittades i källaren och plötsligt stod vi här med 24 respiratorer. Där och då bestämde vi att vår uppvakningsavdelning skulle byggas om till IVA 2.
Söndagen 22 mars fick Lisa order om att utöka kapaciteten, tre dagar senare öppnades IVA 2 och redan samma dag blev sex av sängarna upptagna.
– Som mest hade vi 19 patienter samtidigt på IVA 1 och 2. Sedan hade vi även en vanlig IVA-avdelning med fem platser som inrättas i en tidigare post-operativ avdelning.
Sammantaget utökades antalet IVA-platser med 300 procent, från åtta till 24, på bara en vecka. En omöjlighet på pappret, men tack vare den dedikerade personalen gick det att genomföra i praktiken. Många som arbetade på IVA under dessa månader arbetade i vanliga fall på andra avdelningar, och till och med på andra sjukhus i Dalarna.
– Det har varit helt fantastiskt att se hur alla har arbetat på toppen av sin förmåga, utvecklats och gjort saker långt utanför det man innan corona trodde var möjligt. Jag känner en stor stolthet över vad vi tillsammans lyckades åstadkomma, säger Lisa.

Vill du jobba som anestesisjuksköterska vid Falu Lasarett? Klicka här

Vill du jobba som operationssjuksköterska på dagkirurgin vid Falu Lasarett? Klicka här

Vill du jobba som intensivvårdssjuksköterska vid Falu Lasarett? Klicka här

Meningsfullt
Anna Kempe Tunestam, operationssjuksköterska och bitr. avdelningschef, var en av de som under en tid förstärkte personalstyrkan på IVA. Idag är hon tillbaka på centraloperation där hon arbetat sedan millenniumskiftet. En lång tid som Anna säger bottnar i kärleken till själva yrket.
– Jag trivs med teamarbetet. Under en operation är vi som kuggar i ett hjul där alla kuggar är lika viktiga. Jag älskar att vara en viktig komponent i det hjulet och att där och då befinna mig i händelsernas centrum. Jag tror att jag kan tala för alla operationssjuksköterskor när jag säger att vi bär på en stor stolthet över vårt yrke och hantverk.
Även IVA-sjuksköterskan Malin Häggström, som delar sin tid mellan patientarbete och ett uppdrag som medicintekniskt ansvarig sjuksköterska, kan se tillbaka på en lång karriär inom kliniken.
– Jag började här på IVA 2002. Anledningen till att jag blivit kvar i alla år beror på att jag har ett meningsfullt arbete där jag kan göra skillnad. Vi har goda förutsättningar att ge våra patienter den vård som vi vill ge och jag går nästan alltid hem med en bra känsla i magen.

Många möjligheter
Hon får medhåll av kollegan Matti Selin, IVA-sjuksköterska och vårdutvecklare, som började på avdelningen 2005.
– Faktum är att jag gjort några kortare utflykter till andra verksamheter men alltid kommit tillbaka hit. Anledningen är att jag trivs så bra och att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Nu, som vårdutvecklare på halvtid, har jag det bästa jobbet man kan ha, för kombinationen med patientarbetet är perfekt. Dessutom är detta en allmän IVA-avdelning vilket innebär att vi tar emot patienter från alla kliniker på lasarettet, vilket är en utmaning i sig.
Lisa, som började på kliniken 1993 och kan se tillbaka på en kontinuerlig utveckling under de gångna åren, nickar instämmande.
– Hos oss finns det en tanke om att man ska kunna göra karriär både på bredden och djupet. Här finns alla möjligheter att utvecklas inom en rad olika områden, allt efter intresse.
Man blir aldrig fullärd, inte ens efter 30 år i yrket.

Vill du jobba som anestesisjuksköterska vid Falu Lasarett? Klicka här

Vill du jobba som operationssjuksköterska på dagkirurgin vid Falu Lasarett? Klicka här

Vill du jobba som intensivvårdssjuksköterska vid Falu Lasarett? Klicka här

OPANIVA – Region Dalarna


Välkommen till Dalarnas trevligaste arbetsplats hos oss på Op/An/IVA-kliniken, Falu lasarett! Vi har två operationsavdelningar, en dagkirurgiavdelning, centraloperation, och en intensivvårdsavdelning med uppvakningsenhet.

www.regiondalarna.seSom HMK-sköterska får jag det bästa av två världar

Eva Björklund, sjuksköterska, Tomas Ehrs, ansvarig sjuksköterska på HMK och Johan Göransson, sjuksköterska vid akutkliniken i Falun. Foto: Trons
Eva Björklund, sjuksköterska, Tomas Ehrs, ansvarig sjuksköterska på HMK och Johan Göransson, sjuksköterska vid akutkliniken i Falun. Foto: Trons
– Jag delar min tid mellan kliniskt arbete och att ta hand om medicinskt relaterade nödsamtal på SOS-larmcentral. En kombination som ger det bästa av två världar, säger Johan Göransson, sjuksköterska vid akutkliniken i Falun som även arbetar med högre medicinsk kompetens (HMK).

HMK-sköterskor vid akutkliniken i Falun har till uppgift att i samarbete med SOS Alarm bedöma och prioritera vårdbehov för alla invånare i Dalarna som ringer larmnumret 112. De jobbar cirka femtio procent på larmcentralen och resterande tid på Akutmottagningen i Falun.
– Jag trivs utmärkt med att få del av båda världar. Det kan vara ganska slitsamt att arbeta länge på en akutavdelning, därför är komplementet med telefontjänsten jättebra. Det är lite svårare när man inte ser patienten, men bedömningarna och tankesättet är ju detsamma, säger Johan Göransson.
Han får medhåll av kollegan Eva Björklund som liksom Johan har lång erfarenhet av både sjuksköterskeyrket och HMK.
– Jag tog min examen 1990 och arbetade i tio år på medicinkliniken innan jag sökte mig till akuten. Drygt ett år senare började jag inskolningen till HMK och på den vägen är det.
Att jag stannat kvar i alla år beror främst på att jag trivs med mitt jobb och med att träffa patienterna på akuten för att sedan varva detta med telefonbedömningarna.
Tomas Ehrs, ansvarig sjuksköterska på HMK, berättar att jobbet på larmcentralen omfattar en rad olika uppgifter.
– När det kommer in ett medicinskt relaterat larmsamtal till 112 i Dalarna, och det inte är något livshotande då ambulans skickas ut direkt, får inringaren prata med oss för att vi ska bedöma om det råder ett akut ambulansbehov. Vi blir också inkopplade i samtal där ambulans redan skickats ut, för att ge råd och stöttning fram till att vårdpersonal anländer.
HMK-sköterskor bedömer alla samtal som kommer in till larmcentralen i Dalarna. Av dem är 94 procent direkta bedömningar i telefon, resten görs via skriftliga underlag från 112-operatörerna.
– Vi gör även sekundära bedömningar på Prio 3-larm då patienter ska transporteras inom eller till och från Dalarna. Vår uppgift är då att göra bedömningar av vilken typ av transport som behövs.

Inskolning
För att arbeta som HMK-sköterska krävs hög medicinsk kompetens och förmåga att arbeta självständigt med avancerad medicinsk rådgivning och prioritering. Akuten i Falun är uppdelad i medicin, kardiologi, kirurgi, ortopedi, barn, infektion samt gynekologi.
– Sjuksköterskor som ska börja på HMK blir numera inskolade på samtliga dessa specialistområden. Därefter skolas man in i rollen som larmsjuksköterska med tillhörande traumautbildning under ungefär ett års tid. Då tar man hand om högprioriterade larm hos patienter med mer livshotande tillstånd och gör första omhändertagandet/bedömningen innan respektive akutkliniks sjuksköterska tar över ansvaret för patienten. Då livshot föreligger för patienten som är på väg till akuten, ingår även radiokommunikation med ambulansen via Rakel. När alla dessa delar är avklarade är sjuksköterskorna väl förberedda för ett uppdrag på HMK, berättar Tomas.

Delad tjänst
En viktig förutsättning för att klara jobbet på larmcentralen är att tjänsten är delad.
– Genom att alla sjuksköterskor på HMK även arbetar 50 procent på akutmottagningen hänger vi med i förändringar och allt som sker vad gäller nya behandlingsmetoder och vägar in i vården. Faktum är att många samtal handlar om rådgivning vad gäller rätt vårdinstans, akuten kanske inte alltid är rätt väg in, säger Eva.
Hon får medhåll av Johan som flikar in att också lokalkännedom i Dalarna är en viktig kunskap i sammanhanget.
– Vi vet var vårdcentraler och andra vårdgivare finns i regionen och kan hänvisa våra patienter inte bara till rätt instans, utan även till rätt adress.
På frågan om de kan rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Akutmottagningen i Falun och ett uppdrag på HMK blir svaret ett unisont ja!
– Absolut, om man har erfarenhet av akutsjukvård, är stresstålig och har förmågan att kunna ta patienter på rätt sätt i telefon, så är det här rätt plats. Det är ett jätteroligt jobb som jag faktiskt lämnade för några år sedan för att prova vingarna som avdelningschef. Men jag längtade tillbaka både till akuten och HMK. Ett toppenjobb om du frågar mig, fastslår Johan.

Söker du som sjuksköterska ett spännande och stimulerande arbete med stor variation? Nu har du chansen! Läs mer här!

Akutkliniken vid Falu lasarett
Akutkliniken vid Falu lasarett bedriver specialiserad sjukvård där vi bedömmer, prioriterar och behandlar akut svårt sjuka eller skadade medborg­are. Specialistområdena omfattar medicin, kardiologi, kirurgi, ortopedi, barn, infektion samt gynekologi. Akutkliniken samarbetar med SOS Alarm AB i bedömning och prioritering av vårdbehov för de medborgare som ringer larmnumret 112.

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
www.regiondalarna.se