Etikettarkiv: Specialistsjuksköterska

Palliativ vård och akutsjukvård populärast

Maria Mjörnberg, specialistsjuksköterska inom avancerad palliativ sjukvård i hemmet på Ersta ASIH.

Palliativ vård är det specialistområde flest sjuksköterskor vill arbeta inom. Det framgår av Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning. Även akutsjukvård rankas högt när sjuksköterskor får ange vilka specialistområden som lockar mest.

– Jag tror att många sjuksköterskor lockas av att kunna göra en viktig insats under den period som ofta är patientens svåraste tid i livet. Som sjuksköterska i den palliativa vården ingår man i ett tvärprofessionellt team med fokus på patienternas behov. I den palliativa hemsjukvården kan man fokusera på en patient i taget – verkligen en personcentrerad vård på individens egna villkor, säger Maria Mjörnberg, som arbetar med avancerad palliativ sjukvård i hemmet på Ersta ASIH. Hon är ordförande i Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och ledamot i nationella rådet för palliativ vård.
Sjuksköterskor som gillar utmaningar och gärna kombinerar teamarbete med självständiga bedömningar och insatser kan lätt komma att trivas i den palliativa vården. Maria Mjörnberg betonar även vikten av att vara empatisk, känna sig trygg i sin yrkesroll, och inte vara rädd att hantera svåra situationer och möta människor i kris.

”Det som attraherar är förmodligen att akutsjukvården är en händelserik och variationsrik arbetsplats.”

Specialistsjuksköterskor behövs
– Efterfrågan på specialistsjuksköterskor i palliativ vård är generellt sett hög. Vi märker också att intresset för specialistutbildningen har ökat. Samtidigt är det viktigt att verksamheterna låter sjuksköterskor med specialistutbildning nyttja hela sin kompetens. För sjuksköterskor som funderar på att söka sig till det här området är erfarenheter från andra vårdverksamheter, till exempel akutsjukvård, en klar fördel. I palliativa verksamheter behöver man kunna hantera många olika typer av situationer och medicinska tillstånd, så man har stor nytta av en bred erfarenhetsbas, säger Maria Mjörnberg.

Karin Moscicki, specialistsjuksköterska i intensivvård och akutsjukvård.

Händelserikt och variationsrikt
22 procent av sjuksköterskorna i undersökningen anger akutsjukvård som det intressantaste specialistområdet.
– Det är förmodligen för att akutsjukvården är en händelserik och variationsrik arbetsplats. Korta och intensiva patientmöten som kan innebära en avgörande skillnad i människors liv och att man ofta får direkt återkoppling från patienten bidrar till attraktionskraften, säger Karin Moscicki, lärare i katastrofmedicin i Linköping. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och akutsjukvård och har arbetat som avancerad specialistsjuksköterska på akutmottagningen i Linköping.

Var beredd på tvära kast
En faktor som gör att hon kan rekommendera akutsjukvården till andra sjuksköterskor är det utpräglade och prestigelösa teamarbetet där alla professioner är lika viktiga för att kunna ge patienten god vård.
– I akutsjukvården lär man sig ständigt nya saker, och man lär sig lite om mycket. Men det gäller att kunna hantera oförutsägbarheten i arbetet, då man aldrig vet vilken typ av patienter som väntar under nästa arbetspass. Man bör vara beredd på tvära kast och att samarbeta med många olika yrkeskategorier och personlighetstyper, säger Karin Moscicki.

Specifika ansvarsområden
Hon rekommenderar sjuksköterskor med intresse av akutsjukvård att utbilda sig till specialistsjuksköterskor i det. Då står man väl rustad för arbetet i olika typer av akutverksamheter.
– Det vore önskvärt om fler arbetsgivare erbjuder sjuksköterskor med specialistutbildning i akutsjukvård specifika ansvarsområden, mandat och en lön som matchar det. Det kunde motivera fler att gå en specialistutbildning. En viktig egenskap som sjuksköterska på en akutmottagning är att snabbt kunna identifiera allvarliga tillstånd. Att ha arbetat med svårt sjuka patienter är alltså en klar fördel, säger Karin Moscicki.

Vilka specialistområden skulle du helst är vilja arbeta inom? Bortse från var du arbetar idag och vad du redan är specialiserad inom. Ange gärna flera.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 7–12 oktober 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.

Bli specialistsjuksköterska på distans vid LTU

SImulering_edit

Välkommen att utbilda dig till specialistsjuksköterska på distans vid Luleå tekniska universitet. Specialistutbildningarna startar 29 augusti 2022. Ansök 15 februari – 15 mars.

Nu finns det möjlighet att specialisera dina kunskaper och utveckla dig som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska. Alla våra specialistutbildningar uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Utbildningarna genomförs på distans och bedrivs som heltidsstudier. Inriktningen mot psykiatrisk vård är nätbaserad och de tre första terminerna bedrivs studierna på halvfart.

Sagt av studenter:

”Kontakten med lärarna är mycket bra. De är väldigt engagerade och mån om oss studenter. Jag känner mig mer omhändertagen och sedd nu när jag läser vid en nätbaserad utbildning än jag tidigare gjort vid studier på universitet.”
Terese Wahlroos, som specialistutbildat sig inom psykiatrisk vård.

”Det är bra att plugga på distans. Jag har barn och då passar det bra att man kan planera tiden själv. Man kan anpassa studierna efter sitt liv. Jag pluggar för det mesta dagtid.”
Jennifer Eiderlöf, som läser till intensivvårdssjuksköterska.

Klicka på länkarna för mer information och ansökan

Utbildningarna startar 29 augusti 2022. Ansök 15 februari – 15 mars. Sista ansökningsdag har nu passerat

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Luleå Tekniska Universitet – Specialistsjuksköterska

Efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor är stor inom olika områden. På Luleå tekniska universitet finns en möjlighet för dig som vill fördjupa och specialisera dina kunskaper inom yrket som sjuksköterska.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor vänder sig till dig som är har svensk legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen i omvårdnad och har arbetat som sjuksköterska motsvarande minst 6 månader heltid.

IVA-sjuksköterskor avgörande

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hittills har en relativt liten andel Coronapatienter behövt intensivvård, men situationen kan snabbt eskalera. Runtom i landet rustar regionerna därför för att snabbt kunna öppna fler intensivvårds­platser om behovet uppstår. Samtidigt är bristen på skyddsmaterial och framförallt IVA-sjuksköterskor stora problem.

– Det är väldigt svårt att veta exakt hur många intensivvårdsplatser vi kan behöva, även om man räknar på olika scenarion och jämför med hur utvecklingen sett ut i länder som Spanien och Italien, säger Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad och ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. Innan hon blev chef arbetade hon som IVA-sjuksköterska i många år.

Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad och ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. Foto: Kimme Persson
Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad och ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. Foto: Kimme Persson

Skydd och IVA-sjuksköterskor
Ett stort problem hittills har varit bristen på skyddsutrustning, exempelvis visir, munskydd och skyddsrockar. Beredskapen på det här området har inte varit tillräckligt god. Bristen beror enligt Helen Berthelson främst på att regionerna inte lagerhåller den typen av utrustning. När behovet ökar tar skyddsutrustningen därför snabbt slut.
Landets sjukhus och regioner inventerar kontinuerligt sina lager av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som kan behövas om Coronapandemin förvärras.
– Varje region ska egentligen ha ett beredskapslager med skyddsmaterial, men det har hittills saknats på många håll. När man behöver öka antalet intensivvårdsplatser är dock tillgången på kompetent och specialiserad personal det absolut största problemet. Politiker och beslutsfattare behöver fundera på varför det finns för få IVA-sjuksköterskor. Med den rådande bristen på specialistsjuksköterskor försätter vi som land oss i en sårbar och farlig situation, säger Helen Berthelson.

Jag hoppas att Coronapandemin får fler att inse hur avgörande intensivvårdssjuksköterskorna är när en pandemi slår till.

Brist redan före Corona
Eftersom det var brist på IVA-sjuksköterskor i hela Sverige redan innan Coronapandemin slog till så blir bristen särskilt påtaglig när behovet av intensivvårdsspecialister ökar.
– Jag hoppas att Coronapandemin får fler att inse hur avgörande intensivvårdssjuksköterskorna är när en pandemi slår till. Vi har en så specifik kunskap som inte går att ersätta. Det tar ju tid att utbilda fler IVA-sjuksköterskor så för att hantera situationen nu krävs innovativa lösningar, exempelvis att allmänsjuksköterskor assisterar och avlastar IVA-sjuksköterskorna med vissa arbetsuppgifter, säger Helen Berthelson.

Vana att snabbt ställa om
– Många intensivvårdssjuksköterskor har verkligen gjort allt de kunnat för att bidra i den rådande krisen. De är vana vid att arbeta med smittsamma patienter, använda skyddsutrustning och tillämpa rigorösa hygienrutiner. De är också vana vid att snabbt ställa om och höja arbetstakten när arbetsbelastningen ökar. Samtidigt måste arbetsgivare värna om IVA-sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande så de orkar hålla ett högt tempo så länge pandemin varar, säger Helen Berthelson.

Palliativ vård populärast

Christine Karlsson, ordförande i Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.
Christine Karlsson, ordförande i Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.

Vilka specialistområden vill sjuksköterskorna helst arbeta inom? I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning kommer palliativ vård överst, före akutsjukvård, distriktssköterska, sjukvård i hemmet, skolhälsovård och ambulanssjukvård.

Populäraste specialistområdet palliativ vård innebär att göra skillnad för en svårt sjuk person, utifrån personens behov. Palliativ vård både förebygger och lindrar besvärliga symtom för att höja personens livskvalitet.
– Det är glädjande att så många vill arbeta med palliativ vård! Inom palliativ vård arbetar vi med helheten, både med den som är sjuk och de närstående. Vården bedrivs där patienten befinner sig, på en palliativ slutenvårdsavdelning, i hemmet eller i den övriga sjukvården, säger Christine Karlsson, ordförande i Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.

Närliggande områden
Närliggande specialistområden som distriktssjuksköterska och sjukvård i hemmet rankas också väldigt högt.
– De områdena bygger också på att kunna göra skillnad för en sjuk person, i bland annat hemmiljö, säger Christine Karlsson.

Vilka specialistområden inom sjukvården skulle du helst vilja arbeta inom? Bortse från var du arbetar idag och vad du redan eventuellt är specialiserad inom.
I annat specialistområde har sjuksköterskorna svarat barnmorska, blodgivarcentral, demensvård, dialys, kvinnosjukvård, livsstilsmottagning, MAS, plastikkirurgi, röntgen, vårdlärare, vårdutveckling och urologi.
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Läs till specialistsjuksköterska på distans vid Mälardalens högskola

specialistsjukskoterska-mdh

Läs till specialistsjuksköterska helt utan campusträffar på Mälardalens högskola. Den flexibla studiegången gör att studenten själv bestämmer tid och plats för sina studier, vilket gör att fler kan kombinera studier och arbete. Ansök senast 16 mars.

Programmen inom akutsjukvård och hälso- och sjukvård i hemmet är helt utan campusträffar. De är framtagna i nära samverkan med vårdverksamheter och utformade så att fler ska kunna kombinera arbete och studier.

− Halvfartsstudier gör det mycket lättare att kombinera specialistutbildningen med arbete. Att programmen bedrivs helt utan campusträffar är unikt och gör att deltagarna kan komma från hela Sverige, säger programsamordnaren Anders Widmark.

Våra specialistsjuksköterskeutbildningar med start 24 augusti 2020. Ansök senast den 16 mars.

Utbildningar på distans och halvfart


Akutsjukvård

Det råder stor brist på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården. Efter nära dialog och samverkan med vårdverksamheter startar MDH en ny specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård.

Klicka här för mer information och ansökan

Hälso- och sjukvård i hemmet

I och med att antalet äldre ökar, ökar också antalet personer som behöver vård och omsorg utanför den traditionella slutenvården. Hälso- och sjukvård i hemmet handlar om insatser för att vårda sjuka samt om utvecklingen av vården.

Klicka här för mer information och ansökan

Utbildningar på helfart i Västerås


Anestesisjukvård

Intensivvård

Psykiatrisk vård

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges största högskolor och har 16 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.

På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Studera till specialistsjuksköterska på distans vid Luleå tekniska universitet

SImulering_edit

Välkommen att utbilda dig till specialistsjuksköterska på distans vid Luleå tekniska universitet. Specialistutbildningarna startar 31 augusti 2020. Ansök 17 februari – 16 mars.

Nu finns det möjlighet att specialisera dina kunskaper och utveckla dig som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska. Alla våra specialistutbildningar uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Utbildningarna genomförs på distans och bedrivs som heltidsstudier. Inriktningen mot psykiatrisk vård är nätbaserad och de två första terminerna bedrivs studierna på halvfart.

Sagt av en student:
”Kontakten med lärarna är mycket bra. De är väldigt engagerade och mån om oss studenter. Jag känner mig mer omhändertagen och sedd nu när jag läser vid en nätbaserad utbildning än jag tidigare gjort vid studier på universitet.”
Terese Wahlroos, som specialistutbildat sig inom psykiatrisk vård på Luleå tekniska universitet.

Klicka på länkarna för mer information och ansökan

LTU logo

Bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet

UU_bild_ssk_MG_6863

Fördjupa dina kunskaper som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet.
– Vi erbjuder flera specialistinriktningar med start 31 augusti 2020. Ansök 17 februari till 16 mars.

Våra utbildningar är nära förknippade med de kliniska verksamheterna. Alla våra lärare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och många är även i forskningsfronten inom sina områden.

Du fördjupar dina kunskaper som sjuksköterska och lär dig att:
– Självständigt ansvara för patientens omvårdnad inom sluten och öppenvård.
– Delta i utveckling av hälso- och sjukvård i samverkan med andra professioner.
– Leda utvecklingen av evidensbaserad vård.

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. Du kan även ansöka om magisterexamen om du skriver ett examensarbete om 15 hp.

För mer information och ansökan, klicka på länkarna nedan

Flera inriktningar ges på både hel och halvfart.

Uppsala universitet - Specialistsjuksköterska

Uppsala Universitet annons logotype

Kirurgisk vård – för dig som söker utmaningar

Elena Kolesnikova, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Västmanlands sjukhus i Västerås.
Elena Kolesnikova, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Västmanlands sjukhus i Västerås.
.Få specialistinriktningar erbjuder samma mångfald av karriärvägar som kirurgin. Antalet kirurgiska specialiteter är många och det är även en av få inriktningar där man i dagsläget kan utbilda sig till avancerad specialistsjuksköterska.

Knappt hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med kirurgiska specialiteter.
– Det känns verkligen positivt att sjuksköterskornas intresse för kirurgiska specialiteter är så stort, säger Elena Kolesnikova, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Västmanlands sjukhus i Västerås.
Allmän kirurgi är ett omfattande specialistområde med många subspecialiteter, exempelvis trauma-, kolorektal-, bröst- och övre gastrointestinalkirurgi. Sjuksköterskor inom kirurgisk vård kan arbeta inom alla dessa specialiteter. Ortopedisk kirurgi, gynekologisk kirurgi, urologi och ögonkirurgi är exempel på smalare specialiseringar.

Möjligheterna tar aldrig slut
Som sjuksköterska kan man arbeta på en kirurgisk vårdavdelning, men man kan även efter något år tjänstgöra på en kirurgisk mottagning där man specialiserar sig på exempelvis endoskopiska behandlingar eller som kontaktsjuksköterska för cancerpatienter.
– Kirurgisk vård är en optimal inriktning för sjuksköterskor som söker utmaningar och utveckling. Jag har förmånen att följa patienter genom att möta dem både före och efter operation. Arbetet handlar mycket om samordning och att ha ett patientcentrerat perspektiv i sitt arbete. Sjuksköterskor som söker kontinuerliga utmaningar behöver definitivt inte begränsa sig genom att söka sig endast till akutmottagning eller ambulans. Eftersom kirurgi är ett så mångfacetterat område tar utvecklingsmöjligheterna i princip aldrig slut, säger Elena Kolesnikova.

Avancerad specialist­sjuksköterska
Efter fyra år som specialistsjuksköterska valde hon att börja utbilda sig på deltid till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi. När hon blir färdig avancerad specialistsjuksköterska kommer hon att kunna arbeta självständigt med bedömning, behandling och uppföljning av både medicinska behov och omvårdnadsbehov hos den kirurgiska patienten. Rondarbete, remisshantering samt in- och utskrivning kommer att ingå i arbetsuppgifterna.
– Eftersom jag drivs av att ständigt utvecklas och lära mig nya saker kändes kirurgi som en självklar inriktning för mig. Kirurgin erbjuder så många olika inriktningar och diagnoser att fördjupa sig i och har tydliga karriärvägar. Det finns alltid nya saker att lära eftersom tekniken, operationsmetoder och omvårdnadsforskningen ständigt utvecklas, säger Elena Kolesnikova.

Skulle du kunna tänka att arbeta med kirurgiska specialiteter?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Utökad förskrivningsrätt?

Vårdförbundet anser att sjuksköterskor inom specialområden som diabetes, astma/allergi samt specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor bör få utökad förskrivningsrätt.

Anser du att sjuksköterskor bör få en utökad förskrivningsrätt?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

En god palliativ vård lyssnar på varje individ

Johanna Kesti, specialistsjuksköterska inom palliativ vård, Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping och Saerun Jonsdottir, verksamhetschef för palliativ vård och ASIH Sund.
Johanna Kesti, specialistsjuksköterska inom palliativ vård, Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping och Saerun Jonsdottir, verksamhetschef för palliativ vård och ASIH Sund.
Nästan alla sjuksköterskor vet ganska väl vad ett arbete inom palliativ vård innebär och omfattar. Det är tydligt att den palliativa vården intresserar många sjuksköterskor eftersom 2 av 3 sjuksköterskor redan arbetar inom eller kan tänka sig att arbeta med palliativ vård.

– Det inte förvånande att palliativ vård intresserar många. Palliativ vård är så mycket mer än att enbart vårda patienter i livets slutskede. Det är en vårdfilosofi som kan appliceras i alltifrån hemsjukvården till geriatriken samt vård- och omsorgsboenden, säger Johanna Kesti, specialistsjuksköterska inom palliativ vård på Stockholms sjukhem.

Teamarbete viktig hörnsten
Den palliativa vårdens syfte är att på olika sätt lindra de symptom som ofta uppkommer i livets slutskede.
– Vården utgår från patientens önskemål och behov. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor och kuratorer. Teamarbete är en viktig hörnsten i den palliativa vården. Fysisk, psykisk, social och existensiell symptomlindring är också centrala, säger Johanna Kesti.
Den enskilt viktigaste faktorn för att driva en god palliativ vård är, enligt Johanna Kesti, en grundsyn som baseras på människors lika värde samt att se och lyssna till varje individ.
Dessa faktorer i kombination med närhet, helhet, kunskap och empati borgar för en palliativ vård av hög kvalitet.

Specialistutbildning
– Palliativ vård har de senaste femton åren lyfts fram på flera olika sätt, bland annat genom den statliga utredningen ”Värdig vård i livets slut”, SOU 2001:6. Drivna medarbetare inom palliativ vård har bildat yrkesföreningar som bidragit till att öka kännedomen om vad palliativ vård innebär, säger Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping. Hon har arbetat som sjuksköterska i den palliativa vården sedan 1994.
Ytterligare en faktor som bidrar till att majoriteten av sjuksköterskorna vet vad ett arbete inom palliativ vård innebär och omfattar är, enligt Ermioni Coxidou, att palliativ vård numera ingår som en del av grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammen. Sedan några år finns också vidareutbildning till specialistsjuksköterska i palliativ omvårdnad.

Göra skillnad för patienten
– De viktigaste faktorerna för att bedriva en god palliativ vård är att skapa trygghet och erbjuda en aktiv helhetsvård som bejakar livet. Vi tillämpar de sex S:en, en modell för personcentrerad palliativ vård där helhetssyn är ledstjärnan, säger Ermioni Coxidou.
De sex S:en, söker svar på frågor relaterade till självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Syftet är att fånga upp patientens behov och att vi hörsammar patient och närståendes tankar om den sista tiden i livet.
– Det svåraste med att arbeta med palliativ vård är att möta patienternas lidande med vetskapen att vi inte alltid kan lindra det. Det mest givande är att verkligen ha möjlighet att göra skillnad för patienten, att vara en del av ett team och att få följa patientens sista tid i livet, säger Ermioni Coxidou.
– Alla sjuksköterskor är medvetna om att döden är en del av deras yrkesutövning. Att så många anser att de vet vad palliativ vård innebär beror säkert på att de svarar utifrån den kontakt med livets slutskede och döden som de har i det sammanhang de arbetar, säger Saerun Jonsdottir, verksamhetschef för palliativ vård och ASIH Sund i Region Skåne och verksamhetschef på Palliativt Utvecklingscentrum i Region Skåne.

Patientcentrerat omhändertagande
I Region Skåne bedrivs den palliativa vården på ett strukturerat sätt för att kunna erbjuda ett jämlikt vårdutbud till alla patienter.
– Vi ser till helheten med fokus på patientens behov där bland annat symtomlindring ingår och vi finns där kontinuerligt. Vi erbjuder även stöd till läkare och sjuksköterskor som möter patienter i livets slutskede, säger Saerun Jonsdottir.
Hon betraktar det som mycket positivt att 48 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med palliativ vård.
– Det är faktiskt väldigt livgivande att bidra till att en patients sista tid i livet blir så bra som möjligt. Anledningen till att nästan hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med palliativ vård är förmodligen att det är väldigt tillfredsställande och givande att göra verklig skillnad för patienten och arbeta med något så meningsfullt som palliativ vård. Ett sömlöst patientcentrerat omhändertagande där arbetssättet är etablerat och inarbetat bäddar för god och nära vård. För att nå detta krävs en god samverkan där medarbetarnas kompetens är hög och insatser görs utifrån rätt prioriteringar. Då når vi en jämlik vård, avslutar Saerun Jonsdottir.

Vet du vad ett arbete inom palliativ vård innebär och omfattar?

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med palliativ vård?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.