Kategori: Vänsterkolumn

Presentation

Kompetensmodell belyser alla möjligheter

Kompetensmodell belyser alla möjligheter

– Kompetensmodellen förtydligar vad sjuksköterskan förväntas kunna i olika skeden av sin karriär, säkerställer en...

Kompetensmodell belyser alla möjligheter

Förslag på artiklar och intervjupersoner

Förslag på artiklar och intervjupersoner

Vi vill gärna få förslag från er sjuksköterskor på intressanta ämnen att skriva om och sjuksköterskor att intervjua i de kommande numren av Framtidens Karriär – Sjuksköterska.

Förslag på artiklar och intervjupersoner

Utvecklingen i sjukvården måste vändas åt rätt håll

Utvecklingen i sjukvården måste vändas åt rätt håll

2 av 3 sjuksköterskor anser att utvecklingen i svensk sjukvård går åt fel håll. För...

Utvecklingen i sjukvården måste vändas åt rätt håll

Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Endast 8 procent av sjuksköterskorna kan arbeta fullt ut i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den...

Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer

Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer

90 procent av sjuksköterskorna anser att det bör finnas en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje...

Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer

Brist på kompetens ökar risken för vårdskador

Brist på kompetens ökar risken för vårdskador

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i...

Brist på kompetens ökar risken för vårdskador

Omvårdnadens roll i sjukvården behöver stärkas

Omvårdnadens roll i sjukvården behöver stärkas

Omvårdnadens och sjuksköterskans betydelse för en kvalitativ och patientsäker vård lyfts inte fram i tillräcklig...

Omvårdnadens roll i sjukvården behöver stärkas

Bristen på vårdplatser ger allvarliga konsekvenser

Bristen på vårdplatser ger allvarliga konsekvenser

Sjuksköterskor menar att det inte råder brist på vårdplatser, utan brist på sjuksköterskor. Antalet vårdplatser...

Bristen på vårdplatser ger allvarliga konsekvenser

Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Bra lön, ledarskap, arbetstider, god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. Det är de fem mest...

Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Vårdplatsbristen får allvarliga konsekvenser

Vårdplatsbristen får allvarliga konsekvenser

Sjuksköterskorna har angivit vilka konsekvenser vårdplatsbristen får för patienter och personal inom hälso- och sjukvården....

Vårdplatsbristen får allvarliga konsekvenser