Vänsterkolumn

2019-10-14

Kompetensmodell belyser alla möjligheter

– Kompetensmodellen förtydligar vad sjuksköterskan förväntas kunna i olika skeden av sin karriär, säkerställer en…

2019-09-26

Förslag på artiklar och intervjupersoner

Vi vill gärna få förslag från er sjuksköterskor på intressanta ämnen att skriva om och sjuksköterskor att intervjua i de kommande numren av Framtidens Karriär – Sjuksköterska.

2019-05-03

Utvecklingen i sjukvården måste vändas åt rätt håll

2 av 3 sjuksköterskor anser att utvecklingen i svensk sjukvård går åt fel håll. För…

2018-03-13

Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Endast 8 procent av sjuksköterskorna kan arbeta fullt ut i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den…

2018-03-13

Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer

90 procent av sjuksköterskorna anser att det bör finnas en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje…

2018-03-13

Brist på kompetens ökar risken för vårdskador

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i…

2018-03-13

Omvårdnadens roll i sjukvården behöver stärkas

Omvårdnadens och sjuksköterskans betydelse för en kvalitativ och patientsäker vård lyfts inte fram i tillräcklig…

2018-03-13

Bristen på vårdplatser ger allvarliga konsekvenser

Sjuksköterskor menar att det inte råder brist på vårdplatser, utan brist på sjuksköterskor. Antalet vårdplatser…

2018-03-13

Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Bra lön, ledarskap, arbetstider, god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. Det är de fem mest…

2018-03-13

Vårdplatsbristen får allvarliga konsekvenser

Sjuksköterskorna har angivit vilka konsekvenser vårdplatsbristen får för patienter och personal inom hälso- och sjukvården….