Etikettarkiv: Akutvård

För en bättre akutsjukvård

Foto: Staffan Claesson / Akademiska sjukhuset
Foto: Staffan Claesson / Akademiska sjukhuset

Sjuksköterskornas bästa förslag för att förbättra akutsjukvården är att anställa fler läkare och sjuksköterskor till akutmottagningarna, öka antalet vårdplatser inom slutenvården och att ha hög kompetens på personalen för bättre och snabbare bedömningar.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige har svarat på frågan ”Vilka är dina bästa förslag för att förbättra akutsjukvården?”

Personal och vårdplatser
Anställ mer personal till akutverksamheterna. Det behövs både läkare och sjuksköterskor. I en undersökning som gjorts beskrivs att det inte går att ha intensivvårdsplatser öppna på grund av personalbrist.
”Nu om aldrig, med tanke på Coronaviruset är vi dåligt rustade. Vi klarar inte ens normalläge utan att emellanåt behöva gå upp i stabsläge för att lösa situationen i panik.”
Man anser att personalen behöver bättre lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor, dels för att söka sig till akutsjukvården, men också för att orka stanna kvar.
Med för få vårdplatser är risken stor att patienter skickas hem för tidigt och kommer tillbaka ännu sjukare, och då kräver mer vård än de skulle ha behövt om de fått en plats första gången. Med fler vårdplatser kan patienterna på akutmottagningarna tas om hand snabbare och få den vård de behöver inom slutenvården.

Vissa bedömningar via telefon bör göras av sjuksköterskor, och inte operatörer som helt saknar sjukvårdsutbildning.

Högre kompetens
Det ska finnas specialistläkare inom akutsjukvård som snabbt kan avgöra vilka som behöver akut vård och vilka som kan gå till vårdcentral nästa dag. Många underläkare är osäkra på sina bedömningar och behöver konsultera en eller flera specialister vilket förlänger kötiden på akuten. Vissa bedömningar via telefon bör göras av sjuksköterskor, och inte operatörer som helt saknar sjukvårdsutbildning.
Kompetent och erfaren personal kan snabbt ta beslut och tillsammans med kraftigt ökade antal vårdplatser blir det inga proppar på akuten. Man efterlyser bättre flöden. Ge sjuksköterskorna befogenheter att handlägga vissa patientgrupper som bedöms kunna gå hem. Detta ger läkarna mer tid för de sjukaste patienterna, risken för långa väntetider minskar och arbetsmiljön blir bättre.

Utöka primärvården
Det måste finnas en bättre tillgänglighet till primärvården för att undvika att icke akuta ärenden hamnar på akutmottagningen. Närakuter bör ligga geografiskt nära akutmottagningen för att lättare slussa patienter som inte behöver akut vård. Låt närakuten vara öppen dygnet runt för att avlasta akuten. Allt för många patienter hamnar på akuten för att de inte får någon tid på vårdcentralen.

Förslag för en bättre akutsjukvård

1. Mer personal
2. Utöka antalet vårdplatser
3. Personal med rätt kompetens
4. Utökad primärvård
5. Bättre lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor
6. Information till allmänheten

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Var med och utveckla intensivakuten på Karolinska

Har du ett intresse av att vårda patienter med komplexa diagnoser, multisjuka och samtidigt möta och ta hand om närstående i en akut kontext? Välkommen till Intensivakuten på Karolinska.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet av att vårda patienter med svåra och komplexa diagnoser. Gärna med specialistutbildning inom akutsjukvård 60 Hp eller annan relevant specialistutbildning.

Här är det viktigt är att se hela patienten. Du ska ha förmåga att kunna växla i tempo, att kunna gå från ett stilla samtal med patient och närstående till att ta emot en patient som kommer in med ambulans, eller tvärt om. Du behöver vara inriktad på att jobba i team och ha en god kommunikation.

För mer information om jobbet, kontakta:
Emil Andersson
Omvårdnadschef Intensivakuten
emil.j.andersson@sll.se
tel: 08-585 804 08


Om Intensivakuten
Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är Sveriges första akutmottagning av sitt slag och en helt ny vårdform i Region Stockholm. Här tas patienter emot som är i ett akut skede av sin tidigare sjukdom, eller har annan akut sjukdom eller skada som gör att de är i behov av sjukhusets högspecialiserade vård. Via ambulans eller helikopter kommer också patienter in till traumaenheten där vi har ett nära samarbete med operation, anestesi och röntgen.

Eftersom vi är en ny vårdform jobbar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra vårt arbetssätt för att vården ska bli så bra som möjligt samtidigt som vi ska ha en bra arbetsmiljö.

Stimulerande arbetsplats med ständigt nya utmaningar

Sara Eriksson och Susanne Svensson, sjuksköterskor på MAVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto
Sara Eriksson och Susanne Svensson, sjuksköterskor på MAVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto
– Traineeprogrammet gav en trygg start och bred inblick i olika avdelningar och sjukdomstillstånd. Jag fastnade för MAVA, en stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där alla hjälps åt och stöttar varandra, säger Susanne Svensson, sjuksköterska, Medicincentrum Umeå.

Susanne Svensson tog sin sjuksköterskeexamen i januari och började direkt på Medicincentrums traineeprogram i Umeå. Programmet omfattar 18 månader där traineerna roterar mellan lungmedicin-, njurmedicin- och medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA.
– Traineeåret har gjort mig säkrare som sjuksköterska. Jag är idag på MAVA och har stor nytta av den erfarenhet jag fick på de andra avdelningarna, säger Susanne.
Sara Eriksson nickar instämmande.
– Jag sökte mig till MAVA direkt efter min examen eftersom det är en så bred verksamhet med många olika typer av patienter. Sedan dess har det gått elva år. Att jag blivit kvar beror främst på att jag trivs enormt bra, det är ett väldigt spännande jobb där man ständigt lär sig nya saker.

Mentorer
För att nyexaminerade och nyanställda sjuksköterskor snabbare ska komma in i yrket erbjuder kliniken mentorskap.
– Jag är mentor och fungerar som bollplank till två sjuksköterskor som utexaminerades i somras. Förutom att det känns bra att kunna vägleda dem är det ett utvecklande uppdrag. För utbytet är ömsesidigt, som mentor du får också mycket tillbaka, säger Sara.
Både Sara och Susanne kan varmt rekommendera sin arbetsplats till andra sjuksköterskor.
– Man lär sig väldigt mycket på MAVA och att vi arbetar med många olika sjukdomar är en spännande utmaning i sig, säger Susanne.
– Visst det är ett högt tempo, för det är ju trots allt ett akutintag, men gillar man det och lite fart så gillar man också MAVA, fastslår Sara.

SPEVA
Stina Ekholm och Emma Westergren arbetar inom Medicinsk specialistvårdsavdelning SPEVA, som också är en del av Medicincentrum.
– Jag blev färdig sjuksköterska 2016 och arbetade mitt första halvår inom socialpsykiatrin men sökte mig sedan till SPEVA eftersom jag ville jobba inom somatiken, ha mer av omvårdnadsbiten och se hela patienten. Ett val jag inte har ångrat, säger Emma.
En positiv upptäckt, menar hon, är det goda frågeklimat som råder på avdelningen.
– Det känns skönt att kunna fråga vad som helst utan att någon tittar snett, en jättebra avdelning med god sammanhållning där vi medarbetare lär av varandra.
Emma berättar vidare att avdelningen erbjuder både administrativt stöd och annan service som avlastar sjuksköterskorna.
– Här på Medicincentrum finns till exempel en receptionist som svarar på alla inkommande samtal och en utskrivningssjuksköterska som tar hand om patienterna inför hemfärd. Det gör att vi andra kan fokusera mer på själva vården.

Utvecklande
Stina, som arbetat på kliniken i åtta år, delar numera arbetet på avdelningen med uppdraget som utskrivningssjuksköterska.
– Det hela började med att jag och en kollega drev ett projekt om att införa utskrivningssjuksköterskor på avdelningen. Försöket föll väl ut och permanentades. Idag delar vi på uppdraget som är ett bra komplement till omvårdnadsarbetet ute på avdelningen.
Att Stina stannat kvar i alla år menar hon främst beror på den breda medicinska verksamheten.
– Jag lärt mig enormt mycket här. Vi har ett brett spektrum av unga och gamla patienter inom en rad olika specialiteter som till exempel lungcancer, sjukdomar i mage och tarm, leversjukdomar, njursjukdomar, hudsjukdomar, listan kan bli hur lång som helst. Sammantaget ger det en stor bredd som sjuksköterska och en väldigt bra grund att stå på. Ska man börja någonstans så är SPEVA en bra plattform.
Ett bra betyg är också att många av de som gör sin praktik på SPEVA söker arbete på avdelningen efter avslutad utbildning.
– Det gäller både undersköterskor, sjuksköterskor och läkare vilket förstås är väldigt roligt, fastslår Stina.

Stina Ekholm och Emma Westergren, sjuksköterskor på SPEVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto
Stina Ekholm och Emma Westergren, sjuksköterskor på SPEVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto

Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och har drygt 400 medarbetare. Vi ansvarar för specialistsjukvård på läns-, länsdels- och regionnivå inom akutmedicin, allergisjukdomar för vuxna, endokrinologi, lungmedicin, gastroenterologi/hepatologi och njurmedicin. Dessutom erbjuds specialistsjukvård för familjär amyloidos. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området.

Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 00 50
www.vll.se

Som SOS-sjuksköterska kan jag hjälpa fler och verkligen göra skillnad

Pollan Jämbring, SOS-sjuksköterska hos SOS Alarm i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen
Pollan Jämbring, SOS-sjuksköterska hos SOS Alarm i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen
– Eftersom jag inte träffar patienterna måste jag höra sådant jag egentligen inte hör, och se saker jag inte kan se. Här får jag använda all min erfarenhet och kompetens för att göra skillnad, ett fantastiskt givande jobb, säger Pollan Jämbring, SOS-sjuksköterska i Malmö.

Efter sex år som sjuksköterska på ambulansen i Skåne började Pollan Jämbring känna att det var dags för nya utmaningar. När en kollega tipsade henne om jobbet som SOS-sjuksköterska bestämde hon sig för att testa. Sedan dess har det hänt en hel del. Sedan 2016 arbetar Pollan på SOS-centralen i Malmö, ett val hon inte har ångrat.
– Jag trivs väldigt bra med kollegor, arbetstider och lön. Visst, ibland kan jag sakna att vara hands-on, men här hjälper jag fler patienter på ett pass och känner att jag verkligen gör skillnad.
Som sjuksköterska på SOS Alarm har Pollan till uppgift att stötta SOS-operatörerna i bedömningar, prioriteringar och akut medicinsk rådgivning.
– Vi sjuksköterskor ansvarar även för de så kallade virtuella väntrummen. Där har vi patienter som ska få en ambulans men väntar på besked om att den är på väg. Vi ser till att de mår okej under tiden och ringer upp regelbundet för att gör nya bedömningar, etc.
Förutom de elva sjuksköterskor som är anställda på SOS Alarm i Malmö finns ytterligare 29 sjuksköterskekollegor på andra larmcentraler.
– Jag kan vara den enda sjuksköterskan på plats i Malmö men jag är aldrig ensam. Det finns ett ständigt pågående Skypemöte med de andra sjuksköterskorna i tjänst, runt om i landet. Det är kul att vi arbetar tillsammans även om vi inte träffar varandra rent fysiskt. Vi klarar oss inte utan varandra; precis som i sjukvården i stort är detta ett teamarbete där alla behövs.

Goda villkor
En stor fördel, menar Pollan, är arbetstiderna. Sex veckors semester är ett annat plus.
– Vi arbetar treskift med stor möjlighet att påverka våra tider. Alla lägger önskescheman som tillmötesgås i största möjliga mån och där nattarbete ger arbetstidsförkortning. Det är inte heller något särskilt stressigt jobb. Även om det kan ringa mycket har vi bara ett samtal i taget. Jag gör mitt bästa i varje samtal och när arbetspasset är över blir jag avlöst och går hem. Vill jag arbeta övertid så kan jag göra det, men jag måste inte.
Verksamheten erbjuder stora utvecklingsmöjligheter.
– Jag arbetar till exempel som handledare för nyanställda sjuksköterskor. Och under den gångna hösten har jag bland annat varit på SOS-skolan i Uppsala och utbildat nya SOS-operatörer. Här finns en mängd olika projektgrupper för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling som man kan engagera sig i. Det är inget krav, men vill man så finns det möjligheter.

Trygghet
Som SOS-sjuksköterska är det viktigt att vara trygg i sig själv och i sitt yrke.
– Ambulansarbete är en bra erfarenhet. Mig har det gett en bred kunskap om mycket. Det är viktigt att veta hur en sjuk person ter sig och kunna visualisera det framför sig. Trygghet och erfarenhet behövs, så att komma hit som helt ny kan vara svårt.
Alla nyanställda sjuksköterskor genomgår en grundutbildning som delvis är förlagd till SOS-skolan i Uppsala.
– Utbildningen anpassas beroende på tidigare erfarenheter, och alla får en individuell utvecklingsplan som uppdateras kontinuerligt, berättar Pollan.
Hon påpekar att det inte är något fysiskt krävande jobb. På SOS-centralen är det erfarenhet och kunskap som står i fokus vilket gör det till ett perfekt jobb för sjuksköterskor som varit länge i yrket.
– Här kan man hjälpa till i de mest akuta situationer och göra skillnad för patienter utan att behöva lyfta tungt. För att trivas som sjuksköterska på SOS Alarm gäller det att vara trygg i sin yrkesroll och ha personlig mognad. För rätt person är det ett enormt roligt och givande arbete.

SOS Alarm
På SOS Alarm arbetar cirka 1 000 medarbetare spridda över hela landet. Tillsammans har vi utarbetat en stark värdegrund som bygger på inlevelseförmåga, unik SOS-kompetens och förmåga att kunna fokusera. Som SOS-sjuksköterska är du en del av navet som skapar trygghet och säkerhet för alla som ringer nödnumret 112. Våra medarbetare utför fantastiska insatser under dygnets alla timmar och vi vill bli fler!

SOS Alarm
Tel: 010-140 80 00
www.sosalarm.se

Framtidens Vårdavdelning – smart vård utförd av rätt kompetens

Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
– Framtidens vårdavdelning ska erbjuda smart vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett, där man genom att utmana gamla arbetsstrukturer vill skapa nya arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.

På AVA, akutavdelningen vid Nyköpings lasarett, pågår ett projekt där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa Framtidens vårdavdelning.
– Vi har en utmaning i att hålla vårdplatser öppna och möta det vårdbehov som finns. Samtidigt dras vi med en arbetsstruktur som inte riktigt svarar upp mot dagens situation. Lösningen måste vara att jobba smartare och annorlunda, säger Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning.
Under de kommande två åren ska gamla sanningar om bemanning och arbetsformer granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag.
– Alla medarbetare på avdelningen kommer att involveras och aktivt delta i förändrings- och förbättringsarbetet som bland annat handlar om att utveckla vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och vårdnära IT-stöd. Vi kommer också att pröva nya arbetstidsmodeller med arbetstidsförkortning. Tanken är att AVA i Nyköping ska fungera som en testavdelning där det som utvecklas sedan ska föras vidare ut i organisationen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.

Kompetensförskjutning
Utveckling av nya arbetsstrukturer kräver en omfördelning av de olika yrkesrollernas arbetsuppgifter.
– Idag är det sjuksköterskor som tar hand om det mesta vad gäller till exempel medicinering, rapportering och dokumentation. Tanken är att vi ska flytta över en del av dessa arbetsuppgifter till undersköterskorna som i sin tur måste släppa vissa traditionella uppgifter till Vårdnära Service. Här ingår alla kringuppgifter som finns i vården men som inte kräver en sjukvårdsomhändertagande utbildning, förklarar Jesper Karlsson.
För att lyckas med en sådan förändring krävs ändring av dagens attityder och uppfattningar om vad som är en sjuksköterskas uppgift och inte.
– Faktum är att vi inom vården sitter ganska fast i gamla konventioner. Det är i verkligheten väldigt få arbetsuppgifter som rent legalt ligger på sjuksköterskans bord. Vi vill skapa en vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson.
Start i höst
Projektet kommer att starta i stor skala till hösten. Men redan nu har en del nya tankar börjat föras in i verksamheten.
– Det handlar om små förändringar men som ändå gett stor genomslags­kraft. Ett exempel på det är pulsmöten, det vill säga dagliga avstämningsmöten, där alla yrkeskategorier i teamet samlas en kort stund för att stämma av utifrån sin profession, för att effektivisera arbetet under arbetspasset. En annan nyhet är tavelmöten som handlar om avrapportering mellan arbetspassen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.
Avdelningen kommer också att vara delaktig i utprovning av nya, vårdnära tekniska lösningar. Ett delprojekt handlar om förenklad läkemedelsservice med bland annat förifyllda sprutor, läke­medelsautomater och farmaceutiskt stöd och digitalisering av läkemedelsförråd.

Välkomnas
Catarina Hansson, undersköterska, som arbetat på AVA sedan i höstas, gillar tanken med Framtidens vårdavdelning.
– Mycket görs för att man tror att det ska vara på ett visst sätt. Ta till exempel kontakterna med kommunen, den kommunikationen tar enormt mycket tid för våra sjuksköterskor. Här skulle vi undersköterskor kunna avlasta enormt.
En kompetensförskjutning av arbetsuppgifter ser hon som en möjlighet för undersköterskor att i framtiden få utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.
– Det kanske inte är så att det är sjuksköterskor som ska sköta all administration och dokumentation? Om vi tar över en del av arbetet kan de i stället ägna mer tid till medicinska arbetsuppgifter vilket alla tjänar på, framförallt patienterna.
Projektet ska löpa över två år och utvärderas kontinuerligt.
– Vår förhoppning är att Framtidens Vårdavdelning för med sig att alla medarbetare arbetar på sin högsta kompetensnivå, erbjuder en bättre arbetsmiljö och även leder till kortare vårdtider där patienterna får personcentrerad vård under den tid de är inlagda, fastslår Jesper Karlsson.

Kom och jobba hos oss
Vill du arbeta på en avdelning där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa framtidens vårdavdelning?
Vill du vara med och delta i arbetet då gamla sanningar i fråga om bemanning och arbetsformer ska granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag?
Akutavdelningen vid Nyköpings lasarett ska utveckla nya arbetssätt och fungera som testavdelning för utvecklandet av vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och utvecklandet av vårdnära IT-stöd för den övriga organisationen. Var med i den spännande utvecklingen. Kom och jobba hos oss.

Kontakta:
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för AVA, Nyköpings lasarett
Tel: 0155-24 52 68 eller e-post: jesper.karlsson@dll.se
Cecilia von Alten, projektledare för projektet Framtidens vårdavdelning
Tel: 016-10 48 27 eller e-post: cecilia.vonaltenbrandt@dll.se

Alla Landstinget Sörmlands lediga tjänster hittar du här:

www.landstingetsormland.se/jobbahososs
www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs


www.landstingetsormland.se/jobbahososs

Var beredd på det oförutsedda i Solna

Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar som omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar som omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Karolinska universitetssjukhuset Funktion Akut Solna är tempot högt och dagarna varierade och stimulerande. Det är en enormt lärorik miljö, med stora möjligheter till vidareutveckling och kompetenta och stöttande kollegor. Funktion Akut består av både slutenvård och öppenvård.

Före detta sjuksköterskorna Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar idag som Omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. De betonar båda att akutsjukvården är ett av de bredaste arbetsområden som vården har att erbjuda och att varje dag är en ny upplevelse och nya utmaningar.
– Akutvård är extremt utvecklande och det gäller att ta sig an sina uppgifter helt förutsättningslöst. Det är hos oss man får vårda de riktigt sjuka patienterna och hantera de akuta situationerna – det är både lärorikt, inspirerande och utmanande, säger Ann-Charlotte, som ansvarar för akutmottagningen.

Möter alltjämt nya situationer
Hon får medhåll från Andreas, som i sin tur ansvarar för AVA 2 på Funktionen.
– Ingen dag är den andra lik och det är viktigt att ha ett öppet sinne och vara flexibel. Allt är inte alltid som det ser ut och man behöver vara redo att byta riktning mitt i ett steg. Jag har arbetat inom både akutsjukvård och intensivvård och jag tror att vi båda kan skriva under på att än idag möter vi helt nya situationer.

Utpräglat utvecklingskoncept
Funktion Akut i Solna har ett utmärkt utvecklingskoncept som inkluderar en mängd olika utbildningar, såväl inköpta som interna, och man förankrar de nya kunskaperna genom ett tätt interprofessionellt samarbete. På Funktion Akut finns ett rotationsprogram mellan slutenvården och öppenvården som är väldigt uppskattat och bidrar starkt till medarbetarnas utveckling.
– Detta är rätt plats både för den som vill utvecklas och den som vill handleda. På akutmottagningen har vi exempelvis en klinisk undervisningsmottagning inom både kirurgi, medicin och ortopedi, som välkomnar läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under två veckor av deras termin. Det är extremt populärt och något även vi på mottagningen drar stor nytta av, säger Ann-Charlotte.
– Man lär sig mycket även som handledare och det utbyte vi har inom läkarkollegiet och omvårdnadskollegiet skapar en stimulerande och levande arbetsplats. Det märks inte minst på att medarbetarna allt som oftast drar igång olika aktiviteter och arrangemang. Den positiva stämningen lägger grunden för en enormt bred kunskapsdatabas, så det finns alltid något att upptäcka! Vi är bra men tänker bli ännu bättre på interprofessionellt samarbete avslutar Andreas.

Karolinska Universitetssjukhuset – Funktion Akut i Solna
Funktion Akut i Solna inriktar sig främst på akutsjukvård och internmedicin och målsättningen är att utöka andelen specialister i akutsjukvård inom alla yrkeskategorier. Funktionen kommer successivt att anpassas efter ett högspecialiserat uppdrag som omfattar avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser.

Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00
www.karolinska.se

www.karolinska.se