Etikettarkiv: Hjärtsjukvård

Spännande jobb i trygg miljö

Elena Sciaraffia, överläkare, Rola Abdallah, undersköterska, Sofia Kalin, sjuksköterska och Sara Fetterplace, sjuksköterska inom Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg
Elena Sciaraffia, överläkare, Rola Abdallah, undersköterska, Sofia Kalin, sjuksköterska och Sara Fetterplace, sjuksköterska inom Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg

Inom Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbar teamen tätt tillsammans tvärs över professionsgränserna vilket skapar en trygg och kreativ miljö för utveckling. För att ytterligare stärka det sker nu en omorganisation som syftar till bättre flöden och större patientfokus.

Hjärtsektionen har tre specialistområden: arytmi, ischemi och hjärtsvikt, och utför både akutvård och planerad vård.
– Hittills har specialistområdena varit delvis uppdelade, men efter den pågående omorganisationen kommer avdelningarna istället att delas upp i akutvård respektive planerad vård, berättar Cecilia Jakobson, Avdelningschef för Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset.
Genom att föra samman alla tre specialistområden breddas också de utvecklingsmöjligheter som erbjuds inom sektionen.

Kompetensutveckling
Sara Fetterplace började 2017 som undersköterska och har sedan vidare­utbildat sig till sjuksköterska. Hon trivs väldigt bra på avdelningen med kollegor och patientgruppen.
– Jag ville ta ett utbildningssteg till då jobbet här är så otroligt intressant så jag ville stanna kvar men ändå utvecklas vidare.
Hennes specialiteter är arytmi och hjärtsvikt, men i och med omorganisationen kommer hon även att få möjlighet att bredda sig inom ischemi.
– Omorganisationen har vi alla varit med och jobbat med, och den tydligare uppdelningen mellan akutvård och planerad vård kommer att ge både en bättre och mer fokuserad patientvård och en bättre arbetsmiljö.

Jobba som sjuksköterska med oss på Hjärtsektionen. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Stor variation på vården
En som tagit även nästa steg på utvecklingstrappan är Sofia Kalin som jobbat på Hjärtsektionen som sjuksköterska inom arytmi och hjärtsvikt sedan 2018.
– Jag har de senaste åren gått en vidareutbildning till specialistsjuksköterska i hjärtsjukvård och blir klar till sommaren. Jag har pluggat på halvtid och fortsatt jobba som sjuksköterska på halvtid vilket har fungerat väldigt bra. Jag är verkligen tacksam för möjligheten att kunna ta det här steget på arbetstid, det visar hur mycket man satsar på sin personal här på sektionen, konstaterar hon.
Det hon uppskattar mest med sitt jobb är att det går att göra stor skillnad för patienter på relativt kort tid.
– Vi kan få in patienter med ett dramatiskt insjuknande som ofta efter en kortare tid hos oss kan gå hem i hyfsat gott skick. Det är också en väldigt stor variation på patienterna, både i ålder då de kan vara från 20 till 100 år och i graden av allvarlig sjukdom, vilket gör att arbetet blir mycket varierat.

Följer patienterna under hela tiden
Rola Abdallah jobbar som undersköterska inom ischemi sedan 2015. En av de saker hon tycker känns väldigt bra är att de kan följa patienterna under både sjukhustiden och eftervården.
– Inom Hjärtsektionen finns allt från akutvård till mottagningen. Till mottagningen kommer patienter för uppföljning och vi som jobbar här jobbar ofta på flera ställen inom sektionen.
Vi kan därför följa patienten från att de kommer in med ambulansen, via utredningar under akutvården och fram till deras besök på hjärtmottagningen efteråt. Det ger också en stor trygghet till patienterna att de känner igen oss i personalen under hela vårdtiden.
Hon konstaterar också att det nära samarbetet och varma stämningen som finns på avdelningarna gör att nyanställda snabbt kommer in och känner sig trygga, vare sig de jobbat med hjärtsjukvård tidigare eller inte.

Får svar på alla frågor
Elena Sciaraffia är överläkare inom arytmi och jobbar både på arytmilabbet, med att exempelvis operera in pacemakers, och som läkare på avdelningen.
– Jag har jobbat här i femton år och under den tiden gått igenom flera olika vidareutbildningar, först specialisttjänstgöring och sedan disputation. Nu jobbar jag själv på vissa kurser inom vidareutbildningarna vilket är väldigt kul, berättar hon.
Till skillnad från på många andra vårdavdelningar och kliniker så finns läkarna på Hjärtsektionen på plats hela dagarna, vilket ökar möjligheterna till kompetensutveckling för alla.
– Att vi som undervisar även jobbar tillsammans med dem som vi undervisar möjliggör frågor och diskussion även under arbetstiden och skapar större närhet och tilltro i teamen, förklarar hon.
Man kan komma hit som nyutbildad allmän sjuksköterska och sedan utvecklas inom de många olika specialiteter som finns på sektionen, såsom avdelningsarbete, labb, mottagning och forskningsprojekt.

Akademiska sjukhuset – Hjärtsektionen

Inom hjärtsektionen vårdar vi patienter med hjärtsjukdom fördelat på två avdelningar och en dagvårdsenhet. På avdelningarna vårdas patienter med exempelvis hjärtinfarkt, kärlkramp, rytmrubbningar i hjärtat eller hjärtsvikt. En stor del av verksamheten är akut där vi tar emot patienter från akutmottagningen, andra sjukhus eller direkt från ambulansen. Den andra delen är en planerad verksamhet där patienter kommer för utredning och/eller behandling. Allt sker i nära samarbete inom hjärt­sektionens olika delar.

akademiska.se

Sjuksköterskor utvecklas via kompetensstegen

Peter Stahre och Kristina Mattsson. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Stahre och Kristina Mattsson. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom hjärtsjukvården på Danderyds sjukhus erbjuds samtliga sjuksköterskor kontinuerlig professionell utveckling via en kompetensstege som består av sju steg. Via kompetensstegen kan sjuksköterskor avgöra ambitionsnivån och takten för sin yrkesmässiga utveckling i samverkan med sin chef.

Lisa Hedqvist har i sex års tid jobbat natt på Hjärtintensiven och är snart klar med steg fyra på kompetensstegen. Hon blir då avancerad hjärtsjuksköterska.
– Jag känner ett starkt stöd från min chef som verkligen uppmuntrar min utveckling. Det är otroligt roligt att utvecklas med sikte på ett konkret mål. Det känns viktigt att nattsjuksköterskorna erbjuds samma utvecklingsmöjligheter som dagsjuksköterskorna, vilket vi får via kompetensstegen, säger hon.
Hon kom till hjärtkliniken som grundutbildad sjuksköterska och blev efter två år hjärtsjuksköterska.
– Jag går nu en högskolekurs inom akut hjärtsjukvård och ser fram emot att få undervisa och fungera som en mentor. Jag har även hospiterat på olika mottagningar inom hjärtkliniken, säger Lisa.

Kompetensutveckling i egen takt
Kristina Mattsson sökte sig till Hjärt­kliniken på Danderyds sjukhus för fem år sedan efter att ha hört talas om kompetensstegen. Hon jobbar natt och är även hon på väg att bli avancerad hjärtsjuksköterska.
– För mig känns det intressant att hitta andra utvecklingsvägar än en traditionell specialistutbildning. Jag är småbarnsmamma och har nyligen varit föräldraledig. För mig betyder det mycket att kunna ta mig an kompetensstegen i min egen takt. Jag kan välja att utvecklas intensivt under en period och fokusera på annat under en annan, beroende på hur min livssituation ser ut, säger hon.

Tydliga karriärsteg
Peter Stahre började på hjärtsviktscentrum direkt efter sjuksköterskeexamen och blev hjärtsjuksköterska våren 2021.
– Jag arbetar 20% som klinisk adjunkt, ett område jag verkligen brinner för. Det innebär i korthet att jag har gått en utbildning i högskolepedagogik och har ett övergripande ansvar för studentverksamheten på kliniken, säger han.
För Peters del har kompetenssteg­en inneburit att han har haft en karriär­mässig progression från dag ett på hjärtsviktscentrum.
– Jag uppskattar verkligen att min kompetens tillvaratas och att det finns en så tydlig stege att följa. Kompetensstegen erbjuder goda möjligheter för sjuksköterskor att få utvecklas inom områden där de har ett särskilt intresse, vilket känns jättebra, säger han.

Lisa Hedqvist.
Lisa Hedqvist.
Danderyds sjukhus – Hjärtsjukvård

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. I vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning och utveckling. Danderyds sjukhus arbetar utifrån Regiongemensamma kompetensstegar.

Intresserad? www.ds.se/jobba-hos-oss/

Vill du jobba med avancerad hjärtsjukvård?

Inger Almroth, avdelningschef på avdelning 55 och Niklas Magnusson, avdelningschef på avdelning 47. Foto: Magnus Lejhall
Inger Almroth, avdelningschef på avdelning 55 och Niklas Magnusson, avdelningschef på avdelning 47. Foto: Magnus Lejhall

Thoraxcentrum Karlskrona bedriver högspecialiserad hjärt- och lungkirurgisk sjukvård samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI.

Då det bedrivs mycket avancerad och högteknologisk sjukvård på Thoraxcentrum är kompetensutveckling en nyckel för att skapa trygghet för alla i jobbet. På Thoraxcentrum erbjuds nyanställda både en introduktionsutbildning och ett mentorprogram. Det finns också skräddarsydd kompetensutveckling utifrån klinikens och individens behov.
– Vi har sedan en tid arbetat med en tydlig karriärstege för vår personal inom kliniken som innebär att du som sjuksköterska har möjlighet att utvecklas över tid. Det kan innebära att du börjar på någon av våra två vårdavdelningar för att över tid avancera mot intermediärvård/HIA, mottagning, PCI-verksamhet eller vad som passar. Vi erbjuder varje år ett antal sjuksköterskor möjligheten att specialisera sig inom intensivvård, operation eller anestesi. På kliniken finns en dedikerad instruktionssjuksköterska som bidrar till fortbildning och utveckling, berättar Niklas Magnusson, specialistsjuksköterska inom intensivvård och idag avdelningschef på avdelning 47.

Jobba med oss på Thoraxcentrum. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Allt under samma tak
Thoraxcentrum i Blekinge är unik i sitt slag då det är den enda thoraxkliniken i Sverige som inte är lokaliserad i anslutning till ett universitetssjukhus.
– Det ger många fördelar att bedriva avancerad sjukvård på ett mindre sjukhus, bland annat innebär det att vi har alla verksamheter under samma tak, något som bidrar till korta beslutsvägar. Personalgrupperna blir också mer familjära, säger Inger Almroth, avdelningschef på avdelning 55.
Inger har jobbat på thoraxcentrum sedan 1998 då hon tog sin sjuksköterskeexamen.
– Jag gjorde min sista praktik här och tyckte att thoraxområdet var otroligt spännande, dessutom var det en väldigt varm stämning i personalgruppen. Därför sökte jag hit efter examen, något jag inte ångrar då alla positiva erfarenheter från praktiken har visat sig stämma med råge.
Niklas sökte sig till Thoraxcentrum från en annan del av landet då han alltid varit intresserad av avancerad sjukvård i allmänhet och hjärtsjukvård i synnerhet.
– Det intresset har jag kunnat utveckla till fullo här. I och med att jag inte vill bo i en storstad men ändå arbeta med det jag brinner för, är Thoraxcentrum en fantastisk arbetsplats, avslutar han.

Thoraxcentrum Blekingesjukhuset

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona är en mindre klinik som uppvisar mycket goda resultat inom både kardiologisk och thoraxkirurgisk sjukvård.
För femte året i rad är Blekinge-sjukhuset bäst på överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus. Thoraxcentrum ansvarar för HLR-organisationen i Region Blekinge.
Avdelning 47 består av en kardiologisk vårdavdelning med specialiserad hjärtsjukvård samt en hjärtintensivvårdsavdelning (HIA).
Avdelning 55 är en thoraxkirurgisk avdelning med inriktning mot såväl pre- som postoperativ hjärt- och lungkirurgisk sjukvård.

regionblekinge.se

Vi satsar på kompetensutveckling och flera nya tjänster

Dada Merdan, verksamhetschef och Anki Olsson, sjuksköterska på Thoraxcentrum. Foto: Magnus Lejhall
Dada Merdan, verksamhetschef och Anki Olsson, sjuksköterska på Thoraxcentrum. Foto: Magnus Lejhall

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona är ofta i topp när hjärtsjukvården får priser. Nu vässas kliniken med bättre kompetensutveckling och flera nya tjänster, bland annat en instruktionssjuksköterska.

Den nya tjänsten som instruktionssjuksköterska tillsattes i slutet av september med Niklas Magnusson, IVA-sjuksköterska som jobbat inom kliniken under många år.
Han kommer att arbeta ”på golvet” också, men blir främst ansvarig för utbildning och kompetenshöjning. Hans första stora uppgift blir att ta fram rutiner och utbildningar för den personal som ska tjänstgöra på Thoraxcentrums intermediära vårdavdelning som kliniken snart öppnar – ett mellanting mellan vanlig avdelning och IVA. Intermediärplatserna kommer att bemannas med specialupplärda sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi söker sjuksköterskor till avd 55, Thoraxcentrum! Läs mer och ansök här! – Sista ansökningsdag har passerats

Stor genomlysning
– En sjuksköterska och en undersköterska bildar ett vårdlag med ansvar för två patienter. Vi håller på att rekrytera personal som ska bemanna vårdplatserna, säger Dada Merdan, verksamhetschef för Thoraxcentrum.
I bakgrunden finns en stor genomlysning av klinikens verksamhet och rutiner.
– Vi såg ett behov av att förändra strukturerna i vårt arbetssätt, till exempel genom att öppna en intermediär avdelning där närheten till intensivvårdssköterskorna blir väsentlig, säger Anki Olsson, sjuksköterska och projektledare för omstruktureringen.
Niklas Magnusson ska också vara med och bygga Thoraxcentrums egen kompetensstege, där de första utbildningarna planeras starta i slutet av november. I takt med att kompetensen höjs och ansvaret ökas skapas även möjlighet för löneökning

Skräddarsydd utbildning
– Vi skräddarsyr kompetensutvecklingen utifrån behoven vi har och utifrån vad individerna själva är intresserade av. Höjd kompetens gör att fler känner sig trygga på jobbet, säger Anki Olsson.
Thoraxcentrum har prisats många gånger för sin framgångsrika sjukvård, bland annat av kvalitetsregistret Swedeheart och i SKL:s nationella patientenkät.
– Och tre år i rad har vi varit bäst i landet på överlevnad efter hjärtstopp, berättar Anki Olsson.
Hon har ”arbetat sig runt” på Thorax­centrum ända sedan 1997. Förutom att vara projektledare är hon idag avdelningschef för thorax operation – ett levande bevis för att det är möjligt att göra karriär utan att behöva lämna en klinik där man trivs och vill utvecklas.

Vi söker sjuksköterskor till Thoraxcentrum, hjärtavdelning 47. Läs mer och ansök här! – Sista ansökningsdag har passerats

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona startade 1996 och är en av landets mest framgångsrika och prisbelönta hjärtkliniker. Här bedrivs vård inom kardiologi, högspecialiserad hjärt- och lungkirurgi samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI.
Kliniken har cirka 240 medarbetare på vård-, intensivvård- och röntgenavdelningar samt inom mottagnings- och operationsverksamheter.

Region Blekinge
Thoraxcentrum Blekingesjukhuset Karlskrona
Kontaktperson: Dada Merdan
Tel: 073-447 13 52, E-post: dada.merdan@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se

Bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet

UU_bild_ssk_MG_6863

Fördjupa dina kunskaper som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet.
– Vi erbjuder flera specialistinriktningar med start 31 augusti 2020. Ansök 17 februari till 16 mars.

Våra utbildningar är nära förknippade med de kliniska verksamheterna. Alla våra lärare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och många är även i forskningsfronten inom sina områden.

Du fördjupar dina kunskaper som sjuksköterska och lär dig att:
– Självständigt ansvara för patientens omvårdnad inom sluten och öppenvård.
– Delta i utveckling av hälso- och sjukvård i samverkan med andra professioner.
– Leda utvecklingen av evidensbaserad vård.

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. Du kan även ansöka om magisterexamen om du skriver ett examensarbete om 15 hp.

För mer information och ansökan, klicka på länkarna nedan

Flera inriktningar ges på både hel och halvfart.

Uppsala universitet - Specialistsjuksköterska

Uppsala Universitet annons logotype

Utvecklande miljö med spännande verksamhet lockar sjuksköterskor

Johanna Berglund, sjuksköterska och Åsa Persson, specialistsjuksköterska på hjärtavdelning 46 vid Sunderby sjukhus. Foto: Viveka Österman
Johanna Berglund, sjuksköterska och Åsa Persson, specialistsjuksköterska på hjärtavdelning 46 vid Sunderby sjukhus. Foto: Viveka Österman

Stimulerande arbetsuppgifter, utvecklande miljö och trevliga kollegor. Tre tunga skäl för att jobba på hjärtavdelning 46 vid Sunderby sjukhus utanför Luleå.
– Trots 40 år i yrket går det inte en dag utan att jag lär mig något nytt, säger Åsa Persson, sjuksköterska.

Åsa Persson, specialistsjuksköterska i både anestesi och intensivvård, har lång erfaret av yrket. Under sin 40 år långa karriär har hon delat sin tid mellan arbete på hjärtintensiv och IVA, men för sex år sedan växlade hon in på ett nytt spår.
– Jag ville arbeta på en vårdavdelning innan det var dags att gå i pension och sökte mig därför till hjärtavdelning 46, ett val jag inte ångrat. Här kan jag följa patienterna på ett helt annat sätt än inom intensivvården.
En som också är nöjd med sitt val är kollegan Johanna Berglund som blev färdig sjuksköterska i juni i år.
– Jag gjorde slutpraktik här och minns att jag inte var överförtjust när jag fick besked om placeringen. Det lät tråkigt och hjärtsjukvård hade aldrig intresserat mig. När jag väl kom hit blev jag positivt överraskad och upptäckte att kardiologi är en väldigt spännande specialitet och att detta faktiskt är min grej!

Utvecklande
Att komma till en hjärtavdelning som nyfärdig sjuksköterska kan låta tufft, men erfarna och hjälpsamma kollegor i kombination med en god introduktion har gett Johanna en trygg start i yrket. Region Norrbotten erbjuder nya sjuksköterskor ett kliniskt basår som bland annat innebär reflektioner i grupp, mentorssamtal samt en del utbildningar vid sidan av arbetet.
– Här finns alltid någon att fråga till råds, jag lär mig enormt mycket hela tiden och utvecklingskurvan går stadigt uppåt vilket gjort att jag snabbt vuxit in i min roll.
Åsa nickar instämmande.
– Trots alla mina år i yrket går det inte en dag utan att jag lär mig något nytt. Sammantagen fungerar verksamheten som ett hjärtcentrum. Här finns både hjärtintensiv, eftervårdsavdelning samt angio- och dagverksamhet. Även om det är tre olika avdelningar har vi ett nära samarbete där läkarna tar sig tid till att informera oss om nyheter och den senaste utvecklingen inom området.
Åsa slår också ett slag för den grundkurs i kardiologi som erbjuds avdelningens sjuksköterskor och sedan följs av en fördjupning.
–Det är en fantastisk förmån som kommer att ge mer kunskap, och därmed också mer säkerhet och trygghet i arbetet, något som gagnar både oss sjuksköterskor och våra patienter, fastslår Johanna.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Hjärtavd. 46, Sunderby sjukhus
Hjärtavdelning 46, Sunderby sjukhus, erbjuder en trevlig arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter och stimulerande arbetsuppgifter. Här finns 19 vårdplatser och patienter med olika hjärtsjukdomar, men vi bedriver även planerad verksamhet. Vi har ett nära samarbete med avdelning 47 (HIA), 48S och fyslab som även de ingår i kompetenscentrum hjärtsjukvård.

Region Norrbotten
971 89 Luleå
www.norrbotten.se

Sunderby sjukhus

Västmanland har Sveriges bästa hjärtinfarktsvård

Frida Karlsson, sjuksköterska och ansvarig huvudhandledare för studentsalarna och Sara Rosenqvist, sjuksköterska och sektionsledare för Akademisalarna. Foto: Per Groth
Frida Karlsson, sjuksköterska och ansvarig huvudhandledare för studentsalarna och Sara Rosenqvist, sjuksköterska och sektionsledare för Akademisalarna. Foto: Per Groth
Sjukhusen i Västmanland är bäst i landet på att vårda hjärtinfarkter, visar ny statistik från kvalitetsindexet Swedeheart.
– Vi ser rapporten som ett kvitto på att det vi gör är rätt, säger Sara Rosenqvist, sjuksköterska på hjärtavdelningen vid Västmanlands sjukhus i Västerås.

På hjärtavdelningen i Västerås bedrivs högspecialiserad hjärtsjukvård som rankas bland de främsta i landet; sjukhuset toppar Swedehearts rapport för andra året i rad. Bakom framgången ligger en målmedveten strävan efter ständig förbättring. På avdelningen i Västerås har man till exempel infört Akademisalar där de mest vårdkrävande hjärtsjuka patienter tas om hand.
– Akademisalarna kom till för att vi ville kunna ta hand om patienterna på bästa sätt och med rätt kompetens. I salarna som är belägna precis utanför expeditionen finns specifik intensivvårdsutrustning. Här arbetar specialistläkare och sköterskor som är vidareutbildade inom hjärtintensivvård, berättar Sara Rosenqvist, sektionsledare för Akademi­salarna på Hjärtavdelningen.
Akademisalarna fungerar även som del i medarbetarnas vidareutveckling.
– Eftersom arbetet som bedrivs på dessa salar är högspecialiserat finns goda möjligheter att utvecklas inom avdelningen. Vi ger internutbildningar främst för sjuksköterskor men har även satsat på vidareutbildning av de undersköterskor som arbetar på Akademisalarna.

Viktiga pusselbitar
På hjärtavdelningen finns även studentsalar där mindre intensivt sjuka patienter tas om hand.
– Vi har två salar där arbetet utgår ifrån så kallad patientfokuserad handledning, där studenterna följer de patienterna som ligger på de salarna istället för att följa en specifik handledare. De blivande sjuksköterskorna arbetar i team om två och handleds av en erfaren kollega som har hand om de aktuella patienterna just för den dagen. Modellen som ger utrymme för både reflektion och diskussion är mycket uppskattad, både av studenter och handledare, berättar Frida Karlsson, sjuksköterska och ansvarig huvudhandledare för studentsalarna.
En annan nyhet på avdelningen är den patientkommunikatör som nyligen anställts på avdelningen.
– Patientkommunikatören är en sjuksköterska som har till uppgift att sköta kontakterna med kommunen när det är dags får våra patienter att avsluta sin vårdtid här. På så vis frigör vi tid från de andra sjuksköterskorna som i stället kan lägga mer tid på vården, en viktig pusselbit i den trygga och säkra vård vi vill ge våra patienter, fastslår Sara Rosenqvist.


Per Engelmark och Daniel Koverberg, sjuksköterskor med utbildningsansvar och Annica Svensson, enhetschef på lungavdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Per Groth
Per Engelmark och Daniel Koverberg, sjuksköterskor med utbildningsansvar och Annica Svensson, enhetschef på lungavdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Per Groth

Utbildningssjuksköterskor skapar trygg­het på lungkliniken i Västerås

– Trygga sjuksköterskor är grunden till en säker vård. Det säger Daniel Koverberg, sjuksköterska med utbildningsansvar vid lungavdelningen Västmanlands sjukhus Västerås, som delar sin tid mellan omvårdnadsarbete och att finnas till hands som stöd för sina kollegor.

På lungavdelningen vid Västmanlands sjukhus i Västerås arbetar sedan ett år tillbaka två sjuksköterskor med utbildningsansvar där Daniel Koverberg och Per Engelmark delar på en heltidstjänst i verksamheten. Det övergripande syftet är att stötta framförallt mindre erfarna kollegor så att de ska känna sig trygga i arbetet.
– Vi har under senare år haft brist på sjuksköterskor och försökt hitta olika sätt att locka nya och få befintliga att stanna kvar. En tanke som kom upp var att utforma introduktionen på ett annorlunda sätt eftersom ingen är fullärd efter introduktionen. Avancerad andningsvård handlar mycket om teknik och apparatur, och därför behövs ett bollplank för att känna sig trygg säger Annica Svensson, enhetschef.
Diskussionerna ledde till att utbildningssjuksköterskor anställdes i ett tvåårigt projekt med start april 2016.
– Målet när vi började var att få alla medarbetare att känna sig trygga med de arbetsuppgifter som görs på en lungklinik dagligen, säger Per Engelmark.

På rätt väg
Som sjuksköterskor med utbildningsansvar är Per och Daniel frikopplade från vården.
– Vår arbetsplats är centralt placerad på avdelningen där vi finns till hands för frågor och kan följa med in till patienterna och undervisa på plats vid utförande av olika moment. I våra arbetsuppgifter ingår förutom olika utbildningsinsatser även att se över arbetsrutiner och säkerställa att tillhörande informationsmaterial är uppdaterat och tillgängligt, säger Daniel.
Efter ett år med sjuksköterskor som utbildningsstöd på avdelningen kan Annica konstatera att det kompetens­tapp som verksamheten dragits med är på väg att hämtas in.
– Tidigare hände det att vi på grund av kompetensbrist inte kunde ta hand om vissa patienter som i stället fick vårdas på IVA. Våra sjuksköterskor har blivit tryggare och det finns ett intresse från andra avdelningar för projektet, så det känns verkligen att vi är på rätt väg.

Region Västmanland
Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6 500 anställda. Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningarna. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Region Västmanland
721 89 Västerås
Tel: 021-17 30 00
www.regionvastmanland.se

www.regionvastmanland.se