Etikettarkiv: Kardiologi

Många möjligheter på Kardiologen

Tack vare rotationen får sjuksköterskorna på kardiologen ett helikopterperspektiv. Något som gör arbetet både spännande och utvecklande enligt Victor Nordström, Marie Kennemyr Ekström, Louise Wretemark och Sara Bergman. Foto: Peter Holgersson
Tack vare rotationen får sjuksköterskorna på kardiologen ett helikopterperspektiv. Något som gör arbetet både spännande och utvecklande enligt Victor Nordström, Marie Kennemyr Ekström, Louise Wretemark och Sara Bergman. Foto: Peter Holgersson

På Kardiologiska kliniken i Linköping får sjuksköterskorna möjlighet att jobba med många olika delar av den spännande hjärtsjukvården. Tack vare det stärks både organisationen och medarbetarna.

Ibland händer det att sjuksköterskan Victor Nordström får följa en hjärtinfarktspatients alla steg inne på Kardiologen. Victor har nämligen en delad tjänst och arbetar på både PCI-labbet, där själva ballongvidgningen görs och Kardiologmottagningen som bland annat följer upp hjärtinfarktspatienter. Vissa helger arbetar han dessutom på HIA, den hjärtmedicinska intensivvårdsavdelningen som tar emot patienterna i det första akuta skedet.
– Det har hänt att jag har träffat en och samma patient på alla tre ställena, säger han och berättar att reaktionerna från patienterna när de inser det alltid är väldigt positiva.
För egen del sätter han stort värde på att just få rotera mellan de olika verksamheterna.
– Jag tycker att det är väldigt intressant att få följa hela förloppet. Det finns stora möjligheter till att både fördjupa och bredda sin kunskap, säger han.
Även om han inte själv har varit med vid själva ingreppet så är han, tack vare rotationen, väl insatt i processen och kan svara på patienternas många frågor när de kommer på återbesök.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Kardiologiska klinikens akutsjukvårdsenhet
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till HIA (hjärtintensivavdelningen)- Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Arytmilab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till PCI-lab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Utbildning och akutvård
Även sjuksköterskan Sara Bergman gillar sin omväxlande arbetsvecka. Hon delar sin tid mellan PCI-labbet och rollen som utbildningssamordnare. Det var PCI-labbet som lockade henne till Kardiologen från allra första början.
– Jag tycker att det akuta omhändertagandet är tillfredsställande, att få se att patienterna ofta mår bättre redan när vi avslutar vår behandling, säger Sara.
Tack vare möjligheten att rotera kombinerar hon idag den akuta vården med sitt intresse för utbildning. Hennes bana inom utbildning började med att hon blev HLR-instruktör, och fick sedan möjlighet att fortsätta på det spåret.
– Vi är en klinik som satsar mycket på utbildning både internt och externt. Att få hjälpa mina kollegor att hitta rätt med både teori och praktik är väldigt roligt, säger hon.
Förutom regelbundna HLR-kurser och introduktionskurser så anordnas det varje vecka en utbildningstimme med bland annat föreläsningar för medarbetarna. Dessutom håller Kardiologen i utbildningar inom kardiologi och EKG-tolkning som vänder sig till hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Planerad vård med puls
Sjuksköterskan Louise Wretemark har valt att kombinera olika delar av Kardiologens elektiva vård. Halva veckan är hon på avdelning 8, som är en hjärtmedicinsk elektivvårdsavdelning. Andra halvan är hon på Öva där hon möter patienterna innan och efter de har opererats. Utöver detta jobbar hon helg på den hjärtmedicinska akutvårdsavdelningen.
Kombinationen av planerad och akut vård passar Louise perfekt.
– Ingen dag är den andra lik. Hade jag bara arbetat med elektiv vård hade jag nog tappat den akuta kompetensen. Nu håller jag istället i gång den samtidigt som jag är en del av den högspecialiserade vården på Öva och den elektiva avdelningen, säger hon.

Stor klinik med god stämning
Alla tre är överens om att fördelarna med att ha rotation är många. Förutom variationen skapar rotationen även en god och positiv stämning på kliniken.
– På det här sättet ökar förståelsen för varandras arbete och vi lär känna varandra trots att vi arbetar på en stor klinik. Det är en väldigt god stämning här, säger Sara.
Ytterligare en fördel är att kollegorna ständigt kan lära sig av varandra. Medarbetarnas breda kompetens är något som inte minst nya sjuksköterskor har stor nytta av.
– Eftersom det här är en stor klinik börjar det många nya här. Att det är högt i tak kanske är ett slitet uttryck men det är verkligen så här. Du måste kunna ställa samma fråga tio gånger och få ett lika trevligt bemötande den tionde gången. Det tror jag att våra nya medarbetare verkligen känner, säger Marie Kennemyr Ekström som är vårdenhetschef på HIA.
Klinikens nya sjuksköterskor börjar nästan alltid sin anställning på den hjärtmedicinska akutvårdsavdelningen. När de känner sig trygga i sina nya roller och har fått en gedigen grund att stå på är de redo för nästa steg. Det är då de kan börja fundera på vilka fler verksamheter de är intresserade av.
– Då har de även hunnit få en inblick i vad Kardiologens grenar innebär och kan lättare välja inriktning. En del vill ha det elektiva, en del det akuta och en del en mix, säger Marie.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Kardiologiska klinikens akutsjukvårdsenhet
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till HIA (hjärtintensivavdelningen)- Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Arytmilab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till PCI-lab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Kardiologiska kliniken i Linköping

Kardiologiska kliniken i Linköping är en av Sveriges främsta kliniker inom hjärtsjukvård. Vi utreder alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar. Klinikens verksamhet är specialiserad på ett antal enheter och har sammanlagt 275 medarbetare.
Utöver det länsövergripande ansvaret för hjärtsjukvård bedriver vi även högspecialiserad hjärtsjukvård och en så kallad riksspecialitet. I samverkan med medicinska fakulteten driver vi forskning och utveckling av internationell klass. Vi är också ett utbildnings- och kompetenscentrum för hela sydöstra sjukvårdsregionen.

regionostergotland.se

Många karriärvägar inom hjärtsjukvården

Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Hjärtat är ett litet organ som samtidigt är helt centralt för människans funktion och livskvalitet. Hjärtsjukvården är bred och omfattar allt från akut omvårdnad, interventioner till specialiserade sjuksköterskemottagningar. Behovet av specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård ökar i takt med att andelen avancerad hjärtsjukvård blir allt större.

Kardiologi är ett mångfasetterat medicinskt fält som omfattar allt från akut och intensiv hjärtsjukvård till allmän kardiologisk slutenvård och öppenvårdsmottagningar för patienter med svikt eller arytmier.
– En röd tråd i den kardiologiska omvårdnaden är att det är teamets gemensamma kunskap och kompetens, tillsammans med patienten och närstående, som är avgörande för hur väl patienten lyckas att återgå till ett aktivt liv med god hälsa och livskvalitet. Specialiseringsmöjligheterna är många och som sjuksköterska inom kardiologi möter man många olika typer av patienter, säger Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

”Inom kardiologin ryms intensivvård, intervention, sedvanlig slutenvård och mottagning.”

Specialiserade mottagningar
På de stora sjukhusen rymmer den kardiologiska vården många olika typer av verksamhet: intensivvård, interventionsmöjligheter, sedvanlig slutenvård och mottagningsverksamhet. Specialistvårdens mottagningsverksamhet rymmer i sin tur flera olika delar som mottagningar för patienter med hjärtsvikt, arytmier, ärftliga hjärtsjukdomar, hjärtprevention, rehabilitering och transplantation. På många sjukhus finns även livsstilsmottagningar där patienten erbjuds livsstilsrådgivning.
– För sjuksköterskor inom kardio­logi finns det många spännande alternativ, exempelvis tjänster som kombinerar vårdavdelning med mottagning eller vårdavdelning och labbverksamhet, säger Marie Kennemyr Ekström.

Specialiserad hjärtsjukvård ökar
Sjuksköterskor som vill fördjupa sig inom området kan gå en specialistutbildning inom just kardiologi. Andelen högspecialiserad hjärtsjukvård ökar vilket även ökar efterfrågan på specialistutbildade sköterskor inom kardiologi. Utbildningen ger sjuksköterskor förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå inom detta område. Efter slutförd specialistutbildning erbjuds sjuksköterskor ofta ett utökat ansvar på kliniken inom kvalitetsuppdrag, patientsäkerhet och/eller utbildning.

Thoraxkirurgin och kardiologin samverkar

Malin Stenman, universitetssjuksköterska, FoU-ansvarig samt operationssjuksköterska på sektion Thorax­operation och Thoraxintensivvård och Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig på Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska universitetssjukhuset.

Thoraxkirurgi och kardiologi är två högspecialiserade medicinska områden för sjuksköt­erskor som trivs i en intensiv miljö med högt ställda krav på avancerad omvårdnad. De båda verksamheterna samverkar ofta för att ge patient­er bästa möjliga omvårdnad före, under och efter en operation.

– Thoraxkirurgin och kardiologin samverkar kring thoraxkirurgiska patienter eftersom patienterna ofta vårdas på en hjärtavdelning inför operationen, säger Carolin Nymark, omvårdnadsansvar­ig på Tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska universitetssjukhuset.

Fördjupningsutbildning 7,5 hp
Malin Stenman och Carolin Nymark är båda disputerade sjuksköterskor och har gemensamt tagit initiativ till en fördjupningsutbildning i thoraxkirurgisk vård och omvårdnad. Den omfattar 7,5 högskolepoäng och startar hösten 2022 vid Karolinska Institutet. Utbildningen ger sjuksköterskor fördjupade kunskaper i thoraxkirurgiska patienters vård och omvårdnadsbehov. Den vänder sig till samtliga sjuksköterskor som arbetar med thoraxkirurgiska patienter.

”Det är helt avgörande för patienten att hela vårdkedjan fungerar smidigt.”

Avancerat omvårdnadsområde
– Det har tidigare funnits kortare kurser i thoraxkirurgisk omvårdnad som varit mycket efterfrågade. Vi identifierade ett gemensamt behov av en högskolepoängsbaserad utbildning som ger en gedigen kunskapsgrund att stå på för sjuksköterskor inom den thoraxkirurgiska specialiteten. Det är ett avancerat omvårdnadsområde som på senare år blivit alltmer komplext med nya kirurgiska metoder och avancerad medicinteknisk apparatur, exempelvis cirkulationsstöd vid svår hjärtsvikt. Ett syfte med kursen är att göra sjuksköt­erskor på thoraxavdelningar trygg­are i sitt dagliga arbete, säger Malin Stenman, universitetssjuksköterska, FoU-ansvarig samt operationssjuksköterska på sektion Thoraxoperation och Thoraxintensivvård på Karolinska universitetssjukhuset.

Tvärprofessionella team
I såväl hjärtsjukvården som inom thoraxkirurgin är behovet av sjuksköterskor stort. Efterfrågan är särskilt hög på specialistutbildade hjärtsjuksköterskor, operationssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor.
– Den thoraxkirurgiska vården är komplex och högspecialiserad med det tvärprofessionella teamets gemensamma insats i fokus. Det är helt avgörande för patienten att hela vårdkedjan fungerar smidigt, såväl inför som under och efter operation. För att åstadkomma detta krävs sammansvetsade team och en nära samverkan mellan olika professioner. Som sjuksköterska inom thoraxkirurgi och kardiologi gäller det att ständigt vara på tå eftersom oförutsedda komplikationer kan uppstå under hela vårdförloppet, säger Carolin Nymark.

Stor variation och nära samarbete över yrkesgränserna

Felix Tverfjell, sjuksköterska på hjärtavdelningen och Laila Göransdotter sjuksköterska på avdelningen för lungmedicin. Foto: Marie Birkl
Felix Tverfjell, sjuksköterska på hjärtavdelningen och Laila Göransdotter sjuksköterska på avdelningen för lungmedicin. Foto: Marie Birkl
Patientområde medicin i Region Jämtland Härjedalen präglas av en varm stämning mellan medarbetarna och ett nära samarbete över professionsgränserna. Det är ett område med högt tempo, spännande utmaningar och mycket givande patientmöten.

Sjuksköterskan Laila Göransdotter har arbetat på avdelningen för lungmedicin inom patientområde medicin i fyra år. Det som lockade henne till avdelningen var i synnerhet den stora variationen.
– Det finns så många olika inriktningar att välja mellan, allt från cytostatika och syrgas till respirator och palliativ medicin. Det är en intressant blandning av patienter, där man både får lära känna människor över tid och får nya, spännande utmaningar.
Kollegan och sjuksköterskan Felix Tverfjell har arbetat på hjärtavdelningen sedan han tog sin examen för drygt sex månader sedan. Han ger Laila sitt medhåll och poängterar också att den medicintekniska miljön bidrar till en utvecklande arbetssituation.
– Hela patientområdet nyttjar avancerad teknik och i kombination med ett starkt fokus på omvårdnad får vi ta oss an lite av varje. Det bästa är dock att se hur svårt sjuka patienter snabbt kommer på bättringsvägen. Det kan ibland bli högt tempo, men det trivs jag med, säger han.

Positiv attityd till fortbildning
Under Felix första tid på avdelningen genomgick han ett omfattande inskolningsprogram, inom vilket han tilldelades en handledare som han fick följa under flera veckor.
– Introduktionens längd beror på vilken avdelning man arbetar på, men oavsett var man är kan man vid behov be att få den förlängd. Det var en stor trygghet för mig.
– Ja, attityden från ledningshåll gentemot fortbildning och utveckling är generellt positiv och i den mån det är görbart finns tillgång till avdelningsföreläsningar och möjlighet att åka på relevanta konferenser, bekräftar Laila.

Har patienten i fokus
Båda två berättar att de trivs väldigt bra på sina respektive avdelningar, inte minst på grund av det nära samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna.
– Alla hjälps åt och alla professioner är värdefulla, så sammanhållningen är suverän. Dessutom har vi en väldigt aktiv personalförening för de som är sugna på att engagera sig. Det ger en trevlig stämning och borgar för ett bra resultat, där patienten är i fokus, avslutar de.

Är du intresserad av att arbeta på Medicinkliniken i Östersund? Skicka din intresseanmälan här

Medicinkliniken i Östersund, Region Jämtland Härjedalen
Medicinkliniken i Östersund ombesörjer gastroenterologi, nefrologi, kardiologi inklusive HIA, hematologi samt endokrinologi/diabetes. Lungspecialisterna har en egen sektion med mottagning och avdelning. Medicinkliniken håller på att utveckla inriktningen och profilen mot akut­medicin.

Tel. vxl: 063-15 30 00
www.regionjh.se

Kliniken med hjärta för hjärtat

Medarbetarna på kardiologiska kliniken arbetar i tvärprofessionella team, värnar om varandra och har en stöttande och väl­komnande kultur. Foto: Peter Jigerström
Medarbetarna på kardiologiska kliniken arbetar i tvärprofessionella team, värnar om varandra och har en stöttande och väl­komnande kultur. Foto: Peter Jigerström
Kardiologiska kliniken i Linköping har hjärtat i fokus, både ur medicinsk synvinkel och som ledstjärna i verksamheten. Ett utvecklande teamarbete, hög professionalism och ett tillåtande frågeklimat är viktiga komponenter som bidrar till verksamhetens erkänt höga trivsel.

På kardiologiska kliniken arbetar medarbetarna ”för hjärtat med hjärtat”. Devisen understryker verksamhetens värdegrund där medarbetarna arbetar i tvärprofessionella team, värnar om varandra och har en stöttande och välkomnande kultur.
Anita Petersson, sjuksköterska och vårdenhetschef på kardiologmottagningen kan räkna in 32 år som anställd på kliniken.
– Kardiologen har alltid präglats av mycket forskning och utveckling vilket spiller över på oss medarbetare. Under de gångna åren har jag byggt på min kunskap både genom att arbeta på olika enheter och i skolbänken. Förutom många specialistkurser inom området hjärtsjukvård har jag gått en ledarskapsutbildning som ledde fram till en chefspost.

Sjuksköterskemottagningar
Verksamheten inom kliniken kan närmast beskrivas som ett smörgåsbord för sjuksköterskor som är intresserade av kardiologi. Här utreds alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.
– Kliniken har 4 000 vårdtillfällen per år och ungefär 18 000 mottagningsbesök, varav cirka 5 000 är sjuksköterskebaserade, berättar Magnus Janzon, överläkare och verksamhetschef.
Han påpekar att många polikliniska besök tas om hand av icke-läkare.
– Vi har olika mottagningar där sköterskespecialister inriktade på bland annat hjärtprevention efter hjärtinfarkt, pacemaker och förmaksflimmer driver och ansvarar för verksamheten.
Inom kliniken finns även Seldinger­enheten som är samlingsnamn för åtta operationssalar där hjärtingrepp tas om hand.
– Här gör vi till exempel ballongvidgningar av kranskärl, lägger in pacemakers och abladerar förmaksflimmer, berättar Lars Karlsson, överläkare och biträdande verksamhetschef.

Trygg start
Erika Forsséll, sjuksköterska, började på kliniken för drygt två år sedan. Idag arbetar hon på avdelning 7 och 8 som är hjärtmedicinska vårdavdelningar.
– Jag fick en trygg start som började med ett introduktionsår där det även ingick ett mentorprogram. Sammantaget gav det mig en väldigt bra grund för det fortsatta arbetet. En stor fördel är att vi arbetar i team och alltid har en läkare till hands. Man är aldrig ensam.
Victor Nordström, sjuksköterska, som arbetat på kliniken i snart åtta år, nickar instämmande.
– Eftersom det är en stor klinik ger verksamheten också mängder av möjligheter att utvecklas i olika roller och funktioner. Jag började på en vårdavdelning och gick sedan vidare till hjärtintensiven. Det arbetet varvar jag idag med tjänstgöring på Seldingerenheten där jag arbetar med kranskärlsröntgen.
Också Marie Kennemyr-Ekström, hjärtsjuksköterska på hjärtintensiven, framhåller de stora utvecklingsmöjligheterna.
– Under mina elva år i verksamheten har jag bland annat gått en vidareutbildning som resulterat i ett uppdrag som kvalitets- och utvecklingsansvarig på avdelningen.

Forskning och utveckling
Kardiologen är med sina sju professorer, sju docenter och 32 disputerade medarbetare, som inte enbart är läkare, en forskningsintensiv klinik. Här finns också jämförelsevis ovanligt många forskande sjuksköterskor. Anna Strömberg, sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen och professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, är ett exempel.
– Jag tvekade lite innan jag bestämde mig för att disputera eftersom jag inte ville lämna patientarbetet. Men klinikledningen stöttade mig och sydde ihop en delad tjänst som innebär att jag idag delar min arbetstid mellan universitet och kliniskt arbete. Flera av mina forskande kollegor har haft samma önskan och även de har fått möjlighet till delad anställning.
På kliniken bedrivs kontinuerligt 30-40 studier parallellt med arbetet vilket gör att det finns stora utvecklingsmöjligheter för forskningsintresserade medarbetare.
– Vi flyttar hela tiden fram våra positioner, hos oss kan man byta jobb och utvecklas utan att behöva lämna kliniken. Det är en stor styrka och en viktig anledning till att så många av våra medarbetare väljer att stanna riktigt länge i verksamheten, fastslår Ann Rimås, sjuksköterska och vårdenhetschef.

Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Hjärt- och medicincentrum (HMC). Vi bedriver hälso- och sjukvård inom området hjärtkärlsjukdomar hos vuxna i alla åldrar och erbjuder högspecialiserad vård till Jönköping, Kalmar och Östergötland samt har riksspecialitetvård. Vi har en stor kardiologisk verksamhet bestående av flera enheter: Hjärtintensivavdelning (HIA), elektiv vårdavdelning, kardiologisk akutvårdsavdelning, kärlkirurgisk avdelning, Seldingerenheten samt mottagning.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se

Gör karriär som ledare i Gävleborg

Cajsa Gunnarsson, vårdenhetschef på infektionsavdelningen och Sofia McGuinness, vårdenhetschef på geriatrikavdelningen på Gävle sjukhus. Foto: Mikael Bergling
Cajsa Gunnarsson, vårdenhetschef på infektionsavdelningen och Sofia McGuinness, vårdenhetschef på geriatrikavdelningen på Gävle sjukhus. Foto: Mikael Bergling
Vill du ha ett jobb där du verkligen blir sedd som sjuksköterska och där det finns många karriärvägar, inte minst som ledare eller chef? Välkommen till slutenvården i Region Gävleborg, där sjuksköterskor är en av de viktigaste resurserna.

– Inom vårt verksamhetsområde Specialmedicin finns ett stort omvårdnadsfokus och sjuksköterskan spelar en central roll i vården. För oss är sjuksköterskans arbetsmiljö och möjligheten till kompetensutveckling ständigt aktuella frågor, säger Cajsa Gunnarsson, som sedan ett år arbetar som vårdenhetschef på infektionsavdelningen på Gävle sjukhus.
Cajsa kom till infektionskliniken direkt efter examen 2009 och har snabbt kunnat avancera och anta nya utmaningar, först som vårdledare och därefter i sin nuvarande befattning.
– Mitt nuvarande uppdrag är oerhört spännande, utmanande och jag trivs väldigt bra, berättar hon. Stödet från en erfaren ledningsgrupp och en närvarande verksamhetschef är faktorer som gjort mig trygg i att våga utveckla mitt eget ledarskap och därigenom verksamheten på infektionsavdelningen.
Hon får medhåll av sin kollega Sofia McGuinness, som är vårdenhetschef på geriatrikavdelningen. Innan hon kom till Gävle sjukhus arbetade hon flera år inom vården i Stockholm.
– Jag hade hört mycket gott om Gävle sjukhus och mina förväntningar har verkligen infriats. Sjukhuset har en bra storlek, man blir sedd och beslutsvägarna är korta. Det underlättar för mig i mitt ledarskap, jag har förtroendet uppifrån att utveckla min avdelning utifrån vad jag och personalen vet fungerar bäst för våra patienter. En framgångsfaktor på geriatriken är att vi arbetar strukturerat med evidensbaserad omvårdnad, och det stärker hela teamet, säger hon. Våra specialistsjuksköterskor inom vård av äldre är experter på att se helheten kring patienten, och gör självständiga bedömningar av den äldres vårdbehov och ordinerar omvårdnadsåtgärder. Det både gagnar patienten och stärker sjuksköterskan som ledare.

Arbetar proaktivt
Båda menar att Region Gävleborg och verksamhetsområde Specialmedicin utmärker sig genom att prioritera frågor som bibehållen kompetens inom slutenvården och att kunna erbjuda sjuksköterskor spännande karriärvägar som ledare och utvecklare av professionen.
– För sjuksköterskor innebär chefsrollen ofta att man får en mestadels administrativ funktion. Vår drivkraft är ett stark fokus på aktivt ledarskap inom omvårdnad och att stärka sjuksköterskor i den rollen. Vi vill arbeta proaktivt med att investera i sjuksköterskor och bredda deras karriärmöjligheter, säger Sofia.
Cajsa och Sofia framhåller att en viktig del av deras roll som vårdenhetschef är bygga upp en struktur för framtidens ledare och annan kompetens inom slutenvården, så att sjuksköterskor utvecklas och stannar kvar:
– Ambitionen är att tillsammans med medarbetarna utveckla karriärvägar för sjuksköterskorna på våra enheter. Vi behöver ge dem förutsättningar vilket motiverar sjuksköterskorna till egen utveckling inom professionen.


Linda Myrman, sjuksköterska på Kardiologiskt interventionscentrum på Gävle sjukhus. Foto: Mikael Bergling
Linda Myrman, sjuksköterska på Kardiologiskt interventionscentrum på Gävle sjukhus. Foto: Mikael Bergling

Stor variation i klinisk karriär

Från hjärtavdelning till HIA, vidare till hjärtmottagning och nu KIC. Linda har hunnit pröva många roller under sin tid på Gävle sjukhus.

Region Gävleborg erbjuder inte bara spännande chefskarriär för sjuksköterskor. För dig som vill utveckla och fördjupa ditt kliniska arbete finns en rad varierade och utmanande karriärvägar.
Linda Myrman kom till hjärtavdelningen på Gävle sjukhus direkt efter sin sjuksköterskeexamen 2002. Efter några år började hon på hjärtintensiven, HIA, där hon fick erfarenhet av omvårdnad av svårt sjuka hjärtpatienter. Därifrån gick hon vidare till att ha egen mottagning för patienter med hjärtsvikt, ett självständigt arbete med stort eget ansvar. Förra året fick Linda möjlighet att gå en kurs i kranskärlsröntgen i Göteborg. Nu arbetar hon på KIC, Kardiologiskt interventionscentrum, där hon bland annat assisterar vid kranskärlsröntgen, operationer för ballongvidgning av kranskärl och insättning av pacemaker. Ofta rör det sig om avancerad och livräddande behandling.
– Jag har kunnat skaffa mig en bred och djup erfarenhet av olika typer av hjärtsjukdomar och hjärtpatienter och har fått möjlighet att vidareutbilda mig. Det har verkligen hjälpt mig att utvecklas professionellt, säger Linda.
För Linda har möjligheten att pröva sina vingar i omväxlande roller varit avgörande.
– Jag uppskattar verkligen möjligheterna jag fått till kompetensutveckling, så att jag gör nytta samtidigt som jag utvecklas själv. Här är det väldigt lätt att trivas.

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder spännande jobb och många karriärvägar för både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom slutenvården. Det finns ett etablerat introduktionsprogram för nya sjuksköterskor, med handledning och dagliga reflektioner. Regionen arbetar proaktivt med att skapa karriärmöjligheter för sjuksköterskor, bland annat som ledare och chef.
www.regiongavleborg.se