Etikettarkiv: Karriärutveckling

Utvecklas och väx på Sveriges bästa universitetssjukhus

Katrinne Värm-Khan, operationssjuksköterska och Ellenor Eriksson, intensivvårdssjuksköterska på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Richard Ström
Katrinne Värm-Khan, operationssjuksköterska och Ellenor Eriksson, intensivvårdssjuksköterska på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Richard Ström
Universitetssjukhuset Örebro är Sveriges bästa sjukhus i sin klass. Det visar den årliga rankning som tidningen Dagens Medicin gör.
– Det är enormt roligt och utmärkelsen är ett kvitto på vår drivkraft och engagemang. Här gör vi rätt och det är en fantastisk arbetsplats.

Det säger operationssjuksköterskan Katrinne Värm-Khan och intensivvårdssjuksköterskan Ellenor Eriksson, som båda arbetar på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.
USÖ utmärker sig i flera avseenden jämfört med Sveriges övriga universitetssjukhus och har bland annat bästa medicinska kvalitet, som är den tyngsta kategorin, samt bäst hjärtkirurgi och minst antal överbeläggningar. Sjukhuset hamnar i toppskiktet när det gäller flera andra områden som exempelvis intensivvård, kärlkirurgi, njursvikt, tillgänglighet och patientnöjdhet.

Bra sammanhållning
En bidragande orsak till den fina utmärkelsen kan vara att USÖ gjorde en omorganisation 2015 och inrättade länskliniker, vilket gör att planering av den högspecialiserade vården nu är mer överskådlig. Katrinne och Ellenor lyfter fram flera andra faktorer som de menar ligger bakom det goda resultatet.
– Vi har en otroligt bra sammanhållning och jobbar i sammansvetsade, tvärprofessionella team, där varje medarbetares roll respekteras och värdesätts. Det är en lyssnande kultur med nära kommunikation mellan yrkesgrupper. USÖ är en arbetsplats där medarbetarna får förutsättningar att utvecklas och därmed göra ett bra jobb, säger Katrinne, som blev färdig sjuksköterska 1997 och läste till operationssjuksköterska 2008.
Ellenor framhåller att USÖ är Sveriges yngsta universitetssjukhus och att det präglar arbetsmiljön och medarbetarna.
– Det är ett stort sjukhus, men med en väldigt trevlig och personlig stämning. Jag har arbetat på ett annat stort sjukhus tidigare, och här på USÖ är det en mycket vänligare och mer välkomnande atmosfär. Det är inte alls så anonymt eller med den typ av revirtänkande som kan förekomma på andra håll. Det finns inga gamla invanda strukturer eller hierarkier som sitter i väggarna, utan vi är alla jämlika, säger hon.

Arbeta med oss! Läs mer och ansök här!

Kompetensutveckling uppmuntras
En viktig aspekt som bidrar till att Ellenor och Katrinne trivs så bra är att kompetens- och karriärutveckling uppmuntras och tillgängliggörs på USÖ. De har båda fått möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid och för såväl grundutbildade som specialistsjuksköterskor finns en rad interna och externa fortbildningar på respektive klinik.
– På kirurgen är det väldigt generöst med kurser och utbildningar, inte minst vad gäller ny medicinsk-teknisk utrustning. Vi kan dessutom engagera oss i olika grupper för att utveckla specifika områden. Jag är exempelvis ansvarig för akut trauma och neurosektionen, berättar Katrinne.
IVA har liknande möjligheter.
– På IVA tillhör vi ansvarsgrupper och varje månad har vi teman där vi fördjupar oss i olika ämnen. Det kan handla om andningsvård, cirkulation eller barn-IVA. Det är ett jättebra sätt att lära sig mer om viktiga områden. Själv arbetar jag med mottagningsgruppen, där vi följer upp IVA-patienter som vårdats mer än fyra dygn. Man kan också subspecialisera sig inom thorax-IVA, berättar Ellenor.

Traineetjänst
Ellenor tog sin sjuksköterskeexamen 2012 och efter några år som sjuksköterska på AVA på USÖ fick hon möjlighet till en traineetjänst på IVA. Det är en chans att få djupare inblick i en specialitet innan man tar steget att läsa till specialistsjuksköterska, och införs nu på allt fler kliniker på USÖ.
– Det var verkligen en förmån att gå som trainee innan jag bestämde mig för att vidareutbilda mig till IVA-sjuksköterska. Jag hade två mentorer och lärde mig enormt mycket. Sedan var jag säker på att det var rätt beslut, säger hon.
Varken Ellenor eller Katrinne kan tänka sig bättre jobb än att arbeta på IVA respektive operation på USÖ. De trivs med det snabba tempot och att arbeta med ett brett spektrum av patienter med vitt skilda diagnoser, att få ta helhetsansvar och vara med och bidra och utveckla vården.
– Det är så bra team och en enormt stöttande miljö. Här växer man i sin profession, gör skillnad och det är väldigt lätt att trivas.

Universitetssjukhuset Örebro
På Universitetssjukhuset Örebro är du som sjuksköterska viktig för att utveckla vården utifrån patientens fokus. Inom intensivvård och operation finns många möjligheter till en spännande och utvecklande karriär för såväl grundutbildade som specialistsjuksköterskor. Bägge klinikerna erbjuder också möjlighet att arbeta som trainee för att få djupare inblick i verksamheten samt betald specialistutbildning. USÖ utsågs nyligen av tidningen Dagens Medicin till Sveriges bästa universitetssjukhus.
www.regionorebrolan.se

Utvecklande jobb på mindre sjukhus

Maria Berg, specialistsjuksköterska för intensivvård på IVA-avdelningen. Foto: Marie Linderholm
Maria Berg, specialistsjuksköterska för intensivvård på IVA-avdelningen. Foto: Marie Linderholm
På Nyköpings lasarett bedrivs avancerad sjukvård inom de flesta områden, och för personalen innebär det mycket varierande arbetsuppgifter då de ofta får ta ett större helhetsgrepp över vården än man får på större, mer specialiserade sjukhus.

Fördelarna med ett mindre sjukhus är många, en är att medarbetarna från olika professioner jobbar närmare varandra vilket skapar ett större kollegialt lärande. Dessutom blir stämningen ofta väldigt god då alla pratar med alla. Det arrangeras även sociala event tillsammans på fritiden vilket också svetsar samman arbetsgrupperna.

En komplett IVA-avdelning
På IVA-avdelningen hanteras allt som rör intensivvård, från respiratorer och dialys till HIA och postoperativa tillstånd.
– Eftersom vi är ett mindre sjukhus så samlas allt på ett ställe. Det innebär att vi jobbar med en stor bredd av vårdsituationer och olika typer av patienter vilket är mycket stimulerande, berättar Maria Berg, specialistsjuksköterska för intensivvård.
Hon kommer själv från ett större sjukhus i Göteborg och kan konstatera att där var allt både mycket större och mer opersonligt.
– Här är det nära till allt och alla och vi hjälps åt i betydligt större utsträckning. Jag uppskattar även att arbetsuppgifterna är så varierande och att jag ständigt lär mig nya saker.
Då arbetssituationen på en intensivvårdsavdelning kan vara tungt belastande under perioder med mycket svårt sjuka patienter och mycket att göra så betyder stämningen i arbetsgruppen mycket, att alla känner att de blir lyssnade på och har någonstans att gå för att få stöd.
– Under tuffa perioder försöker vi i slutet av varje arbetspass ha en reflektion där vi går igenom hur vi upplevt passet. Det är väldigt bra att alla får lyfta saker som varit jobbigt eller irriterande och det blir lättare att lämna jobbet när man går hem.

Läs mer om våra lediga tjänster och ansök. Klicka här!

Hela vårdkedjan på strokeavdelningen
Fördelarna med ett mindre sjukhus märks även tydligt på strokeavdelningen där de får möjlighet att följa patienten från det att den kommer in akut till dess att den skrivs ut.
– Det skapar en mycket utvecklande arbetsmiljö då det händer mycket varje dag och vi får använda hela vår kompetens. Vi jobbar också i team som inkluderar många andra professioner som läkare, paramedicin och logoped, något som skapar en väldigt bra dialog i arbetsteamen och en härlig stämning på jobbet, förklarar Rebecka Grundin, sjuksköterska på strokeavdelningen.
Att de har hela vårdkedjan på samma plats innebär även att de kan ta ett bättre helhetsgrepp över varje patients vård.
– Eftersom vi dagligen även jobbar med rehabilitering av strokepatienter så tänker vi på det steget redan när en patient kommer in akut med en stroke. Det kan innebära att vi snabbare får upp en patient då vi vet vikten av det för den vidare rehabiliteringen, fortsätter hon.
Hennes kollega Jonathan Skoglund är relativt nyexaminerad och uppskattar mycket den höga kompetens som finns på avdelningen.
– De tar väl hand om oss nya, jag praktiserade här redan som student och kände på en gång att här vill jag jobba. Och då vi har ett så stort vårdspann så finns en mängd olika utvecklingsvägar som jag kan välja mellan.
All personal erbjuds strokekompetensutbildning som gör att alla har samma kunskapsbas, vilket i sin tur leder till både bättre vård och bättre arbetsklimat.

En härlig stämning i teamen
På båda avdelningarna konstaterar de att det är mycket tack vare det lite mindre formatet på sjukhuset som de har en så bra stämning, då de alla jobbar tillsammans och ingen grupp skiljs från den andra.
– Vi har en fantastisk personalgrupp som alltid har kul ihop även vid tyngre arbetsbelastning och alltid har stöd av varandra. Vi är verkligen ett riktigt team, och om man kommer som ny behöver man aldrig känna sig rädd för att be om hjälp, den finns alltid där, förklarar Jonathan Skoglund.
De jobbar även med att omsätta målet att sätta patienterna i centrum i verklig handling.
– Alla på IVA-avdelningen har snart gått den studiecirkel vi har i personcentrerad vård. Det är för de flesta en självklarhet att alltid utgå från patientens behov, men vi måste även leta efter patientens, och även närståendes, resurser och möjligheter att själv delta i vården och kunna påverka tillfrisknandet. Det märks en klar skillnad nu när alla professioner jobbar mot samma mål och med samma kunskapsbas, berättar Maria Berg.

Rebecka Grundin och Jonathan Skoglund, sjuksköterskor på strokeavdelningen. Foto: Marie Linderholm
Rebecka Grundin och Jonathan Skoglund, sjuksköterskor på strokeavdelningen. Foto: Marie Linderholm
Region Sörmland
På Nyköpings lasarett bedrivs medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk vård, såväl akut som planerad. Lasarettet svarar för vård och behandling av i första hand boende inom den södra länsdelen (Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner) med närmare 91 000 invånare.
Nyköpings lasarett fokuserar på närvård med inriktning på den äldre patienten och patienten med kroniska sjukdomar samt på barn- och kvinnosjukvård. Lasarettet satsar på forskning inom området livsstilssjukdomar relaterat till övervikt och samverkar nära med de andra sjukhusen i Sörmland.
I Region Sörmland erbjuds du som sjuksköterska många olika möjligheter till karriärsutveckling. Som trainee erbjuds du möjligheten att pröva på olika placeringar, och genom vår studieförmån kan du med bibehållen lön specialisera dig. För dig som är ny i din yrkesroll har vi ett speciellt utformat program för att du på ett tryggt och säkert sätt ska introduceras i din yrkesroll.
Läs mer om våra olika karriär­vägar för sjuksköterskor på www.regionsormland.se
Har du frågor så är du välkommen att maila oss på rekrytering@regionsormland.se

Unik kompetens i gränslandet mellan omvårdnad och medicin

Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Avancerad specialistsjuksköterska är en unik kompetens och yrkesroll i gränslandet mellan omvårdnad och medicin. Madelene Vestin och Jenny Carlsson är två av de första avancerade specialistsjuksköterskorna på akutmottagning. I deras yrkesroll ingår medicinska bedömningar.

– Vi har arbetat på akutkliniken på Kungälvs sjukhus i femton respektive arton år. Efter att ha arbetat som specialistsjuksköterskor i akutsjukvård i ett par år gjorde vi ett studiebesök vid Linköpings universitetssjukhus, där några av landets första avancerade specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård var under utbildning. Vi fick då förmånen att gå den utbildningen på deltid i två år via en satsning som Västra Götalandsregionen initierat för att förbättra flödena och minska den totala vistelse­tiden för patienterna på akutmottagningen, säger Jenny Carlsson.

Gör egna bedömningar
– Arbetet som avancerad specialistsjuksköterska innebär bland annat att vi handlägger patienter och självständigt gör medicinska bedömningar. Vi kan initiera undersökningar så som röntgen eller ultraljud och självständigt handlägga isolerade sjukdomstillstånd, exempelvis enklare frakturer och mindre allvarliga infektioner. Yrkesrollen ställer högre krav på medicinskkunskap och färdighet, men vi har också stor nytta av vår omvårdnadskompetens, säger Madelene Vestin.
Redan i samband med triageringen identifieras de patienter som de avancerade specialistsjuksköterskorna kan handlägga och bedöma. Det bidrar till kortare väntetider och ett effektivare flöde på akutmottagningen.

Forma vår egen yrkesroll
– Att arbeta som avancerad specialistsjuksköterska är riktigt roligt och utvecklande. Vi kan definitivt rekommendera specialistsjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet och ett stort medicinskt intresse att gå den här utbildningen. I dagsläget finns avancerade specialistsjuksköterskor bara i sjukhusvården, men det här är en yrkesgrupp som nog behövs i alla delar av sjukvården, säger Jenny Carlsson.
Eftersom Madelene och Jenny tillhör den första generationens avancerade specialistsjuksköterskor har de själva till stor del fått forma sin egen yrkesroll. I deras arbete ingår även att arrangera internutbildningar och mentorskapsgrupper för erfarna sjuksköterskor.

Intressant karriärväg
– Vi har visserligen fått ett utökat mandat och medicinskt patientansvar, men saknar rätten att skriva ut läkemedel, vilket skulle underlätta det självständiga patientarbetet. Samtidigt vill vi gärna framhålla den här yrkesrollen som en intressant karriärväg för sjuksköterskor som vill ta ett rejält professionellt utvecklingskliv utan att behöva lämna den kliniska verksamheten och bli chef, säger Madelene Vestin.
– Det vore också bra om avancerad specialistsjuksköterska blev en legitimerad yrkesroll, det skulle göra kompetensen tydligare och yrkesrollen lättare att definiera. Det märks att den här yrkesrollen behövs och vi har fått bra stöttning, inte minst från läkarna på akutkliniken. Efter utbildningen kom vi tillbaka till samma verksamhet – men nu i en helt ny yrkesroll, och det var lite som att vara ny på jobbet igen men också väldigt spännande och utvecklande, säger Jenny Carlsson.

Professionssteget – en spännande utvecklingsmöjlighet i Uppsala

Elisabet Åkerström, Emelie Stenkvist, Viktor Ekström och Lena Nyholm på Akademiska sjukhuset. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Elisabet Åkerström, Emelie Stenkvist, Viktor Ekström och Lena Nyholm på Akademiska sjukhuset. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Akademiska sjukhuset i Uppsala har startat projektet ”Professionssteget för sjuksköterskor” med syftet att säkra kompetensförsörjning avseende kliniskt aktiva sjuksköterskor och genom gedigen handledning främja kunskapsutbyte mellan nya och erfarna sjuksköterskor.

Programmet innehåller fyra nya roller som handledare. Tanken och förhoppningen är att erfarna, kliniskt verksamma sjuksköterskor ska kunna vara med och bidra till de nyutexaminerade sjuksköterskornas yrkesutveckling på ett organiserat sätt. Det skulle kunna ge nya stimulerande arbetsuppgifter, förståelse för varandras situation och en trygg introduktion i yrket samtidigt som det även kommer patienterna till gagn.
– Professionssteget för sjuksköterskor startades efter att Akademiska sjukhuset ansökte om – och fick – anslag från regeringens Professionsmiljarden för att skapa bättre förutsättningar för nya sjuksköterskor. Programmet är utarbetat efter vetenskaplig evidens och har förankrats i intervjuer och workshoppar med personal både här på Akademiska sjukhuset och intervjuer på andra sjukhus i regionen. I dessa intervjuer stod det klart att det fanns ett behov av stöd hos nya och oerfarna sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor, samtidigt som de rutinerade sjuksköterskorna gärna ville ha nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter, berättar Lena Nyholm, specialistsjuksköterska i intensivvård och projektledare för Professionssteget för sjuksköterskor.

Tre handledartyper
Efter att ha utformat projektplan och budget började Lena se över vilka verktyg som skulle kunna vara lämpliga att nyttja i programmet och efter utförlig forskning landade beslutet på modellen Huvud-Hand-Hjärta, från Anna Forsbergs Omvårdnad på akademisk grund. Detta lade basen för tre olika handledartyper, med inriktningarna klinik, reflektion och vetenskap.
– Detta är en värdefull satsning – inte nog med att det ger stöd för de sjuksköterskor som kommer nya till sjukhuset utan det ger även möjligheten för de som har arbetat länge att vara delaktiga och sprida sina kunskaper. Humankapitalet är otroligt viktigt här och jag är övertygad om att det framöver även kommer att leda till tryggare personal och bättre stämning på arbetsplatsen. Min roll är att skapa förutsättningar för handledning genom att avsätta tid för och prioritera uppdraget, säger Viktor Ekström, sjuksköterska och avdelningschef på akutmottagningen.

Rätt förutsättningar för handledning
En av de sjuksköterskor som tagit chansen att utbilda sig till handledare är Elisabet Åkerström; hon var en av de första av medarbetarna som gick in i programmet och har redan hunnit vara handledare åt nyutexaminerade sjuksköterskan Emelie Stenkvist.
– Jag har varit intresserad av utbildningsfrågor i många år – det är verkligen roligt att handleda då man har rätt förutsättningar, och det är något som sjukhuset verkligen har tagit fasta på. Nu finns det en trygghet och ett lugn som jag uppskattar, och jag har fått se över mina egna rutiner och kunskaper på ett väldigt lärorikt sätt, betonar Elisabet.
Hon förklarar att varje handledning utformas individuellt utifrån den enskilda sjuksköterskans behov och att den är förlagd efter den ordinarie introduktionsperiod som nya medarbetare får ta del av.
– Programmet omfattar alla som kommer nya och framförallt de som har avslutat sin utbildning de senaste fyra åren. Det handlar alltså inte bara om att stötta ny personal utan också om att följa upp och finnas som bollplank för de sjuksköterskor som hunnit vara här ett litet tag. Min förhoppning är att det framöver kommer att etableras uppföljningar på lite längre sikt för att stämma av.

Har blivit säkrare i sin yrkesroll
Emelie själv berättar att det var skönt att kunna få förlängd inskolning, vilket både inkluderade flera pass med erfarna sjuksköterskor och längre tid på varje station inom akutvårdsavdelningen. Hon är övertygad om att en stabil plattform att utgå ifrån är viktigt när man väl står på egna ben.
– Jag känner mig absolut säkrare i min yrkesroll och handledningsperioden har fört med sig att jag oftare tar mig tiden att stanna upp för att reflektera och diskutera med mina kollegor. I förlängningen tror jag att det gör mig till en bättre sjuksköterska, avslutar hon.

För mer information om Akademiska sjukhuset och våra lediga tjänster klicka här!

Akademiska sjukhuset
På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. Varje år söker över 700 000 människor vård hos oss, vilket borgar för oerhört breda och omväxlande utmaningar med stora möjligheter till utveckling.

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel. vxl: 018-611 00 00
www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/

Med utrymme för karriärdrömmar

Systrarna och sjuksköterskorna Johanna Bjerkert och Andréa Berg poddar om yrkets bredd.
Systrarna och sjuksköterskorna Johanna Bjerkert och Andréa Berg poddar om yrkets bredd.
Inspirationspodden Sjuksköterskesnack vill visa vilken bredd yrket har och lyfta fram sjuksköterskor med olika inriktningar.
– Under utbildningen tar man bara upp sjukhus och vårdcentraler. Att man kan jobba på en oljerigg eller med ambulansflyg fanns inte i min tankevärld, säger Johanna Bjerkert.

Andréa Berg och Johanna Bjerkert, som båda jobbar på Kalmars sjukhus på akuten respektive strålbehandlingen, har länge velat göra något tillsammans inom ramen för sin profession, och i olika sjuksköterskegrupper på Facebook framträdde ett behov av att veta mer om olika arbetsplatser.
– Folk frågade ofta om det är någon till exempel kommunsjuksköterska i gruppen som kunde berätta om en vanlig arbetsdag, då tänkte vi att vi letar upp sjuksköterskor som vill berätta om sitt jobb, säger Johanna Bjerkert.

Enormt brett yrke
Hittills har poddlyssnarna bland annat fått möta sjuksköterskor som jobbar i en psykiatriambulans, på brännskadecentrum och inom asyl- och flyktinghälsovård.
– Man inser att sjuksköterskeyrket är enormt brett. Du kan jobba privat, på sjukhus, utomlands, inom militären, det finns hur mycket som helst. Det finns så många inspiratörer där ute på avdelningarna, säger Andréa Berg.
Johanna Bjerkert tycker att det under utbildningen pratas för lite om möjliga karriärvägar.
– Det ges inte utrymme åt folks drömmar, trots att hela världen står öppen. Och när det råder brist på kunskap om vad man kan jobba med är det inte konstigt att det är svårt att inspirera folk att bli sjuksköterskor.

Lyssnare hör av sig
Med podden vill de vara en motpol till den negativa bilden av yrket som ges i media.
– Vi pratar aldrig om lön, vi gnäller inte, det finns så mycket mer positivt än negativt med sjuksköterskeyrket och det är vad vi vill lyfta. För trots att det är tufft stannar de flesta av oss kvar eftersom vi älskar våra jobb, säger Andréa Berg.
Många lyssnare mejlar till dem.
– Det kan vara studenter som hör av sig och tycker att det är skönt att genom podden få bekräftat att de har valt rätt, men det är även folk som vill till yrket. Vi har till exempel fått mejl med frågor om ifall det går att skola om sig till sjuksköterska trots att man är 50 och jobbar i en annan bransch, så vi blir lite syokonsulenter, säger Johanna Bjerkert.
Tre personer har hört av sig och berättat att de bytt jobb tack vare podden.
– De har lyssnat på podden och fått inspiration till vad det är de vill jobba med. Folk blir peppade att göra en förändring, säger Andréa Berg.
Podden har hittills kommit ut med 44 avsnitt.

”Det får duga” duger inte för Agila

Veronica Danielsson har arbetat för Agila sedan 2014 och Monica Hoffmann som har arbetat för Agila sedan i december.
Veronica Danielsson har arbetat för Agila sedan 2017 och Monica Hoffmann som har arbetat för Agila sedan i december.
Aldrig tumma på kvalitet, att vara personliga, ett outtömligt driv och en ständig vilja att utvecklas samt väldigt strukturerat är vad som präglar verksamheten hos bemanningsföretaget Agila. Bara det bästa är gott nog för såväl konsulterna som för kunderna, och attityden ”det får duga” duger helt enkelt inte. På Agila tar man alltid ett steg till. Alltid.

– Agilas inställning stämmer till 110 procent in på den person jag är. Jag vill alltid att patienterna ska känna sig nöjda och trygga efter ett möte med mig och då ger man det lilla extra. Därför passar Agila mig som hand i handske – det är skönt att ha en arbetsgivare man är så överens med, understryker sjuksköterskan Veronica Danielsson, som har arbetat för Agila som bemanningssjuksköterska sedan 2017. Hon säger att förtroendet för Agila var avgörande för hennes val att söka sig dit och att hennes konsultchef alltid har varit lyhörd och stöttande.
– För mig är friheten och flexibiliteten viktigast – jag trivs med att lära mig saker och att bli utmanad – men huvudanledningen till att jag lämnade landstingsvården var att det inte kändes som att mina insatser värderades. Nu lägger jag upp mitt eget schema, arbetar mindre och tjänar trots det mer än förut. Dessutom har jag mer tid för återhämtning, betonar hon.

”Rätt ställe för mig”
För Monica Hoffmann innebär uppdragen som konsultsjuksköterska hos Agila ett utmärkt komplement till hennes ordinarie, säsongsbetonade jobb som sjuksköterska på oljeplattformar i Norge. Hon berättar att hon inledningsvis var lite orolig för att inte få några uppdrag, eftersom hon hade ganska bestämda åsikter om vad som intresserade henne.
– Jag anslöt mig till Agila i december och kände redan under intervjun att det var rätt ställe för mig som hyrsjuksköterska. Min konsultchef erbjöd bra alternativ trots att jag hade specifika villkor och efter bara några månader har jag så pass många erbjudanden att jag till och med har behövt tacka nej ibland.

Har lärt sig mycket
Monica tycker att hon har hunnit lära sig en hel del trots den ännu korta period hon har tagit uppdrag hos Agila och hon känner sig väl emottagen ute hos kunderna.
– Det är trevligt att känna sig uppskattad – det är tydligt att kunderna litar på att Agila uppfyller vad de lovar och den tilliten omfattar även mig som bemanningssjuksjuksköterska. Det är ett kvitto på att företaget gör ett väldigt bra grundjobb innan de parar ihop konsulter och kunder, vilket är en trygghet för alla parter, avslutar hon.

Agila
Agila är ett av Nordens största företag för vårdbemanning och omsorgsbemanning. Företaget är etablerat sedan många år och arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning och socionombemanning. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge med lokalkontor i Oslo och Malmö. Agilas arbetssätt genomsyras av personligt bemötande och högsta tänkbara kvalitets- och servicegrad. Agila har alltid gott om spännande lediga jobb för sjuksköterskor. Kontakta Agila direkt för att se vilka lediga uppdrag som finns som stafettsjuksköterska. Konsultcheferna har mångårig erfarenhet i branschen och är experter på bemanning inom sjukvård och socialtjänst. Du är varmt välkommen till ett besök i något av våra kontor eller att ta kontakt med någon av våra konsultchefer.

Agila
Rosenlundsgatan 13
118 53 Stockholm
Tel: 08-410 725 00
E-post: kontakt@agila.se
www.agila.se

Allt fler sjuksköterskor söker sig till Ofelia Vård

Mathias Johansson, Affärs­områdeschef och Marie Öhrstedt, vd för Skandinavisk Hälsovård Group.
Mathias Johansson, Affärs­områdeschef och Marie Öhrstedt, vd för Skandinavisk Hälsovård Group.
– Vi är sedan lång tid det naturliga förstahandsalternativet för läkare. Nu siktar vi på att genom Ofelia Vård nå samma position inom sjuksköterskebemanning, säger Marie Öhrstedt, vd för Skandinavisk Hälsovård Group.

Skandinavisk Hälsovård är sedan många år tillbaka en av de större aktörerna inom läkarbemanning i Skandinavien. Bolaget förvärvade Ofelia Vård för sju år sedan och då Marie Öhrstedt och Mathias Johansson kom in i verksamheten blev siktet inställt på att bli nummer ett även inom sjuksköterskebemanning.
– Ofelia har gått från att vara en liten lokal aktör i Göteborgsområdet till att arbeta över hela landet. Det senaste året har Ofelia tecknat ett stort antal nya avtal med både landsting, kommuner och privata vårdgivare. Det gör att vi nu erbjuder våra sjuksköterskor fler möjligheter än någonsin tidigare, säger Mathias Johansson, Affärsområdeschef.
 
Trygg arbetsgivare
Ofelia har under de gångna åren gjort sig känd som en trygg och seriös arbetsgivare. Något som Mathias Johansson menar är en viktig förklaring till att allt fler sjuksköterskor väljer att arbeta för bolaget.
– Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal och betalar försäkringar och tjänstepension för våra anställda. Dessutom har både Marie Öhrstedt och jag själv en bakgrund inom sjuksköterskeyrket. Vi vet vad som krävs och ser till att våra medarbetare har de förutsättningar som måste till för att de ska kunna göra ett bra jobb.
Hög servicegrad och flexibilitet är viktiga grundpelare i verksamheten.
– Vi är också måna om att vår personal ska utvecklas, både karriärmässigt och teoretiskt. Därför har vi regelbundna utbildningsträffar och för en tät dia­log med våra konsulter där vi fångar upp alltifrån geografiska preferenser till önskemål om inriktning på uppdragen, berättar Mathias Johansson.
Inom fem år räknar Marie Öhrstedt med att Ofelia är en av Sveriges största arbetsgivare för sjuksköterskor inom bemanningsbranschen.
– Allt fler upptäcker fördelarna med vårt sätt ta hand om våra medarbetare. Ofelia har fördubblat verksamheten sedan förra året och vi siktar på att fortsätta växa i den takten.

Ofelia Vård
Ofelia Vård startade 1999 med att hyra ut sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare till kommuner, landsting och den privata sjukvården i Göteborgsområdet. Våra kunder finns både i offentlig och privat sektor, allt från den lilla privata mottagningen till de större klinikerna. Nu breddar vi verksamheten och erbjuder uppdrag inom alla sjuksköterskespecialiteter över hela landet. Ofelia ingår i Skandinavisk Hälsovård Group och har kontor i Göteborg, Stockholm och Borlänge.
 
Ofelia Vård
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Tel: 031-28 76 60
www.ofelia.se

Ett friare liv med Te Crea Care

Anna Rosberg och Anna Hedvall, grundare av Te Crea Care. Foto: Lars Jansson
Anna Rosberg och Anna Hedvall, grundare av Te Crea Care. Foto: Lars Jansson
Hos Te Crea Care får sjuksköterskor friheten att skapa det liv de vill ha. Det snabbt växande bemanningsföretaget söker kompetenta medarbetare som vill ha ett stimulerande arbetsliv och stor flexibilitet.

Att kunna påverka och styra sina arbetstider har blivit en viktig och central del i människors liv idag.
– Där är bemanningsbranschen en lösning som passar många. Som anställd i ett bemanningsföretag kan man själv reglera hur mycket och när man vill arbeta, säger Anna Hedvall.
– Många ser det också som att man breddar sin kompetens och får erfarenhet av att arbeta inom olika områden samt även möjlighet att arbeta över hela Sverige. Det är värdefull kunskap och kompetens som man tar med sig och på så sätt sprids den vidare till andra organisationer, säger Anna Rosberg.
För landsting och kommuner, men också privata vårdföretag, är det flexibelt att anlita bemanningsföretag som kan leverera kvalitet.
– Vi fungerar som ett komplement till vården, säger Anna Rosberg.
– Vår utmaning ligger i att hitta rätt kompetens till rätt verksamhet, samt att ständigt rekrytera konsulter för att vara så behjälpliga och flexibla som ett bemanningsföretag ska vara gentemot sina kunder, fortsätter Anna Hedvall.

Lockar de bästa medarbetarna
Fem år har gått sedan Anna Hedvall och Anna Rosberg startade företaget. Med sin gemensamma bakgrund som sjuksköterskor och chefer förstår de behoven hos medarbetare, patienter och arbetsgivare. Det är en starkt bidragande faktor till företagets framgång.
– Kvalitet är oerhört viktigt. Vi lyckas locka duktiga medarbetare som med mod och hjärta vill anta nya utmaningar, avslutar Anna Rosberg.

Vill du tjäna 67 000 kr i månaden i sommar?
På vår hemsida, www.tecreacare.com, kan du läsa mer och anmäla intresse.

Lena Leghammar är sjuksköterska på Te Crea Care.
Lena Leghammar är sjuksköterska på Te Crea Care.

Tre snabba frågor till Lena

1. Varför valde du att arbeta inom bemanning?
Friheten att själv kunna styra över min arbetstid och semester. Jag arbetar mindre men det blir ändå mer pengar i lönekuvertet.
2. Vilka är fördelarna med att arbeta för Te Crea Care?
Min konsultchef är lyhörd för mina behov och svarar alltid snabbt. Jag har bra villkor, god ersättning och känner mig uppskattad.
3. Vad är det roligaste med att arbeta på sjukhus?
Det är spännande, lärorikt och innebär varierande arbetsuppgifter. Jag tycker om närkontakten med patienter och anhöriga. Jag känner mig uppskattad och behövd!

Te Crea Care
Med mod och hjärta engagerar Te Crea Cares kompetenta medarbetare sig ständigt i nya utmaningar och uppdrag. Vi på Te Crea Care arbetar alltid för att matcha dina önskemål. För oss är det väldigt viktigt att du trivs och vi är därför lyhörda för dina behov, oavsett om det exempelvis gäller arbetstider, tjänst eller karriärmål. Till oss kommer du som vill ha nya utmaningar och utvecklas i karriären.

Te Crea Care AB
Tel: 0733-75 37 56 / 0733-06 01 30
E-post: anna@tecreacare.com
www.tecreacare.com