Tag: Nära vård

Foto: Hanna Björnheden

Kommunal hälso- och sjukvård

Nära vård

Kommunal hälso- och sjukvård

Sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården fyller en viktig funktion i många människors vardag.

Kommunal hälso- och sjukvård

Nära vård bör styras nationellt

Nära vård

Nära vård bör styras nationellt

Implementeringen av den nära vården varierar avsevärt mellan olika regioner och kommuner.

Nära vård bör styras nationellt

Nära vård kräver resursförflyttning

Nära vård

Nära vård kräver resursförflyttning

Omställningen till en god och nära vård där primärvården utgör navet för framtidens hälso- och sjukvård, är betydelsefull och nödvändig.

Nära vård kräver resursförflyttning

Foto: Ulf Huett

Sjuksköterskor avgörande för omställning till nära vård

Sineva Ribeiros förslag

Sjuksköterskor avgörande för omställning till nära vård

I grund och botten handlar det om att erbjuda patienter rätt vård på rätt nivå

Sjuksköterskor avgörande för omställning till nära vård

Foto: Regeringskansliet / Anders G Warne

En god och nära vård kräver statlig medfinansiering

Nära vård

En god och nära vård kräver statlig medfinansiering

Omställningen till en nära vård är ett paradigmskifte som kommer att beröra hela hälso- och sjukvården.

En god och nära vård kräver statlig medfinansiering

Sjuksköterskors engagemang avgörande för Nära vård

Sjuksköterskors engagemang avgörande för Nära vård

Nära vård beskrivs ofta som en vård designad utifrån individens behov snarare än diagnoser och...

Sjuksköterskors engagemang avgörande för Nära vård

Nya arbetssätt och samverkan för framtidens nära vård

Nya arbetssätt och samverkan för framtidens nära vård

Primärvårdens utökade uppdrag att göra den nära vården till första linjens sjukvård kräver såväl utökade...

Nya arbetssätt och samverkan för framtidens nära vård