Etikettarkiv: Göteborgs stad

Vill du arbeta med framtidens sjukvård?

Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Fler patienter har behov av sjukvård i hemmet och nu behöver vi dig och din kunskap!

Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är fritt och utvecklande. Med stora möjligheter att vara med och forma framtidens nära vård. Vi arbetar för att ge alla våra patienter ett hälsosamt och självständigt liv, inflytande över vardagen samt en trygg och hållbar sjukvård. Vi arbetar i nära team, där vi bryr oss om varandra och har fokus på hög vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Bredd och spets
Hos oss kan du slippa långa resvägar då vi har arbetstillfällen över hela Göteborg. Du kan arbeta inom en bredd av insatser, så som hemsjukvård i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, funktionsstödsteam, kompetensteam palliativ vård och nattorganisation.
Våra sjuksköterskor har en nyckelroll i framtidens nära vård och vi erbjuder möjligheten att studera vissa specialistutbildningar på arbetstid för att kunna arbeta med den kompetensförsörjning som behövs i organisationen. Du kan erbjudas både fördjupnings- och expertuppdrag utifrån din kompetens.

Du är Göteborg.

Klicka här för att hitta alla våra lediga tjänster

Kontakta Rekryteringsenheten om du är intresserad av att veta mer om arbetsmöjligheter i Göteborgs Stad. Vi har arbetstillfällen över hela Göteborg och inom olika verksamheter. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt!
rekrytering.sjukskoterskor@aldrevardomsorg.goteborg.se

Lönetillägg sommaren 2022
Vårt erbjudande till dig som är legitimerad sjuksköterska är:
• Individuell grundlön samt lönetillägg på 12000 kr per månad. Gäller för dig som arbetar heltid och under veckorna 26–33. Tillägget i sin helhet utbetalas vid tjänstgöring på heltid. Vid tjänstgöring mindre än heltid så utbetalas tillägget i proportion till sysselsättningsgraden.
• Timavlönade vikarier får en höjning av den individuellt satta timlönen med ytterligare 72,72 kr/tim.

Göteborgs stad

Du är Göteborg. Tillsammans med drygt 55 000 kollegor skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Hos oss ska du kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad!

goteborg.se/ledigajobb

Våra sjuksköterskor har nyckelroll i framtidens nära vård

Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska och Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska och Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är fritt och utvecklande med goda möjligheter att delta i utformningen av framtidens nära vård.
– Ett drömjobb för alla som trivs med att jobba självständigt, säger Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska.

Det har gått nästan 20 år sedan Chatarina Pettersson började arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborg. Under de gångna åren har hon gjort ett par kortare utflykter till andra verksamheter men det har alltid slutat med att hon längtat tillbaka. Sedan 2015 ingår hon i teamet inom hemsjukvård som arbetar mot ordinärt boende i stadsområde Centrum.
– Vi arbetar med personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes förutsättningar och behov, och har en löpande dialog med anhöriga och andra samverkansparter som socialtjänst, hemtjänst, primärvård och sjukhus.
Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär att Chatarina oftast är själv ute hos patienten.
– Trivs du med att arbeta självständighet så är detta ett underbart jobb i ett väldigt tillåtande arbetsklimat, där det alltid finns någon som kan hjälpa till. Du är själv, men aldrig ensam.
En stor fördel med arbetet inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är de många utvecklingsmöjligheterna.
– Jag har läst till specialistsjuksköterska inom onkologi och fortbildat mig inom diabetes, förskrivningsrätt och inkontinens där samtliga utbildningar bekostats av arbetsgivaren. Som sjuksköterska kan du även vara handledare, föreläsa och utbilda. Här finns många olika utvecklingsspår.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ny roll
Teamet som arbetar mot ordinärt boende införde för ett tag sedan yrkesrollen förstesjuksköterska i verksamheten.
– Vi är tre erfarna sjuksköterskor som arbetar dagtid och är tillgängliga för att svara på frågor och stödja våra kollegor.
Det bästa med jobbet menar hon är friheten och den stora variationen i arbetsuppgifter.
– Jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig hit. Man måste tycka om att inte exakt veta hur arbetsdagen kommer att se ut. Är du sjuksköterska och har det sinnelaget så passar du perfekt hos oss.
Och framtidsutsikterna är goda. Just nu pågår ett stort omställningsarbete till Nära Vård där den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig aktör.
– Ett jobb hos oss är en spännande möjlighet att vara med och forma framtidens vård, säger Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst.

Flera karriärspår
Viktiga frågor i det pågående omställningsarbetet är ett personcentrerat förhållningssätt, att utveckla egenvården och att i högre utsträckning inkludera patienterna i sin egen vård. En annan central fråga är kompetensförsörjningen.
– Vi är en verksamhet som kommer att expandera och har mycket på gång vad gäller bland annat karriärvägar för sjuksköterskor. Exempel på det är uppdraget som förste sjuksköterska som Chatarina är ett exempel på.
Att erbjuda vidareutbildning är ytterligare en viktig del i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen.
– Vi har flera medarbetare som läser på halvfart till specialistsjuksköterskor och en av våra sjuksköterskor har även disputerat inom området självbestämmande på vård- och omsorgsboende. Det finns inte många kommunalt anställda sjuksköterskor som arbetar nära lärosätena – här är vi pionjärer.

Gemensam färdplan
Mona Månsson poängterar att en god och nära vård inte är någon ny organisationsnivå. Det handlar snarare om ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är egenvården, alltså den vård som patienten kan ge sig själv, samt det stöd som kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.
– Det vi väntar på nu är att den länsgemensamma färdplanen, som går ut på att de olika huvudmännen ska ha ett gemensamt fokus i det pågående omställningsarbetet, ska godkännas. Mycket handlar om att öka tilliten mellan olika huvudmän och att fokusera på samverkanskulturen. I slutändan handlar det om att vården behöver bli mycket mer samordnad runt den enskilde.
Siktet är inställt på att skapa en jämlik vård där patienterna upplever en trygghet i att kunna vårdas hemma.
– Våra sjuksköterskor har en nyckelroll i den strävan. Vi behöver lyfta deras kompetens och hur viktigt deras arbete är för att målbilden, en god och nära vård, ska fungera i praktiken, fastslår Mona Månsson.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Göteborgs stad – Äldrevård

I Göteborgs Stad finns 54 äldreboenden i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer. Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg består av över 8000 medarbetare. Vår kommunala hälso- och sjukvård erbjuder arbete inom både ordinärt och särskilt boende. Patienterna är i alla åldrar men de flesta har även stöd från äldreomsorg eller funktionsstöd. Som anställd sjuksköterska erbjuds du introduktionsprogram, internutbildningar, möjlighet att studera på arbetstid och mycket goda karriärmöjligheter.

www.goteborg.se

Äldre samt vård och omsorg – framtidens arbetsplats

Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning och Cassandra Hellrin, sjuksköterska på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning och Cassandra Hellrin, sjuksköterska på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Bättre arbetsvillkor, högre lön samt ett mer givande och omväxlande arbete. Det fick Cassandra Hellrin att lämna specialistsjukvården för den kommunala hälso- och sjukvården. Idag är hon patientansvarig sjuksköterska på ett äldreboende i Göteborg.

Efter sjuksköterskeexamen arbetade Cassandra Hellrin inom akutsjukvård, barn- och ungdomsmedicin samt onkologi. Men efter ett par år tröttnade hon.
– Det var slitigt med universitetssjukhusets treskift. Jag hade ett begränsat inflytande över vården och arbetsmiljön, och lönen var förhållandevis låg. Jag längtade efter bättre villkor och att arbeta mer självständigt. Därför sökte jag mig vidare till den kommunala hälso- och sjukvården.
Hon arbetar idag på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Det är ett av Göteborgs stads vård- och omsorgsboende och har i Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning fått toppbetyg.
– Det finns ett medvetet arbete och en strävan att våra äldre och deras behov ska vara i centrum. Vi vill gärna se kropp och sinne som en själslig och holistisk helhet, och att det ska genomsyra vårt arbete.
På vård- och omsorgsboendet bor cirka 100 patienter med demenssjukdomar och somatiska sjukdomar.
– Våra patienter har ett komplext vårdbehov. Det handlar om allt från patientnära samtal och avancerad sårvård till akuta situationer. Det är en stor bredd i det vi gör och arbetet är både stimulerande och variationsrikt.

Jobba som sjuksköterska med oss i Göteborgs stad. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansök.


Semestervikariat Leg sjuksköterska, grundlön + 12 000 i lönetillägg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Göteborgs Stad (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till nordöstra Göteborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Bagaregårdens korttidsenhet (Centrum) (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Studera med lön
Cassandra Hellrin är förvånad att inte fler sjuksköterskor söker sig till den kommunala hälso- och sjukvården.
– Flera av mina kollegor som arbetar på sjukhus har tröttnat på de tuffa villkoren och väljer att lämna yrket. Det är väldigt synd, för i den kommunala vården finns bra villkor och många utvecklingsmöjligheter.
Hon arbetar idag halvtid på vård- och omsorgsboendet. På den andra halvtiden läser hon till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri på Göteborgs universitet.
– Jag får behålla min lön under studietiden. Det är en fantastisk möjlighet. När jag är klar specialistsjuksköterska om drygt ett år vill jag arbeta med att vidareutveckla den psykiatriska vården. Många av de äldre mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra till att stärka kompetensen i min arbetsgrupp.

Framtidens arbetsplats
Göteborgs stad har ett övergripande introduktionsprogram för alla nyanställda. Det inleds med en heldag och följs upp av ett flertal halvdagar.
– Det är ett väldigt bra program som syftar till att våra nyanställda ska bli trygga i sin roll och få en bra översiktsbild av våra verksamhetsområden. Att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård är mer komplext jämfört med specialistsjukvården. Vår målgrupp är äldre, och många är multisjuka. Uppdraget är brett och man arbetar med många olika områden, säger Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning.
I grunden är hon distriktssköterska och har tidigare arbetat inom specialistsjukvården.
– Men jag valde att sadla om för att jobba inom kommunal hälso- och sjukvård. Även om det i början kan upplevas som en kulturkrock är det en arbetsplats där det verkligen finns möjlighet att vara med och påverka och driva sakfrågor framåt.
Sjuksköterskor med specialistutbildning, menar Wenche Bümming, är en resurs och tillgång för övriga kollegor.
– Vår nya förvaltning ser över möjligheten att ta fram ett kompetenscentrum för fortsatt utveckling.
– Min vision är att det ska finnas en specialistsjuksköterska på varje vård- och omsorgsboende. Vi vill också att kompetens och specialistutbildning ska ge ett lönepåslag, samtidigt som ansvar och krav då också ökar.
Vid årsskiftet fick Göteborgs stad en ny organisation och har gått från stadsdelar till stadsområden. En av sex förvaltningar är Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
– Vi välkomnar den nya organisationen. Våra politiker kommer närmare verksamheten och kan fokusera på våra sakfrågor. Pandemin har satt fokus på äldrevården och behovet av att samverka och samordna så att de äldre verkligen prioriteras och hamnar i centrum.
Wenche Bümming menar att det finns många tankar och visioner framåt som handlar om att stärka äldrevården och anställdas kompetens och kunskap.
– Om man som sjuksköterska vill arbeta med äldre och vill göra skillnad är den offentliga kommunala hälso- och sjukvården definitivt framtidens arbetsplats.

Jobba som sjuksköterska med oss i Göteborgs stad. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansök.


Semestervikariat Leg sjuksköterska, grundlön + 12 000 i lönetillägg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Göteborgs Stad (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till nordöstra Göteborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Bagaregårdens korttidsenhet (Centrum) (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Göteborgs stad – Äldrevård

I Göteborgs stad finns 54 äldreboenden i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer.
Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg består av över 8000 medarbetare.
Som anställd sjuksköterska erbjuds du introduktionsprogram, internutbildningar, möjlighet att studera på arbetstid, att arbeta såväl heltid som deltid och flera karriärmöjligheter.

Kontakt:
Wenche Bümming, enhetschef
Tel: 031-365 61 29
E-post: wencke.bumming@aldrevardomsorg.goteborg.se
goteborg.se