Etikettarkiv: Kvalitet

Omvårdnad i framkant

Fr. v: Katarina Wästberg, avdelningschef, Lena Hansson, avdelningschef, Kunigunde Behrens, avdelningschef, Sia Östlind, avdelningschef, Sofia Eriksson, omvårdnadschef och Marie Nordén, avdelningschef. Foto: Richard Ström
Fr. v: Katarina Wästberg, avdelningschef, Lena Hansson, avdelningschef, Kunigunde Behrens, avdelningschef, Sia Östlind, avdelningschef, Sofia Eriksson, omvårdnadschef och Marie Nordén, avdelningschef. Foto: Richard Ström

Den kirurgiska länskliniken i Region Örebro län erbjuder en stor variation av utvecklande och utmanande arbetsuppgifter för sjuksköterskor, där kan välja att jobba på en av våra vårdavdelningar eller mottagningar, alla med behov av olika kompetenser.

Den kirurgiska länskliniken i Region Örebro län finns representerad på Universitetssjukhuset Örebro samt på länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg, alla med olika typer av utmaningar och möjligheter.
– På kirurgiska kliniken utvecklas du snabbt till en kunnig sjuksköterska då du under kort tid får se många olika kirurgiska sjukdomar och en stor bredd av basal och specifik omvårdnad, berättar Marie Nordén.
– Till Kirurgiska kliniken kommer många olika typer av patienter med kirurgiska åkommor, kompetensen finns då för att möta de flesta diagnoser, konstaterar Sia Östlind.

Jobba hos oss! Klicka här för att läsa mer och ansöka!

Får använda hela sin kompetens
Det finns många skäl till att många väljer att jobba kvar på kirurgklinikerna.
– Jag känner en stor stolthet över det jobb vi utför här. Vi har en positiv anda och tillsammans med kunniga kollegor driver vi förbättringsprojekt inom kvalitet och patientsäkerhet. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och man får använda hela sin kompetens som sjuksköterska, förklarar Katarina Wästberg.
– Vi välkomnar sjuksköterskor med och utan tidigare kirurgisk erfarenhet berättar Kunigunde Behrens.
Med den bredd av vård som länskliniken erbjuder innebär det även många olika spännande karriärvägar.
– Det går att läsa vidare till specialistsjuksköterska samtidigt som man är kvar på kliniken. Men även om man inte utbildar sig vidare finns många positioner som innebär nya utmaningar och utökat ansvar, berättar Lena Hansson.
På Kirurgiska kliniken finns många karriärvägar: exempelvis specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad, kontaktsjuksköterska, stomiterapeut, utskrivningssjuksköterska eller chefs­karriär.

JAG BRINNER FÖR omvårdnad

Jenny Karlsson, Kirurgiska länskliniken avd 39 USÖ.

Mitt namn är Jenny Karlsson och jag arbetar på Kirurgiska länskliniken avd 39 USÖ.

JAG BRINNER FÖR omvårdnad! Kirurgisk omvårdnad är mer än att bara lägga om operationssår, dela ut mediciner, hålla handen, eller att stå där varm och trygg när det stormar. Kirurgisk omvårdnad kräver en holistiskt blick, empati, lyhördhet, kunskap och handlingskraft. Därför älskar jag mitt yrke.

Brinner även för att skapa struktur och bidra med min kunskap i det ibland upplevda kaoset, sätta ord på det vi vet och ser, genom att fylla på verktygslådan hos mina kollegor. Det svåra skall bli enklare och min tanke har alltid varit det skall vara lätt att göra ”rätt”. För att den kirurgiska vården skall vara god behövs ett helhetsperspektiv med fokus på långsiktighet, patientsäkerhet, preventivt arbete med patienten i fokus
Först när de förutsättningarna är uppfyllda kan vi ge en god kirurgisk omvårdnad.

Kirurgiska länskliniken, Region Örebro län

Kirurgiska kliniken är en länsklinik som finns på Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Här vårdas patienter med bland annat sjukdomar i buk, hals och bröst. Kliniken har ett länsuppdrag för akuta och elektiva kirurgiska sjukdomar och bedriver även högspecialiserad vård för utomlänspatienter. Kliniken har sammanlagt 350 medarbetare på enheter för mottagning, vård­avdelning, operation och sekretariat.
www.regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Vilka bemanningsföretag levererar en tjänst med bra kvalitet? Och vilka bemanningsföretag för sjuksköterskor har sjuksköterskorna erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården?

Det första diagrammet visar vilka bemanningsföretag sjuksköterskorna anser har levererat en tjänst med bra kvalitet, av de bemanningsföretag som de har erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården.
Colligo, Operationskonsulterna, Powercare, Klara (Rent a Nurse), Agila och Mix Medicare är de bemanningsföretag som sjuksköterskorna anser har levererat en tjänst med bäst kvalitet.
Dedicare Nurse och NursePartner är de bemanningsföretag som flest sjuksköterskor har erfarenhet av som leverantör.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor, som du har erfarenhet av som leverantör, anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet?
Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor har du erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Akutsjukvården – krävande men även mycket stimulerande

Anders Widmark, ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor samt specialistsjuksköterska inom intensivvård, akutsjukvård och anestesi.
Anders Widmark, ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor samt specialistsjuksköterska inom intensivvård, akutsjukvård och anestesi.
Akutsjukvården är ett otroligt dynamiskt arbetsfält för sjuksköterskor, inte minst eftersom akutsjukvården befinner sig mitt i ett paradigmskifte. Akutsjukvården är ett krävande och utmanande men även mycket stimulerande arbetsområde för många olika typer av sjuksköterskor.

– Akutsjukvårdens struktur har förändrats mycket på senare år. Belastningen och andelen patienter med komplexa vårdbehov har ökat. En viktig utmaning är därför att hitta rätt balans mellan arbetsbelastning och antalet sjukskötersketimmar, säger Anders Widmark, adjunkt i omvårdnadsvetenskap, ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor samt specialistsjuksköterska inom intensivvård, akutsjukvård och anestesi. Han har tidigare bland annat arbetat med anestesi- och intensivvård, prehospital akutsjukvård och inom Försvarsmakten.

Mångfacetterat arbetsfält
Akutsjukvård är inte begränsad till tid eller organisatorisk tillhörighet, den bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av plats och verksamhet. Det innebär att akutsjukvården av idag är ett mångfacetterat arbetsfält med många olika arbetsgivare för sjuksköterskor.
– En utmaning för akutsjukvården är att förbättra det initiala vårdmötet för att på så sätt kunna tillgodose patientens hela vårdbehov. Samtidigt behöver akutsjukvården kunna kvalitetssäkras för att kunna svara upp mot patientens och samhällets behov av en säker och tillgänglig vård. Detta sammantaget är en betydande utmaning inte minst då det måste genomföras i takt med att sjukvården präglas av en ökad komplexitet, säger Anders Widmark.

Attraktiv löneutveckling
Sextio procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom akutsjukvården.
– Det känns otroligt positivt. Samtidigt behöver sjuksköterskor som är verksamma i akutsjukvården erbjudas en attraktiv löneutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling som gör att de klarar av en relativt tung vårdbelastning och framförallt att de väljer att stanna kvar, säger Anders Widmark.
– En del i kompetensutvecklingen är specialistutbildning. När det gäller val av specialistutbildningar så är det avgörande att innehållet motsvarar de verkliga behoven av kompetensutveckling som idag finns inom den intrahospitala akutsjukvården, säger Anders Widmark.

Matchar specialistkompetensen
En betydelsefull faktor för att akutsjukvården ska kunna attrahera och behålla fler sjuksköterskor är, enligt Anders Widmark, att den erbjuder rimliga arbetsvillkor. En annan nyckelfaktor för akutsjukvårdens attraktivitet är att specialistutbildade sjuksköterskor erbjuds arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter som matchar deras specialistkompetens.
– Den viktigaste egenskapen för sjuksköterskor som funderar på att söka sig till akutsjukvården är ett genuint intresse för just den här typen av mångfacetterad sjukvård. Ett intresse för verksamhetsutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling är också ett plus. Det finns flera olika specialistsjuksköterskeutbildningar som är relevanta för den intrahospitala akuta vården, eftersom så många olika kategorier av patienter söker sig till akutsjukvården. Därför är även en bred yrkesbakgrund som sjuksköterska förstås en fördel, säger Anders Widmark.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom akutsjukvården?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot slumpmässigt urval av sjuksköterskor 20–24 september 2018.

Utvecklas och väx på Sveriges bästa universitetssjukhus

Katrinne Värm-Khan, operationssjuksköterska och Ellenor Eriksson, intensivvårdssjuksköterska på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Richard Ström
Katrinne Värm-Khan, operationssjuksköterska och Ellenor Eriksson, intensivvårdssjuksköterska på Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Richard Ström
Universitetssjukhuset Örebro är Sveriges bästa sjukhus i sin klass. Det visar den årliga rankning som tidningen Dagens Medicin gör.
– Det är enormt roligt och utmärkelsen är ett kvitto på vår drivkraft och engagemang. Här gör vi rätt och det är en fantastisk arbetsplats.

Det säger operationssjuksköterskan Katrinne Värm-Khan och intensivvårdssjuksköterskan Ellenor Eriksson, som båda arbetar på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.
USÖ utmärker sig i flera avseenden jämfört med Sveriges övriga universitetssjukhus och har bland annat bästa medicinska kvalitet, som är den tyngsta kategorin, samt bäst hjärtkirurgi och minst antal överbeläggningar. Sjukhuset hamnar i toppskiktet när det gäller flera andra områden som exempelvis intensivvård, kärlkirurgi, njursvikt, tillgänglighet och patientnöjdhet.

Bra sammanhållning
En bidragande orsak till den fina utmärkelsen kan vara att USÖ gjorde en omorganisation 2015 och inrättade länskliniker, vilket gör att planering av den högspecialiserade vården nu är mer överskådlig. Katrinne och Ellenor lyfter fram flera andra faktorer som de menar ligger bakom det goda resultatet.
– Vi har en otroligt bra sammanhållning och jobbar i sammansvetsade, tvärprofessionella team, där varje medarbetares roll respekteras och värdesätts. Det är en lyssnande kultur med nära kommunikation mellan yrkesgrupper. USÖ är en arbetsplats där medarbetarna får förutsättningar att utvecklas och därmed göra ett bra jobb, säger Katrinne, som blev färdig sjuksköterska 1997 och läste till operationssjuksköterska 2008.
Ellenor framhåller att USÖ är Sveriges yngsta universitetssjukhus och att det präglar arbetsmiljön och medarbetarna.
– Det är ett stort sjukhus, men med en väldigt trevlig och personlig stämning. Jag har arbetat på ett annat stort sjukhus tidigare, och här på USÖ är det en mycket vänligare och mer välkomnande atmosfär. Det är inte alls så anonymt eller med den typ av revirtänkande som kan förekomma på andra håll. Det finns inga gamla invanda strukturer eller hierarkier som sitter i väggarna, utan vi är alla jämlika, säger hon.

Arbeta med oss! Läs mer och ansök här!

Kompetensutveckling uppmuntras
En viktig aspekt som bidrar till att Ellenor och Katrinne trivs så bra är att kompetens- och karriärutveckling uppmuntras och tillgängliggörs på USÖ. De har båda fått möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid och för såväl grundutbildade som specialistsjuksköterskor finns en rad interna och externa fortbildningar på respektive klinik.
– På kirurgen är det väldigt generöst med kurser och utbildningar, inte minst vad gäller ny medicinsk-teknisk utrustning. Vi kan dessutom engagera oss i olika grupper för att utveckla specifika områden. Jag är exempelvis ansvarig för akut trauma och neurosektionen, berättar Katrinne.
IVA har liknande möjligheter.
– På IVA tillhör vi ansvarsgrupper och varje månad har vi teman där vi fördjupar oss i olika ämnen. Det kan handla om andningsvård, cirkulation eller barn-IVA. Det är ett jättebra sätt att lära sig mer om viktiga områden. Själv arbetar jag med mottagningsgruppen, där vi följer upp IVA-patienter som vårdats mer än fyra dygn. Man kan också subspecialisera sig inom thorax-IVA, berättar Ellenor.

Traineetjänst
Ellenor tog sin sjuksköterskeexamen 2012 och efter några år som sjuksköterska på AVA på USÖ fick hon möjlighet till en traineetjänst på IVA. Det är en chans att få djupare inblick i en specialitet innan man tar steget att läsa till specialistsjuksköterska, och införs nu på allt fler kliniker på USÖ.
– Det var verkligen en förmån att gå som trainee innan jag bestämde mig för att vidareutbilda mig till IVA-sjuksköterska. Jag hade två mentorer och lärde mig enormt mycket. Sedan var jag säker på att det var rätt beslut, säger hon.
Varken Ellenor eller Katrinne kan tänka sig bättre jobb än att arbeta på IVA respektive operation på USÖ. De trivs med det snabba tempot och att arbeta med ett brett spektrum av patienter med vitt skilda diagnoser, att få ta helhetsansvar och vara med och bidra och utveckla vården.
– Det är så bra team och en enormt stöttande miljö. Här växer man i sin profession, gör skillnad och det är väldigt lätt att trivas.

Universitetssjukhuset Örebro
På Universitetssjukhuset Örebro är du som sjuksköterska viktig för att utveckla vården utifrån patientens fokus. Inom intensivvård och operation finns många möjligheter till en spännande och utvecklande karriär för såväl grundutbildade som specialistsjuksköterskor. Bägge klinikerna erbjuder också möjlighet att arbeta som trainee för att få djupare inblick i verksamheten samt betald specialistutbildning. USÖ utsågs nyligen av tidningen Dagens Medicin till Sveriges bästa universitetssjukhus.
www.regionorebrolan.se

Rätt kompetens på rätt plats i Södra Älvsborgs psykiatri

Sanne Nordqvist, akademisk utvecklingssjuksköterska och sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson i Södra Älvsborg. Foto: Per Stålfors
Sanne Nordqvist, akademisk utvecklingssjuksköterska och sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson i Södra Älvsborg. Foto: Per Stålfors
Inom den psykiatriska verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus ligger fokus på självständigt arbete och brukarmedverkan. Det ger en utvecklande och positiv arbetsmiljö med många möjligheter för verksamhetens sjuksköterskor.

På de psykiatriska avdelningarna på Södra Älvsborgs sjukhus finns stort utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar och bidra till verksamheten. Fokus ligger inte bara på resultaten utan på utvecklingen, och det genomsyrar hela områdets arbetssätt.
– Vi utnyttjar de resurser vi har till fullo och det har lett till en aktiv vårdutveckling och verksamhetsförbättring, med rätt kompetens på rätt plats. Syftet är naturligtvis att främja utveckling och undvika stagnation, men på köpet får vi också en positiv arbetsgemenskap och mycket god personalrekrytering, säger sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson, som sökte sig till området direkt efter sin sjuksköterskeexamen.

Goda exempel på vårdutveckling
Carl-Olov berättar att ett exempel på vårdutvecklingen är den intensiva satsning som pågår för att sammanlänka slutenvård och öppenvård inom beroende, något som bland annat inkluderar att etablera kombinerade tjänster med sjuksköterskor som arbetar på båda avdelningarna.
Ett annat är metoden ”brukarstyrd inläggning”, ett verktyg som psykiatrin i Södra Älvsborg anammat från Skåne och Nederländerna.
– Metoden riktar sig till patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och innebär att vi lägger makten över vården i deras händer. Patienterna får förtroendet att själva avgöra när de vill och behöver lägga in sig. Under den tiden träffar de inga läkare och får inga nya läkemedel, utan vi stöttar genom samtal och omvårdnad, och hjälper dem att stärka sin autonomi. Resultatet hittills är väldigt positivt, betonar specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård, Sanne Nordqvist, som också är akademisk utvecklingssjuksköterska i Södra Älvsborg.

Uppfräschning på gång
Regionens investeringar i psykiatrin märks på många nivåer, inte minst på det så kallade Psykiatrins kvarter, som ska bli ett nytt behandlingscentrum för psykiatrisk slutenvård.
– De nya lokalerna är för såväl vuxna som barn och ungdomar och delar utrymme med akutmottagningen. Det kommer att bli en ordentlig uppfräschning med en helt ny tillgänglighet och en stor kvalitetsförbättring överlag. Det ska bli väldigt roligt när de nya husen tas i bruk 2020 – det blir ett konkret kvitto på det engagemang som finns här, avslutar de.

Sjuksköterskor sökes till psykiatriska verksamheten vid SÄS. Se våra lediga tjänster och ansök här

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.
Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Den psykiatriska klinikens på Södra Älvsborgs sjukhus uppdrag är att försäkra människor med allvarlig psykisk ohälsa tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård. Förutom den psykiatriska kliniken har sjukhuset öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Tel. vxl: 033-61 61 000
E-post: sas@vgregion.se
sas.vgregion.se/jobba-hos-oss/jobb/

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Vilka bemanningsföretag för sjuksköterskor har sjuksköterskorna erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården, och vilka bemanningsföretag levererar en tjänst med bra kvalitet?

NursePartner och Dedicare Nurse är de bemanningsföretag som flest sjuksköterskor har erfarenhet av som leverantör. Cirka 20% av sjuksköterskorna har erfarenhet av dem.
Det andra diagrammet visar andel av de sjuksköterskor som har erfarenhet av respektive bemanningsföretag, som anser att företaget har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor har du erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? Ange gärna flera.

För få sjuksköterskor hade erfarenhet av Docia, Hedera Helse, Svensk Vårdsupport och Vårdlänken som leverantör för att de skulle kunna bedömas kvalitetsmässigt.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Sverek brinner för en förbättrad arbetsmarknad

Björn Lindtorp, vd Sverek. Foto: Hugo Thambert
Björn Lindtorp, vd Sverek. Foto: Hugo Thambert
Under de senaste åren har Sverek utvecklats från ett litet rekryteringsbolag till en av de ledande bemanningsaktörerna inom vård och omsorg. Visionen är att stärka såväl folkhälsa som livskvalitet och att bidra till en jämlik och tillgänglig vård, oavsett var i Sverige man bor. Sverek rekryterar och bemannar med sjuksköterskor och läkare över hela landet.

Sofie Slättman, konsultchef på Sverek.
Sofie Slättman, konsultchef på Sverek.
Svereks vd Björn Lindtorp är själv läkare i grunden och har egna erfarenheter som bemanningskonsult. Han är övertygad om att företagets framgång grundar sig i ett starkt fokus på kvalitet och att samma noggranna processer tillämpas i rekryteringen till bemanningsuppdrag som vid fast rekrytering.
– När jag arbetade som bemanningskonsult såg jag mycket som skulle kunna förändras till det bättre. Därför erbjuder Sverek bland de bästa och mest flexibla villkoren i branschen. Vi skräddarsyr uppdrag och förutsättningar så att de passar varje enskild sjuksköterska samtidigt som vi lägger ett stort fokus på trivsel och utveckling för vår personal oavsett om de arbetar i administrationen eller ute i sjukvården. Effekten blir en noggrann och bra rekryteringsprocess där vi tar hand om alla våra medarbetare, något som ger positivt gensvar hos våra konsulter.
Det finns de som anser bemanningssjuksköterskor vara en dyr lösning, men Björn sätter det i relation till det värde konsulterna tillför.
– Vi tillgodoser behovet av personal och möjliggör därmed för verksamheter att möta hjälpsökande oavsett var i landet de bor. De enheter vi stödjer kan därmed driva sin verksamhet med komplett personalstyrka, vilket ökar chansen att behålla befintlig personal, att minska stress och sjukskrivningar samt att fullgöra det livsviktiga uppdrag vården har. På så vis bidrar vi på ett avgörande sätt till en jämlik och tillgänglig vård och omsorg och även till en stärkt livskvalitet för många.
För konsultchefen Sofie Slättman var det interaktionen med vården som gjorde att hon sökte sig till Sverek. Hon har en lång erfarenhet av personalfrågor och coachning, och ville använda sina kunskaper för att bidra till vård och omsorg.
– Jag ville göra större skillnad. Här har jag direkt kommunikation med sjuksköterskorna och kan stötta dem i deras arbete. Det inkluderar allt från att finnas tillgänglig för en kontinuerlig dialog till att möta dem ute på arbetsplatsen och säkerställa att allt känns bra.
Sofie poängterar att Sverek vill bemöta konsulternas behov i så stor mån som möjligt och matcha dem till uppdrag som verkligen passar deras önskemål och kompetens. Det görs genom att redan initialt stämma av vad de har för erfarenheter och önskemål och göra en noggrann kvalitetskontroll.
– Vi tror på vikten av att bli hörd och att ha en nära relation med konsulterna – det skapar tillit, trygghet och en bra arbetssituation för konsulterna, avslutar hon.


Pär har jobbat som hyrsjuksköterska sedan 2008 vilket ger honom möjlighet att själv styra över sin tid.
Pär har jobbat som hyrsjuksköterska sedan 2008 vilket ger honom möjlighet att själv styra över sin tid.

”Sverek bryr sig verkligen om sina hyrsjuksköterskor”

Pär blev färdig sjuksköterska 2007, specialistsjuksköterska i operation 2009 och specialistsjuksköterska i anestesi 2011. Sedan 2008 arbetar han som hyrsjuksköterska eftersom det ger honom större flexibilitet, möjlighet att planera sitt liv och bättre ekonomi.

Vad är det bästa med att vara hyrsjuksköterska?
– Att själv kunna bestämma vilka perioder jag vill arbeta. Jag har två döttrar i Danmark och en dotter med barnbarn i Australien, så jag uppskattar att kunna planera in resor för att besöka dem när jag själv vill och inte vara beroende av min arbetsgivares godtycke. Jag tycker om att arbeta intensivt och sedan vara ledig i sammanhängande perioder.

Hur kom det sig att du valde Sverek?
– Jag har arbetat för olika bemanningsföretag, men Sverek är det bästa: topplöner, bra boende och dessutom en personlig kontakt med konsultcheferna som jag inte upplevt på andra bemanningsföretag. Sverek bryr sig verkligen om sina hyrsjuksköterskor.

Vad gör du när du är ledig?
– Jag bor i fjällen, i Åre. Det blir mycket skidåkning på vintern och vandring på sommaren. Så ofta jag kan besöker jag mina döttrar i Köpenhamn. Jag vill ju gärna följa med i mina barnbarns uppväxt och några månader per år åker jag till Australien för att träffa min äldsta dotter och mina tre barnbarn där.

Välbetalda uppdrag för sjuksköterskor över hela landet! Läs mer och ansök här!

Sverek
Sverek samarbetar med samtliga landsting, ett stort antal kommuner samt de främsta privata vårdgivarna och universitetssjukhusen. Vi har alltid en stor variation av vårduppdrag landet över. Vi håller högsta möjliga kvalitet i vår bemanning och rekrytering, med fokus på långsiktigt hållbar utveckling.

Sverek
Tel: 08-669 58 00
E-post: info@sverek.se
www.sverek.se

Docia – arbetsgivare som genuint bryr sigDocia erbjuder bemanning och rekrytering inom vård och omsorg till landsting och privata vårdgivare. Hela vår process styrs av våra värderingar: Service, Personligt engagemang och Kvalitet.

För oss på Docia handlar det om att sjukvårdspersonalen får fortsätta arbeta med det de älskar. Vi strävar efter att sjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats och att fler ska vilja utbilda sig till sjuksköterskor. Sverige behöver få kortare vårdköer och en bättre arbetsmiljö. För att nå dit behöver vi ha personal som känner sig sedda, uppskattade och levererar hög kvalitet. Precis som vi ställer höga krav på dig som sjuksköterska, förväntar vi oss att du ställer lika höga krav på oss som arbetsgivare. Vi utgår alltid från dina behov som sjuksköterska, gör det lilla extra och strävar varje dag efter att utvecklas och förbättras.

Veronica, sjuksköterska på Docia.
Veronica, sjuksköterska på Docia.
Arbetsgivare som genuint bryr sig
För Veronica var det stor skillnad när hon bytte från ett annat bemanningsföretag till Docia.
– Jag arbetade för ett annat bemanningsföretag tidigare, men när jag började på Docia 2016 kände jag att jag hittade rätt! Det är verkligen stor skillnad och jag känner mig klart mer uppskattad. Det är underbart att ha en arbetsgivare som genuint bryr sig om en och ser till att man trivs, alltid är tillgänglig och gör det lilla extra, vilket är en stor skillnad från anställningar hos landstingen.

Arbeta med det hon älskar
Uppdragen som konsultsjuksköterska hos Docia innebär att Veronica kan bidra och stötta den befintliga verksamheten när det finns ett behov. Och att hon får fortsätta arbeta med det hon älskar.
– Från första gången som jag kom i kontakt med Docia var de väldigt hjälpsamma och lyssnade till mina behov. De tog genast fram förslag på uppdrag som passade perfekt utifrån mina önskemål. Jag är väldigt nöjd både med kontakten som jag har med Docia och min konsultchef. Hon är fantastiskt duktig och gör allt för att jag ska känna mig uppskattad! Jag anger när jag vill arbeta och hur. Allt annat löser Docia.

Kvalitet och engagemang
Docia har under de åren som gått gjort sig känd som en trygg och engagerad arbetsgivare. Josephine Forsell som arbetat på företaget länge och idag ansvarar för bemanningen av sjuksköterskor menar att det är en viktig förklaring till att allt fler sjuksköterskor väljer att arbeta för Docia.
– Kvalitet är oerhört viktigt. För oss är det avgörande att bemanna med hög kvalitet och kompetens.

För mer information om Docia och ansökan, klicka här

Docia Bemanning
Docia Bemanning är ett heltäckande bemanningsföretag inom vården. Vi levererar högkvalitativa sjukvårdstjänster inom alla specialistområden. Våra medarbetare vill och kan utveckla vården. Vårt mål är att välja de bästa medarbetarna, bli det ledande bemanningsföretaget och den mest attraktiva arbetsgivaren för sjuksköterskor, läkare och tandläkare.

Docia Bemanning
Arenavägen 55, 7tr
121 77 Johanneshov
08-121 404 44
E-post: info@docia.se
www.docia.se