Etikettarkiv: Linköping

Högspecialiserad vård på THIVA

Intensivvårdssjuksköterskorna Fredrik Wirenmark, Caroline Kuzminski och Anton Fredriksson på Thorax IVA i Linköping.
Intensivvårdssjuksköterskorna Fredrik Wirenmark, Caroline Kuzminski och Anton Fredriksson på Thorax IVA i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg

Det som gör att sjuksköterskorna stannar kvar på Thorax IVA i Linköping är en stimulerande blandning mellan intensivvård, kirurgi, medicin och högteknologisk medicinteknik. Samtidigt erbjuder avdelningen en mängd olika utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare.

Intensivvårdssjuksköterskorna Caroline Kuzminski, Fredrik Wirenmark och Anton Fredriksson är alla överens om en central aspekt av sitt arbete på Thorax IVA i Linköping: det är den spännande blandningen som gör all skillnad.
– Thorax är ett beforskat område som hela tiden går framåt och det gör att vi som sjuksköterskor är del av en ständig utveckling. Det kommer alltid något nytt att lära sig; för mig är det en av de absolut roligaste aspekterna och definitivt en stor anledning till att jag är kvar här efter tre år, säger Anton.
Anton kom till kliniken dels på grund av sitt intresse för intensivvård och akutsjukvård, men också för att han ville ha möjligheten att vårda inte bara patienten utan även stötta dess anhöriga.

Ville vårda de som är sjukast
För Caroline lockade framförallt chansen att vårda de som är allra sjukast. Hon betonar att det är ett givande och stimulerande arbete och att hon trivs väldigt bra med den varma stämningen på avdelningen.
– Vi har ett nära samarbete över hela vårdkedjan med såväl operation, anestesi, vårdavdelning och intensivvård. Allt ligger på samma våningsplan, och det borgar för en familjär stämning där vi tar hand om varandra. Vi har god bemanning och jämförelsevis goda resurser för att ta hand om våra patienter, något som också lockar.

Hjälps åt att ligga i framkant
Avdelningen satsar stort på kompetensutveckling, något som märks inte minst i de många tillgängliga utbildningsalternativen. Fredrik ger exempel på kompetensutvecklande studiegrupper som träffas fyra gånger om året, tilläggsutbildningar på universitetet, möjligheten att gå interna kurser inom landstinget och chansen att specialistutbilda sig med avdelningens stöd. Därutöver finns ”Journal club” där medarbetarna träffas några gånger per år och via olika artiklar diskuterar ämnesområden inom senaste forskningen.
– Det finns också en postgraduateutbildning inom intensivvård som man kan söka för att fräscha upp sina kunskaper och hålla sig à jour med nya rön. Naturligtvis lär vi oss också mycket genom kontinuerligt kvalitetsarbete – vi har alla specifika ansvarsområden som vi integrerar i det vardagliga arbetet och på så vis hjälps vi åt att ligga i framkant, avslutar han.

<!—
Vill du jobba som intensivvårdsjuksköterska hos oss? Klicka här för mer information och ansök
—>

Thorax IVA i Linköping
På Thorax-IVA vårdas patienter som har genomgått kirurgisk behandling av sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat, lungorna samt kärlkirurgi, till exempel bukaorta-aneurysm. Här vårdas även patienter som inte är opererade men som behöver olika hjärtassister. Avdelningen präglas av ett öppet klimat och glada medarbetare som ser och lär av varandra.

Vårdenhetschef Carolin Gårdman:
Tel: 010-103 46 55
carolin.gardman@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se


Patientnära samarbete på Hematologen

Sandra Timelin, Carola Aberkane och Rasmus Ledskog, sjuksköterskor på hematologiska kliniken i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Sandra Timelin, Carola Aberkane och Rasmus Ledskog, sjuksköterskor på hematologiska kliniken i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg

Arbetet vid hematologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping präglas av nära, tvärprofessionella samarbeten, intensiva kunskapsutbyten och tämligen varierande arbetsuppgifter.

Sjuksköterskorna Rasmus Ledskog, Sandra Timelin och Carola Aberkane sökte sig alla direkt till hematologiska kliniken i Linköping efter sin sjuksköterskeexamen, och där har de valt att stanna kvar.
– Jag trivs med att få etablera nära kontakt med patienterna och att hjälpa dem att vara lugna och trygga i den här miljön. Sedan tycker jag att det är positivt med det täta samarbetet som finns med andra professioner, det skapar trygghet för mig. Det finns alltid någon att fråga och möjligheterna till utveckling och utbildning är många, konstaterar Sandra, som har arbetat på kliniken i tre år.

Lyhörd stämning
Här får hon medhåll av båda sina kollegor. Rasmus, som har arbetat på kliniken i två år, berättar att överläkarna sitter i angränsande korridor och att det finns en öppen-dörr-policy. Dessutom har kliniken dietist, kurator, fysioterapeut och apotekare som alla har en viktig roll i teamet kring patienten.
– Vi är ett stort team som arbetar nära varandra, så vi utvecklas varje dag. Det återspeglas också i den lyhörda stämningen – förbättringsinitiativ på kliniken uppmuntras, och vill man driva igenom en relevant förändring får man bra stöd. Målet är naturligtvis att öka patientsäkerheten och få en bättre daglig drift.

Kunskapsintensiv miljö
Linköpings hematologiska klinik är en av sex svenska kliniker som genomför stamcellstransplantationer, men trots den höga specialiseringen på kliniken är det dagliga arbetet väldigt varierat.
– Jag har arbetat här i 13 år och stöter fortfarande på nya situationer. Arbetsuppgifterna under en dag varierar, allt från cytostatikainfusioner och transfusioner av olika blodprodukter till stamcells-återgivning. I tillägg till de biverkningar behandlingarna ger, såsom infektionskänslighet och ibland sepsis, har patienterna även andra sjukdomar, så det gäller att hålla sig uppdaterad. Det är en kunskapsintensiv miljö, avslutar Carola.

Vi söker sjuksköterska till Hematologiska kliniken. Läs mer och ansök här

Hematologiska kliniken, Linköping
Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping behandlar och vårdar patienter med brist- och tumörsjukdomar inom det blodbildande systemet, såsom anemier, leukemi, lymfom och myelom. Ungefär 50% av klinikens verksamhet är den högspecialiserade vården kopplad till allogen och autolog stamcellstransplantation. Vår dagvårdsavdelning ligger i anslutning till kliniken och rotation mellan enheterna är målsättningen.

Tel: 010-103 30 06
E-post: annika.gunnarsson@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

Hematologiska kliniken Linköping logotype

Avancerade specialistsjuksköterskor fyller glapp

Ewa Öhrling, resurschef och Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska på kirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg.
Ewa Öhrling, resurschef och Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska på kirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg.

– Avancerade specialistsjuksköterskor fyller glappen mellan olika kompetenser samtidigt som tjänsten är en utmärkt karriärväg för sjuksköterskor som vill utvecklas inom det kliniska arbetet, säger Ewa Öhrling, resurschef Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

I höst startar en masterutbildning för avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård vid Linköpings universitet. Utbildningen är ett samarbete med kirurgkliniken vid Linköpings universitetssjukhus och vänder sig till specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård som vill ta nästa steg i sin yrkesutveckling. Karolina Härle, som sedan 2014 arbetar som avancerad specialistsjuksköterska på kliniken, var med i en pilotgrupp specialistsjuksköterskor från Sydöstra regionen som delvis utbildats utomlands. Den stora skillnaden mot tidigare är att hon i kraft av sin masterutbildning har fått en bredare utbildning i medicin. Något som fört med sig ett utökat ansvar, att hon gör egna bedömningar, beslutar om åtgärder och utvärderar samt har fått en delegering på att ordinera vissa läkemedel och skriver in och ut patienter självständigt.
– Jag har alltid varit intresserad av att utvecklas och läste tidigt till specialistsjuksköterska. Det förde med sig att jag fick mycket vårdutvecklingsansvar men upptäckte med åren att det är i kliniken jag vill vara. Det är enormt stimulerande att ha fått möjlighet att gå vidare och utvecklas på detta sätt.

Många fördelar
Bredare kompetens och mer ansvar innebär även högre lön. Inom Region Östergötland får alla sjuksköterskor som specialistutbildar sig 4000 kr extra, att läsa till avancerad specialistsjuksköterska ger ytterligare 4000 kronor i lönekuvertet. De personliga fördelarna är många men även patienterna och verksamheten i stort har stor nytta av de nya tjänsterna.
– Utgångspunkten för dessa tjänster är att täcka glappet mellan olika kompetenser. Enligt patientlagen är vi skyldiga att informera patienter och anhöriga samt involvera dem i vård och behandling. Då krävs att det finns någon närvarande på avdelningen som kan informera, uppdatera och se till att vårdplaner hålls. Tidigare kunde det gå många timmar på en avdelning innan det fanns kompetens på plats som kunde fatta beslut och skriva ut patienter. Det glappet fyller de avancerade specialistsjuksköterskorna vilket innebär att vårdprocessen kan gå framåt, fastslår Ewa.
De avancerade specialistsjuksköterskorna fyller glapp även när det gäller handledning av alla kategorier medarbetare: sjuksköterskor, undersköterskor yngre läkare och studenter.
– De är alltid närvarande och finns till hands när det dyker upp frågor. För ett par år sedan fick Karolina och hennes kollega Marie ta emot utmärkelsen ”Årets bästa handledare” av AT-läkarna, berättar Ewa.

I startgroparna
En som står i startgroparna för att söka till utbildningen är Farzana Ibrahim, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
– Jag blev klar med min grundutbildning 2014 och började på kirurgen i Linköping ett par månader senare. Under de gångna åren har jag upptäckt tjusningen med kirurgi och formligen älskar det. För mig är kirurgisk vård alltid något nytt, det finns så många diagnoser och det är aldrig en patient som är den andra lik.
Det stora intresset fick henne att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska och nu tar hon sikte på nästa steg.
– Jag hade redan innan tänkt att fördjupa mig genom att doktorera, men när detta kom kändes det helt rätt. Jag ska söka till utbildningen och hoppas komma in till hösten. Nu ser jag verkligen fram emot att läsa vidare och ta in all ny kunskap i syfte att kunna vara ett stöd för mina kollegor och ta hand om patienterna ännu bättre.

Jobba på kirurgiska kliniken i Linköping. Klicka här

Farzana Ibrahim, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Farzana Ibrahim, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Kirurgiska kliniken, Linköping
Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har ett nära samarbete med Linköpings universitet med ambition att vara ett kirurgiskt kunskapscentrum i Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se

Kirurgiska kliniken Linköping logotype

Gedigen introduktion på Neonatal-IVA i Linköping

Lina Gedda, Simon Danielsson och Kinna Normelli på Neonatal-IVA i Linköping. Foto: John Sandlund
Lina Gedda, Simon Danielsson och Kinna Normelli på Neonatal-IVA i Linköping. Foto: John Sandlund
Neonatal-IVA vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping erbjuder en uppsjö av olika utvecklingsmöjligheter. Förutom ett gediget introduktionsprogram och ett omfattande mentorsprogram är arbetsmiljön på avdelningen oerhört mångsidig och lärorik.

Kinna Normelli har varit sjuksköterska i 28 år, och 18 av dem har hon spenderat på Neonatal-IVA i Linköping. Hon berättar att den avgörande faktorn för att hon är kvar än idag är den stora bredden på arbetet.
– Det finns så oerhört många olika vägar att gå – de som vill kan fördjupa sig inom intensivvården, medan andra kanske föredrar att inrikta sig på familjevården eller den neonatala hemsjukvården, vilket är mitt stora intresse. Vi hjälper barnen att tryggt slussas ut från avdelningen för att i stället vårdas den sista tiden i hemmet, med stöd från oss sjuksköterskor. Det blir mycket eget arbete och stora möjligheter att vidareutvecklas, säger Kinna, som har specialistutbildat sig inom bland annat NIDCAP, neonatologi och intensivvård.

Prestigelös stämning
Kinna får medhåll från kollegan Simon Danielsson, som tidigare har arbetat som barnsjuksköterska bland annat i England och Göteborg.
– Jag kom hit i augusti förra året och upplevde att den 12 veckor långa introduktionen var gedigen och gav en bra plattform att stå på. Två av dessa veckor ägnades åt teori och i kombination med de två mentorer som tilldelades kände jag att många frågetecken rätades ut. Inte minst var det skönt att kunna bolla idéer, dela erfarenheter och resonera kring sådant som uppstod i vardagen. Dessutom är stämningen här trevlig och prestigelös, något jag tycker är positivt, säger han.

Uppmuntrar fortbildning
För intensivvårdssjuksköterskan Lina Gedda har arbetet på avdelningen inneburit en snabb utvecklingskurva och möjligheten att ta sig an nya, spännande uppgifter.
– Oavsett vad man inriktar sig på är det hela tiden familjen och barnet som är i fokus och jag lär mig något nytt varje dag. Avdelningen uppmuntrar dessutom fortbildning; när jag specialistutbildade mig inom intensivvård fick jag till exempel göra det via en utbildningstjänst. Dessutom är jag med i vårt neonatala transportteam, och det är en intressant och utmanande variation i arbetet. Det har verkligen varit utvecklande, avslutar hon.

Jobba med oss – Klicka här!

Neonatal-IVA i Linköping
Nu har Neonatal-IVA utökat sin verksamhet med två intensivvårdsplatser och behöver därför rekrytera fler medarbetare. Det är en spännande arbetsplats med en stabil och trygg arbetsgrupp som bedriver högspecialiserad intensivvård i kombination med familjevård, där barnen samvårdas med sina föräldrar. Välkommen att höra av dig.

Frida Carlzon, rekryteringsansvarig
Tel: 010-103 10 21
E-post: frida.el.karlsson@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

LAH Linköping satsar på värdegrundsarbete

Anders Peterson, sektionsledare och Sara Sildeborn, sjuksköterska på LAH Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Anders Peterson, sektionsledare och Sara Sildeborn, sjuksköterska på LAH Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
LAH i Linköping har de senaste åren satsat kraftigt på mångfaldsfrågor. 2016 utmynnade insatserna i en HBTQ-diplomering och resultatet av klinikens kontinuerliga arbete har varit över förväntan. Idag genomsyrar det normkritiska tänkandet hela LAH:s verksamhet.

LAH Linköping var den första specialiserade palliativa kliniken i Sverige att bli HBTQ-diplomerad. Arbetet påbörjades på allvar efter att medarbetarna på kliniken hade stött på patientfall som gav anledning att fundera över hur man på bästa sätt kan arbeta med mångfald.
– LAH:s verksamhet ställer höga krav på respektfullt bemötande och flexibilitet. Vi måste alltid arbeta för att möta alla patienter på lika villkor, utifrån just den patientens unika förutsättningar. Vi behövde hitta strategier och trodde att vi behövde lära oss mer om andra för att forma det möte vi ville ha, men det stod snart klart att det var våra egna värderingar och fördomar vi behövde jobba med, berättar vårdenhetschefen Anna Lundqvist.

Frågorna hålls levande
Kliniken tog initiativ till att HBTQ-diplomera sig och har sedan dess arbetat med mångfald ur såväl ett HBTQ-perspektiv som ur ett kulturellt och etniskt perspektiv. Frågorna har lyfts i många dimensioner och hålls levande genom exempelvis teamdiskussioner, föreläsningar och etikcaféer.
– Vi bildade Regnbågsgruppen, en arbetsgrupp vars syfte är att kontinuerligt fokusera på dessa frågor, och det har verkligen gett ringar på vattnet. I förlängningen handlar det om att utmana det omedvetna förutsättandet och att hellre ställa frågor. Det gäller också att vara medveten om hur man uttrycker sig i exempelvis journalförning. Vi lär oss fortfarande och vi gör inte rätt varje gång, men vi har etablerat en miljö där vi pratar om de här sakerna, säger sektionsledaren Anders Peterson.

Normkritiskt förhållningssätt
Sjuksköterskan Sara Sildeborn berättar att även enheter på andra håll i landet har börjat fokusera på normkritiska frågor och hon och hennes kollegor har redan föreläst om diplomeringen på flera håll.
– Det vi gör är oerhört positivt, men blir också ifrågasatt ibland. Det är inte självklart för alla att man faktiskt behöver jobba med de här frågorna, och flera av dem vi föreläst för har ifrågasatt varför skall man avsätta tid för det. Vår övertygelse är tvärtom att man behöver ta sig tid att skapa ett normkritiskt förhållningssätt. Det lägger grunden för en bättre vård och tryggare patienter, avslutar hon.

LAH Linköping – Universitetssjukhuset i Linköping
LAH Linköping är en del av Universitetssjukhuset i Linköping, och ansvarar för att människor i Linköping erbjuds en god palliativ vård utifrån varje patients unika behov, dels genom att bedriva specialiserad hemsjukvård och palliativ slutenvård, men också genom att utgöra stöd för andra vårdgivare i den palliativa vårdprocessen.

Tel: 010-103 16 10
E-post: LahNsc@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se