Etikettarkiv: Anestesi

Förbättringsarbeten håller Anestesikliniken i toppform

Helen Stark, Elisabeth Berggren och Agata Wyszynska är överens om att S:t Görans är ett spännande sjukhus med hög kompetens, lyhörda chefer och en fin sammanhållning. Foto: Johan Marklund
Helen Stark, Elisabeth Berggren och Agata Wyszynska är överens om att S:t Görans är ett spännande sjukhus med hög kompetens, lyhörda chefer och en fin sammanhållning. Foto: Johan Marklund

Korta beslutsvägar, hög kompetens och en ständig strävan framåt är viktiga delar av Anestesiklinikens framgångsrecept. Att Capio S:t Görans sjukhus dessutom är ett litet men högteknologiskt sjukhus bidrar till en varm och familjär känsla.

På en stor skärm mitt i korridoren på Centraloperation sitter ett gäng digitala post-it-lappar. Så fort en medarbetare har ett förslag på en förändring skrivs en ny förbättringslapp. En gång i veckan samlas medarbetarna på Anestesi­kliniken och förslagen gås igenom.
– Det kan handla om allt från att en krok behövs på ett visst ställe till större förändringar, säger operationssjuksköterskan Elisabeth Berggren.
Arbetet på Capio S:t Göran kännetecknas sedan många år av kvalitetsutveckling enligt Lean-principer. Det systematiska förbättringsarbetet har bidragit till goda resultat inom både patient- och medarbetarnöjdhet. Förslagen på post-it-lapparna är en viktig del av det arbetet.
– Och det sker faktiskt något när det skrivs en lapp, säger intensivvårdssjuksköterskan Agata Wyszynska.

Jobba med oss på Capio. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Operationssjuksköterskor till S:t Görans Sjukhus (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisköterskor till S:t Görans Sjukhus (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Korta beslutsvägar
Att förändringsbenägenheten såväl som sammanhållningen är stor på S:t Görans sjukhus blev tydligt under pandemin. Anestesikliniken med sin intensivvård och operationsverksamhet fick en central roll i behandlingen av de svårast sjuka patienterna, och ställde snabbt om till den nya verkligheten.
– Vi som arbetar på operation fick helt nya roller och samarbetade med våra kollegor på IVA. Trots att det var en ny situation fungerade det samarbetet väldigt bra. Det är otroligt korta beslutsvägar här, säger anestesisjuksköterskan Helen Stark.
Situationen var otroligt påfrestande och personalen arbetade tolvtimmarspass.
– S:t Görans är mån om sina medarbetare och under hela den här perioden gjordes allt som kunde göras för att vi skulle ha det så bra som möjligt, säger Agata Wyszynska.

Spännande framtid
Nu ser de alla tre fram mot att få fortsätta på klinikens spännande resa framåt. Nya toppmoderna lokaler ska tas i bruk, en ny förlossningsklinik byggs upp från grunden och kompetensutveckling är återigen en viktig del av vardagen.
Elisabeth Berggren och Helen Stark ska, i sina nya roller som flödesledare, bland annat vara med och skapa goda förutsättningar för det flödesarbete som ständigt pågår. Att hela tiden ligga steget före bidrar till både en ökad patientsäkerhet och en bättre hantering av tid och resurser.

Capio S:t Görans sjukhus – Anestesikliniken

Anestesikliniken ansvarar för operationsverksamheten och intensivvården på Capio S:t Görans sjukhus. Kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA) och Centraloperation. Just nu pågår även det spännande arbetet med att bygga upp en helt ny förlossningsavdelning.

capiostgoran.se/jobba-med-oss/

Anestesikliniken satsar på forskning och utveckling

När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt
När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt

För sjuksköterskor på anestesikliniken i Växjö finns det stora möjligheter att förverkliga sina karriärdrömmar. I rollen som klinisk lektor bygger Sofia Almerud Österberg broar mellan kliniken, lärosäten och forskning.

Arbetet på anestesikliniken är intensivt, spännande och lärorikt. Medarbetarna utför avancerad sjukvård och utvecklingstakten är hög. För att kompetenser ska fångas upp och ny kunskap ska få fäste har Region Kronoberg anställt en klinisk lektor med docentkompetens.
– Sjuksköterskor som söker sig till anestesikliniken ska känna att vi erbjuder någonting annat, någonting mer. Här får de stöttning och möjlighet att utvecklas som sjuksköterskor. Det ska även finnas möjlighet att utvecklas akademiskt. Alla nya specialistsjuksköterskor har en magisterexamen och den kompetensen måste vi ta vara på, säger Sofia Almerud Österberg som har arbetat i den nya rollen sedan 2019.
Som klinisk lektor fungerar Sofia som brobyggare och spindel i nätet. Tjänsten delas mellan anestesikliniken, forskningsenheten och Linnéuniversitetet. Efter 16 år i forskningsvärlden, där hon bland annat har disputerat, blivit docent och provat på att vara chef, ville hon komma närmre det kliniska arbetet.
– Jag har hela tiden strävat efter att min och andras forskning ska komma den kliniska verksamheten till gagn, säger hon.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Satsar på kompetensutveckling
Arbetet med att fånga upp medarbetarnas nyfikenhet på forskning och studier handlar om allt från att visa vilka möjligheter det finns för sjuksköterskor som vill studera vidare till att handleda uppsatser och bana väg för fler specialistsjuksköterskor.
Det har även tagits fram en kompetensstege för IVA-sjuksköterskor. Målet är att samtliga sjuksköterskor på anestesikliniken ska ha en tydlig bild av de möjligheter som ligger framför dem.

Forskning en del av vardagen
Som en del av klinikens forskningssatsning har ett FoUU-nätverk startats upp. FoUU är ett nätverk för forskning, utbildning och utveckling och består bland annat av huvudhandledare, synergiansvariga, aktiva i klinisk forskning och andra forskningsintresserade på kliniken.
Förutom det övergripande målet att anestesikliniken ska vara en attraktiv arbetsplats är syftet med nätverket att tillvarata forskningskompetens, fånga upp den senaste forskningen, synliggöra och samordna projekt, och starta nya utvecklingsprojekt.
– Tillsammans ska vi integrera forskning och utveckling i vardagen. Idag blir det lätt att forskning och det kliniska arbetet ligger parallellt med varandra. Jag hoppas att det här arbetet kan få fler att känna att det faktiskt är naturligt att de hänger ihop, säger Sofia.

Evidensbaserad sjukvård
Anestesikliniken i Växjö, med sina 350 medarbetare, är en stor arbetsplats. För att inte samarbetsmöjligheter och synergieffekter ska missas arbetar FoUU-nätverket med att synliggöra och samordna de spännande projekt som redan bedrivs. Ytterligare en uppgift är att fånga upp medarbetarnas egna observationer och idéer samt de avvikelser som rapporteras in.
– Det är viktigt att vi lär oss av det som händer. Avvikelserna kan leda till nya utvecklingsprojekt och förbättra vården för patienterna. På det sättet säkrar vi att vi arbetar evidensbaserat och blir en attraktiv arbetsgivare, säger Sofia.

Senaste forskningen
För att anestesikliniken ska ligga i framkant när det kommer till ny forskning är det viktigt att kunna navigera bland alla publikationer och studier. Som en del i det arbetet har en vetenskaplig ”bokcirkel”, journal club, startats. Under sina träffar läser och diskuterar deltagarna bland annat magisteruppsatser från de medarbetare på kliniken som nyligen har blivit färdiga med sina utbildningar, men också vetenskapliga artiklar.
Dessutom har två kliniska bibliotekarier knutits till forskningsnätverket. Deras roll är att bistå med omvärldsbevakning. Allt enligt devisen ”kunskap ska vara lätt att hitta”.
– Om vi har en organisation som hela tiden försöker nosa upp den senaste forskningen, de senaste rönen och nya arbetssätt kan vi ligga i framkant rent kvalitetsmässigt. Lärandet ska vara lustfyllt och enkelt. Vi gör roliga saker som stimulerar och bildar oss, med målet att få en bättre vård för våra patienter, säger Sofia.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Region Kronoberg – Anestesikliniken

Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla anestesi, operationsverksamhet, intensiv- och postoperativ vård samt en sterilteknisk enhet. I länet finns totalt 19 operationssalar, 8 IVA-platser och 37 uppvakningsplatser.

regionkronoberg.se

Hitta hem på ANOPIVA i Linköping!

Johanna Kimme, Annelie Askling och Sofia Medin arbetar som specialistsjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg
Johanna Kimme, Annelie Askling och Sofia Medin arbetar som specialistsjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg

Sofia Medin hade jobbat som sjuksköterska i 16 år innan hon upptäckte tjusningen med intensivvård.
– Jag jobbade på sjukhusets bemanningsenhet, fick ett uppdrag på post-op och hittade hem, säger Sofia, som numera är specialistsjuksköterska i intensivvård på ANOPIVA i Linköping.

Sofia Medin, Johanna Kimme och Annelie Askling arbetar som specialistsjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. De har valt olika inriktningar på sin specialitet och har olika antal år i yrket, men en gemensam nämnare är att alla tre arbetat inom en rad olika områden innan de kom till ANOPIVA. En annan gemensam nämnare är att de stormtrivs på kliniken och inte längre känner något behov av att byta jobb.
Johanna startade sin karriär som sjuksköterska för sju år sedan. Efter ett par år med olika arbetsgivare började hon som allmänsjuksköterska på ANOPIVA:s post-operativa enhet. I tjänsten ingick schemalagd hospitering inom specialiteterna.
– Det var jättebra och gav mig en god bild av vad det innebär att arbeta som specialistsjuksköterska inom operation, anestesi och intensivvård. Jag fastnade för anestesin och fick en utbildningstjänst som innebar att jag läste till specialistsjuksköterska på heltid med bibehållen grundlön. Jag blev klar 2017 och har arbetat på narkosen sedan dess.

Jobba på IVA/Postop i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

Jobba på Anestesi och operation i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

Rätt val
Annelie berättar en liknande historia. Hon tog sin sjuksköterskeexamen 2007 och började då på en barnkirurgisk avdelning vid Linköpings universitetssjukhus.
– Efter det var jag på endoskopienheten i tre år, vilket väckte mitt intresse för operationssköterskeyrket.
Men det dröjde en tid innan Annelie gjorde slag i saken och läste vidare.
– Efter några år inom hemsjukvården anmälde jag mig till en specialistsjuksköterskeutbildning på distans och blev väldigt förvånad och mycket glad när jag i samband med antagningen fick ett mail från Region Östergötland och erbjöds en utbildningstjänst! Jag tackade ja förstås, gick utbildningen och arbetar sedan i somras som specialistsjuksköterska på ANOPIVA:s operationsenhet.
Efter snart ett års arbete i sin nya roll konstaterar Annelie att hon hamnat helt rätt.
– Jag har stått i såret många gånger och tänkt att nu är jag här! Det är en lycklig och nästan berusande känsla.
Hon får medhåll av Sofia som också är relativt ny som specialistsjuksköterska.
– Även jag fick en utbildningstjänst och möjlighet till att läsa vidare med bibehållen grundlön. Jag blev klar för drygt två år sedan och har idag ett jättespännande jobb där jag mest är på IVA men till viss del även arbetar på post-op. Numera har jag även rollen som koordinator och samordnar platssituationen efter kontakt med anestesi och operation.
En stor fördel, menar hon, är att verksamheten erbjuder stora möjligheter till att utveckla eventuella specialintressen. Hon får medhåll av Annelie som säger att hon dock för egen del har fullt upp med att lära sig allt nytt.
– Som ny specialistsjuksköterska på operationsenheten följer jag ett inskolningsschema, jag blir till exempel inte jourklar förrän efter cirka ett år. Då kommer jag att ha gått igenom alla enheter som finns på operation, det vill säga kirurgi, ortopedi, neuro-, hand- och plastikkirurgi och några till.

Vi kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till ANOPIVA.

Drömjobb
De tre kollegorna säger att de verkligen kan rekommendera andra sjuksköterskor att följa deras exempel och söka sig till ANOPIVA.
– Det är en spännande verksamhet där det är lätt att vara ny. Här finns ett gediget introduktionsprogram och erfarna kollegor som man kan fråga om allt, det känns väldigt tryggt, säger Annelie.
Johanna instämmer och flikar in att det, inte minst som anestesisjuksköterska, finns många möjligheter och vägar att gå.
– Jag har varit här i tre år vilket känns som en kort tid eftersom man utvecklas och lär nytt hela tiden. Det finns inte längre någon anledning att söka sig någon annanstans, ett drömjobb om du frågar mig.

Jobba på IVA/Postop i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

Jobba på Anestesi och operation i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

ANOPIVA Linköping – Region Östergötland

ANOPIVA, Universitetssjukhuset i Linköping, ingår i Sinnescentrum i Östergötland. I kliniken inkluderas förutom operationsavdelning och intensivvårdsavdelning även sterilteknisk enhet och barnsmärtenhet. Operationsavdelningen möter årligen cirka 15000 patienter. På kliniken arbetar cirka 450 medarbetare, varav drygt 300 på operation.

www.regionostergotland.se

Stimulerande utmaningar för sjuksköterskor i Kronoberg

Emmeli Johansson, operationssjuksköterska, Elin Wiger, anestesisjuksköterska och Jessica Westerblom, intensivvårdssjukssköterska på anestesikliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Emmeli Johansson, operationssjuksköterska, Elin Wiger, anestesisjuksköterska och Jessica Westerblom, intensivvårdssjukssköterska på anestesikliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt

Anestesikliniken i Region Kronoberg erbjuder en spännande bredd av patienter och möjligheten att i stor utsträckning arbeta självständigt. Här fokuserar du på en patient i taget i en personlig och stöttande miljö med många utvecklingsmöjligheter.

Anestesisjuksköterskan Elin Wiger tog sin specialistexamen på våren 2016 och hon har arbetat på anestesikliniken i Växjö sedan dess. Hon visste redan innan hon påbörjade sin grundutbildning att det var anestesi hon ville jobba med och det har hon inte ångrat.
– Kombinationen av att få arbeta med både elektiv kirurgi och kritiskt sjuka patienter är väldigt stimulerande. Jag trivs med att själv kunna lägga upp min dag och vara självständig, för som anestesisjuksköterska har man ett stort ansvar. Lyckligtvis har vi ett väldigt bra team och goda samarbeten över klinikgränserna med till exempel operationsverksamheten.
Elin betonar att det är en fördel att vara på en medelstor klinik – det borgar för nära relationer samtidigt som kliniken i Växjö är stor nog för att kunna behandla de flesta patienter. På så vis förenas en familjär stämning med en stor bredd.
– Alla spelare i laget är lika viktiga och det gör att man svetsas samman. Det gäller även över professionsgränserna – vi för med oss olika kompetenser och utbytet fungerar väldigt bra. Även temporär personal brukar konstatera att vi har bra stämning och att de gärna skulle komma tillbaka.

Jobba med oss – Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Intensivvårdssjuksköterska, Anestesikliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterska i Växjö eller Ljungby (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisjuksköterska i Växjö (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Vårdar en patient åt gången
Emmeli Johansson har varit operationssjuksköterska sedan 2017. Hon arbetade på dagkirurgiska uppvakningskliniken som allmänsjuksköterska men började snabbt längta in till operation. Genom att anestesikliniken erbjöd henne utbildningstjänst, genomförde Emmeli sin specialistutbildning på två terminer med heltidslön.
– Det är verkligen ett roligt arbete. Vi vårdar allt från de kritiskt sjuka till de som är förhållandevis friska och det ger en väldigt variation i kompetensen och vad man får uppleva. För mig är det också en stor fördel att vi vårdar en patient i taget, i synnerhet inne på operation. Det gör att jag kan ge varje patient mitt fulla fokus istället för att behöva fundera över vad jag behöver göra härnäst.
Liksom Elin betonar Emmeli vikten av ett gott teamarbete. Ibland kan det uppstå tunga situationer och då är det centralt att stötta varandra och kunna prata om det som har hänt.
– Vi känner oss bekväma med varandra och strävar efter att ha roligt ihop på jobbet, på ett respektfullt sätt. Det är en intensiv miljö och därför är det väsentligt att man är trygg och vågar tänka utanför ramarna – ibland finns det inget facit för de situationer man hamnar i och då måste man kunna improvisera och komma med lite nya idéer.

Trivs med högt tempo
Just strävan efter att tänka nytt återspeglas i den omfattande mängd förbättringsinitiativ som kontinuerligt pågår på klinikerna – exempelvis arbetsmiljöteam och grupper som riktar in sig på kvalitetsarbete – såväl som de många möjligheterna till fortbildning. Jessica Westerblom, intensivvårdssjuksköterska, trivs med det höga tempot och konstaterar att man som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen ofta trivs med lite adrenalinpåslag.
– Precis som Emmeli fick jag en utbildningstjänst med heltidslön under min studietid och blev klar 2017. Det var inte helt givet att jag skulle inrikta mig på intensivvård, men efter att ha jobbat en del på akuten kände jag att jag ville fördjupa mig och utvecklas inom området och det kan jag verkligen här. Förutom utbildningstjänsterna anordnar sjukhuset interna föreläsningar, det finns vidareutbildningar även för specialistsjuksköterskor och det finns möjlighet att gå postgraduateutbildningar eller åka på konferenser.
Kort sagt erbjuds stor variation, något Jessica uppskattar. Hon berättar att det många gånger ställs större krav när man tar hand om en sjuk intensivvårdspatient, men att utmaningen bidrar till hennes utveckling. Dessutom nyttjar kliniken en hel del medicinteknik som i sin tur bidrar till den omväxlande och intressanta miljön.
– Vi stöter på det mesta och det gör att man aldrig har tråkigt. Vi på intensivvårdsavdelningen har ju därtill de anhöriga att stötta och ta hand om, så man känner verkligen att man gör skillnad. Det är ett givande och värdefullt arbete, avslutar hon.

Anestesikliniken i Region Kronoberg

Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.
Verksamheten består av anestesi, operation, intensiv- och postoperativ vård samt en sterilteknisk enhet. I länet finns totalt 19 operationssalar, 8 IVA-platser och 37 uppvakningsplatser.

Anestesikliniken Växjö
Tel: 0470-58 83 19
E-post: clv-anestesi@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

Studera till specialistsjuksköterska på distans vid Luleå tekniska universitet

SImulering_edit

Välkommen att utbilda dig till specialistsjuksköterska på distans vid Luleå tekniska universitet. Specialistutbildningarna startar 31 augusti 2020. Ansök 17 februari – 16 mars.

Nu finns det möjlighet att specialisera dina kunskaper och utveckla dig som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska. Alla våra specialistutbildningar uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Utbildningarna genomförs på distans och bedrivs som heltidsstudier. Inriktningen mot psykiatrisk vård är nätbaserad och de två första terminerna bedrivs studierna på halvfart.

Sagt av en student:
”Kontakten med lärarna är mycket bra. De är väldigt engagerade och mån om oss studenter. Jag känner mig mer omhändertagen och sedd nu när jag läser vid en nätbaserad utbildning än jag tidigare gjort vid studier på universitet.”
Terese Wahlroos, som specialistutbildat sig inom psykiatrisk vård på Luleå tekniska universitet.

Klicka på länkarna för mer information och ansökan

LTU logo

Bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet

UU_bild_ssk_MG_6863

Fördjupa dina kunskaper som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet.
– Vi erbjuder flera specialistinriktningar med start 31 augusti 2020. Ansök 17 februari till 16 mars.

Våra utbildningar är nära förknippade med de kliniska verksamheterna. Alla våra lärare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och många är även i forskningsfronten inom sina områden.

Du fördjupar dina kunskaper som sjuksköterska och lär dig att:
– Självständigt ansvara för patientens omvårdnad inom sluten och öppenvård.
– Delta i utveckling av hälso- och sjukvård i samverkan med andra professioner.
– Leda utvecklingen av evidensbaserad vård.

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. Du kan även ansöka om magisterexamen om du skriver ett examensarbete om 15 hp.

För mer information och ansökan, klicka på länkarna nedan

Flera inriktningar ges på både hel och halvfart.

Uppsala universitet - Specialistsjuksköterska

Uppsala Universitet annons logotype

I teknikutvecklingens frontlinje på Thorax

Carolin Gårdman, vårdenhetschef på Thorax-IVA på Thorax-Kärlkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Carolin Gårdman, vårdenhetschef på Thorax-IVA på Thorax-Kärlkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Thoraxintensiv och thorax­kirurgi är sjukvårdens mest högspecialiserade verksamheter. Sjuksköterskor inom thoraxområdet är en del av en dynamisk verksamhet som ständigt utvecklas i teknikutvecklingens och omvårdnadens frontlinje.

Drygt hälften av sjuksköterskorna är inte insatta i vad thoraxkirurgi innebär och omfattar.
– Resultatet är inte förvånande. Många allmänsjuksköterskor tror att Thiva (thoraxintensiv) är en smal verksamhet med fokus på postoperativ omvårdnad och överraskas ofta av att det här rör sig om en bred intensivvårdsverksamhet som berör många olika typer av patienter och vårdbehov, säger Carolin Gårdman, vårdenhetschef på Thorax-IVA på Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har lång erfarenhet som specialistsjuksköterska inom IVA med erfarenhet av både neuro- och thoraxintensivvård innan hon blev vårdenhetschef.
På Thiva vårdas en bredd av patienter, alltifrån patienter som genomgått kranskärloperation eller opererat in hjärtklaffar till de med grav hjärtsvikt och behov av ECMO eller annan assistans under en period. Patienter som opererat in en hjärtpump i väntan på transplantation förekommer också. Här vårdas även patienter efter lung- och kärloperationer.

Ständig teknikutveckling
Flera faktorer bidrog till att Carolin Gårdman valde att arbeta just på Thiva, bland annat för att det är ett område som ständigt utvecklas samt känslan av att göra skillnad för patienten.
– De kirurgiska teknikerna utvecklas kontinuerligt, liksom apparaturen och tekniken som används. Thiva är en dynamisk verksamhet som kräver ständig vidareutbildning, vilket jag trivs med. Som specialistsjuksköterska inom thorax arbetar man ofta självständigt. Utvecklingsvägarna är många, både kliniskt och ledarskapsmässigt, säger hon.

Utveckling och eget ansvar
Specialistsjuksköterskor på kliniken arbetar med inriktning mot IVA, operation eller anestesi. På vårdavdelningen och postop arbetar allmänsjuksköterskor. Efterfrågan är, enligt Carolin Gårdman, stor på specialistutbildade sjuksköterskor inom just IVA, operation och anestesi.
– För specialistsjuksköterskor på kliniken finns många utvecklingsmöjligheter. Om man brinner för något specifikt finns goda möjligheter till forskning. Vid sidan av det kliniska arbetet har många sjuksköterskor på Thiva eget ansvarsområde, som kan vara nutrition, patientsäkerhet, it-system, etik eller att ansvara för patientuppföljning, avslutar Carolin Gårdman.

Hur väl insatt är du i vad Thoraxkirurgi innebär och omfattar? Jag är ...

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

ANOPIVA intressant för många sjuksköterskor

Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad (Foto: Christian Lindblom) och Åsa Eneqvist, operationssköterska på Visby Lasarett (Foto: Peo Sjöberg).
Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad (Foto: Christian Lindblom) och Åsa Eneqvist, operationssköterska på Visby Lasarett (Foto: Peo Sjöberg).
Nästan hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom anestesi, operation eller intensivvård. 16 procent av dem gör det redan idag. Behovet av sjuksköterskor med dessa specialistutbildningar är stort i hela Sverige.

– Det är väldigt glädjande att så många sjuksköterskor kan tänka sig att specialisera sig mot anestesi, intensivvård eller operation. Det är stor brist inom samtliga tre specialistinriktningar, vilket innebär att den som väljer någon av dessa utbildningar har många valmöjligheter och mycket goda framtidsutsikter, säger Helen Berthelson, som mellan 2004 och 2013 var IVA-sjuksköterska på Centralsjukhuset i Kristianstad. Sedan dess har hon arbetat som enhetschef på samma sjukhus. Hon är även ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård.
För sjuksköterskor som vill arbeta inom anestesi, intensivvård eller operation är specialistutbildningen inträdesbiljetten till dessa verksamheter. En relevant specialistutbildning är nämligen ett krav för sjuksköterskor som vill jobba inom något av dessa tre områden.

Självständigt arbete med ansvar
– Jag kan varmt rekommendera sjuksköterskor att satsa på någon av dessa tre specialistutbildningar. Man blir oerhört specialiserad, men får samtidigt en kompetens som är både bred och djup. Utbildningarna gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden och banar väg för ett självständigt arbete med stort ansvar. Arbetet är varierande och man får verkligen möjlighet att bli riktigt bra på det man gör, säger Helen Berthelson.
För att trivas som specialistsjuksköterska inom operation, anestesi eller intensivvård är det viktigt att man är intresserad av att ständigt utvecklas och vidareutbilda sig. Man kan jobba både i privat och i offentlig vårdverksamhet. Den som vill specialisera sig ytterligare i sin profession och fördjupa sin kunskap efter specialistutbildningen, kan exempelvis välja att inrikta sig mot barnintensivvård, thorax- eller neurointensivvård.

Aldrig färdigutbildad
– Eftersom det är en utvecklingsbenägen verksamhet och det ständigt kommer nya behandlingsmetoder, operationsmetoder och liknande så blir man aldrig riktigt färdigutbildad. Arbetsuppgifterna för specialistsjuksköterskor med dessa kompetenser blir samtidigt allt mer avancerade och självständiga, säger Helen Berthelson.
– Det är viktigt att specialistutbildningarna håller en hög teoretisk och praktisk kvalitet för att sjuksköterskorna ska kunna delta i sjukvårdens förbättringsarbete. Utbildningen behöver ge förmåga att söka och värdera forskningsrön och ny kunskap. Arbetsgivare behöver erbjuda specialistsjuksköterskorna delaktighet i vårdens utvecklingsarbete och ge förutsättningar för fortsatt kompetensutveckling, säger Helen Berthelson.

Operationer ställs in
– Det är väldigt positivt att så många sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom anestesi, operation eller intensivvård. Bristen på operationssköterskor gör att operationer ställs in runtom i landet. Bristen gör också att vi inte kan ägna oss åt verksamhetsutveckling i den utsträckning vi önskar. Det vore därför mycket bra om vi får fler kollegor framöver, säger Åsa Eneqvist, som sedan 2011 är operationssköterska på Visby Lasarett. Hon är även distriktssamordnare för Gotland i Riksföreningen för operationssjukvård.
Behovet av operationssköterskor är stort i princip hela landet och behovet kommer att öka i takt med att pensionsavgångarna blir fler.

Många olika inriktningar
– Som operationssköterska kan du jobba med många olika typer av kirurgi, som allmänkirurgi, öron-näsa-hals, gynekolog, urologi, ortopedi, thorax och neuro. Vår yrkesroll är relativt anonym, sjuksköterskors kännedom om vad en operationssköterska gör, professionens bredd och vilka utvecklingsvägar som finns behöver öka, säger Åsa Eneqvist.
Operationssköterska är ett självständigt, variationsrikt och komplext arbete. Man ansvarar bland annat för teknisk utrustning, instrument och iordningsställande av operationssalar.
– Även om vi jobbar i team så har vi alltid vårt specifika ansvarsområde. Man kan välja att arbeta med allmänkirurgi eller specialisera sig i en viss typ av operationer. Det finns även fördjupningsmöjligheter inom hygien, aseptik och medicinteknik. För att arbetsgivare ska kunna attrahera fler operationssköterskor krävs en attraktiv arbetsmiljö, hållbara arbetstider och förstås en konkurrenskraftig lön, säger Åsa Eneqvist.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom Anestesi/Operation/IVA?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Vi på Region Halland satsar på våra specialistsjuksköterskor!

Annica Wallerstedt arbetar på 50% och studerar på 50% med bibehållen lön. Foto: Andreas Svensson
Annica Wallerstedt arbetar på 50% och studerar på 50% med bibehållen lön. Foto: Andreas Svensson
I Region Halland kan sjuksköterskor specialistutbilda sig i regionens regi, genom att söka en utbildningsanställning där de kan vidareutbilda sig med bibehållen lön. Annica Wallerstedt är en av de sjuksköterskor som tog chansen att söka när tjänsten etablerades i våras.

Redan då Annica gick sin grundutbildning till sjuksköterska sommarjobbade hon inom psykiatrin, och det har hon fortsatt med sedan hon tog sin sjuksköterskeexamen 2015.
– Jag fick sommaranställning inom vuxenpsykiatrin i Varberg och fastnade helt. Efter examen har jag provat flera olika inriktningar inom psykiatrin, men det är inom barnpsykiatrin i Halmstad jag känner att jag har landat på riktigt. Här finns stora möjligheter till vidareutbildning och det var avgörande för mig när jag sökte min tjänst.
Annica arbetar nu på 50% och studerar på 50% med bibehållen lön. Hon trivs väldigt bra med sitt arbete, inte minst på grund av att hon har mycket eget ansvar och kan arbeta självständigt. Men innan hon påbörjade sin utbildning upplevde hon att hon saknade vissa verktyg för att ha en komplett verktygslåda.
– Jag ser fram emot att kunna applicera min teoretiska kunskap på min arbetsplats. Inte nog med att det ger mig större insikt i patienternas förutsättningar och behov, utan det hjälper mig också att bli tryggare i min yrkesroll – därför är jag väldigt glad över att jag sökte utbildningsanställningen, betonar hon.

Är du specialistsjuksköterska inom anestesi, IVA eller operation och vill arbeta i Region Halland? Klicka här för mer information och ansökan!

Nann Erling Hasselqvist, specialistsjuksköterska IVA


Vad fick dig att specialistutbilda dig inom din specialitet?
– Jag jobbade på akuten 2003 när jag blev tillfrågad om jag ville läsa vidare inom IVA. Jag hade tänkt inrikta mig på narkos, men min chef uppmuntrade mig och påpekade att jag kunde läsa narkosutbildningen senare. IVA var dock så roligt att jag blev kvar här! 2006 utbildade jag mig även till barnsjuksköterska, främst då vi även vårdar svårt sjuka barn.

Vad är det roligaste i ditt arbete som specialistsjuksköterska?
– För mig är det att vi har hand om hela patienten, från topp till tå. Vården av patienterna här är så komplex och allt hör ihop – vi arbetar alltså inom en väldigt bred specialisering. Sedan är det väldigt intressant att få ta del av all forskning inom området.

Vad är viktiga egenskaper att besitta som specialistsjuksköterska?
– Man behöver ha en viss stresstålighet och förmågan att planera inför vad som kan hända. Vi arbetar ofta ganska självständigt, så det gäller att man har förmåga att hålla koll på en mängd olika parametrar och faktorer, så lite av ett kontrollfreak bör man också vara.

Eva Röjgren, specialistsjuk­sköterska operation


Vad fick dig att specialistutbilda dig inom din specialitet?
– Min pappa blev sjuk och jag kände att det fanns en del att förbättra i hur vi blev bemötta, så jag pluggade till sjuksköterska. Under den tiden insåg jag att jag föredrog att fokusera på en patient i taget och då jag var klar vidareutbildade jag mig direkt till operationssjuksköterska. Det har jag aldrig ångrat – det är intressant, roligt och väldigt varierande. Kort sagt, det är världens bästa arbete.

Vad är det roligaste i ditt arbete som specialistsjuksköterska?
– Ingen dag är den andra lik. Även om det är samma operation är patienterna olika; det händer mycket och det blir en hel del spännande problemlösning.

Vad är viktiga egenskaper att besitta som specialistsjuksköterska?
– Du behöver kunna jobba bra i team eftersom du jobbar nära både läkare, narkossköterskor och undersköterskor. En fördel är om du är stresstålig då en operation snabbt kan ändras till en akut situation. Patienterna är ofta nervösa så det är viktigt att känna av stämningen och värna om deras integritet med ett professionellt förhållningssätt.

Anna Allisson, specialistsjuk­sköterska anestesi


Vad fick dig att specialistutbilda dig inom din specialitet?
– Jag tillbringade en dag på operation när jag gick min grundutbildning i Vänersborg och blev så fascinerad och imponerad av hur skickliga narkossjuksköterskorna var. Operationsvärlden tilltalade mig och jag bestämde att det var inom anestesi jag ville vidareutbilda mig.

Vad är det roligaste i ditt arbete som specialistsjuksköterska?
– Det roligaste är att dagen kan innehålla det mesta! Ena dagen kanske jag åker på transport med en kritiskt sjuk patient eller går på traumalarm och andra dagen söver jag patienter i varierande åldrar inom olika specialiteter. Detta gör jobbet både utmanande och spännande. Det är självständigt, oerhört flexibelt och verkligen roligt.

Vad är viktiga egenskaper att besitta som specialistsjuksköterska?
– Man vinner på att ha en bred kompetens, men framförallt tror jag att det gäller att vara genuint intresserad av människor. Därutöver tror jag att det är viktigt att vara en lugn person med stor empati, som kan möta patienterna utifrån deras förutsättningar.

Inga-Lena Hellström, specialist­sjuksköterska IVA


Vad fick dig att specialistutbilda dig inom din specialitet?
– Jag inspirerades av en av mina lärare under grundutbildningen och bestämde mig för att jag ville arbeta med intensivvård. Det har jag nu gjort i över 30 år.

Vad är det roligaste i ditt arbete som specialistsjuksköterska?
– Ingen dag är den andra lik. Även om det är samma operation är patienterna olika; det händer mycket och det blir en hel del spännande problemlösning.

Vad är viktiga egenskaper att besitta som specialistsjuksköterska?
– Det är viktigt att ha en viss organisationsförmåga för att kunna ligga steget före, och att vara både noggrann och flexibel. Man behöver vara beredd på att allt möjligt kan hända. Dessutom behöver man naturligtvis ett genuint intresse för området.

Är du specialistsjuksköterska inom anestesi, IVA eller operation och vill arbeta i Region Halland? Klicka här för mer information och ansökan!

Region Halland
Region Halland tror på kraften i våra medarbetare! Här finns många valmöjligheter där vi som arbetsgivare stöder dig i din utveckling.
Hos oss har du möjlighet att få en utbildningsanställning, d.v.s. att med bibehållen lön läsa vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Läs mer om oss!
Gå in på vår hemsida www.regionhalland.se och läs mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska inom Region Halland.

Följ Hallands sjukhus vlogg!
Se Hallands sjukhus vlogg på Youtube; där möter du Josefin, sjuksköterska på barnakuten, och hennes kollegor vid sjukhusen i Halland. Du får till exempel veta mer om hur det är att jobba här och följa med bakom kulisserna i våra olika verksamheter. Klicka här!

Maila så tar vi kontakt med dig!
Är du intresserad av en personlig kontakt, skicka gärna ett mail till rekrytering@regionhalland.se

Utvecklas och väx på ANOPIVA i Linköping

Andrea Martinez, operationssjuksköterska och Andreas Nilsson, anestesisjuksköterska på ANOPIVA på Linköpings universitetssjukhus. Foto: Peter Jigerström
Andrea Martinez, operationssjuksköterska och Andreas Nilsson, anestesisjuksköterska på ANOPIVA på Linköpings universitetssjukhus. Foto: Peter Jigerström
Sammansvetsade team, väl definierade yrkesroller och högteknologisk vård i den absoluta framkanten. På ANOPIVA på Linköpings universitetssjukhus får du som är sjuksköterska alla chanser att utvecklas professionellt.

– Det finns en väldigt stark lagkänsla, där vi alla arbetar tillsammans mot väldefinierade mål utifrån den egna yrkesrollen. Samtidigt finns en stor frihet att som sjuksköterska utforma sitt arbete, säger anestesisjuksköterskan Andreas Nilsson.
För Andreas, som blev färdig med sin grundexamen 1997, var det just detta som var drivkraften att bli anestesisjuksköterska – att få ett mer avgränsat arbetsområde, med fokus på en patient åt gången, där hans egen roll är tydlig samtidigt som han är en del av ett stöttande och kompetent team.
– Det är också enormt varierande. Vi utför ju nästan alla typer av operationer på barn och vuxna, både mindre ingrepp och mycket avancerade operationer. Det gör att arbetsveckan blir väldigt omväxlande, berättar han.
Andreas har hunnit arbeta i 15 år som anestesisjuksköterska på Linköpings universitetssjukhus. För två år sedan disputerade han med en avhandling om patientkontrollerade sederingsmetoder.
– Jag ville utveckla mig professionellt och forskning var ett naturligt val. Tack vare att vi är ett stort universitetssjukhus finns goda forskningsmöjligheter och jag fick stark stöttning och uppbackning av ledningen och mina närmaste chefer. För läkare finns ju ofta upparbetade spår för att disputera, men för sjuksköterskor är det inte lika självklart. Därför var det roligt att få uppmuntran och att kunna bana vägen för andra, säger Andreas, som idag är biträdande handledare för bland annat en kollega som är doktorand. Han arbetar även 30 procent som adjungerad lektor på Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Chans för grundutbildade
Anestesi, operation och intensivvård är komplexa specialiteter och därför har ANOPIVA sedan flera år ett projekt för grundutbildade sjuksköterskor att arbeta inom den pre- och postoperativa vården. Där får sjuksköterskorna chans att skolas in i verksamheten och möjlighet att gå tillsammans med narkos-, operations- eller IVA-sjuksköterskor för att se vilken del av ANOPIVAS olika områden som intresserar mest. Sedan kan de söka utbildning till specialistsjuksköterska på Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, där kliniken har reserverat ett antal platser för sina projektsjuksköterskor.
– Detta är ett väldigt bra och uppskattat sätt att komma in i yrket. De flesta av våra projektsjuksköterskor väljer att läsa vidare till specialistsjuksköterska efter ett eller två år. Det är verkligen något jag rekommenderar dem som har intresse av anestesi, intensivvård eller operation, säger Andreas.

Robotkirurgi
För den som är intresserad av teknologi och den senaste utvecklingen inom operation, anestesi och intensivvård erbjuder ANOPIVA spännande möjligheter. Operationssjuksköterskan Andrea Martinez är en av en handfull sjuksköterskor i Sverige som har utbildats till Registered Nurse First Assistant (RNFA) inom robotkirurgi. Hon kom till ANOPIVA för tre år sedan efter att ha läst till operationssjuksköterska i Lund.
– Redan under grundutbildningen blev jag fascinerad av högteknologisk vård och när jag kom hit till Linköping ville jag se vilka möjligheter som fanns att lära mig mer om robotkirurgi. Ledning och chefer stöttade mig och jag fick chans att gå en robotkirurgisk våtlabbsutbildning i Frankrike och därefter en utbildning i Danmark för att få min behörighet som first assistant. Vi är ett fåtal operationssjuksköterskor som är certifierade RNFA i Sverige och därmed pionjärer till subspecialiteten. Om man har ett speciellt intresse så tycker jag verkligen att man får uppbackning av arbetsgivaren, säger Andrea.
Nu arbetar Andrea som first assistant i robotkirurgi inom kolorektala och gynekologiska operationer en till två dagar i veckan, och som ordinarie operationssköterska den övriga tiden.
– Robotkirurgin är enormt rolig och jag har verkligen fått möjlighet att bredda min kompetens och jag hoppas kunna fortbilda mig ännu mer. Men även den ordinarie operationsverksamheten är stimulerande och omväxlande här i Linköping. Det är väldigt brett, och utrustning och kompetensen ligger i framkant. Här kan man verkligen utvecklas professionellt.

ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping
ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping omfattar anestesi, operation och intensivvård.
På kliniken utförs cirka 15 000 operationer varje år, inom allmän kirurgi, urologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, ryggkirurgi, gynekologi, neurokirurgi, käkkirurgi samt ögon- och öronkirurgi. Anestesiläkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor samarbetar med läkare från de olika opererande klinikerna. Kliniken ger också anestesiservice till andra kliniker och enheter som exempelvis gynonkologiska kliniken, psykiatriska kliniken och röntgenavdelningen.
www.regionostergotland.se