Etikettarkiv: Barnmorska

Idag firar vi Barnmorskans dag!

arbvillkor-barn_shutterstock_663728050

Idag den 5 maj firar vi Sveriges och hela världens alla barnmorskor och lyfter fram arbetet de utför.

Barnmorskor har en central roll inom sjukvården och ni gör avgörande insatser för världens kvinnor och barn. Dagen uppmärksammas i flera länder tillsammans med International Confederation of Midwifes (ICM) och samarbetsorganisationer.

Klicka här för att läsa mer om barnmorskans arbete på Vårdförbundet

Klicka här för att läsa mer om barnmorskornas arbete på Svenska Barnmorskeförbundet

Klicka här för att läsa mer om International Confederation of Midwifes (ICM)

Barnmorskans dag – Idag lyfter vi barnmorskornas viktiga arbete

Idag den 5 maj firar vi Sveriges och hela världens alla barnmorskor och lyfter fram arbetet de utför.

Världshälsoorganisationen WHO har också utnämnt 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Under året genomförs ett stort antal arrangemang och initiativ som på olika sätt synliggör sjuksköterskans och barnmorskans profession och omvårdnadens avgörande roll för en säker sjukvård.

Ni barnmorskor gör avgörande insatser för världens kvinnor och barn!

Klicka här för att läsa mer om barnmorskans och sjuksköterskans år

2020 – sjuksköterskans och barnmorskans år

Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson
Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson

Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Under året genomförs ett stort antal arrangemang och initiativ som på olika sätt synliggör sjuksköterskans profession och omvårdnadens avgörande roll för en säker sjukvård.

Sjuksköterskans år är en del av den treåriga globala satsningen ”Nursing Now”, som bland annat tydliggör sjuksköterskors avgörande roll i arbetet med att påverka den globala folkhälsan. Av forskningsrapporten ”Triple Impact Report” framgår att verksamheter som satsar på sjuksköterskor förbättrar folkhälsan och bidrar till en tryggare och mer patientsäker vård. Enligt WHO är det dessutom omöjligt att nå de globala världshälsomålen till 2030 utan sjuksköterskors medverkan.

Sjuksköterskor ser till att patienter får god och evidensbaserad omvårdnad som ökar överlevnadsmöjligheterna och förutsättningarna för en god livskvalitet.

Vår expertis behöver lyftas
Svensk Sjuksköterskeförening definierar sjuksköterskans år som ”Ett år för att lyfta och stärka sjuksköterskor som innovativa ledare som förvandlar hälso- och sjukvård för hälsa till alla”.
– Sjuksköterskor ser till att patienter får god och evidensbaserad omvårdnad som ökar överlevnadsmöjligheterna och förutsättningarna för en god livskvalitet. Som den största vårdprofessionen, med kunskap om främst omvårdnad men även med goda kunskaper inom medicin, pedagogik, ledarskap och hälsoekonomi, behöver sjuksköterskors expertis lyftas, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening.

Livslångt lärande
Svensk Sjuksköterskeförening uppmärksammar bland annat att sjuksköterskor med såväl ansvar som mandat att fatta beslut behövs på samtliga beslutande nivåer. Vikten av kontinuerlig kompetensutveckling och tillgången till ett livslångt lärande lyfts fram som en nyckelfaktor för att säkra tillgången på sjuksköterskor, även på längre sikt.
Ami Hommels ambition är att Sjuksköterskans år även på sikt ska få effekt på sjuksköterskors löneutveckling och utvecklingsmöjligheter, så fler sjuksköterskor får tillgång till ett livslångt lärande och en god arbetsmiljö. Specialistsjuksköterskans viktiga roll ska lyftas, liksom vikten av att involvera patienterna i sjukvården.

Sjuksköterskedagarna
– Vi har initierat ”Sjuksköterskor springer för hälsa och liv”, en stafett där sjuksköterskor springer från Kiruna till Trelleborg, och har dessutom utlyst ett hygienpris på 50 000 kronor i samarbete med bland annat Sophiahemmet. Ett av årets största evenemang, Sjuksköterskans år sätter även sin prägel på Sjuksköterskedagarna, som arrangeras den 25 till 26 november. Där medverkar bland annat en talare från WHO och en expert på Magnetmodellen, säger Ami Hommel.

Utvecklas och trivs på kvinnokliniken eller geriatriken i Region Kronoberg

Carita Sturesson, Stina Bergkvist och Anna Wästergård trivs på akutgeriatriken och kvinnokliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Carita Sturesson, Stina Bergkvist och Anna Wästergård trivs på akutgeriatriken och kvinnokliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Vill du ha ett arbete där du som är sjuksköterska eller barnmorska verkligen kan göra skillnad och jobba i nära team där din kunskap och kompetens tas tillvara och uppskattas? Välkommen till akutgeriatriken och kvinnokliniken i Region Kronoberg, som erbjuder spännande karriärvägar och arbetsuppgifter!

– Inom akutgeriatriken får jag verkligen använda min kompetens och jobba med en komplex diagnosbild och helhetsperspektiv. Våra patienter är ofta sköra och multisjuka och jag känner att jag gör skillnad för både dem och deras anhöriga. Jag brinner för det här arbetet, berättar Stina Bergkvist, som är sjuksköterska på akutgeriatriken på Centrallasarettet i Växjö.
Stina blev färdig sjuksköterska 2013 och planerar att så småningom utbilda sig till specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Då har hon möjlighet till en utbildningstjänst inom regionen och att läsa vidare med full lön.
– Vi har även ett utbud av andra utbildningsmöjligheter på akutgeriatriken, med allt från föreläsningar till kurser, säger hon.

Valmöjligheter som barnmorska
Två andra som också brinner för sina jobb är barnmorskorna Anna Wästergård och Carita Sturesson, båda med mångåriga karriärer inom Region Kronoberg. Anna har arbetat på BB-förlossningen i Växjö i 27 år.
– Det är ett fantastiskt jobb som jag aldrig tröttnar på. Jag får vara delaktig i vad som ofta är den största händelsen i en kvinnas liv och ingen dag är den andra lik. Det är otroligt stimulerande, säger hon.
Carita blev färdig barnmorska 2005 och efter flera år på förlossningen arbetar hon nu i öppenvården på en barnmorskemottagning.
– Som barnmorska har man så många olika valmöjligheter. Det är ett väldigt brett område och vi följer kvinnorna genom livets alla skeden. Jag trivs enormt bra, säger hon.
Carita och Anna talar varmt om barnmorskans yrkesroll. Barnmorskan har ett stort ansvar och möjligheter till självständiga beslut genom hela kvinnans normala graviditet, förlossning och eftervård.
Carita, Anna och Stina framhåller att både akutgeriatriken och kvinnokliniken har starka, kompetenta team och strukturerade introduktionsprogram och mentorer för nyutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Dessutom är det lätt att trivas i såväl Växjö som på Centrallasarettet:
– Både staden och sjukhuset är precis lagom stora. Här finns det mesta, samtidigt som det är litet nog för att man lätt ska lära känna varandra och känna sig hemma.

Region Kronoberg, Kirurgi-, kvinno- och barncentrum
I Region Kronoberg finns två akutsjukhus: Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö. Sjukhuset i Växjö har även en barnakut.
Kirurgi-, kvinno- och barncentrum Region Kronoberg är ett av sex centrum som omfattar alla opererande specialiteter samt anestesi, öron, hud, barn- och kvinnosjukvård.
Här arbetar cirka 1 500 av regionens totalt 5 900 medarbetare.
Tillsammans arbetar vi för att nå visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum
Region Kronoberg
Nygatan 20
352 31 Växjö
Tel: 0470-58 80 00
www.regionkronoberg.se

Bemanningssjuksköterskor viktiga för sjukvården

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
6 av 10 sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta för ett bemanningsföretag för sjuksköterskor. Även 6 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor från bemanningsföretag är viktiga för hälso- och sjukvården.

– Att knappt sextio procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta för ett bemanningsföretag överensstämmer med vår egen undersökning, som visar att nio av tio bemanningssjuksköterskor vill stanna kvar och kan rekommendera det till andra. En del blir bemanningssjuksköterskor för att de vill ha frihet och flexibilitet i sina liv, andra letar nya utmaningar eller vill prova på olika typer av arbetsplatser. Andra vill helt enkelt jobba som frilans, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd på bemanningsföretaget Rent a Nurse.

Överför kompetens
Att 6 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor från bemanningsföretag är viktiga för hälso- och sjukvården beror, enligt Eva Domanders, bland annat på att bemanningssjuksköterskor ofta överför kompetens och erfarenheter från olika arbetsplatser. De förmedlar vidare det bästa vad gäller arbetssätt och liknande från de arbetsplatser man tidigare varit på. Det bidrar till att utveckla vården, vilket många sjuksköterskor och arbetsgivare uppskattar.
– Att många barnmorskor kan tänka sig att arbeta för ett bemanningsföretag beror på att man känner sig uppskattad som barnmorska och får en möjlighet att skaffa sig erfarenhet från flera olika förlossningskliniker. De uppskattas för sin erfarenhet, kompetens och arbetsinsats, säger Eva Domanders.

Strategisk HR-partner
Hennes råd till sjukvårdsaktörer som upphandlar bemanningssjuksköterskor är att anlita ett auktoriserat bemanningsföretag samt att ha dokumenterade rutiner för hur ni tar emot och samarbetar med bemanningssjuksköterskor.
– Jag vill också uppmana sjukvårdsaktörer att betrakta bemanningsföretagen som en långsiktig strategisk HR-partner. Bemanningsföretagen är bra på att agera problemlösande och att jobba nära sina kunder, säger Eva Domanders.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för sjuksköterskor?

Skulle du som barnmorska kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för barnmorskor?

Bland barnmorskorna som arbetar inom förlossningsvården svarade 64% Ja.

Anser du att sjuksköterskor från bemannings- och konsultföretag är viktiga för hälso- och sjukvården?

Sammanhållen vårdkedja och ökad bemanning

Marianne Weichselbraun, vice ordförande i Barnmorskeförbundet, Lis Munk, professionsansvarig för barnmorskor på Vårdförbundet och Malin Bergander, ombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Marianne Weichselbraun, vice ordförande i Barnmorskeförbundet, Lis Munk, professionsansvarig för barnmorskor på Vårdförbundet och Malin Bergander, ombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
8 av 10 barnmorskor är inte rätt värderade på arbetsmarknaden. Varannan barnmorska har funderat på att säga upp sig. Inom förlossningsvården är det 2 av 3. Vad måste göras för att behålla barnmorskorna och förbättra förlossnings- och mödravården?

– Undersökningsresultatet förvånar mig inte, barnmorskor har en hög kompetens och ett mycket stort ansvar i sin yrkesutövning, men det avspeglas inte i hur vi värderas på arbetsmarknaden, säger Marianne Weichselbraun, vice ordförande i Barnmorskeförbundet och barnmorska på förlossningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ohållbar samvetsstress
Att hälften av barnmorskorna i mödravården och förlossningsvården och hela sextiosju procent inom förlossningsvården funderat på att säga upp sig beror, enligt Marianne Weichselbraun, på den frustration många barnmorskor känner.
– De vet hur de ska arbeta för att resultaten och upplevelsen ska bli den bästa för patienten, men har sällan resurser för det. Att på grund av organisation och resursbrist inte kunna ägna tillräckligt mycket tid och göra det som är bäst för varje patient genererar en påfrestande samvetsstress som blir ohållbar i längden, säger hon.
– Undersökningsresultatet är förväntat. Det speglar den rådande situationen i förlossningsvården, där många barnmorskor känner att det enda sättet att förändra situationen för sin egen del är att säga upp sig. Undersökningsresultatet bör fungera som ett wake up call för arbetsgivarna, säger Lis Munk, barnmorska och professions­ansvarig för barnmorskor på Vårdförbundet.

Lön som matchar
– Lönefrågan är självklart en av de viktigaste åtgärderna för att fler barnmorskor ska känna sig rätt värderade på arbetsmarknaden. En attraktiv löneutveckling som matchar vårt ansvar och vår kompetensnivå är helt avgörande för förlossningsvårdens framtida kompetensförsörjning, säger Malin Bergander, barnmorska och ombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Många barnmorskor är irriterade på att vi efter fyra och ett halvt års högskolestudier har betydligt lägre lönenivåer än andra akademiska yrken med motsvarande utbildningslängd, säger Malin Bergander.

Är du som barnmorska rätt värderad på arbetsmarknaden utifrån din kompetens?

Har du funderat på att säga upp dig från din anställning inom förlossnings- eller mödravården?

Bland barnmorskor inom förlossningsvården har 67% funderat på att säga upp sig.

Barnmorskeförbundets tre viktigaste åtgärder för en förbättrad förlossnings- och mödravård
• En sammanhållen vårdkedja. Patienternas trygghet och kontinuitet för såväl patient som barnmorska ökar om barnmorskor får följa sina patienter genom graviditet, förlossning och eftervård. Detta är även något många födande önskar.
• Högst åttio inskrivna patienter per barnmorska i mödravården och en barnmorska per födande kvinna i förlossningsvården. Genom att begränsa antalet patienter i mödravården och tillåta barnmorskorna att fokusera på en patient i taget i förlossningsvården kan samvetsstressen minska och tryggheten öka.
• Att bemanna förlossningsvården med tillräckligt många barnmorskor, året runt. Andra professioner kan och ska inte ta över barnmorskornas arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att ha rätt barnmorskebemanning på förlossningsavdelningarna och i eftervården, året runt. Det skapar möjlighet för barnmorskor att arbeta utifrån sin profession och ger utrymme för förbättringsarbete, kompetensutveckling, handledning av blivande barnmorskor och rätt stöd till nya barnmorskor.

Vårdförbundets tre viktigaste åtgärder för en förbättrad förlossnings- och mödravård
• Hämta inspiration fån framgångsrika förlossningsverksamheter i våra nordiska grannländer. I flera av våra nordiska grannländer har man inte samma problem med personalbrist som på svenska förlossningsavdelningar. Vi behöver bli bättre på att lära och inspireras av deras framgångsfaktorer. Där jobbar man till exempel med sammanhållen vårdkedja och differentierad vård.
• Öka barnmorskornebemanningen. En ökad bemanning av barnmorskor ger möjlighet till att ge en födande en barnmorska. Det minskar samvetsstressen och förbättrar arbetsmiljön. Har barnmorskan en bra arbetsmiljö är det också lättare att ge en trygg och säker vård.
• Ökad lyhördhet för kvinnornas önskemål och behov. Genom att lyssna mer på vad kvinnorna i mödra- och förlossningsvården efterfrågar och behöver så löser man också många av barnmorskornas problem. Kvinnorna, familjerna och barnmorskorna är nämligen ofta samstämmiga om hur mödra- och förlossningsvården behöver förändras.

Om undersökningen
Frågorna är ställda till ett slumpmässigt urval av barnmorskor i Sverige.

Förlossningsvården behöver ökad be­manning och fler förlossningsplatser

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
96 procent av barnmorskorna anser att brist på förlossningsplatser är allvarligt eller mycket allvarligt för patientsäkerheten inom förlossningsvården. 79 procent anser dessutom att barnmorskor idag inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig.

– Det är alarmerande och allvarligt att hela 96 procent av barnmorskorna betraktar bristen på förlossningsplatser som ett hot mot patientsäkerheten. Undersökningsresultatet speglar läget i förlossningsvården och barnmorskors vardag, säger Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Att 79 procent av barnmorskorna inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig beror, enligt Mia Ahlberg, bland annat på att förlossningsvården inte har byggts ut i samma takt som behovet av förlossningsplatser har ökat.
– I de större regionerna är bristen på förlossningsplatser en verklighet som barnmorskorna och patienterna får leva med dagligen. För patienter ger det ofta upphov till mycket oro att inte veta om de får föda på den förlossningsklinik som ligger närmast dem. Många barnmorskor tvingas lägga mycket tid på att ringa runt till andra förlossningskliniker för att försöka hitta lediga förlossningsplatser, säger Mia Ahlberg.

Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Rimlig arbetsbörda
Hon menar att många barnmorskor i förlossningsvården drabbas av samvetsstress eftersom de inte hinner arbeta på det sätt och ge den vård som de vet är bäst för patienterna. Det leder ofta till känslor av otillräcklighet och frustration och i förlängningen till att en ökande andel barnmorskor väljer att lämna förlossningsvården.
– För att stärka patientsäkerheten och ge fler barnmorskor möjlighet att bedriva högkvalitativ förlossningsvård krävs dels ett utökat antal förlossningsplatser, dels tillräckliga personalresurser på klinikerna så varje födande kvinna kan känna sig trygg i att en barnmorska finns där för henne hela tiden. En rimlig arbetsbörda så fler barnmorskor orkar arbeta heltid och stanna kvar i förlossningsvården en hel karriär är också nödvändig, säger Mia Ahlberg.

Tid för reflektion och utveckling
Var tionde utbildad barnmorska i Sverige utövar idag inte sitt yrke. Somliga har av olika skäl istället valt att arbeta som sjuksköterska, vilket förstås är ett slöseri med kompetens.
– Det är viktigt att barnmorskorna ges möjlighet och tid att vara med och utveckla förlossningsvården. Då krävs ett sänkt arbetstempo som ger tid för reflektion och verksamhetsutveckling. Vi efterlyser även tid till mer kompetensöverföring mellan förlossningskliniker och mellan enskilda barnmorskor. Hela förlossningsvården baseras på barnmorskornas kompetens, då krävs att politiker och sjukhusledning också är lyhörda för barnmorskornas synpunkter, säger Mia Ahlberg.

Kan barnmorskor idag bedriva förlossningsvård med den kvalitet som du anser nödvändig?

forlossning1_graf1

Är brist på förlossningsplatser i Sverige allvarligt för patientsäkerheten inom förlossningsvården?

forlossning1_graf2

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av barnmorskor i Sverige 6–13 februari 2017.

Ta höjd för en ökad befolkning

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd. Foto: Anna Molander
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd. Foto: Anna Molander
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting, kommenterar Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning om förlossningsvården och hur den måste förbättras.

– Undersökningsresultaten är förstås oroande, men eftersom förutsättningarna för förlossningsvården varierar mellan olika landsting bör egentligen ansvariga från respektive landsting ställas till svars. Även regeringen har ett stort ansvar för en patientsäker förlossningsvård. De statliga medel som somliga landsting fått för att förstärka förlossningsvården kan bland annat användas till kompetensutveckling för barnmorskor samt en utökning av antalet förlossningsplatser där det behövs, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Avlasta barnmorskorna
För att öka antalet förlossningsplatser krävs, enligt Ella Bohlin, att varje landsting tar höjd för den förväntade befolkningsökningen i deras landsting och bygger ut antalet förlossningsplatser i god tid.
– Det är även oroande att åtta av tio barnmorskor inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig. I Stockholms läns landsting vidareutbildar vi samtliga barnmorskor i hur de kan förebygga förlossningsskador. Vi satsar även på att avlasta med personal som utför enklare arbetsuppgifter så barnmorskorna kan fokusera på att vara med den födande kvinnan. Om dessa satsningar genomförs även i andra delar av landet så kan det bidra till att höja vårdkvaliteten även där, säger Ella Bohlin.

Barnmorskor förväntas arbeta övertid

Lis Munk, förbundsombudsman på Vårdförbundet och Malin Bergander, förtroendevald i Vårdförbundet.
Lis Munk, förbundsombudsman på Vårdförbundet och Malin Bergander, förtroendevald i Vårdförbundet.
64 procent av barnmorskorna har gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete och 93 procent svarar att det förekommer förväntningar på att de ska arbeta övertid.

– För barnmorskor i förlossningsvården förekommer det att man inte alltid kan gå hem exakt i tid. Det är dock viktigt att skilja på den typen av övertidsarbete och att förväntas arbeta övertidspass. Många barnmorskor är lojala mot sin arbetsplats och tackar därför ja till övertidspass, säger Lis Munk, legitimerad barnmorska och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Varva arbete
– Man bör vara oroad om bemanningen på många arbetsplatser konstant är för låg och täcks upp med hjälp av övertid, säger Lis Munk.
Hon är inte förvånad över att 64 procent av barnmorskorna gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete och att ytterligare 20 procent överväger det.
Ett sätt att minska andelen barnmorskor som går ned i arbetstid är att införa en modell där barnmorskor kan varva arbete på mödravård, förlossningsvård och arbete i BB-verksamhet. Att arbeta i mindre team kan också bidra till en bättre arbetsmiljö, enligt Lis Munk. Men oavsett vad, behövs helt enkelt fler barnmorskor.

Arbetstid, arbetsmiljö och lön
Malin Bergander, barnmorska på förlossningskliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg och förtroendevald i Vårdförbundet, tror att undersökningsresultaten delvis beror på att det råder underbemanning på många förlossningskliniker.
– De flesta förlossningskliniker går runt genom att barnmorskorna regelmässigt arbetar övertid. Jag upplever definitivt att det finns en dold förväntan om att vi ska arbeta övertid, säger hon.
De tre viktigaste faktorerna för att minska övertidsarbetet och få fler barnmorskor att orka arbeta heltid är, enligt Malin Bergander, att se över arbetsmiljön, arbetstiderna och löneutvecklingen.
– Genom att minska heltidsmåttet, i synnerhet för de som arbetar natt, orkar fler arbeta heltid. Det är också viktigt att se om det finns alternativ till treskiftsarbete samt att förlossningsvården erbjuder en god löneutveckling, säger Malin Bergander.

Händer det att du som barnmorska förväntas arbeta övertid?

forlossning2_graf1

Har du funderat på att gå ned i arbetstid för att orka med ditt arbete som barnmorska?

forlossning2_graf2