Etikettarkiv: Capio

Förbättringsarbeten håller Anestesikliniken i toppform

Helen Stark, Elisabeth Berggren och Agata Wyszynska är överens om att S:t Görans är ett spännande sjukhus med hög kompetens, lyhörda chefer och en fin sammanhållning. Foto: Johan Marklund
Helen Stark, Elisabeth Berggren och Agata Wyszynska är överens om att S:t Görans är ett spännande sjukhus med hög kompetens, lyhörda chefer och en fin sammanhållning. Foto: Johan Marklund

Korta beslutsvägar, hög kompetens och en ständig strävan framåt är viktiga delar av Anestesiklinikens framgångsrecept. Att Capio S:t Görans sjukhus dessutom är ett litet men högteknologiskt sjukhus bidrar till en varm och familjär känsla.

På en stor skärm mitt i korridoren på Centraloperation sitter ett gäng digitala post-it-lappar. Så fort en medarbetare har ett förslag på en förändring skrivs en ny förbättringslapp. En gång i veckan samlas medarbetarna på Anestesi­kliniken och förslagen gås igenom.
– Det kan handla om allt från att en krok behövs på ett visst ställe till större förändringar, säger operationssjuksköterskan Elisabeth Berggren.
Arbetet på Capio S:t Göran kännetecknas sedan många år av kvalitetsutveckling enligt Lean-principer. Det systematiska förbättringsarbetet har bidragit till goda resultat inom både patient- och medarbetarnöjdhet. Förslagen på post-it-lapparna är en viktig del av det arbetet.
– Och det sker faktiskt något när det skrivs en lapp, säger intensivvårdssjuksköterskan Agata Wyszynska.

Jobba med oss på Capio. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Operationssjuksköterskor till S:t Görans Sjukhus (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisköterskor till S:t Görans Sjukhus (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Korta beslutsvägar
Att förändringsbenägenheten såväl som sammanhållningen är stor på S:t Görans sjukhus blev tydligt under pandemin. Anestesikliniken med sin intensivvård och operationsverksamhet fick en central roll i behandlingen av de svårast sjuka patienterna, och ställde snabbt om till den nya verkligheten.
– Vi som arbetar på operation fick helt nya roller och samarbetade med våra kollegor på IVA. Trots att det var en ny situation fungerade det samarbetet väldigt bra. Det är otroligt korta beslutsvägar här, säger anestesisjuksköterskan Helen Stark.
Situationen var otroligt påfrestande och personalen arbetade tolvtimmarspass.
– S:t Görans är mån om sina medarbetare och under hela den här perioden gjordes allt som kunde göras för att vi skulle ha det så bra som möjligt, säger Agata Wyszynska.

Spännande framtid
Nu ser de alla tre fram mot att få fortsätta på klinikens spännande resa framåt. Nya toppmoderna lokaler ska tas i bruk, en ny förlossningsklinik byggs upp från grunden och kompetensutveckling är återigen en viktig del av vardagen.
Elisabeth Berggren och Helen Stark ska, i sina nya roller som flödesledare, bland annat vara med och skapa goda förutsättningar för det flödesarbete som ständigt pågår. Att hela tiden ligga steget före bidrar till både en ökad patientsäkerhet och en bättre hantering av tid och resurser.

Capio S:t Görans sjukhus – Anestesikliniken

Anestesikliniken ansvarar för operationsverksamheten och intensivvården på Capio S:t Görans sjukhus. Kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA) och Centraloperation. Just nu pågår även det spännande arbetet med att bygga upp en helt ny förlossningsavdelning.

capiostgoran.se/jobba-med-oss/

Vill du ha livets jobb på Capio?

På Capio förbättrar vi hälsan för människor – varje dag. Nu söker vi sjuksköterskor till våra enheter runt om i landet.

Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här – idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. Det vi gör är viktigt, på riktigt. 

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Välkommen med din ansökan idag! 

Capio – Nordens största privata vårdgivare

Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé – en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder.

För mer information: Besök capio.se

Capio först i Sverige med nya vårdformen sammanhållen geriatrisk vård

Från och med november 2020 öppnar Capio Geriatrik Sollentuna de första av 150 planerade geriatriska vårdplatser på Sollentuna sjukhus. Capio blir vid öppnandet först i Sverige med den nya vårdformen sammanhållen geriatrisk vård, som omfattar både geriatriska slutenvårdsplatser samt ett utvidgat uppdrag för geriatrisk öppenvård.

Målsättningen är att erbjuda en trygg och säker vård för äldre samt öppna upp för en sammanhängande vårdkedja med Sollentuna sjukhus som bas.

Capio söker just nu sjuksköterskor som vill vara med från början och utveckla den nya vårdformen på Capio Geriatrik Sollentuna.

Är du sjuksköterska och vill veta mer?
Klicka här för mer information och ansök

Om Capio Geriatrik

Capio Geriatrik erbjuder geriatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering på fyra platser i Stockholmsregionen.

  • Capio Geriatrik Löwet (Upplands Väsby)
  • Capio Geriatrik Nacka
  • Capio Geriatrik Nynäshamn
  • Capio Geriatrik Vårberg

Capio Geriatrik

Kontinuitet viktigt vid bemanningsuppdrag

Tina Hogbäck, verksamhetschef på Capio Vårdcentral i Grästorp.
Tina Hogbäck, verksamhetschef på Capio Vårdcentral i Grästorp.
En bred erfarenhetsbas och att sjuksköterskorna känner sig trygga i sin yrkesroll och gärna återvänder flera gånger till samma arbetsplats är viktigt för aktörer som anlitar bemanningssjuksköterskor.

– Sjuksköterskor från bemanningsföretag kan bidra med sin erfarenhet och kompetens när vår ordinarie personal är sjuk, ledig eller av andra anledningar inte är på jobbet. Det ställs höga krav på bemanningssjuksköterskor i primärvården. De ska kunna ersätta ordinarie sjuksköterskor redan från dag ett, vilket innebär att de snabbt behöver sätta sig in i bokningssystem och hur rutinerna ser ut på just den vårdcentralen, säger Tina Hogbäck, verksamhetschef på Capio Vårdcentral i Grästorp.

Ställ krav på erfarenhet
Hennes råd till andra vårdaktörer som anlitar sjuksköterskor från bemanningsföretag är att skriva avtal med och enbart anlita ett fåtal bemanningsföretag.
– Ställ krav på att de sjuksköterskor ni hyr in ska ha minst ett par års yrkeserfarenhet från er typ av verksamhet. Om ni etablerar en nära relation med ett fåtal bemanningsbolag kan ni även framföra önskemål om att, om möjligt, anlita bemanningssjuksköterskor som varit hos er tidigare, säger Tina Hogbäck.

Pensionerade sjuksköterskor tillgång

Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Ingela Nilsson, enhetschef på Capio Medocular i Malmö.
Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Ingela Nilsson, enhetschef på Capio Medocular i Malmö.
Bristen på sjuksköterskor gör att vården ofta förlitar sig på att sjuksköterskor jobbar kvar efter sin pensionering. På vårdförbundet hävdar man att det finns ett visst sug från arbetsgivarnas sida då pensionerade sjuksköterskor har en stor erfarenhet och ses som attraktiv arbetskraft.

– Vi har en mer flytande pensionsålder och våra sjuksköterskor är mera efterfrågade på arbetsmarknaden idag än för 10–15 år sedan, säger Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet. Hon menar att marknaden är mer öppen idag och att det förs en annan debatt i samhället där man fortfarande kan vara verksam efter pensionen.
Från vårdförbundets sida misstänker man att fler sjuksköterskor väljer att jobba efter sin pensionering och en anledning kan vara att många har låg pension, men det förs ingen statistik över det.

Kan vara mentorer
Ingela Nilsson som arbetar som enhetschef på Capio Medocular, en privat ögonklinik i Malmö, har erfarenhet av att anlita pensionerade sjuksköterskor och ser många fördelar med det.
– De ses ofta som en mentor av de andra sjuksköterskorna och jag upplever att de uppskattar att deras erfarenhet tas tillvara. Många vill jobba som timanställda, så att de kan styra mer över sin arbetstid. Dessutom kan de dryga ut sin pension.

Utifrån egen kapacitet
Även om efterfrågan på erfaren personal är stor så menar man från Vårdförbundets sida att ett problem är att många inte orkar jobba heltid fram till sin pension.
Ingela Nilsson hävdar att arbetsgivarna kan göra mer för att locka till sig den gruppen genom att erbjuda anpassade tjänster, där äldre sjuksköterskor jobbar mer utifrån sin egen kapacitet.
– Många äldre sjuksköterskor kan inte hålla samma tempo som till exempel en 30-åring. De skulle kunna jobba mer som handledare för nyexaminerade sjuksköterskor och för de som är klara efter sin specialistutbildning, säger hon.

Evidensbaserad ätstörningsbehandling

Ulrika Berggren, Marianne Hedmark och Johanna Henningson på Capio Ätstörningscenter. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ulrika Berggren, Marianne Hedmark och Johanna Henningson på Capio Ätstörningscenter. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vid Capio Ätstörningscenter i Jakobsberg arbetar man med högspecialiserad, manualbaserad vård framtagen specifikt för patienter med ätstörningar. Enheten var en av de första i Sverige att implementera modellen och ligger i områdets absoluta framkant.

Sjuksköterskan Marianne Hedmark är enhetschef för heldygnsvården på Capio Ätstörningscenter. Hon har arbetat på enheten sedan 1999 och har under åren haft förmånen att se hur området genomgått kraftiga förändringar till det bättre.
– Det är framförallt möjligheten att på allvar kunna påverka mitt arbete som har fått mig att stanna kvar. Vi har ett oerhört spännande uppdrag som är mycket omväxlande och det har varit spännande att se hur verksamheten och behandlingsmetoderna har utvecklats och förbättrats över åren. Vi tar emot patienter från hela Sverige och just nu söker vi i synnerhet personal som är intresserade av att arbeta natt, kanske i kombination med studier.

Utvecklad i Oxford
Heldygnsvården har 14 vårdplatser avsedda för patienter med någon form av ätstörning och personalen arbetar enligt en högspecialiserad, manualbaserad KBT-behandling som har utvecklats i Oxford och Italien och är avsedd specifikt för att behandla ätstörningar.
– Syftet med den manualbaserade metoden är att arbeta utifrån den behandling som det finns mest evidens för i nuläget och metoden säkerställer att alla patienter får lika vård oavsett vilket team de får. Det blir en gemensam struktur, där alla arbetar enligt samma referensramar. Dessutom ägnas avsevärd tid åt fortbildning och utveckling, berättar sjuksköterskan Ulrika Berggren, som arbetat på enheten sedan 2013.

Enastående stämning
Johanna Henningson specialistutbildar sig till barnsjuksköterska vid sidan om sitt arbete på enheten och även hon framhäver de tydliga strukturerna som en positiv aspekt.
– De senaste åren har såväl administration och rapportstruktur som patientdelaktighet och möten effektiviserats på ett vetenskapligt förankrat sätt. Det har lagt grunden för en otroligt professionell vård och en enastående stämning bland oss medarbetare. Varje dag är en spännande utmaning och vi får så mycket tillbaka från våra patienter. Det finns goda anledningar till att sjuksköterskor som kommer hit tenderar att stanna här, avslutar hon.

Capio Ätstörningscenter
Capio Ätstörningscenter är en högspecialiserad enhet som vänder sig till patienter med ätstörningsproblematik. Målet är att erbjuda bästa möjliga kvalitet i diagnostik, behandling och bemötande utifrån evidensbaserade metoder. Alla som arbetar här får en gedigen introduktion och utbildning om ätstörningar.

Capio Ätstörningscenter
Birgittavägen 4
177 31 Jakobsberg
Tel: 08-590 009 60
E-post: Info.CACS@capio.se
www.capio.se

www.capio.se

Utvecklas inom beroendevård på Capio Maria

Sofia Andersson, sjuksköterska på Capio Marias akutmottagning. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Andersson, sjuksköterska på Capio Marias akutmottagning. Foto: Thomas Henrikson
Capio Maria på Södermalm i Stockholm erbjuder frivillig, specialiserad beroendevård för personer över arton år. Här arbetar sjuksköterskor med beroendepatienter och riskbrukare i kompetensöverskridande team. Att arbeta med beroendevård är spännande, utvecklande och givande.

– Jag sökte mig till Capio Maria eftersom jag ville lära mig mer om beroendevård. Jag gör en första bedömning av patienternas vårdbehov och tar hand om patienterna som läggs in på vår intagningsavdelning, säger Sofia Andersson, som tog sjuksköterskeexamen år 2000 och sedan fyra år tillbaka arbetar på Capio Marias akutmottagning.
Sofia Andersson har utvecklats och lärt sig mycket om beroendevård sedan hon började på Capio Maria.
– Det som gör att jag verkligen trivs med mitt jobb är att sammanhållningen mellan oss kollegor är mycket god, det känns att de som jobbar här verkligen tycker att det är roligt att gå till jobbet. Det är också en fördel att Capio Maria ligger centralt i Stockholm, säger Sofia Andersson.
– Året efter sjuksköterskeexamen arbetade jag på infektionsavdelningen på Huddinge sjukhus, där jag mötte många missbrukare med infektionssjukdomar. Jag bestämde mig för att satsa på beroendevård och sökte mig därför till Capio Maria, säger Linus Norberg, som började arbeta på Capio Marias akutmottagning året därpå. Sedan 2012 arbetar han på öppenvårdsmottagningen och ägnar sig mycket åt samtal och möten med patienter med olika typer av beroendeproblematik.

Linus Norberg, sjuksköterska på Capio Marias öppenvårdsmottagning.
Linus Norberg, sjuksköterska på Capio Marias öppenvårdsmottagning.
Motiverande samtal
När han började arbeta på Capio Marias öppenvårdsmottagning gick han psykoterapeututbildningen Steg 1 och började arbeta mer med att möta beroendepatienter via samtal. En av de faktorer som bidrar till att Linus Norberg trivs med sitt jobb är variationen och möjligheten att arbeta självständigt.
– Två dagar i veckan arbetar jag med riskbrukare och beroendepatienter i Farsta och Sickla. Jag gillar att möta olika typer av patienter med varierande bakgrund och grad av beroendeproblematik. När jag möter patienter gör jag självständiga bedömningar av deras vårdbehov. Jag arbetar också mycket med motiverande samtal. Att arbeta med beroendevård är utvecklande, intressant och givande, särskilt när jag kan motivera patienter till ett förändrat beteende. Capio Maria är en bra arbetsgivare, de har verkligen tilltro till min kompetens som sjuksköterska och satsar även mycket på kompetensutveckling, säger Linus Norberg.

Capio Maria
Capio Maria arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över arton år. Vi vänder oss även till anhöriga till människor som är beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Målet för vårt arbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Capio Maria
Wollmar Yxkullsgatan 25
118 50 Stockholm
www.capio.se

www.capio.se