Etikettarkiv: Intensivvård

Kom som du är, bli den du vill vara

Katarina Bokelid, klinisk specialist och driftansvarig anestesisjuksköterska, Cornelia Sandner, operationssjuksköterska och Maria Norén, MH-ansvarig anestesisjuksköterska. Saknas på bilden gör Håkan Hansson. Foto: Johan Lindvall
Katarina Bokelid, klinisk specialist och driftansvarig anestesisjuksköterska, Cornelia Sandner, operationssjuksköterska och Maria Norén, MH-ansvarig anestesisjuksköterska. Saknas på bilden gör Håkan Hansson. Foto: Johan Lindvall

Region Skånes verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård erbjuder stora utvecklingsmöjligheter i många olika riktningar.
– Till oss kan du komma som du är och bli den du vill vara, säger Katarina Bokelid, driftansvarig anestesisjuksköterska vid Kvinnokliniken i Lund.

Det har gått 37 år sedan Katarina Bokelid tog sin sjuksköterskeexamen.
– Jag började med IVA-vård, blev intresserad av anestesi och på den vägen är det. Efter 30 år är det fortfarande lika roligt att gå till jobbet, säger Katarina som idag har rollen som klinisk specialist och driftansvarig anestesisjuksköterska vid Kvinnoklinikens anestesiavdelning i Lund.
Viktiga anledningar till att hon blivit kvar inom verksamheten i alla år är omväxlingen, utvecklingsmöjligheterna, kollegorna och, inte minst, patienterna.
– Anestesi är en jätterolig specialitet med stor variation inom olika riktningar och subspecialiteter.
Maria Norén, ansvarig anestesisjuksköterska vid mottagningen för malign hypertermi, instämmer.
– Jag har ägnat 14 av totalt 19 år i sjuksköterskeyrket åt anestesi, ett brett område där man får lära sig väldigt mycket om många olika saker. Jag har haft förmånen att få sub-specialisera mig inom malign hypertermi och driver idag den enheten tillsammans med en läkare.

Vi söker Operationssjuksköterska till VO intensiv och perioperativ vård i Lund. Klicka här för mer information och ansök

Operation
Kollegan Cornelia Sandner har valt en lite annan yrkesbana.
– Jag tog min sjuksköterskeexamen 2012 och började ett år senare att läsa till operationssjuksköterska. 2015 började jag på enheten för ortopedisk kirurgi och där har jag varit sedan dess. Ortopedi är högteknologiskt men även en väldigt praktisk, handfast och väldigt intressant specialitet. Jag har aldrig ångrat mitt val.
Till saken hör att Cornelia även är inne på sitt sista år som masterstudent. Studierna, som utförs på betald arbetstid, är knutna till ett förbättringsprojekt som hon driver på kliniken.
– Det handlar i korthet om att stärka patientsäkerheten vid byte av OP-sjuksköterska under pågående operation. Mitt personliga mål är att på sikt kunna ha en delad tjänst där min utbildning kan gagna hela verksamheten. För utvecklingsmöjligheter handlar inte bara om att utveckla oss inom professionen, till syvende och sist handlar allt om att förbättra patientvården.

Teamarbete
Inom verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård sker större delen av arbetet, och även utveckling, i team.
– Det går att sätta likhetstecken mellan teamarbete och patientsäkerhet som ju bygger på att man tillvaratar allas kompetenser, att var och en har sin uppgift och att man kan jobba parallellt med varandra för patientens bästa, säger Maria.
Ett led i arbetet med att utveckla både medarbetare och verksamhet är det förestående införandet av Core Curriculum, en kompetensstege som beskriver en möjlig utveckling från nyutexaminerad specialistsjuksköterska till expert. Stegen är indelad i fem faser som bygger på varandra, och där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor.
– Det är också ett sätt att validera den kunskap som våra medarbetare redan har och en satsning på kontinuerliga kompetenshöjande aktiviteter inom arbetet, säger Håkan Hansson, anestesisjuksköterska och delprojektledare för Core Curriculum.
Arbetet har kommit en bra bit på väg; programmet ska inom kort introduceras i verksamheten.
– Förhoppningen är att Core Curriculum ska leda till att vi får en personalstyrka som stannar kvar hos oss för att de ser att det följer en kontinuerlig utveckling.
Håkan poängterar att det inte handlar om något statiskt program som alla måste delta i.
– Livet består av olika faser, och ibland finns inte tid att gå en massa utbildningar. Man måste inte gå vidare hela tiden, det gör man i den takt man vill och kan.

Vi söker Operationssjuksköterska till VO intensiv och perioperativ vård i Lund. Klicka här för mer information och ansök

Intensiv- och perioperativ vård – Skånes universitetssjukhus

Intensiv- och perioperativ vård är ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus. I Lund bedrivs anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Här bedrivs även anestesiverksamhet inom neurokirurgi, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, käkkirurgi och onkologi.

I verksamhetsområdet ingår också IVA, post-OP, sterilcentral, forskning och utveckling, smärtenhet, och en administrativ enhet. Här finns även Sveriges enda mottagning för malign hypertermi.

Totalt 450 medarbetare med plats för fler!

www.skane.se

Teamkänsla, ständig utveckling och variation på ANOPIVA

Ewa Sjöström, operationssjuksköterska, Cecilia Diamant, intensivvårdssjuksköterska, Christina Lindmark, sjuksköterska och Malin Ödling Davidsson, anestesisjuksköterska. Foto: Fredrik Larsson
Ewa Sjöström, operationssjuksköterska, Cecilia Diamant, intensivvårdssjuksköterska, Christina Lindmark, sjuksköterska och Malin Ödling Davidsson, anestesisjuksköterska. Foto: Fredrik Larsson

Kliniken för anestesi, operation och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en dynamisk och kunskapsintensiv arbetsplats för sjuksköterskor som aldrig vill sluta utvecklas. Ett närvarande ledarskap, en utpräglad teamkänsla och en miljö som uppmuntrar till kontinuerlig kompetensutveckling gör att många sjuksköterskor som söker sig hit stannar länge.

Intensivvårdssjuksköterskan Cecilia Diamant hamnade på IVA på Norrlands universitetssjukhus av en slump när hon sökte undersköterskejobb i samband med sjuksköterskeutbildningen i mitten på 90-talet. Hon trivdes jättebra, och med ett par års arbetslivserfarenhet som grundutbildad sjuksköterska i bagaget återvände hon till intensivvårdsavdelningen på NUS.
– Det är stimulerande att arbeta i en kunskapsintensiv miljö. Jag bygger dagligen på min kunskapsbas, även efter att ha jobbat här i 22 år. Jag känner mig verkligen uppskattad för min insats och blir både sedd och högt värderad som medarbetare, vilket bidrar till att jag trivs väldigt bra. Här har jag dessutom möjlighet att dela med mig av min erfarenhet till yngre kollegor. Ytterligare en fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är att vi regelbundet kan ta del av vetenskapsseminarier och föreläsningar och därigenom hålla oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom våra respektive fält, säger Cecilia Diamant.

Nu söker vi anestesi-, operation- och intensivvårdssjuksköterskor. Klicka här för mer information och ansök

Många utvecklingsvägar
– Jag brinner verkligen för att arbeta i akutsjukvården, där det ständigt händer nya saker och där jag kan vara med och reda ut akuta och komplexa situationer. Jag började arbeta på NUS akutmottagning 1994 och gick sex år senare en betald specialistutbildning till anestesisjuksköterska. Efter ett par år inom ambulansflyget och i den privata sektorn är jag nu tillbaka på NUS. Jag har en delad tjänst som sektionsledare inom ortopediska operationer och inom den luftburna intensivvården i region norr. Vi är ju verksamma i en vidsträckt geografisk region där den luftburna intensivvården fyller en viktig funktion, säger Malin Ödling Davidsson.
En faktor som lockade henne tillbaka till regionen är de utvecklingsmöjligheter som erbjuds.
– Som specialistsjuksköterska i vår högspecialiserade verksamhet finns det många olika utvecklingsvägar att välja mellan. Man kan exempelvis bli HLR-instruktör, ägna sig ut traumaundervisning, simulering eller ta rollen som donationsansvarig. Det ger goda möjligheter till långsiktig utveckling på samma arbetsplats, säger Malin Ödling Davidsson.

Bredd och specialisering
Operationssjuksköterskan Ewa Sjöström inledde sin karriär som vårdbiträde på NUS redan 1985. Sex år senare var hon färdig operationssjuksköterska och har sedan dess bistått operatörer vid många olika typer av kirurgi, exempelvis urologi, gynekologi, neuro och obstetrik.
– Jag stortrivs verkligen på jobbet, det blir aldrig långtråkigt eftersom jag ständigt utvecklas och inhämtar ny kunskap. En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är att vi bedriver högspecialiserad vård inom många olika specialiteter. Här ges jag möjligheten att både arbeta brett och specialisera mig, säger Ewa Sjöström.
– Jag hade tidigare arbetat i bland annat kommunal omsorg och kirurgi innan jag 2017 sökte mig till den postoperativa verksamheten. Jag var i behov av mer stimulans och utveckling och hamnade helt rätt på postop. Det är stimulerande att arbeta i team tillsammans med läkare och undersköterska, och personalmässigt har vi en bra kombination av specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet, säger Christina Lindmark, sjuksköterska på NUS postoperativa avdelning.

Närvarande chefer
Kunskapsutveckling och kontinuerlig fortbildning värderas högt på anopiva, vilket Christina Lindmark uppskattar.
– Även om varje dag är olik den andra så har vi en bra grundläggande struktur när vi organiserar vårt arbete. Jag trivs också med närheten till våra chefer, de finns på plats och kan rycka ut i det kliniska arbetet vid behov. Här känner jag mig verkligen sedd, min insats är viktig för att varje patient ska få en så bra vårdupplevelse som möjligt, säger hon.

Nu söker vi anestesi-, operation- och intensivvårdssjuksköterskor. Klicka här för mer information och ansök

Anestesi, operation och intensivvård – Region Västerbotten

Kliniken för anestesi, operation och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en del av Region Västerbotten. Här bedrivs intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård. Vårt uppdrag omfattar även sterilavdelning, forskning, utveckling och undervisning samt ansvar för att bemanna teamen inom luftburen intensivvård norr.

regionvasterbotten.se

”Jag är oerhört stolt över min arbetsplats”

– Jag är oerhört stolt över min arbetsplats och mina arbetsuppgifter. Jag har dessutom fantastiska kollegor som gör det lätt att vilja gå till jobbet, säger Fama Jobe och får medhåll av Madeleine Strand och Ida Wallerstig. Foto: Mikael Wallerstedt
– Jag är oerhört stolt över min arbetsplats och mina arbetsuppgifter. Jag har dessutom fantastiska kollegor som gör det lätt att vilja gå till jobbet, säger Fama Jobe och får medhåll av Madeleine Strand och Ida Wallerstig. Foto: Mikael Wallerstedt

Vården på Neurointensivvårdsavdelningen är både högspecialiserad och högteknologisk. Förutom en utmanande och stimulerande miljö erbjuder kliniken även en god gemenskap, engagerade kollegor och många utvecklingsmöjligheter.

Ida Wallerstig visste redan under sin grundutbildning att hon en dag ville vidareutbilda sig till intensivvårdssjuksköterska. När hon kände sig redo att ta steget sökte hon sig till neurokirurgins intensivvårdsavdelning, NIVA, på Akademiska sjukhuset. Ett beslut som hon idag, 1,5 år senare, är väldigt glad över.
– Redan från första dagen kände jag mig trygg i rollen som specialistsjuksköterska, mycket tack vare att jag fick en bra introduktion. Men även för att det arbetar många erfarna sjuksköterskor på NIVA, så det finns alltid någon kollega att fråga, säger Ida.
Anledningarna till att hon sökte sig till NIVA var flera.
– Som ny specialistsjuksköterska ville jag utmana mig själv så mycket som möjligt och neurokirurgi var ett nytt område för mig. Dessutom hade jag hört många bra saker om avdelningen och att det finns många möjligheter till fortsatt utveckling, säger hon.

Vi söker en Intensivvårdssjuksköterska till neurointensiven. Klicka här för att läsa mer och ansök

Kombinerade tjänster
Att det finns många olika vägar att gå inom neurokirurgin är IVA-sjuksköterskorna Fama Jobe och Madeleine Strand tydliga exempel på.
Fama arbetar som biträdande avdelningschef på NIVA. Det hon gillar mest med sitt arbete är att hon, genom sin kombinerade tjänst, både arbetar i team med patientvården på avdelningen och driver personalfrågor och verksamhetsutveckling.
Fama berättar att klinikens medarbetare även regelbundet erbjuds både interna och externa utbildningsinsatser med hjälp av avdelningens utbildningsansvariga sjuksköterskor.
Madeleine delar sin tjänst mellan NIVA och Luftburen intensivvård. Hon har arbetat på NIVA i 26 år.
– NIVA har varit väldigt positiv till att jag delar min tjänst. Att vi får möjlighet att utvecklas och kombinera olika tjänster har varit viktigt för mig, och gör mitt arbete är väldigt varierat. Det ger mig även möjlighet att följa patienten från skadeplatsen och under intensivvårdstiden på NIVA. Dessutom är det här en bra arbetsplats med många bra kollegor, säger hon.

Akademiska sjukhuset – NIVA

Akademiska sjukhuset NIVA är en avdelning med specialistutbildad personal inom neurointensivvård. Vi vårdar barn och vuxna från hela Mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg orsakade av trauma eller sjukdomar. NIVA är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling och är ett Centre of Excellence.

akademiska.se/niva

IVA-sjuksköterskor avgörande

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hittills har en relativt liten andel Coronapatienter behövt intensivvård, men situationen kan snabbt eskalera. Runtom i landet rustar regionerna därför för att snabbt kunna öppna fler intensivvårds­platser om behovet uppstår. Samtidigt är bristen på skyddsmaterial och framförallt IVA-sjuksköterskor stora problem.

– Det är väldigt svårt att veta exakt hur många intensivvårdsplatser vi kan behöva, även om man räknar på olika scenarion och jämför med hur utvecklingen sett ut i länder som Spanien och Italien, säger Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad och ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. Innan hon blev chef arbetade hon som IVA-sjuksköterska i många år.

Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad och ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. Foto: Kimme Persson
Helen Berthelson, enhetschef på Centralsjukhuset i Kristianstad och ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. Foto: Kimme Persson

Skydd och IVA-sjuksköterskor
Ett stort problem hittills har varit bristen på skyddsutrustning, exempelvis visir, munskydd och skyddsrockar. Beredskapen på det här området har inte varit tillräckligt god. Bristen beror enligt Helen Berthelson främst på att regionerna inte lagerhåller den typen av utrustning. När behovet ökar tar skyddsutrustningen därför snabbt slut.
Landets sjukhus och regioner inventerar kontinuerligt sina lager av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som kan behövas om Coronapandemin förvärras.
– Varje region ska egentligen ha ett beredskapslager med skyddsmaterial, men det har hittills saknats på många håll. När man behöver öka antalet intensivvårdsplatser är dock tillgången på kompetent och specialiserad personal det absolut största problemet. Politiker och beslutsfattare behöver fundera på varför det finns för få IVA-sjuksköterskor. Med den rådande bristen på specialistsjuksköterskor försätter vi som land oss i en sårbar och farlig situation, säger Helen Berthelson.

Jag hoppas att Coronapandemin får fler att inse hur avgörande intensivvårdssjuksköterskorna är när en pandemi slår till.

Brist redan före Corona
Eftersom det var brist på IVA-sjuksköterskor i hela Sverige redan innan Coronapandemin slog till så blir bristen särskilt påtaglig när behovet av intensivvårdsspecialister ökar.
– Jag hoppas att Coronapandemin får fler att inse hur avgörande intensivvårdssjuksköterskorna är när en pandemi slår till. Vi har en så specifik kunskap som inte går att ersätta. Det tar ju tid att utbilda fler IVA-sjuksköterskor så för att hantera situationen nu krävs innovativa lösningar, exempelvis att allmänsjuksköterskor assisterar och avlastar IVA-sjuksköterskorna med vissa arbetsuppgifter, säger Helen Berthelson.

Vana att snabbt ställa om
– Många intensivvårdssjuksköterskor har verkligen gjort allt de kunnat för att bidra i den rådande krisen. De är vana vid att arbeta med smittsamma patienter, använda skyddsutrustning och tillämpa rigorösa hygienrutiner. De är också vana vid att snabbt ställa om och höja arbetstakten när arbetsbelastningen ökar. Samtidigt måste arbetsgivare värna om IVA-sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande så de orkar hålla ett högt tempo så länge pandemin varar, säger Helen Berthelson.

Vi har världens bästa jobb!

Hanna Persson, Tarja Hamari och Jimmy Jonsson, specialistsjuksköterskor på ANOPIVA i Norrköping. Foto: Martin Roth
Hanna Persson, Tarja Hamari och Jimmy Jonsson, specialistsjuksköterskor på ANOPIVA i Norrköping. Foto: Martin Roth

Hanna Persson, Jimmy Jonsson och Tarja Hamari är specialistsjuksköterskor på ANOPIVA i Norrköping. Tillsammans har de arbetat mer än 40 år på avdelningen.
– Vårt jobb gör verkligen skillnad för andra människor vilket ger stor arbetsglädje i retur. Vi har världens bästa jobb!

ANOPIVA på Vrinnevisjukhuset i Norrköping omfattar tre komplexa specialiteter: anestesi, operation och intensivvård. Här arbetar väl sammansvetsade team med det senaste inom högteknologisk vård. För den oinvigde kan det låta skrämmande med all teknik och den oförutsägbarhet som är en del av jobbet. Motmedlet heter planering, förberedelser och kontroll.
Hanna var nyutbildad operationssjuksköterska när hon började på avdelningen för snart 18 år sedan.
– Många tror att vårt arbete handlar om att langa instrument till doktorn. Men för att klara det måste jag kunna operationen, veta vilka instrument som krävs för varje ingrepp, vara uppdaterad och veta vad som händer om vi ändrar metod under arbetets gång.
Hon påpekar vikten av att kunna samarbeta, vara trygg i teamet och orka hålla fokus i timtal.
– Det är ett aktivt arbete som jag verkligen kan rekommendera.

Vi söker anestesisjuksköterska till Centraloperation. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker operationssjuksköterska till Centraloperation. Klicka här för mer information och ansök

Utveckling
Även Tarja kan se tillbaka på en lång yrkeskarriär inom vården. 1999 blev hon färdig anestesisjuksköterska och började direkt på nuvarande ANOPIVA.
– Jag har trivts otroligt bra redan från första början. Det är en utmärkt arbetsplats med bra arbetskamrater och en väl fungerande operationsavdelning.
En stor fördel, fortsätter Tarja, är att verksamheten är utvecklingsbenägen vilket spiller över på medarbetarna. För henne har de gångna åren inneburit ständigt nya utmaningar.
– Idag ägnar jag en tredjedel av min tid åt att arbeta på en pre-operativ mottagning med allt vad det innebär. Övrig tid tillbringar jag i operationssalen, förutom ett specialuppdrag på tio procent då jag arbetar med medicinteknisk utrustning, som fört med sig att jag lärt mig mycket både om apparaturen i sig och upphandlingar.
Hanna tillägger att alla medarbetare har möjlighet att delta i utbildningsdagar.
– Det är återkommande tillfällen med olika teman då vi lär av både varandra och inbjudna specialister. Det är lätt att få gehör för egna initiativ om man till exempel brinner för ett särskilt område. Finns det en vilja så finns det oftast även en väg.

IVA
Jimmy har till skillnad från sina två kollegor börjat på ANOPIVA ganska nyligen. Sedan två år tillbaka arbetar han som intensivvårdssjuksköterska på avdelningen.
– Jag hade hört mycket bra om verksamheten och sökte mig hit efter avslutad specialistutbildning. Ett beslut jag inte har ångrat.
Liksom många andra medarbetare inom akut- och intensivvård ser Jimmy variationen och oförutsägbarheten som en stor tjusning med jobbet.
– Det är alltid spännande att komma till jobbet, man vet aldrig vad som väntar. Trots att jag varit här relativt kort tid har jag utvecklats enormt. Här har jag bland mycket annat fått stor mängdträning, vilket gett mig större trygghet i min yrkesroll.

Nya lokaler
Han berättar att verksamheten har flyttat in i en helt ny intensivvårds­avdelning med sex vårdplatser och post-operativ avdelning
– Det är mer rymligt, och underlättar mobilisering till exempel. Framförallt är det positivt för patienterna som får singelrum och slipper allt ljud och spring som kan uppstå i flerbäddssalar. Även för oss medarbetare är de nya lokalerna ett lyft. Under ombyggnaden var fönstren blockerade av byggställningar så det är härligt att få in dagsljus igen!
På frågan om han rekommenderar andra sjuksköterskor att söka sig till ANOPIVA kommer svaret snabbt.
– Absolut, det ligger ett stort värde i att ha ett så betydelsefullt yrke. Här kan man verkligen göra skillnad för andra människor. Jag har hittat mitt drömjobb och kommer att, precis som Hanna och Tarja, bli kvar länge i verksamheten.

Vi söker anestesisjuksköterska till Centraloperation. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker operationssjuksköterska till Centraloperation. Klicka här för mer information och ansök

Anopiva vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Anopiva vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping bedriver intensivvård samt anestesi- och operationsverksamhet. På intensivvårdsavdelningen behandlas och övervakas årligen cirka 650 svårt sjuka patienter samt patienter som har genomgått större operationer. Anestesi- och operationsverksamheten omfattar både planerade och akuta operationer för olika specialiteter vid sjukhuset. Operationsavdelningen har tio operationssalar öppna under dagtid och genomför cirka 6 000 operationer varje år.
www.regionostergotland.se

Hitta hem på ANOPIVA i Linköping!

Johanna Kimme, Annelie Askling och Sofia Medin arbetar som specialistsjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg
Johanna Kimme, Annelie Askling och Sofia Medin arbetar som specialistsjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg

Sofia Medin hade jobbat som sjuksköterska i 16 år innan hon upptäckte tjusningen med intensivvård.
– Jag jobbade på sjukhusets bemanningsenhet, fick ett uppdrag på post-op och hittade hem, säger Sofia, som numera är specialistsjuksköterska i intensivvård på ANOPIVA i Linköping.

Sofia Medin, Johanna Kimme och Annelie Askling arbetar som specialistsjuksköterskor på ANOPIVA vid Linköpings universitetssjukhus. De har valt olika inriktningar på sin specialitet och har olika antal år i yrket, men en gemensam nämnare är att alla tre arbetat inom en rad olika områden innan de kom till ANOPIVA. En annan gemensam nämnare är att de stormtrivs på kliniken och inte längre känner något behov av att byta jobb.
Johanna startade sin karriär som sjuksköterska för sju år sedan. Efter ett par år med olika arbetsgivare började hon som allmänsjuksköterska på ANOPIVA:s post-operativa enhet. I tjänsten ingick schemalagd hospitering inom specialiteterna.
– Det var jättebra och gav mig en god bild av vad det innebär att arbeta som specialistsjuksköterska inom operation, anestesi och intensivvård. Jag fastnade för anestesin och fick en utbildningstjänst som innebar att jag läste till specialistsjuksköterska på heltid med bibehållen grundlön. Jag blev klar 2017 och har arbetat på narkosen sedan dess.

Jobba på IVA/Postop i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

Jobba på Anestesi och operation i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

Rätt val
Annelie berättar en liknande historia. Hon tog sin sjuksköterskeexamen 2007 och började då på en barnkirurgisk avdelning vid Linköpings universitetssjukhus.
– Efter det var jag på endoskopienheten i tre år, vilket väckte mitt intresse för operationssköterskeyrket.
Men det dröjde en tid innan Annelie gjorde slag i saken och läste vidare.
– Efter några år inom hemsjukvården anmälde jag mig till en specialistsjuksköterskeutbildning på distans och blev väldigt förvånad och mycket glad när jag i samband med antagningen fick ett mail från Region Östergötland och erbjöds en utbildningstjänst! Jag tackade ja förstås, gick utbildningen och arbetar sedan i somras som specialistsjuksköterska på ANOPIVA:s operationsenhet.
Efter snart ett års arbete i sin nya roll konstaterar Annelie att hon hamnat helt rätt.
– Jag har stått i såret många gånger och tänkt att nu är jag här! Det är en lycklig och nästan berusande känsla.
Hon får medhåll av Sofia som också är relativt ny som specialistsjuksköterska.
– Även jag fick en utbildningstjänst och möjlighet till att läsa vidare med bibehållen grundlön. Jag blev klar för drygt två år sedan och har idag ett jättespännande jobb där jag mest är på IVA men till viss del även arbetar på post-op. Numera har jag även rollen som koordinator och samordnar platssituationen efter kontakt med anestesi och operation.
En stor fördel, menar hon, är att verksamheten erbjuder stora möjligheter till att utveckla eventuella specialintressen. Hon får medhåll av Annelie som säger att hon dock för egen del har fullt upp med att lära sig allt nytt.
– Som ny specialistsjuksköterska på operationsenheten följer jag ett inskolningsschema, jag blir till exempel inte jourklar förrän efter cirka ett år. Då kommer jag att ha gått igenom alla enheter som finns på operation, det vill säga kirurgi, ortopedi, neuro-, hand- och plastikkirurgi och några till.

Vi kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till ANOPIVA.

Drömjobb
De tre kollegorna säger att de verkligen kan rekommendera andra sjuksköterskor att följa deras exempel och söka sig till ANOPIVA.
– Det är en spännande verksamhet där det är lätt att vara ny. Här finns ett gediget introduktionsprogram och erfarna kollegor som man kan fråga om allt, det känns väldigt tryggt, säger Annelie.
Johanna instämmer och flikar in att det, inte minst som anestesisjuksköterska, finns många möjligheter och vägar att gå.
– Jag har varit här i tre år vilket känns som en kort tid eftersom man utvecklas och lär nytt hela tiden. Det finns inte längre någon anledning att söka sig någon annanstans, ett drömjobb om du frågar mig.

Jobba på IVA/Postop i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

Jobba på Anestesi och operation i Linköping. Klicka här för mer information och ansök

ANOPIVA Linköping – Region Östergötland

ANOPIVA, Universitetssjukhuset i Linköping, ingår i Sinnescentrum i Östergötland. I kliniken inkluderas förutom operationsavdelning och intensivvårdsavdelning även sterilteknisk enhet och barnsmärtenhet. Operationsavdelningen möter årligen cirka 15000 patienter. På kliniken arbetar cirka 450 medarbetare, varav drygt 300 på operation.

www.regionostergotland.se

Lär känna dina patienter på LIVA

Helene Malmqvist, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och Therese Steger, sjuksköterska på LIVA. Foto: Johan Marklund
Helene Malmqvist, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och Therese Steger, sjuksköterska på LIVA. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta med barn på en avdelning där du har helhetsperspektiv och får följa patienterna under lång tid? Välkommen till LIVA på Nya Karolinska sjukhuset, norra Europas enda avdelning av sitt slag.

Till långtidsintensivvårdsavdelningen LIVA kommer barn i alla åldrar med långvarigt behov av andningsstöd. Det rör sig främst om trakeostomi, CPAP eller respirator. Vårdtiden för inneliggande patienter är lång, ofta flera månader. Därefter följs patienterna under flera år för dagvård, kontroller och kanylbyten.
– Vi lär verkligen känna barnen och deras familjer. Det är fantastiskt att få arbeta så långsiktigt med en patientgrupp där vi ser hur de blir bättre över tid och utvecklas som personer. Så fort jag kom till avdelningen kände jag att jag hamnat rätt, säger Helene Malmqvist, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom.

Sjuksköterska sökes till LIVA – Långtidsintensivvårdsavdelning

Nattsjuksköterska sökes till LIVA – Långtidsintensivvårdsavdelning

Det är fantastiskt att se hur både barnen och deras familjer får självförtroende och så småningom kan återgå till sin vardag.

Positivt och energiskt
Precis som Helene kom kollegan Therese Steger först i kontakt med LIVA under en hospitering, och förstod snabbt att hon ville bli kvar.
– Många tror nog att det är tungt att arbeta med så svårt sjuka barn, vilket det såklart ibland är. Däremot är det också en väldigt livlig avdelning med positiv stämning, för våra patienter är oftast energiska och nyfikna. Det är intressant och utmanande att jobba med så många varierande diagnoser och multisjuka patienter, säger hon.
En viktig del av arbetet är att undervisa vårdnadshavare och assistenter om trakeostomi och hur man hanterar den tekniska utrustningen.
– Att utbilda är jätteroligt. Vår LIVA-utbildning är väldigt konkret och ”bed-side”. Det är fantastiskt att se hur både barnen och deras familjer får självförtroende och så småningom kan återgå till sin vardag. När barnet lämnar avdelningen måste ju omvårdnaden fungera i hemmet, förklarar Helene.

Sammansvetsade team
Runt patienterna arbetar tvärprofessionella team, som förutom sjuksköterskor, undersköterskor och läkare består av bland annat fysioterapeuter, kuratorer, dietister och lekterapeuter. Det är en liten avdelning, där personalen arbetar tätt tillsammans i en högteknologisk, men vilsam miljö.
– Även om mycket fokus ligger på att stimulera barnets utveckling är det ändå viktigt att barnen har det så lugnt som möjligt omkring sig, detta är ju deras hem under den tid de vistas här. Självklart kan det bli stressigt ibland, men det är en stimulerande stress. Jag upplever att vi har mycket tid för våra patienter, säger Therese.
En annan stor fördel är det stora utbudet av kompetensutveckling som Nya Karolinska sjukhuset erbjuder i form av föreläsningar, utbildningar och annat.
Therese, exempelvis, börjar snart läsa till specialistsjuksköterska på heltid med bibehållen lön. För den som är intresserad av att forska finns också goda möjligheter.

Sjuksköterska sökes till LIVA – Långtidsintensivvårdsavdelning

Nattsjuksköterska sökes till LIVA – Långtidsintensivvårdsavdelning

LIVA på Barn PMI, Karolinska universitetssjukhuset

LIVA är en långtidsintensivvårdsavdelning med fyra vårdplatser på Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Här vårdas barn från 0 till 18 år som har behov av andningsstöd. Avdelningen tar emot patienter från hela Sverige och även utlandet. På LIVA finns spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor som vill arbeta långsiktigt och med helhetsperspektiv.

www.karolinska.se

Vi satsar på kompetensutveckling och flera nya tjänster

Dada Merdan, verksamhetschef och Anki Olsson, sjuksköterska på Thoraxcentrum. Foto: Magnus Lejhall
Dada Merdan, verksamhetschef och Anki Olsson, sjuksköterska på Thoraxcentrum. Foto: Magnus Lejhall

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona är ofta i topp när hjärtsjukvården får priser. Nu vässas kliniken med bättre kompetensutveckling och flera nya tjänster, bland annat en instruktionssjuksköterska.

Den nya tjänsten som instruktionssjuksköterska tillsattes i slutet av september med Niklas Magnusson, IVA-sjuksköterska som jobbat inom kliniken under många år.
Han kommer att arbeta ”på golvet” också, men blir främst ansvarig för utbildning och kompetenshöjning. Hans första stora uppgift blir att ta fram rutiner och utbildningar för den personal som ska tjänstgöra på Thoraxcentrums intermediära vårdavdelning som kliniken snart öppnar – ett mellanting mellan vanlig avdelning och IVA. Intermediärplatserna kommer att bemannas med specialupplärda sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi söker sjuksköterskor till avd 55, Thoraxcentrum! Läs mer och ansök här! – Sista ansökningsdag har passerats

Stor genomlysning
– En sjuksköterska och en undersköterska bildar ett vårdlag med ansvar för två patienter. Vi håller på att rekrytera personal som ska bemanna vårdplatserna, säger Dada Merdan, verksamhetschef för Thoraxcentrum.
I bakgrunden finns en stor genomlysning av klinikens verksamhet och rutiner.
– Vi såg ett behov av att förändra strukturerna i vårt arbetssätt, till exempel genom att öppna en intermediär avdelning där närheten till intensivvårdssköterskorna blir väsentlig, säger Anki Olsson, sjuksköterska och projektledare för omstruktureringen.
Niklas Magnusson ska också vara med och bygga Thoraxcentrums egen kompetensstege, där de första utbildningarna planeras starta i slutet av november. I takt med att kompetensen höjs och ansvaret ökas skapas även möjlighet för löneökning

Skräddarsydd utbildning
– Vi skräddarsyr kompetensutvecklingen utifrån behoven vi har och utifrån vad individerna själva är intresserade av. Höjd kompetens gör att fler känner sig trygga på jobbet, säger Anki Olsson.
Thoraxcentrum har prisats många gånger för sin framgångsrika sjukvård, bland annat av kvalitetsregistret Swedeheart och i SKL:s nationella patientenkät.
– Och tre år i rad har vi varit bäst i landet på överlevnad efter hjärtstopp, berättar Anki Olsson.
Hon har ”arbetat sig runt” på Thorax­centrum ända sedan 1997. Förutom att vara projektledare är hon idag avdelningschef för thorax operation – ett levande bevis för att det är möjligt att göra karriär utan att behöva lämna en klinik där man trivs och vill utvecklas.

Vi söker sjuksköterskor till Thoraxcentrum, hjärtavdelning 47. Läs mer och ansök här! – Sista ansökningsdag har passerats

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Thoraxcentrum på Blekingesjukhuset i Karlskrona startade 1996 och är en av landets mest framgångsrika och prisbelönta hjärtkliniker. Här bedrivs vård inom kardiologi, högspecialiserad hjärt- och lungkirurgi samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI.
Kliniken har cirka 240 medarbetare på vård-, intensivvård- och röntgenavdelningar samt inom mottagnings- och operationsverksamheter.

Region Blekinge
Thoraxcentrum Blekingesjukhuset Karlskrona
Kontaktperson: Dada Merdan
Tel: 073-447 13 52, E-post: dada.merdan@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se

Studera till specialistsjuksköterska på distans vid Luleå tekniska universitet

SImulering_edit

Välkommen att utbilda dig till specialistsjuksköterska på distans vid Luleå tekniska universitet. Specialistutbildningarna startar 31 augusti 2020. Ansök 17 februari – 16 mars.

Nu finns det möjlighet att specialisera dina kunskaper och utveckla dig som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska. Alla våra specialistutbildningar uppfyller krav för magisterexamen och ger grundläggande behörighet till forskarutbildning. Utbildningarna genomförs på distans och bedrivs som heltidsstudier. Inriktningen mot psykiatrisk vård är nätbaserad och de två första terminerna bedrivs studierna på halvfart.

Sagt av en student:
”Kontakten med lärarna är mycket bra. De är väldigt engagerade och mån om oss studenter. Jag känner mig mer omhändertagen och sedd nu när jag läser vid en nätbaserad utbildning än jag tidigare gjort vid studier på universitet.”
Terese Wahlroos, som specialistutbildat sig inom psykiatrisk vård på Luleå tekniska universitet.

Klicka på länkarna för mer information och ansökan

LTU logo

Bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet

UU_bild_ssk_MG_6863

Fördjupa dina kunskaper som sjuksköterska genom att bli specialistsjuksköterska vid Uppsala universitet.
– Vi erbjuder flera specialistinriktningar med start 31 augusti 2020. Ansök 17 februari till 16 mars.

Våra utbildningar är nära förknippade med de kliniska verksamheterna. Alla våra lärare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och många är även i forskningsfronten inom sina områden.

Du fördjupar dina kunskaper som sjuksköterska och lär dig att:
– Självständigt ansvara för patientens omvårdnad inom sluten och öppenvård.
– Delta i utveckling av hälso- och sjukvård i samverkan med andra professioner.
– Leda utvecklingen av evidensbaserad vård.

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. Du kan även ansöka om magisterexamen om du skriver ett examensarbete om 15 hp.

För mer information och ansökan, klicka på länkarna nedan

Flera inriktningar ges på både hel och halvfart.

Uppsala universitet - Specialistsjuksköterska

Uppsala Universitet annons logotype