Tag: Kompetensutveckling

Givande och stimulerande att arbeta med barn

Givande och stimulerande att arbeta med barn

Nästan hälften av sjuksköterskorna skulle kunna tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. De flesta anger...

Givande och stimulerande att arbeta med barn

Presentation

Resursteamet – utvecklande arbetsplats med inbyggt lärande

Resursteamet – utvecklande arbetsplats med inbyggt lärande

– Att rotera mellan olika verksamheter ger ständigt nya utmaningar och kunskaper plus att du...

Resursteamet – utvecklande arbetsplats med inbyggt lärande

Presentation

Högspecialiserad cancervård vid Karolinska Universitetssjukhuset

Högspecialiserad cancervård vid Karolinska Universitetssjukhuset

Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets sju teman. Här arbetar multiprofessionella...

Högspecialiserad cancervård vid Karolinska Universitetssjukhuset

Presentation

Trygga sjuksköterskor med många valmöjligheter

Trygga sjuksköterskor med många valmöjligheter

– Basåret har gett mig en tryggare start i yrket där inte minst erfarenhetsutbytet med...

Trygga sjuksköterskor med många valmöjligheter

Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Bra lön, ledarskap, arbetstider, god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. Det är de fem mest...

Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Presentation

En dag för utveckling – varje vecka

En dag för utveckling – varje vecka

Liksom på många andra håll i Sverige hade Medicinkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus hög personalomsättning...

En dag för utveckling – varje vecka

För långsiktiga arbetsvillkor: Högre lön och bättre arbetstid

För långsiktiga arbetsvillkor: Högre lön och bättre arbetstid

Arbetsvillkoren måste förbättras för att attrahera och behålla sjuksköterskor långsiktigt inom hälso- och sjukvården. Det...

För långsiktiga arbetsvillkor: Högre lön och bättre arbetstid

Individuella kompetensutvecklingsplaner

Individuella kompetensutvecklingsplaner

62 procent av sjuksköterskorna har inte möjlighet att vidareutbilda sig eller fortbilda sig i den...

Individuella kompetensutvecklingsplaner