Etikettarkiv: Svealand

Välbetalda hyruppdrag med trygga villkor

Sverek är ett av de ledande bemanningsföretagen för sjuksköterskor

Nu söker vi sjuksköterskor till hyruppdrag runt om i landet. Du får en bra ersättning och trygga villkor. Behöver du hjälp med resa och boende står vi självklart till din tjänst.

Som hyrsjuksköterska hos Sverek är du i trygga händer hos en engagerad och seriös arbetsgivare.

Klicka här för att se våra lediga uppdrag

Klicka här för att läsa mer om jobbet som hyrsjuksköterska

Sverek

Sverek rekryterar och bemannar främst med sjuksköterskor och läkare men även med bland annat audionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer.

Vi samarbetar med samtliga regioner  ett stort antal kommuner samt de främsta privata vårdgivarna och universitetssjukhusen och har alltid en stor variation av vårduppdrag landet över. Vi håller högsta möjliga kvalitet i vår bemanning och rekrytering med fokus på långsiktigt hållbar utveckling. Vi utvecklar och förbättrar ständigt utbudet av valmöjligheter för våra hyrläkare, bemanningssjuksköterskor och utökar på så sätt kompetensutbudet för våra uppdragsgivare.

sverek.se

Här får nya sjuksköterskor en trygg start i karriären

Molly Edlundh, sjuksköterska på AVA och Nasrin Soltani, sjuksköterska på  en avdelning för rekonstruktiv ortopedi. Foto: Johan Marklund
Molly Edlundh, sjuksköterska på AVA och Nasrin Soltani, sjuksköterska på en avdelning för rekonstruktiv ortopedi. Foto: Johan Marklund

Inom Tema Akut & Reparativ Medicin vårdas patienter med akuta tillstånd från alla olika specialiteter. En bred verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter, tydlig kompetensstege och introduktionsprogram där erfarna sjuksköterskor alltid finns till hands för att stödja nya kollegor.

Paola Borquez började arbeta på B86, en avdelning för akut kirurgi och trauma inom Tema Akut & Reparativ Medicin vid Karolinska universitetssjukhuset, direkt efter sin sjuksköterskeexamen.
– Jag hade praktiserat på avdelningen så det kändes tryggt, samtidigt som jag tyckte att det var en intressant och lärorik verksamhet. Här finns professionella och mycket hjälpsamma arbetskamrater som gör allt för att man ska finna sig väl till rätta i verksamheten och sin nya roll. Jag kunde inte ha fått en bättre start.
Även Molly Edlundh, sjuksköterska på AVA, är ganska ny i rollen som sjuksköterska.
– Jag arbetade extra som undersköterska på avdelningen under studietiden. Det kändes som ett naturligt val att fortsätta i verksamheten även om jag tänkte mycket på hur själva rollbytet skulle tas emot på avdelningen, men jag oroade mig i onödan. Det har varit en bra övergång och jag har blivit väldigt fint bemött av mina kollegor. Att jag redan kände till avdelningen och patientflödet var en stor fördel som gjorde det lättare att vara ny.

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Paola Borquez, sjuksköterska på B86, en avdelning för akut kirurgi och trauma.
Paola Borquez, sjuksköterska på B86, en avdelning för akut kirurgi och trauma.

Ortopedi
Nasrin Soltani som arbetar på en avdelning för rekonstruktiv ortopedi hade arbetat som röntgensjuksköterska i många år när hon bestämde sig för att byta inriktning.
– Jag ville jobba mer med människor än med maskiner, blev färdig allmänsjuksköterska för två år sedan och sökte mig till ortopedin, mycket för att området är nära besläktat med mitt gamla jobb på röntgen, det är fortfarande mycket bilder inblandade.
Hon påpekar att ortopedi är en specialitet som ger en snabb inlärningskurva.
–Vi har både elektiva och akuta patienter vilket gör att du lär dig mycket och att kunskapen blir väldigt bred. Här finns också en jättefin personalgrupp som hjälper och stödjer varandra; som ny slussades jag gradvis in i verksamheten.

Infektion
Anna Löfgren som blev färdig sjuksköterska i februari i år arbetade extra som undersköterska på en avdelning för hemlösa under studietiden.
– Sedan tog jag examen och började på i54, en infektionsavdelning som har ett samarbete med Beroendecentrum.
För att få mer kött på benen valde Anna att hospitera på avdelningen innan hon sökte jobbet.
– Direkt jag kom innanför dörrarna kände jag att det var rätt. Här har jag möjlighet att utvecklas i min nya roll som sjuksköterska och få använda mina kunskaper som jag fått under utbildningen genom att arbeta med akutsjukvård, och samtidigt ges möjligheten att inte bara vara sjuksköterskan Anna, utan även personen Anna.

Kompetensstege
De fyra kollegorna som ännu är i början av sin sjuksköterskekarriär uppskattar de stora utvecklingsmöjligheter som verksamheten inom Tema Akut & Reparativ Medicin erbjuder. Verksamhetens kompetenstege gör det tydligt vilka olika vägar som finns.
– Jag tycker att Kompetensstegen är inspirerande och väcker tankar om hur min bana kan komma att te sig. Det finns många olika vägar att gå och man kan välja lite efter personligt intresse allt eftersom det växer fram, säger Anna.
Hon rekommenderar varmt andra sjuksköterskor att söka sig till hennes avdelning.
– Det var så mycket under utbildningen som fokuserade på personcentrerad vård och vikten av ett holistiskt synsätt. Jag kände ofta att teorierna inte alltid stämde överens med vad jag såg i praktiken, men här på avdelningen går de verkligen hand i hand, vilket är speciellt viktigt när man arbetar med utsatta personer i samhället.
Nasrin, Molly och Paola säger att även de kan rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Tema Akut & Reparativ Medicin i allmänhet och deras respektive avdelning i synnerhet.
– Gillar man att det händer mycket så är detta en jättebra avdelning. Man utvecklas mycket av att jobba här, speciellt som ny, säger Molly.
Nasrin påpekar att mycket yrkesutveckling sker av bara farten.
– Inte minst ortopedin ger stora möjligheter för både nya och erfarna sjuksköterskor att ständigt lära sig nya saker.
Paola avslutar med att lyfta fram teamarbetet och den goda arbetsmiljön.
– Hos oss kommer du att känna dig trygg, lyssnad till och respekterad samtidigt som du har stora möjligheter att utvecklas i olika riktningar, en jättebra avdelning om du frågar mig!

Anna Löfgren, sjuksköterska på en infektionsavdelning. Foto: Johan Marklund
Anna Löfgren, sjuksköterska på en infektionsavdelning. Foto: Johan Marklund

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tema Akut & Reparativ Medicin – Karolinska universitetssjukhuset

Temat består av sex medicinska enheter, två omvårdnadsområden samt en vårdadministrativ enhet. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnadsämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

www.karolinska.se

Variation och kontinuerlig utveckling på anestesi och operation i Värmland

Evelin Gustavsson, anestesisjuksköterska, Karl Silvhamn, verksamhetschef, och Malin Gjertz, operationssjuksköterska. Foto: Fredrik Karlsson / Solstafoto
Malin Gjertz, operationssjuksköterska, Karl Silvhamn, verksamhetschef, och Evelin Gustavsson, anestesisjuksköterska. Foto: Fredrik Karlsson / Solstafoto

På anestesi och operation Värmland erbjuds sjuksköterskor en omväxlande arbetsplats i en kunskapsinriktad miljö med utrymme för många kirurgiska specialiteter. En bra sammansättning av äldre och yngre kollegor och en god sammanhållning bidrar till attraktiviteten.

– Jag började arbeta på akutavdelning vid Centralsjukhuset i Karlstad för fem år sedan och kände efter ett tag att jag ville fördjupa mina kunskaper. Jag valde då att, via en utbildningstjänst, utbilda mig till specialistsjuksköterska i anestesi. Här har jag verkligen hittat rätt och trivs jättebra, säger Evelin Gustavsson, anestesisjuksköterska på anestesi och operation vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Mångfalden av utvecklingsmöjligheter och kombinationen av arbete dagtid och jourtid bidrar till att hon trivs på jobbet. På Centralsjukhuset finns en stor operationsavdelning där man tar emot patienter från hela Värmland. Evelin Gustavsson uppskattar kombinationen av elektiva och akuta operationer och den bredd av patienter som genomgår kirurgi på sjukhuset.
– Bredden gör att jag kontinuerligt utmanas och utvecklas i mitt yrke. Jag uppskattar mixen av yngre och mer erfarna kollegor. Det ger rätt förutsättningar för kontinuerligt erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande, säger hon.

Nu söker vi operationssjuksköterska till Centralsjukhuset i Karlstad. Klicka här för mer information och ansök

Kontinuerlig utveckling
För operationssjuksköterskan Malin Gjertz var det viljan att lära sig mer om just operationsverksamhet som gjorde att hon sökte sig till Centralsjukhuset i Karlstad.
– Jag ville utvecklas inom medicinteknik och kirurgisk vård. Jag ville även bredda mina anatomiska kunskaper, vilket jag verkligen får göra här eftersom det här är en operationsavdelning med många olika kirurgiska specialiteter, säger hon.
Malin Gjertz uppskattar att anestesi- och operationsverksamheten satsar mycket på att erbjuda sjuksköterskor kontinuerlig kompetensutveckling.
– Vi erbjuder samtliga sjuksköterskor tillgång till utbildningstjänster och tror mycket på värdet i att erbjuda våra yrkesverksamma sjuksköterskor kontinuerlig fortbildning. Vi erbjuder också våra sjuksköterskor delaktighet i verksamhetsutvecklingen och välkomnar grundutbildade sjuksköterskor som vill få en inblick i arbetet på en operationsavdelning, som ofta uppfattas som en sluten värld, säger Karl Silvhamn, verksamhetschef på Anopiva i Region Värmland.

Anestesi och Operation – Region Värmland

Vi tar hand om patienter som behöver vård som rör områdena kärl- endokrin- och gastrokirurgi, ortopedi, gynekologi, obstetrik, öron- näs- och halskirurgi, urologi samt internmedicin. Våra medarbetare hjälper även övrig sjukvård med patienter som har behov av smärtlindring och bedövning dygnet runt.

regionvarmland.se

Flexibilitet och variation på BUP i Västmanland

Madelene Adamsson och Caroline Bylund, sjuksköterskor på BUP i Västmanland. Foto: Per Groth
Madelene Adamsson och Caroline Bylund, sjuksköterskor på BUP i Västmanland. Foto: Per Groth

På BUP i Västmanland finns spännande utmaningar för sjuksköterskor, både inom öppenvård och slutenvård.
– Det här jobbet är det roligaste som finns, och man får verkligen använda sin kompetens, säger Madelene Adamsson, sjuksköterska.

Madelene Adamsson har jobbat vid slutenvården på BUP i Västerås i 8 år och stortrivs.
– Som sjuksköterska har man några patienter som man arbetar med och har extra ansvar för, så man kan planera dagarna själv beroende på hur patienterna mår. Det är väldigt fritt och varierande, säger hon.
Tidigare arbetade Madelene Adamsson inom vuxenpsykiatrin, men föredrar BUP.
– Man kan göra skillnad tidigt i barnens liv. En stor del av sjuksköterskans uppgift är att se till att barnet har det stöd det behöver runt sig. Vi tittar också en del på kommunikationen mellan föräldrar och barn; på vår avdelning är de inlagda tillsammans. Inom slutenvården är det många insatser på kort tid, där det är cirka tre vårddygn i snitt och mycket ska hända under den tiden. Det är väldigt roligt och man får använda sin kompetens på många olika sätt.

Vi söker sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrins mottagning Sala. Klicka här för mer information och ansök

Unik roll
Kollegan Caroline Bylund arbetar på nybesöksenheten BUP Start och har arbetat där sedan januari i år men har arbetat inom BUP i 7 år.
– Vi träffar patienter för prioriterade besök och gör en första kvalificerad bedömning samt har utredningsbesök hos oss. Det är ganska unikt att som sjuksköterska kunna jobba så mycket med diagnostik och utveckla den biten, då oftast psykolog och läkare har hand om det. Här är vi självklart i ett team, men sjuksköterskan har verkligen stor möjlighet att utvecklas inom det området, säger hon.
Det roligaste på enheten tycker hon är när sjuksköterskor träffar både barn och föräldrar under ett längre besök.
– Man får verkligen tid att prata med dem och det är ganska terapeutiskt att sitta så länge och gå igenom allting. Det blir ofta väldigt bra för familjen och det är fint att vara en del av det, säger Caroline Bylund.

Företräder barnen
Både hon och Madelene Adamsson är specialistsjuksköterskor, och på BUP i Västmanland finns det möjlighet att göra sin vidareutbildning med bibehållen lön. Den som vill kan också byta arbete och karriärvägar mellan de olika enheterna.
– Du som kommer hit ska vara nyfiken på människor. Här företräder vi hela tiden barnen och står på deras sida, så det finns stora möjligheter att göra skillnad, säger Madelene Adamsson.

Barn- och ungdomspsykiatrin – Region Västmanland

Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland har sitt nav i Västerås. Där finns slutenvård, öppenvård, akutmottagning, ätstörningsenhet och nybesöksenheten BUP Start. Öppenvård finns också i Fagersta, Sala och Köping. BUP tar hand om barn och ungdomar i åldrarna 0–17 år med allvarliga psykiatriska symptom som leder till funktionsnedsättning.

Verksamhetschef:
Tove.Marthin@regionvastmanland.se

regionvastmanland.se

Unik möjlighet till kompetensutveckling på ANIVA

Elionor Palm, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska, Mattias Norman, sjuksköterska, Maria Mekhal, allmänsjuksköterska inom intensivvård och Emelia Åkerling, sjuksköterska på ANIVA-kliniken i Örebro. Foto: Kicki Nilsson
Elionor Palm, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska, Mattias Norman, sjuksköterska, Maria Mekhal, allmänsjuksköterska inom intensivvård och Emelia Åkerling, sjuksköterska på ANIVA-kliniken i Örebro. Foto: Kicki Nilsson

Kompetensen är hög, tekniken avancerad och de svårt sjuka patienterna får vård i världsklass. ANIVA-kliniken i Örebro erbjuder dessutom stora utvecklingsmöjligheter för både nya och erfarna sjuksköterskor.

Redan när Mattias Norman gick sin grundutbildning visste han att han en dag skulle vilja arbeta som anestesisjuksköterska. Vägen till att uppfylla den drömmen gick via dagkirurgin och en traineetjänst som allmänsjuksköterska inom anestesi på ANIVA-kliniken i Örebro.
– Just operation och anestesi är väldigt slutna avdelningar. Genom traineetjänsten fick jag en inblick i verksamheten redan innan jag sökte till specialistutbildningen, säger Mattias, som idag utbildar sig till anestesisjuksköterska vid Örebro universitet.

Vi söker sjuksköterska till postoperativ avdelning i O-huset, ANIVA. Klicka här för mer information och ansök

Förberedande traineetjänster
På ANIVA-kliniken arbetar såväl nya sjuksköterskor som erfarna specialistsjuksköterskor. Vården är avancerad, och utbildning och kompetensutveckling är något som kliniken satsar stort på. Ett exempel på det är de unika traineetjänsterna ASA, allmänsjuksköterska inom anestesi och ASI, allmänsjuksköterska inom intensivvård.
– Du arbetar som ASA i minst sex månader innan du söker till specialistutbildningen. Tjänsten ger jättebra förkunskap inför utbildningen. Den förbättrar även inskolningsprocessen när medarbetarna kommer tillbaka till oss som färdiga anestesisjuksköterskor, säger Caroline Westling, enhetschef vid anestesiavdelningen på Örebro universitetssjukhus, och berättar att utbildningen sker både på kliniken och på Kliniskt träningscentrum vid Örebro universitet.
Upplägget för ASI ser ut på ett liknande sätt. Under minst 15 veckor tar sjuksköterskorna del av intensivvården genom olika omvårdnadsblock som till exempel cirkulation, nutrition och respiration. Varje område behandlas både teoretiskt och praktiskt. Allmänsjuksköterskorna inom anestesi och intensivvård är aldrig patientansvariga, utan finns på avdelningarna som extra resurser.
– På det här sättet kan vi fånga upp grundutbildade sjuksköterskor och väcka ett intresse för anestesi och intensivvård. Sjuksköterskorna får möjlighet att se om det här är något för dem innan de söker sin specialistutbildning. Det är också ett sätt för sjukhuset att säkra återväxten av specialistsjuksköterskor, säger Jonas Renner, enhetschef på IVA i Örebro.
När sjuksköterskorna sedan väljer att läsa sin specialistutbildning fortsätter de att vara anställda på ANIVA-kliniken. De har dessutom möjlighet att få lön under sin studietid.
Maria Mekhal började som ASI på intensivvårdsavdelningen i augusti, innan dess arbetade hon på strokeenheten.
– Det här känns jättebra och jättespännande. Det är otroligt lärorikt. Varje gång jag går till arbetet känns det kul, och när jag går därifrån har jag nästan huvudvärk för jag har lärt mig så mycket. Nu kan jag bygga upp min kunskap på ett lugnt och tryggt sätt, säger hon.

Jonas Renner, enhetschef på IVA, och Caroline Westling, enhetschef på anestesiavdelningen  på Örebro universitetssjukhus. Foto: Kicki Nilsson
Jonas Renner, enhetschef på IVA, och Caroline Westling, enhetschef på anestesiavdelningen på Örebro universitetssjukhus. Foto: Kicki Nilsson

Satsar på kompetensutveckling
Emelia Åkerling har valt en annan väg in på ANIVA-kliniken. Hon arbetar som sjuksköterska på klinikens postopavdelning.
– Jag sökte mig hit efter att jag hade fått mitt andra barn eftersom jag kände att jag behövde ha bättre arbetstider. När jag under intervjun fick mer information om tjänsten blev jag väldigt glad. Anestesi är ett område som jag har varit intresserad av, och på postop arbetar jag nära både anestesi och intensiven, säger hon.
För att vidareutvecklas i sin roll har hon, förutom interna utbildningar, även läst en kurs inom postopertiv- och intermediärvård på Uppsala universitet. Utbildningen fick hon möjlighet att gå under sin arbetstid.
– Möjligheterna att vidareutbilda sig är goda. Dessutom lär jag mig otroligt mycket av mina kollegor, säger Emelia.

Stimulerande miljö
Elionor Palm är både anestesi- och intensivvårdssjuksköterska. Hon har arbetat på kliniken i 30 år och stortrivs.
– Det här jobbet är fantastiskt roligt. Jag tycker än idag att det är lika roligt att söva och arbeta med IVA-patienter som när jag började. Det jag gillar mest med mitt arbete är när man kan göra skillnad för en patient, säger hon.
Sedan några år tillbaka delar hon sin tid mellan smärtenheten och postop.
– Det finns så många möjligheter på ANIVA-kliniken. Du kan vara väldigt flexibel och det finns så många olika områden som du kan välja att arbeta med. Dessutom är det en fantastisk miljö för den som gillar när det händer saker och som gillar att ta hand om akut sjuka patienter, säger Elionor.

Vi söker sjuksköterska till postoperativ avdelning i O-huset, ANIVA. Klicka här för mer information och ansök

ANIVA-kliniken – Region Örebro län

ANIVA-kliniken bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus: Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är en stor klinik med cirka 470 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, dagkirurgi, smärtbehandling samt pre- och postoperativ vård.
Vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, finns anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning, neurointermediär avdelning, två postoperativa och dagkirurgiska avdelningar samt smärtbehandling av akut och långvarig smärta. Här bedrivs även avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2019 och 2020 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

www.regionorebrolan.se

Arbeta med kirurgi i absolut framkant!

Elisabeth Rundin, specialistsjuksköterska i operation och Josefin Widlert, specialistsjuksköterska i anestesi. Foto: Johan Marklund
Elisabeth Rundin, specialistsjuksköterska i operation och Josefin Widlert, specialistsjuksköterska i anestesi. Foto: Johan Marklund

För 20 år sedan var Karolinska universitetssjukhuset först i Norden med urologisk robotkirurgi. Nu är det första sjukhuset i Sverige att introducera operationsroboten Hugo. På Karolinska PMI Solna bukoperation väntar en spännanade karriär för anestesi- och operationssjuksköterskor som vill jobba i den absoluta frontlinjen för högspecialiserad operationsvård.

Elisabeth Rundin, specialistsjuksköterska i operation, var med redan för 20 år sedan när den första operationsroboten för urologi introducerades på Karolinska universitetssjukhuset.
– Att få arbeta med en ny operationsteknik lockade mig hit 2002. Först opererades endast prostata, nu används tekniken för en rad olika operationer och vinsten för patienterna är enorm. Jag har sett en fantastisk utveckling, berättar Elisabeth, som även är assisterande operationssjuksköterska (Robot Nurse First Assistant) vid robotoperationer, vilket innebär att hon ersätter en av de två kirurgerna vid vissa operationer.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Anestesisjuksköterskor till Trauma- och akutoperation och Öppen buk/robot (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterska till Bukoperation i Solna (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Forskning och utbildning
Kollegan Josefin Widlert, specialistsjuksköterska i anestesi, framhåller att Karolinska sjukhuset är ett stort universitetssjukhus, med omfattande forskning och utbildning. Liksom Elisabeth är hon biträdande universitetssjuksköterska, en roll där hon undervisar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
– Det är fantastiskt roligt att vi här kan arbeta så brett, med sjukvård, utbildning och forskning. Som specialistsjuksköterskor har vi väldigt många olika karriärvägar och utvecklas snabbt i vår profession, inte minst tack vare de otroligt kompetenta multiprofessionella teamen, säger hon.
Utbildning och kompetensutveckling genomsyrar PMI bukoperation Solna, och ett led i detta är en nationell två-dagars kurs i robotkirurgi för sjuksköterskor och undersköterskor från hela landet.
– Målet är att vi ska dela erfarenheter och arbeta fram enhetliga processer och standardiserade arbetssätt, berättar Elisabeth, som är en av initiativtagarna.

Förbättringsarbete
Kliniken bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete för ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. En multidisciplinär grupp arbetar med att standardisera det perioperativa arbetet, med bland annat flödesschema och processkort. Det ska vara lätt att göra rätt.
– Det finns en ständig strävan att bli bättre, och som specialistsjuksköterskor är vi med och driver det arbetet, framhåller Josefin och Elisabeth. Här finns variation, bredd och djup som är svårt att matcha inom annan verksamhet.

PMI Solna Bukoperation – Karolinska universitetssjukhuset

PMI (Perioperativ medicin och intensivvård) bukoperation på Karolinska universitetssjukhuset i Solna utför både robotkirurgi och öppna operationer. Vi söker dig som är specialistsjuksköterska inom anestesi eller operation och erbjuder en spännande karriär, med stor variation, ett svåröverträffat utbud av kompetensutveckling, och möjlighet till sextimmarspass.

Vill du veta mer?
Läs på: www.karolinska.se

Står för trygghet och kvalitet i alla led

Jenny Jansson, Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson hos Operationskonsulterna. Foto: Johan Marklund
Jenny Jansson, Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson hos Operationskonsulterna. Foto: Johan Marklund

Operationskonsulterna, som grundades 2014 och är ett vårdföretag som driver operationsavdelningar, levererar kompletta operationsteam och enstaka operationsresurser. Bolaget har ett samlat ansvar för hela kedjan från pre-op till post-op. Operationskonsulterna har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan med ett helhetsansvar.

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam samt traditionell bemanning med genomgående mycket hög kvalitet. Samtliga medarbetare är specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och IVA.
Operationskonsulterna har för närvarande flera pågående operationsprojekt runt om i landet där vi på uppdrag av regioner driver operationsenheter med flera operationssalar och uppvakningsavdelningar.
Operationskonsulterna introducerade detta arbetssätt i Sverige 2018 och har sedan dess lett utvecklingen med flera liknande projekt som ett sätt för regionerna att kostnadseffektivt maximera antalet utförda operationer samtidigt som sjukhusens egna operatörer får fortsätta operera medan sjukhusen själva behåller vårdtillfället hos sig i stället för att köpa vård hos privata vårdgivare. Intresset är stort från alla regioner, och bolaget startar kontinuerligt upp nya operationsprojekt i landet.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Störst i landet
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade operationsköer. Både beställare och medarbetare har varit väldigt nöjda, säger Patrik von Zur-Mühlen, vice vd på Operationskonsulterna samt operations- och anestesisjuksköterska.

Kontinuerlig utveckling
Operationskonsulternas sjuksköterskor har minst fem års yrkeserfarenhet inom respektive specialitet och i genomsnitt 17 års yrkeserfarenhet, vilket ger trygghet i alla led. Eftersom företagets grundare har lång egen erfarenhet av vården och fortfarande är kliniskt verksamma finns en genuin förståelse för såväl vårdens som konsulternas behov.
– Våra styrkor är att vi har en stor kompetensmässig bredd som inkluderar alltifrån gyn- till ortopedi och barnkirurgi. Vi står dessutom för en genomgående mycket hög kvalitet. Många av våra konsulter har stannat länge hos oss. Det beror bland annat på att vi är bra på att få dem att känna sig sedda och lyssnade på, och att vi kan erbjuda variation, flexibilitet, möjlighet att välja sina egna uppdrag samt kontinuerlig utveckling, säger Jenny Jansson, verksamhetschef, rekryteringsansvarig och narkossjuksköterska på Operationskonsulterna.

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam som tar ett helhetsansvar för pre-op, op och post-op. Operationskonsulterna erbjuder även traditionell bemanning med erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi, förlossning, akut och IVA.

Operationskonsulterna
08-580 80 300
post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Högspecialiserad vård med bredd och spets

Shadi, Julia och Jakob, intensivvårdssjuksköterskor på IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna. Foto: Johan Marklund
Shadi, Julia och Jakob, intensivvårdssjuksköterskor på IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna. Foto: Johan Marklund

På IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna finns chans att utveckla sina kunskaper och gå på djupet.
– Tycker man om att jobba i en spännande, lärorik och högteknologisk miljö med högspecialiserad vård – då är det oss man ska välja, säger intensivvårdssjuksköterskan Shadi.

På CIVA och NIVA i Solna satsas det mycket på att utveckla personalens kunskaper.
– Man får möjlighet att utveckla sig både på bredden och spetsen. Själv har jag valt att nischa mig mot respiratorvård och lyfter därigenom även kollegornas kunskaper inom området. Vi får hela tiden stärka våra kunskaper både teoretiskt och praktiskt, säger Shadi, intensivvårdssjuksköterska som jobbat på avdelningarna i fyra år och som även är huvudhandledare och mentor för nyanställda.
Jakob Pansell är intensivvårdssjuksköterska och varvar det kliniska arbetet med att forska, något som välkomnas. Han har jobbat 12 år på CIVA och NIVA, som har ett tätt samarbete.
– Resultatet blir bättre för våra patienter med komplex problematik. På NIVA finns hög kompetens kring hjärnans skador nära Civa för de patienter som har många skador. Om vi till exempel har en patient med hjärnskada som får njurproblem så har vi kompetensen. Här finns ett väldigt lärande klimat.

Väldigt utvecklande
På IVA i Huddinge utförs transplantationer för både barn och vuxna och patienter tas emot från hela landet. Avdelningen är specialiserad på leversvikt och transplantationer och erbjuder mycket kompetensutveckling inom området. Intensivvårdssjuksköterskan Julia Andersson har arbetat här i tre år och är även handledare för studenter.
– Det är en väldigt komplex vård med medicinteknisk apparatur, och patienter blir ibland kvar hos oss i flera månader. Det är patienter som kräver konstant övervakning med många olika typer av läkemedel, beräkningar av vätska, och kanske med behov av transfusioner. Det kräver mycket av sjuksköterskorna, vilket är väldigt utvecklande. Man får också träffa många olika specialistläkare och lär sig oerhört mycket av dem.

Mycket att lära
Sjuksköterskan vårdar hela människan i många olika tillstånd och vakenhetsgrader vilket är en utmaning i sig.
– Det är intressant att gå på djupet i varje organsystem. Tillsammans med läkarna går vi igenom allt, från hjärnan och genom hela kroppen, vilket man inte gör i detalj på andra avdelningar. Vi får vara med vid många akutsituationer och livshotande tillstånd, allt man kan tänka sig, så det finns mycket att lära och stort utrymme att utvecklas, säger Julia Andersson.

Karolinska universitetssjukhuset – IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna

På IVA i Huddinge arbetar man med högspecialiserad vård för svåra sjukdomstillstånd med nationell inriktning av levertransplantationer. Andra tillstånd kan vara hjärtstopp, svåra infektioner, leversvikt, lungsjukdomar eller patienter med ofri luftväg, andningssvikt eller en oklar medvetslöshet.
På avdelningarna CIVA (centralintensivvårdsavdelning) pch NIVA (neurointensivvårdsavdelning) i Solna jobbar man tätt ihop och tar hand om patienter med till exempel skallskador, svåra infektioner eller omfattande kirurgiska ingrepp.

Kontakt:
Johanna Hjelm
Omvårdnadschef Solna CIVA/NIVA
johanna.hjelm@regionstockholm.se

Helen Widlund
Omvårdnadschef Huddinge IVA
helen.widlund@regionstockholm.se

Magnus Johansson
Omvårdnadschef Huddinge IVA
magnus.h.johansson@regionstockholm.se

karolinska.se

Lämnade bemanningsbranschen för Kriminalvården

Mattias Andersson, sjuksköterska inom Kriminalvården på anstalten i Halmstad. Foto: Andreas Svensson
Mattias Andersson, sjuksköterska inom Kriminalvården på anstalten i Halmstad. Foto: Andreas Svensson

Mattias Andersson jobbade några månader som bemanningssjuksköterska inom Kriminalvården i Halmstad. Egentligen skulle han bara jobba över sommaren, men valde att stanna kvar och bli fast anställd. Uppdraget känns meningsfullt och fantastiskt lärorikt, menar han.

I över 20 år har Mattias arbetat som sjuksköterska. Han har ett gediget CV med breda erfarenheter från akutsjukvård, rättspsykiatri och primärvård.
Under senare år har han arbetat som bemanningssjuksköterska och det var i samband med ett konsultuppdrag som han hamnade på anstalten i Halmstad.
– Jag skulle egentligen bara stanna några månader, men jag trivdes så bra och valde en fast tjänst. Det finns mycket jag uppskattar i min nya roll, ett självständigt och fritt uppdrag. Jag planerar själv mina arbetsdagar utifrån de prioriteringar och krav som finns. Dessutom uppskattar jag mina möten med patienterna, vars behov kan se väldigt olika ut.

Klicka här för att se alla våra lediga sjukskötersketjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som sjuksköterska på Kriminalvården

Ständigt lärande
Svenska fängelser är indelade i tre säkerhetsklasser: 1 är den högsta säkerhetsklassen, vilket innebär att anstalten kan hantera intagna med särskilt hög risk för rymning eller fritagning.
Säkerhetsklass 2 är slutna anstalter med lägre risknivå och med olika grad och form av övervakning och kontroll. Den lägsta säkerhetsklassen 3 saknar direkta rymningshinder.
Anstalten i Halmstad har säkerhetsklass 2 respektive 3 och ligger fem kilometer från centrum.
– Även om vissa interner har en historia med olika typer av våldsbrott, har jag aldrig känt mig hotad eller rädd. Vi får regelbundet utbildning och träning i säkerhetsfrågor, och vi bär alltid larm. När vi träffar patienter sitter vi alltid närmast dörren. Om något mot förmodan skulle hända kan jag trycka på larmet och får då snabbt hjälp.
För att trivas som sjuksköterska krävs erfarenhet och självständighet, menar Mattias. De problem och medicinska åkommor han möter är varierande. Det kan handla om ångesttillstånd, förkylningar, avslitna hälsenor, sömnsvårigheter, mag-tarmbesvär och skador efter slagsmål.
– Även om jag har tillgång till specialistkompetens via telefon, läkare som är på plats en gång i veckan och psykiater var fjärde vecka, behöver jag vara trygg i mig själv och mina medicinska beslut och prioriteringar.
Varje sjuksköterska ansvarar för cirka 50 interner.
– Jobbet är väldigt självständigt. Det måste man gilla för att trivas. Det är också bra att ha några års erfarenhet som sjuksköterska, då blir man tryggare i sin roll.

Det nära patientmötet
Den stora skillnaden från hälso- och sjukvård utanför anstalten, är att patienterna inte kan vända sig någon annanstans med sina hälsoproblem, menar Mattias.
Tilliten är i regel stor och som sjuksköterska kommer man patienterna nära.
– Jag uppskattar också den direkta återkopplingen. Det är behandlingsmöten med raka samtal, jag får snabbt veta när något inte fungerar. Många jag möter är unga killar som kan vara vilsna och sökande, men i mötet med mig finns i regel ingen fasad. Det finns mycket humor och värme, och ibland kan jag uppleva att de ser mig som en fadersgestalt som de kan vända sig till i förtroende.

Fortbildning
Kriminalvården erbjuder även olika möjligheter till fortbildning, vilket Mattias uppskattar.
– Jag är en person som gillar att ständigt utvecklas, det är viktigt i min professionella roll. Jag har bland annat gått en utbildning inom motiverande samtal, vilket jag har stor glädje av. Alla problem handlar inte endast om medicinska åkommor, utan också om frågor kring livet och framtiden.
Mattias värdesätter även arbetstiderna med lediga kvällar och helger. Han har dessutom sju veckors semester.
– Jag upplever att jag kan påverka och göra skillnad, vilket känns både roligt och meningsfullt. Även om det finns karriärmöjligheter inom Kriminalvården är det patientmötet och det kliniska arbetet jag värdesätter mest.

Klicka här för att se alla våra lediga sjukskötersketjänster

Klicka här för att läsa mer om att jobba som sjuksköterska på Kriminalvården

Kriminalvården

Som sjuksköterska inom Kriminalvården kommer du att bedöma och behandla patienter, med stort eget ansvar. Du ska vara empatisk, kunna sätta gränser och vara en trygg person. Sjuksköterskor inom Kriminalvården arbetar oftast dagtid, måndag till fredag. Kriminalvården erbjuder individuell lönesättning, brett utbildningsutbud, mycket förmånlig ersättning och dito semestervillkor, flexibla arbetstidslösningar och mycket mer.

Läs mer på www.kriminalvarden.se

Spännande specialitet med många möjligheter

Sara Imberg, sjuksköterska och Carolina Vargas, specialistsjuksköterska på Danderyds sjukhus Foto: Johan Marklund
Sara Imberg, sjuksköterska och Carolina Vargas, specialistsjuksköterska på Danderyds sjukhus Foto: Johan Marklund

– Att jobba på Infektionskliniken innebär att vara à jour med omvärlden. Vi hanterar ovanliga smittor på regelbunden basis och måste hela tiden vara uppdaterade på de senaste rönen. Ett brett och varierande arbete med väldigt goda utvecklingsmöjligheter, säger Carolina Vargas, specialistsjuksköterska, Danderyds sjukhus.

Det har gått åtta år sedan Carolina Vargas tog sin sjuksköterskeexamen och började arbeta på Danderyds sjukhus.
– Efter några år med geriatrisk vård sökte jag mig till Infektionskliniken, för att jag ville fortsätta utmanas och samtidigt utvecklas i mitt intresse för global medicin och akutsjukvård. Sedan 2020 är jag specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård.
Idag har Carolina en kombinerad tjänst där hon delar sin tid mellan att vara biträdande vårdenhetschef och ledningssjuksköterska på kliniken.
– Kombinationstjänsten ger mig det bästa av två världar. Jag kan träffa patienter och handleda kollegor ute på avdelningen och samtidigt arbeta med kvalitetsutveckling och omvårdnadsprocesser.

Jobba med oss på Internmedicin och infektion. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster på Danderyds sjukhus

Ny i yrket
Till skillnad från Carolina var Sara Imberg ganska nyutexaminerad som sjuksköterska när hon började på kliniken för lite drygt ett år sedan.
– Jag tänkte att infektionssjukvård skulle vara ett bra och klokt val oavsett vad jag kommer att vilja specialisera mig inom i framtiden.
Med facit i hand konstaterar Sara att jobbet faktiskt blivit ännu bättre än förväntat.
– Jag har utvecklats enormt i min yrkesroll. Min uppfattning är att mina chefer och sjukhusledningen i stort ser väldigt positivt på att man vill förkovra sig och utveckla sin kompetens, oavsett om man som jag är ny i yrket eller har jobbat länge. Jag har till exempel fått vara med på en stor sårkonferens i Gävle och deltagit i en infektionsvecka i Stockholm i våras. På infektionsveckan samlades forskare inom både infektionsmedicin och mikrobiologi med mera. Sådant är värdefullt.

God stämning
Både Sara och Carolina kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Infektionskliniken på Danderyds sjukhus.
– Absolut, om du har ett intresse för infektionssjukdomar, vill lära dig olika typer av medicinsk teknik eller har tankar på vidareutbildning så är det här rätt klinik, säger Carolina.
Hon får medhåll av Sara som även lyfter fram den goda kollegiala stämningen som ett stort plus.
– Jag har känt mig välkommen från första stund och lärt mig massor. Här möter jag patienter i olika åldrar och med många olika diagnoser vilket gör arbetet både utvecklande och varierande. Jag älskar mitt jobb och hade inte kunnat vara på ett bättre ställe.

Danderyds sjukhus – Internmedicin och infektion

Internmedicin och infektion är ett av sjukhusets största verksamhetsområden med cirka 450 medarbetare, sju vårdavdelningar, två öppenvårdsmottagningar samt en akut vårdavdelning dit patienter kommer patienter för initial utredning och behandling.

www.ds.se