Etikettarkiv: Äldrevård

Diskussion om dödshjälp

Sjuksköterskan Meryem Yebio vill att den palliativa vården utvecklas istället för att dödshjälp införs.

Temat dödshjälp har aktualiserats under året och sjuksköterskan Meryem Yebio tycker att man i stället ska satsa på den palliativa vården.
– Vi ska skapa förutsättningar för ett värdigt liv snarare än att ge en så kallad värdig död, för vem avgör vad som är värdigt, säger hon.

Meryem Yebio är sjuksköterska i Stockholm och har tidigare arbetat i den palliativa vården. Hon tycker att debatten om dödshjälp är ”skrämmande”.
– Folk tar så lättvindigt på det, och förstår inte alla gråzoner som finns. De flesta som är för dödshjälp har en bild av att vi har en dålig palliativ vård i Sverige och den är något som vi behöver utveckla, snarare än att hjälpa människor att dö i förtid, säger hon.

”De flesta som är för dödshjälp har en bild av att vi har en dålig palliativ vård i Sverige.”

Mer kunskap behövs
En viktig faktor enligt Meryem Yebio är att patienter i behov av palliativ vård ska befinna sig på en sådan avdelning, inte på ett äldreboende eller sjukhus.
– På vanliga avdelningar har jag sett sjuksköterskor ge för mycket eller för lite av de palliativa läkemedlen, vilket berott på okunskap. Fler behöver komma till den specialiserade palliativa vården, som också behöver mer resurser.
Spridningen av kunskap bland både professionella och allmänheten är viktig, anser Meryem Yebio.
– Vad är en god palliativ vård? Fler behöver veta mer om det. Vi måste berätta om allt man kan göra, om en patient till exempel inte kan ta sig ut i rullstol kan man rulla ut sängen så att patienten får lite solsken på sig. Det finns fina stunder också. Vi pratar generellt sett för lite om döden och döendet i Sverige, trots att det är en naturlig del av livet och gäller oss alla. Det finns bra och värdiga sätt att dö på och det lyfts alldeles för sällan.

Anpassning sker
Ett av Meryem Yebios främsta argument emot dödshjälp är att det på förhand inte går att avgöra när livet inte längre är värt att leva.
– En del patienter säger att om de hamnar i rullstol så är det inget liv. När de väl gör det så hittar de ändå en mening, men säger att om jag hamnar i sängläge… Sedan ligger de där och vill ändå leva. Man omvärderar hela tiden vad värdighet och livet är. Om man avbryter en människas liv för tidigt får den inte en chans att anpassa sig efter de förändringar som sker under sjukdomens förlopp.

”Dödsmorskan” i Schweiz

76-åriga Anita Lanz har spenderat en stor del av sitt liv på att hjälpa döende patienter att få ett fint avslut. Hon har bland annat skrivit boken ”Jag vill dö med en ängel vid min sida”.

Sjuksköterskan Anita Lanz har i många år arbetat med döende patienter i Schweiz – och kallar sig själv ”dödsmorska”.
– Döden är den enda hemlighet som finns kvar på jorden, det enda man inte kan forska fram svaren på, säger hon.

Det var i slutet av 60-talet som sjuksköterskan Anita Lanz flyttade till Schweiz för att arbeta som intensivsjuksköterska. Så småningom vidareutbildade hon sig i onkologi och på 90-talet var hon med och byggde upp den palliativa vården.
– Jag ansvarade för ett stort område och hade 24-timmarsjour alla dagar i veckan. Jag for runt på nätterna och det var så nytt och spännande att se att jag verkligen kunde hjälpa patienterna i slutskedet och ge dem lite livskvalitet.

”Själens förlossning”
Under åren har Anita Lanz sett hundra­tals människor dö.
– Döden är själens förlossning. En väldigt fascinerande sak. Vad försiggår inom en människa? Jag har sett och varit med om saker som borde vara omöjliga, och det visar mig att vi är själsliga väsen som lever längre än kroppen, säger hon.
Anita Lanz är inte rädd för döden.
– Det handlar om en människa, ett helt väsen, en hel biografi. Man förlorar rädslan med tiden när man ser att alla har dött en fridfull död. Jag tror att de flesta i vår kultur dör bra idag.

”Människor ska ha sina rättigheter och vi måste lära oss att hjälpa varandra och se till att de svaga har det bra.”

”Leva ut sin fria vilja”
Då Anita Lanz bor i Schweiz har frågan om dödshjälp engagerat. I landet är det möjligt att dö i förtid med hjälp av en organisation som tar emot svårt sjuka. Anita Lanz var först en stor motståndare, men har ändrat sig efter att ha sett hur det går till.
– Jag har helt vänt. Om människor lider för mycket så kan det vara något bra. Vi har inte rätt att bestämma över andra människors liv. Det borde finnas en sådan organisation i varje land så att människor kan leva ut sin fria vilja. Det ska vara kontrollerat och professionellt.
Anita Lanz fortsätter:
– Människor ska ha sina rättigheter och vi måste lära oss att hjälpa varandra och se till att de svaga har det bra. Och kanske frivilligt sätta sig bredvid en döende människa. Många pensionärer som idag är sysslolösa och frustrerade skulle kunna göra något gott för en annan människa, sitta bredvid deras säng så att de inte måste dö ensamma. Jag gör det nu.
Anita Lanz är idag 76 år gammal men är fortfarande aktiv ideellt.

Utvecklande arbete med guldkant

Sara Kullander och Ebba Persson, sjuksköterskor på Dalengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Kullander och Ebba Persson, sjuksköterskor på Dalengeriatriken. Foto: Gonzalo Irigoyen

De nyblivna sjuksköterskorna Ebba Persson och Sara Kullander har hittat hem i geriatriken. På Dalengeriatriken lär de sig något nytt varje dag. De får dessutom chans att göra skillnad på riktigt.

Sara Kullander ville varken arbeta inom vården eller med äldre människor. Men efter sitt tredje barn tog drömmarna en ny riktning och hon beslutade sig för att sadla om till barnmorska.
Sjuksköterskeutbildningens sista praktik blev förlagd till avdelningen för ortopedrehabilitering på Dalengeriatriken. Då ändrades allt igen.
– När jag väl var där fastnade jag ganska snabbt. Det känns värdefullt att möta de här människorna. Det krävs så lite för att ge så mycket, säger Sara Kullander som idag arbetar som sjuksköterska på avdelningen och stortrivs.
Även Ebba Persson, som tidigare arbetade inom äldreomsorgen, har nyligen börjat arbeta på Dalengeratriken.
– Jag har alltid haft ett intresse för äldrevård och äldre, säger hon och berättar att hon sommarjobbade på den akutgeriatriska avdelningen under sin utbildning och trivdes så bra att hon sökte sig dit efter sin examen.

Jobba som sjuksköterska hos oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bred kompetens
I sitt arbete möter de många multisjuka människor med ett stort omvårdnadsbehov. De ställs dagligen inför medicinska ställningstaganden och olika former av riskbedömningar.
– Ingen dag är den andra lik och jag lär mig jättemycket varje dag. För mig som är ny sjuksköterska är det här en perfekt start, säger Ebba Persson och berättar att det även finns goda utvecklingsmöjligheter på kliniken i form av interna utbildningar och projekt.
Eftersom en del patienter inte själva kan berätta vad som är problemet gäller det att vara lyhörd och uppmärksam. Lärdomar som de tror att de kommer ha mycket nytta av i sitt yrkesliv.
– Dessutom får vi hela tiden användning för de saker vi lär oss. Det du lärde dig i går repeterar du redan på nästa pass, säger Sara Kullander och berättar att hon även gillar att interprofessionella samarbeten är en viktig del av geriatriken.
Trots att de har fullt upp med allt nytt har de redan samlat på sig många värmande ögonblick.
– Senast igår var ett sådant för mig. Jag arbetade kväll och det var mycket att göra. På ett av kvällens alla patientanrop möttes jag av en patient som endast ville tacka för kvällens arbete. Resten av kvällen kändes lättare efter det, säger Ebba Persson.

Aleris – Dalengeriatriken

Dalengeriatriken är den största geriatriska kliniken i Sverige, men om man jämför med storsjukhusen så erbjuder vi något annat. Ett mer familjärt sammanhang där öppenhet, gemenskap och korta beslutsvägar är en stor fördel. Det är högt i tak och delaktighet är viktigt för oss. Vi driver många utvecklingsarbeten och det finns goda chanser till kompetensutveckling.

www.aleris.se

Våra sjuksköterskor har nyckelroll i framtidens nära vård

Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska och Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska och Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är fritt och utvecklande med goda möjligheter att delta i utformningen av framtidens nära vård.
– Ett drömjobb för alla som trivs med att jobba självständigt, säger Chatarina Pettersson, specialistsjuksköterska.

Det har gått nästan 20 år sedan Chatarina Pettersson började arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården i Göteborg. Under de gångna åren har hon gjort ett par kortare utflykter till andra verksamheter men det har alltid slutat med att hon längtat tillbaka. Sedan 2015 ingår hon i teamet inom hemsjukvård som arbetar mot ordinärt boende i stadsområde Centrum.
– Vi arbetar med personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes förutsättningar och behov, och har en löpande dialog med anhöriga och andra samverkansparter som socialtjänst, hemtjänst, primärvård och sjukhus.
Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär att Chatarina oftast är själv ute hos patienten.
– Trivs du med att arbeta självständighet så är detta ett underbart jobb i ett väldigt tillåtande arbetsklimat, där det alltid finns någon som kan hjälpa till. Du är själv, men aldrig ensam.
En stor fördel med arbetet inom hemsjukvården i Göteborgs Stad är de många utvecklingsmöjligheterna.
– Jag har läst till specialistsjuksköterska inom onkologi och fortbildat mig inom diabetes, förskrivningsrätt och inkontinens där samtliga utbildningar bekostats av arbetsgivaren. Som sjuksköterska kan du även vara handledare, föreläsa och utbilda. Här finns många olika utvecklingsspår.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ny roll
Teamet som arbetar mot ordinärt boende införde för ett tag sedan yrkesrollen förstesjuksköterska i verksamheten.
– Vi är tre erfarna sjuksköterskor som arbetar dagtid och är tillgängliga för att svara på frågor och stödja våra kollegor.
Det bästa med jobbet menar hon är friheten och den stora variationen i arbetsuppgifter.
– Jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig hit. Man måste tycka om att inte exakt veta hur arbetsdagen kommer att se ut. Är du sjuksköterska och har det sinnelaget så passar du perfekt hos oss.
Och framtidsutsikterna är goda. Just nu pågår ett stort omställningsarbete till Nära Vård där den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig aktör.
– Ett jobb hos oss är en spännande möjlighet att vara med och forma framtidens vård, säger Mona Månsson, verksamhetschef stadsområde Sydväst.

Flera karriärspår
Viktiga frågor i det pågående omställningsarbetet är ett personcentrerat förhållningssätt, att utveckla egenvården och att i högre utsträckning inkludera patienterna i sin egen vård. En annan central fråga är kompetensförsörjningen.
– Vi är en verksamhet som kommer att expandera och har mycket på gång vad gäller bland annat karriärvägar för sjuksköterskor. Exempel på det är uppdraget som förste sjuksköterska som Chatarina är ett exempel på.
Att erbjuda vidareutbildning är ytterligare en viktig del i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen.
– Vi har flera medarbetare som läser på halvfart till specialistsjuksköterskor och en av våra sjuksköterskor har även disputerat inom området självbestämmande på vård- och omsorgsboende. Det finns inte många kommunalt anställda sjuksköterskor som arbetar nära lärosätena – här är vi pionjärer.

Gemensam färdplan
Mona Månsson poängterar att en god och nära vård inte är någon ny organisationsnivå. Det handlar snarare om ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är egenvården, alltså den vård som patienten kan ge sig själv, samt det stöd som kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.
– Det vi väntar på nu är att den länsgemensamma färdplanen, som går ut på att de olika huvudmännen ska ha ett gemensamt fokus i det pågående omställningsarbetet, ska godkännas. Mycket handlar om att öka tilliten mellan olika huvudmän och att fokusera på samverkanskulturen. I slutändan handlar det om att vården behöver bli mycket mer samordnad runt den enskilde.
Siktet är inställt på att skapa en jämlik vård där patienterna upplever en trygghet i att kunna vårdas hemma.
– Våra sjuksköterskor har en nyckelroll i den strävan. Vi behöver lyfta deras kompetens och hur viktigt deras arbete är för att målbilden, en god och nära vård, ska fungera i praktiken, fastslår Mona Månsson.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Göteborgs stad – Äldrevård

I Göteborgs Stad finns 54 äldreboenden i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer. Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg består av över 8000 medarbetare. Vår kommunala hälso- och sjukvård erbjuder arbete inom både ordinärt och särskilt boende. Patienterna är i alla åldrar men de flesta har även stöd från äldreomsorg eller funktionsstöd. Som anställd sjuksköterska erbjuds du introduktionsprogram, internutbildningar, möjlighet att studera på arbetstid och mycket goda karriärmöjligheter.

www.goteborg.se

Ny äldreomsorgslag ska reformera svensk äldreomsorg

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen

I januari 2021 inleddes en regeringsutredning som ska föreslå en ny äldreomsorgslag. Utredningen, som leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, ska långsiktigt stärka äldreomsorgens förutsättningar samt tydliggöra dess uppdrag och innehåll.

Utredningen ska även tydliggöra läkares och sjuksköterskors roll och därmed även utvecklingsmöjligheter i framtidens äldreomsorg.
– Med en äldreomsorgslag blir det tydligare vilka krav kommuner och verksamheter ska leva upp till. Utredningen ska också lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens i äldreomsorgen i verksamheten, och vid behov även på kommunal ledningsnivå. Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan, säger Olivia Wigzell.
Under coronapandemin har de strukturella brister som i många år påtalats i äldreomsorgen blivit särskilt tydliga, däribland i kontinuitet och samverkan samt i kompetensnivå och bemanning. Utredningen kommer att adressera dessa frågor och ge framtidens äldreomsorg ett tydligt lagstiftat uppdrag.

Delat ledningsansvar
Utredningen tar förstås avstamp i äldreomsorgens brister, men Olivia Wigzell betonar att det även finns många möjligheter i framtidens äldreomsorg, bland annat genom att introducera mer välfärdsteknik. Ett mer förebyggande arbetssätt kan dels verka hälsofrämjande, dels förebygga att äldre kommer till akutvården med symtom på exempelvis uttorkning och undernäring.
– I framtidens äldreomsorg kommer multiprofessionella team där läkare och sjuksköterskor delar på ledningsansvaret att fylla en viktig funktion. För att säkerställa en god patientsäkerhet och en genomgående hög kvalitet bör man även se till att att delegering genomförs på ett patientsäkert sätt, stärka omvårdnadsdokumentationen och skapa en arbetsmiljö med tid för lärande, reflektion och etiska diskussioner. Det ger i sin tur utrymme för kontinuerlig kvalitetsuppföljning, säger Olivia Wigzell.

”Med en äldreomsorgslag tydliggörs de krav kommuner och verksamheter ska leva upp till.”

Personalen är otroligt viktig
Hennes ambition är att äldreomsorgslagen ska stödja äldreomsorgen i dess arbete på samma sätt som läroplanen stödjer skolans arbete. En central målsättning är att uppnå en likvärdig nationell kvalitetsnivå i äldreomsorgen. När dess uppdrag lagstiftas öppnar det också upp för mer löpande tillsyn av verksamheterna.
– Såväl läkare som sjuksköterskor är otroligt viktiga i framtidens äldreomsorg. Behovet av fler grundutbildade sjuksköterskor är stort, men efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom geriatrik, demenssjukdomar samt distriktssköterskor kommer också att öka. Vi ska även se över möjligheten till en fast läkarkontakt för brukare i äldreomsorgen. En fast läkarkontakt är allra viktigast för individer med ett stort vårdbehov, och många av dem finns i äldreomsorgen, säger Olivia Wigzell.

Utvecklingsmöjligheter
Hon hoppas också att äldreomsorgslagen kan öka äldreomsorgens attraktivitet för sjuksköterskor och läkare eftersom lagstiftningen även tydliggör de utvecklingsmöjligheter äldreomsorgen kan erbjuda.
– Det är ett komplext och utvecklande arbete som förhoppningsvis kan erbjuda goda möjligheter till verksamhetsutveckling framöver. I utredningen kommer vi bland annat att titta på hur äldreomsorgen kan tillvarata läkares och sjuksköterskors kompetens på bästa sätt. Ett stort fokus blir att stärka äldreomsorgens kvalitetsarbete, vilket även kan stärka dess attraktivitet gentemot professionerna, säger Olivia Wigzell.
Förslaget till en äldreomsorgslag ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Palliativ vård gör verklig skillnad

Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Foto: Peter Holgersson

Att arbeta med palliativ vård är utvecklande och innebär att man växer i sin roll som sjuksköterska. Visst kan det vara tufft med all sorg, men desto större är privilegiet att få vara med och göra skillnad för människor i livets slutskede.

Att arbeta vid en specialiserad palliativ enhet innebär att få möjlighet att ta hand om hela människan med helhetsvård, som skapar trygghet, ger symtomlindring och livskvalitet.
– De flesta sjuksköterskor har mött patienter i livets slutskede i sitt arbete. När patienter i livets slutskede vårdas inneliggande på enheter där man i första hand har fokus på akuta patienter minskar ofta möjligheterna att prioritera den palliativa patienten och vården i livets slutskede, säger Ermioni Coxidou, vårdenhetschef på LAH Norrköping vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Specialiserad palliativ vård ställer höga kunskapskrav, därför är yrkeserfarenhet i kombination med vidareutbildning fördelaktigt. I dagsläget erbjuds sjuksköterskor specialistutbildning i palliativ vård. Att arbeta inom palliativ vård innebär att vara del av ett team och rotera mellan specialiserad sjukvård i hemmet och den palliativa slutenvårdsenheten.

”Vi tillämpar en modell för personcentrerad palliativ vård där helhetssyn är ledstjärnan.”

Helhetsvård som bejakar livet
– De viktigaste faktorerna för att bedriva en god palliativ vård är att skapa trygghet och erbjuda en aktiv helhetsvård som bejakar livet. Vi tillämpar de 6 s:en, en modell för personcentrerad palliativ vård där helhetssyn är ledstjärnan. Modellen söker svar på frågor kring självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Syftet är att fånga upp patientens behov och att hörsamma patients och närståendes tankar om den sista tiden i livet. Det svåraste med att arbeta med palliativ vård är att möta patienternas lidande när vi vet att vi inte alltid kan lindra fullt ut. Det mest givande är att verkligen ha möjlighet att göra skillnad, att vara en del av ett team och att få följa patientens sista tid i livet, säger Ermioni Coxidou.

Digitalt stöd under pandemin
För en del patienter i den specialiserade palliativa hemsjukvården har coronapandemin inneburit att delar av vården, exempelvis uppföljningar och samtalsstöd, har förmedlats på digital väg för att minska risken för smittspridning till en skör patientgrupp. För de inneliggande palliativa patienterna har det generella besöksförbudet på sjukhuset avsevärt minskat möjligheten att ha nära och kära omkring sig under vårdtiden. Undantag görs självklart för de patienter som befinner sig i livets slutskede.
– Även den palliativa vården har i och med coronapandemin mött nya utmaningar och behov av kunskaper. Den covidsjuka patienten i livets slutskede har självklart samma behov av ett gott palliativt omhändertagande, vilket snabbt ökat i omfattning. Den palliativa vården har under pandemin fått lära nytt och utvecklas kring en helt ny patientgrupp, säger Ermioni Coxidou.

Äldre samt vård och omsorg – framtidens arbetsplats

Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning och Cassandra Hellrin, sjuksköterska på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning och Cassandra Hellrin, sjuksköterska på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Bättre arbetsvillkor, högre lön samt ett mer givande och omväxlande arbete. Det fick Cassandra Hellrin att lämna specialistsjukvården för den kommunala hälso- och sjukvården. Idag är hon patientansvarig sjuksköterska på ett äldreboende i Göteborg.

Efter sjuksköterskeexamen arbetade Cassandra Hellrin inom akutsjukvård, barn- och ungdomsmedicin samt onkologi. Men efter ett par år tröttnade hon.
– Det var slitigt med universitetssjukhusets treskift. Jag hade ett begränsat inflytande över vården och arbetsmiljön, och lönen var förhållandevis låg. Jag längtade efter bättre villkor och att arbeta mer självständigt. Därför sökte jag mig vidare till den kommunala hälso- och sjukvården.
Hon arbetar idag på Landala vård- och omsorgsboende i Göteborg. Det är ett av Göteborgs stads vård- och omsorgsboende och har i Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning fått toppbetyg.
– Det finns ett medvetet arbete och en strävan att våra äldre och deras behov ska vara i centrum. Vi vill gärna se kropp och sinne som en själslig och holistisk helhet, och att det ska genomsyra vårt arbete.
På vård- och omsorgsboendet bor cirka 100 patienter med demenssjukdomar och somatiska sjukdomar.
– Våra patienter har ett komplext vårdbehov. Det handlar om allt från patientnära samtal och avancerad sårvård till akuta situationer. Det är en stor bredd i det vi gör och arbetet är både stimulerande och variationsrikt.

Jobba som sjuksköterska med oss i Göteborgs stad. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansök.


Semestervikariat Leg sjuksköterska, grundlön + 12 000 i lönetillägg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Göteborgs Stad (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till nordöstra Göteborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Bagaregårdens korttidsenhet (Centrum) (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Studera med lön
Cassandra Hellrin är förvånad att inte fler sjuksköterskor söker sig till den kommunala hälso- och sjukvården.
– Flera av mina kollegor som arbetar på sjukhus har tröttnat på de tuffa villkoren och väljer att lämna yrket. Det är väldigt synd, för i den kommunala vården finns bra villkor och många utvecklingsmöjligheter.
Hon arbetar idag halvtid på vård- och omsorgsboendet. På den andra halvtiden läser hon till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri på Göteborgs universitet.
– Jag får behålla min lön under studietiden. Det är en fantastisk möjlighet. När jag är klar specialistsjuksköterska om drygt ett år vill jag arbeta med att vidareutveckla den psykiatriska vården. Många av de äldre mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra till att stärka kompetensen i min arbetsgrupp.

Framtidens arbetsplats
Göteborgs stad har ett övergripande introduktionsprogram för alla nyanställda. Det inleds med en heldag och följs upp av ett flertal halvdagar.
– Det är ett väldigt bra program som syftar till att våra nyanställda ska bli trygga i sin roll och få en bra översiktsbild av våra verksamhetsområden. Att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård är mer komplext jämfört med specialistsjukvården. Vår målgrupp är äldre, och många är multisjuka. Uppdraget är brett och man arbetar med många olika områden, säger Wenche Bümming, enhetschef vid Göteborgs stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning.
I grunden är hon distriktssköterska och har tidigare arbetat inom specialistsjukvården.
– Men jag valde att sadla om för att jobba inom kommunal hälso- och sjukvård. Även om det i början kan upplevas som en kulturkrock är det en arbetsplats där det verkligen finns möjlighet att vara med och påverka och driva sakfrågor framåt.
Sjuksköterskor med specialistutbildning, menar Wenche Bümming, är en resurs och tillgång för övriga kollegor.
– Vår nya förvaltning ser över möjligheten att ta fram ett kompetenscentrum för fortsatt utveckling.
– Min vision är att det ska finnas en specialistsjuksköterska på varje vård- och omsorgsboende. Vi vill också att kompetens och specialistutbildning ska ge ett lönepåslag, samtidigt som ansvar och krav då också ökar.
Vid årsskiftet fick Göteborgs stad en ny organisation och har gått från stadsdelar till stadsområden. En av sex förvaltningar är Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
– Vi välkomnar den nya organisationen. Våra politiker kommer närmare verksamheten och kan fokusera på våra sakfrågor. Pandemin har satt fokus på äldrevården och behovet av att samverka och samordna så att de äldre verkligen prioriteras och hamnar i centrum.
Wenche Bümming menar att det finns många tankar och visioner framåt som handlar om att stärka äldrevården och anställdas kompetens och kunskap.
– Om man som sjuksköterska vill arbeta med äldre och vill göra skillnad är den offentliga kommunala hälso- och sjukvården definitivt framtidens arbetsplats.

Jobba som sjuksköterska med oss i Göteborgs stad. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansök.


Semestervikariat Leg sjuksköterska, grundlön + 12 000 i lönetillägg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Göteborgs Stad (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till nordöstra Göteborg (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Bagaregårdens korttidsenhet (Centrum) (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Göteborgs stad – Äldrevård

I Göteborgs stad finns 54 äldreboenden i kommunal regi, 340 korttidsplatser och 30 öppna träffpunkter för seniorer.
Den nya förvaltningen för äldre samt vård och omsorg består av över 8000 medarbetare.
Som anställd sjuksköterska erbjuds du introduktionsprogram, internutbildningar, möjlighet att studera på arbetstid, att arbeta såväl heltid som deltid och flera karriärmöjligheter.

Kontakt:
Wenche Bümming, enhetschef
Tel: 031-365 61 29
E-post: wencke.bumming@aldrevardomsorg.goteborg.se
goteborg.se

På GAVA vårdar vi hela människan

Anna Davidsson, specialistsjuksköterska och Anders Hjelmberg, sjuksköterska på GAVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg
Anna Davidsson, specialistsjuksköterska och Anders Hjelmberg, sjuksköterska på GAVA vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg

– På GAVA tänker vi längre än till att bara bota en bruten arm; vi vårdar hela människan. Jobbet sker i multiprofessionella team som ger bred kompetens och bidrar till en ständig utveckling av yrkesrollen, säger Anna Davidsson, specialistsjuksköterska vid Linköpings universitetssjukhus.

Anna Davidsson började inom geriatriken vid Linköpings universitetssjukhus direkt efter sin sjuksköterskeexamen för 16 år sedan. Sedan dess har det hänt en hel del. Förutom att avdelningen numera är en medicinsk och geriatrisk akutklinik, GAVA, har Anna, som hamnade inom specialiteten mest av en slump, upptäckt den stora tjusningen med vård av äldre.
– Jag har stormtrivts från första början. Det som fått mig att stanna kvar under alla år handlar mycket om den utveckling som skett, både på vår avdelning och inom geriatriken i stort. I början präglades verksamheten av långa vårdtider och mycket rehab. Idag är vi en akutgeriatrisk avdelning med betydligt kortare vårdtider och där vi jobbar i multiprofessionella team med patienten i fokus.
En annan anledning till att hon trivs så bra är avdelningens goda utvecklingsmöjligheter.
– Vi tar hand om alla slags åkommor och sjukdomstillstånd vilket gör att man aldrig slutar att utvecklas i sin yrkesroll. Jag lär mig ständigt nya saker bara av att arbeta i verksamheten. Det finns även stora möjligheter till fortbildning. För ett par år sedan läste jag till specialistsjuksköterska inom geriatrik med bibehållen lön, och har sedan dess fått flera nya ansvarsområden.
Just nu är hon i färd med att utveckla sin roll till att bli omvårdnadsledare på avdelningen.
– Idag handlar mitt arbete mycket om att vara koordinator och fungera som stöd för nya sjuksköterskor på avdelningen. Jag är också huvudhandledare för sjuksköterskestudenterna och hoppar även in som handledare på vår kliniska utbildningsavdelning, KUA, när det behövs.

Jobba med oss på GAVA. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här föra att se alla våra lediga tjänster

KUA
Avdelningskollegan Anders Hjelmberg som är inne på sitt femte år som sjuksköterska på GAVA berättar en liknande historia. Inte heller han hade tänkt sig en karriär inom geriatriken.
– Jag hade arbetat några år som sjuksköterska i Göteborg när jag sökte mig till Linköping. Min tanke var att jobba på MAVA, men det är ju samma klinik så när det blev brist på sjuksköterskor på GAVA hamnade jag här och upptäckte att skillnaden är mindre än man kan tro. Detta är ju en akutgeriatrisk avdelning, patienterna kommer hit från akuten och tittar du på andra avdelningar är det mycket äldre patienter även där.
Även Anders kan se tillbaka på en ständig utveckling under sina år på avdelningen.
– Idag arbetar jag mest som sektionshandledare på KUA, ett enormt roligt jobb. Här återfinns alla olika professioner, vi har både läkarstudenter, sjuksköterskor och paramedicinare vilket gör att man lär sig mycket av bara farten. Sedan är det ju utvecklande i sig att ha studenter som hela tiden sätter en på prov.

Gör skillnad
På frågan om de kan rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till GAVA blir svaret ett tveklöst och unisont JA!
– Jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor, både nyutexaminerade och mer erfarna, att börja på GAVA, inte minst för den stora bredden på patientklientelet. Då pratar jag inte åldersmässigt utan om vi tar hand om i stort sett alla åkommor och tillstånd. De gånger något ligger utanför vår kompetens konsulterar vi med andra kliniker, säger Anders.
Anna lyfter fram det goda arbetsklimatet som en av många anledningar till att börja på GAVA.
– Vi jobbar i team och tar väl hand om både varandra och nya kollegor. Alla sjuksköterskor som är nya i yrket får en mentor och för den som är speciellt intresserad av något medicinskt område finns möjligheter att ingå i olika grupper och utvecklas inom just det fältet.
Båda är överens om att den största risken med att börja på GAVA är att man stannar kvar.
– Jag sa att jag skulle ge avdelningen ett år, nu har det gått fem, säger Anders.
Inte heller Anna har några planer på att byta inriktning.
– Geriatrik är en stimulerande och utvecklande specialitet där man kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet.

Jobba med oss på GAVA. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här föra att se alla våra lediga tjänster

GAVA – Region Östergötland

GAVA (geriatrisk akutvårdsavdelning) har inriktning mot akutgeriatrik, klinisk undervisning, och demens/konfusion. Arbetet sker i multiprofessionella team inom områdena medicinsk diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och social planering. I verksamheten ingår en klinisk undervisningsavdelning som är integrerad i de geriatriska sluten­vårdsplatserna.

www.regionostergotland.se

Utvecklas i Norrköpings specialiserade palliativa vård!

Anna Snygg, Tommy Hansson och Karin König, sjuksköterskor på LAH i Norrköping. Foto: Peter Holgersson
Anna Snygg, Tommy Hansson och Karin König, sjuksköterskor på LAH i Norrköping. Foto: Peter Holgersson

Inom den specialiserade palliativa vården, LAH, i Norrköping arbetar du i sammansvetsade, prestigelösa team och med ett brett spektrum av patienter. Här har man ett helhetsperspektiv och gör skillnad på riktigt.

– Det är otroligt givande och en ynnest att få lära känna patienterna och deras närstående. Jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre jobb, säger Karin König, som kom till den palliativa kliniken direkt efter sin sjuksköterskeexamen 2008.
Karin, som arbetade som undersköterska innan hon utbildade sig till sjuksköterska, sökte sig till den palliativa vården när hon skulle göra praktik fjärde terminen. Som undersköterska hade hon upplevt hur döende patienter inte alltid fick den vård de var i behov av och hon ville veta hur det gick att göra bättre.
– Jag fick då en helt annan bild. Här finns ett fantastiskt engagemang och förståelse för patienter och anhöriga. Den här vårdformen är så viktig, säger Karin.

Jobba med oss på LAH i Norrköping. Klicka här för att läsa mer och ansök

Utbildningstjänst
Idag har Karin en utbildningstjänst, där hon arbetar kliniskt 50 procent av tiden och utbildar sig till specialistsjuksköterska i palliativ omvårdnad på halvfart. På LAH satsar man på sina sjuksköterskor och uppmuntrar till att läsa till specialistsjuksköterska eller gå annan kompetensutveckling. Karin ser hur hennes yrkesroll kan utvecklas när hon är färdig med studierna.
– Jag vill gärna vara lite av en ambassadör för den palliativa vården och medverka till att implementera nya, evidensbaserade arbetssätt, stötta kollegor och lyfta den palliativa vården i samhället, säger hon.
Kollegan Tommy Hansson håller med. Han tog sin examen 2014 och har arbetat här i 2,5 år. Tommy visste redan innan han blev sjuksköterska att han ville arbeta inom palliativ vård. Han siktar också på att bli specialistsjuksköterska, men gör just nu ett uppehåll i studierna.
– Det är en viktig uppgift att sprida kunskap. Det palliativa tänkandet behövs egentligen överallt i vården eftersom de flesta patienter dör inom andra vårdformer, säger han.
Tommy betonar hur tillfredsställande det är att arbeta inom LAH. Svårt sjuka patienter, som ofta bollats fram och tillbaka genom vårdkedjan, upplever en stor lättnad när de äntligen blir omhändertagna på ett och samma ställe, med professionell personal som förstår deras sjukdomar och behov.
– Vi ser till helheten för såväl patienten som de närstående, och vi finns tillgängliga dygnet runt. Det är en stor trygghet för dem och det gör vårt arbete väldigt meningsfullt. Vi har starka tvärprofessionella team, som jobbar med både hjärta och kompetens, säger han.

Flera team
Kliniken i Norrköping består av fyra team som personalen kan rotera mellan. Här finns specialiserad vård i hemmet, en palliativ slutenvårdsenhet med sex vårdplatser och en mottagning för patienter som inte har behov av sjukvård i hemmet men behöver specialiserad palliativ kompetens. Det finns även ett team som arbetar med svårt sjuka KOL- och hjärtpatienter.
Det ger utrymme för variation, och detta lockade Anna Snygg, som blev färdig sjuksköterska i somras. Hon blev nyfiken på palliativ vård genom kollegor som talade varmt om kliniken. Efter att ha hospiterat på LAH sökte hon fast tjänst. Anna framhåller att arbetet är väldigt omväxlande och att hon som ny sjuksköterska lär sig mycket.
– Det är enormt brett, vi har så många olika diagnoser och typer av patienter i varierande stadier av sjukdom. Och det är väldigt kul att rotera, det är varierat och fritt. Visst kan det vara tufft ibland, men det positiva överväger så mycket. Som ny sjuksköterska får man mycket stöd av andra medarbetare och inte minst av sin mentor. Jag trivs väldigt bra och kan absolut tänka mig att specialisera mig inom palliativ medicin, säger hon.
Nu söker LAH nya duktiga och engagerade sjuksköterskor, som vill vara med och utveckla verksamheten. Du kan vara nybliven sjuksköterska eller ha lång erfarenhet. Det viktiga är att du har en personlig mognad och intresse för palliativ vård. På LAH får du får du goda möjligheter till kompetensutveckling och att växa i din yrkesroll.
Det är ett arbete där du får använda hela din kompetens och verkligen göra skillnad, framhåller Karin, Anna och Tommy.
– Många har missuppfattningen att detta är en passiv vårdform. Men det är precis tvärtom, den är väldigt aktiv. Och den handlar inte om döden, utan om livet och att göra det så bra som det bara går för våra patienter.

Jobba med oss på LAH i Norrköping. Klicka här för att läsa mer och ansök

Palliativ vård, LAH Norrköping

LAH Norrköping bedriver specialiserad palliativ hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd. Till kliniken hör också Linnéa-enheten med 6 vårdplatser för patienter i behov av specialiserad palliativ slutenvård. LAH har ett 60-tal medarbetare som arbetar i multiprofessionella team, med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och familjeterapeut.

LAH Norrköping
Vrinnevisjukhuset
Region Östergötland
Tel: 010-104 38 22

www.regionostergotland.se

Utvecklas med oss på Geriatriskt centrum i Umeå

Frida Widing, sjuksköterska, Barbro Alatalo Johansson, avdelningschef och Elisabeth Rehn, sjuksköterska på Geriatriskt centrum i Umeå. Foto: Lena Lee
Frida Widing, sjuksköterska, Barbro Alatalo Johansson, avdelningschef och Elisabeth Rehn, sjuksköterska på Geriatriskt centrum i Umeå. Foto: Lena Lee

Vill du arbeta med ett helhetsperspektiv, med äldre patienter som har ett brett spektrum av sjukdomar? På Geriatriskt centrum i Umeå får du utvecklas som sjuksköterska i starka, tvärprofessionella team i en prestigelös och stöttande miljö.

När sjuksköterskan Elisabeth Rehn började på ortopedgeriatriska avdelningen på Geriatrisk centrum för ett år sedan, efter många år inom bland annat neuro-rehab och hemsjukvård, visste hon inte riktigt vad hon hade att vänta. Men hon kände direkt att hon hade hamnat rätt.
– Jag hade nog en lite felaktig uppfattning om geriatrisk omvårdnad och det tror jag är ganska vanligt. Nu vet jag att det är väldigt varierande och att man lär sig enormt mycket här, oavsett om man är erfaren eller ny sjuksköterska. Våra patienter är multisjuka och vi arbetar med hela människan på ett sätt som är ganska ovanligt i den högspecialiserade vården på ett universitetssjukhus, säger hon.

Jobba med oss på Geriatriskt centrum. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Avdelning 1 (sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Avdelning 4 (sista ansökningsdag har passerat)

Biträdande avdelningschefer (sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tacksamt
Elisabeths kollega Frida Widing instämmer. Hon kom till psykogeriatriken på Geriatriskt centrum för tre år sedan efter tio år inom strokesjukvård.
– Jag var i positionen att jag hade många möjligheter att välja på, men jag sökte mig aktivt hit därför att jag ville jobba just med den här patientgruppen. Det är väldigt tacksamt. Våra patienter har levt långa liv och man får så mycket tillbaka, säger Frida, som planerar att framöver läsa till specialistsjuksköterska i geriatrisk omvårdnad.
Något som båda vill lyfta fram är de sammansvetsade, tvärprofessionella teamen. Det finns en stor mångfald av olika medarbetare och inga hierarkier. Här erbjuds dessutom universitetssjukhusets stora utbud av kompetensutveckling och internutbildning. Nya sjuksköterskor har ett introduktionsår för att landa mjukt i yrket.

Lätt att trivas
– Jag hör ofta av såväl studenter som nyutexaminerade och mer erfarna sjuksköterskor att det är en utvecklande arbetsplats, där det är lätt att trivas. Vi är lyhörda för medarbetarna och det finns exempelvis goda möjligheter att pröva på våra olika områden inom kliniken. Dessutom har vi ett väldigt välfungerande samarbete med andra kliniker, berättar avdelningschef Barbro Alatalo Johansson.
Nu söker Geriatriskt centrum i Umeå nya, engagerade sjuksköterskor som vara med och utveckla verksamheten. Det spelar ingen roll om du är nyutexaminerad eller har många år i yrket. Välkommen till vårt team!

Jobba med oss på Geriatriskt centrum. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Avdelning 1 (sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Avdelning 4 (sista ansökningsdag har passerat)

Biträdande avdelningschefer (sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Geriatriskt centrum i Umeå – Region Västerbotten

Geriatriskt centrum i Umeå är en specialistklinik för patienter med behov av geriatrisk vård och rehabilitering. Geriatriskt centrum består av en allmängeriatriskt verksamhet, en psykogeriatrisk verksamhet och en ortopedgeriatrisk verksamhet. Här bedrivs både slutenvård och öppenvård.

Nyfiken? Läs mer på www.regionvasterbotten.se