Etikettarkiv: Bemanning

Flexibilitet, frihet och trygghet på Dedicare!

Catharina Berglund konsultsjuksköterska hos Dedicare och Mia Berglind, affärsområdeschef sjuksköterska. Foto: Gonzalo Irigoyen
Catharina Berglund konsultsjuksköterska hos Dedicare och Mia Berglind, affärsområdeschef sjuksköterska. Foto: Gonzalo Irigoyen

Efter mer än 30 år som barnmorska inom offentlig och privat verksamhet tog Catharina Berglund steget till konsultsjuk­sköterska hos Dedicare.
– Det är det bästa jag gjort. Här har jag både trygghet och frihet och jag trivs enormt bra, säger hon.

Catharina hade länge funderat på att byta till en friare anställningsform, men tvekat eftersom hon hade fyra barn att försörja, hus och andra ekonomiska förpliktelser.
– Jag var helt enkelt rädd för att min inkomst skulle bli för ojämn. Men det var en helt onödig oro. Här på Dedicare har jag kunnat arbeta så mycket som jag vill och det är precis lika tryggt som mina tidigare jobb. Jag kan välja mina egna arbetstider och vilka uppdrag jag vill ta, berättar Catharina.
Hon har nu arbetat på Dedicare i snart två år. Det första uppdraget var som sjuksköterska på en covidavdelning, där alla sjuksköterskor kom från Dedicare.
– Det var otroligt intensivt, men en fantastisk start. Jag fick verkligen se professionalismen och sammanhållningen bland sjuksköterskorna. Det finns en väldigt fin stämning här och alla ställer upp och hjälper varandra, berättar Catharina, som sedan dess bland annat har arbetat på barnmorskemottagning och närakut.

Klicka här för att se alla våra lediga sjukskötersketjänster

Klicka här för att göra en intresseanmälan och läsa mer om oss

Uppdrag i hela Sverige
Nu söker Dedicare nya, drivna och engagerade sjuksköterskor, barnmorskor, skolsköterskor och andra specialister som DSK och IVA. Du bör ha minst två års erfarenhet. Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket innebär att du har full trygghet med bland annat kollektivavtal, försäkring och tjänste­pension. Dedicare har avtal med 18 av 21 regioner i Sverige och med ett stort antal kommuner och privata vårdgivare.
– Som sjuksköterska hos oss har man alla möjligheter att få pröva sina vingar på en mängd olika härliga arbetsplatser. För den som föredrar att vara på ett och samma ställe finns möjlighet till långa placeringar. Vi försöker att tillmötesgå varje konsultsjuksköterskas önskemål och skräddarsy lösningar, förklarar Mia Berglind, affärsområdeschef sjuksköterska.
Catharina instämmer:
– Man är väldigt väl omhändertagen här på Dedicare. Och trots att jag har arbetat så länge i yrket så har jag lärt mig mycket och utvecklats professionellt sedan jag kom hit. Jag är så glad att jag äntligen tog steget!

Dedicare – Sjuksköterskebemanning

Dedicare AB är ett av Nordens största och äldsta bemanningsföretag i vårdbranschen och startade sin verksamhet redan 1996. Företaget hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor samt inom socialt arbete, socionomer och psykologer. Tjänsterna inkluderar allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Dedicare erbjuder goda anställningsvillkor, stora möjligheter till kompetensutveckling och stor flexibilitet. Stort fokus ligger på en personlig kontakt mellan konsultchefer och sjuksköterskor. Idag bemannas vården i Sverige, Norge, Danmark och Finland av Dedicare.

Nyfiken? Läs mer på: www.dedicare.se/nurse

Ökad grundbemanning och individuell arbetstid

Michaela Lindqvist, bemanningssjuksköterska på internmedicin på Södersjukhuset och styrelseledamot i Vårdförbundet Stockholm.

Enligt Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning endast har 23 procent av sjuksköterskorna inom slutenvården tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på sin arbetsplats just nu. Arbetsmiljön på många håll i slutenvården är krävande och grundbemanningen bristfällig. Ökad grundbemanning och en mer flexibel syn på arbetstider kan förbättra situationen.

– Mitt intryck är att merparten av sluten­vården i Stockholms län är beroende av bemanningssjuksköterskor för att hålla verksamheten i gång. Underbemanningen är utbredd och bemanningssituationen i slutenvården är på många håll katastrofal. Många sjuksköterskor känner sig mer eller mindre tvingade att arbeta övertidspass och dubbelpass. Lojaliteten gentemot kollegorna gör att många ställer upp mer än de egentligen orkar, på bekostnad av återhämtning och privatliv, säger Michaela Lindqvist, bemanningssjuksköterska på internmedicin på Södersjukhuset och styrelseledamot i Vårdförbundet Stockholm.

Uppsägningar ett problem
Hon anser att problematiken bottnar i en bristande grundbemanning, vilket gör hela kompetensförsörjningen bräcklig. En direkt konsekvens av underbemanningen är att de medarbetare som är kvar behöver arbeta mer övertid, särskilt de med nyckelfunktioner eller spetskompetens. De får således inte den återhämtning de behöver, vilket i sin tur påverkar patientsäkerhet och kvalitet, hälsa och privatliv.
– Majoriteten av slutenvårdsenheter i Region Stockholm har problem med att sjuksköterskor säger upp sig. Problematiken är utbredd, där somliga lämnar yrket helt och andra väljer exempelvis att gå en specialistutbildning för att få lite respit från de tuffa arbetsförhållandena. Många som jobbat med oförutsägbara scheman och hög flexibilitet med övertid under hela pandemin säger upp sig för att få den återhämtning de behöver, säger Michaela Lindqvist.

”Många sjuksköterskor känner sig mer eller mindre tvingade att arbeta övertidspass och dubbelpass.”

Löneutveckling för erfarna
I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning listas löneutveckling, arbetsbelastning/bemanning och arbetsmiljön som de tre viktigaste faktorerna för att sjuksköterskor ska stanna hos sin arbetsgivare i sjukvården. De viktigaste åtgärderna för att sjuksköterskor ska stanna långsiktigt är, enligt Michaela Lindqvist, att arbetsmiljön förbättras, i många avseenden. En del är att ge sjuksköterskor möjlighet att påverka sin arbetstid mer och därmed kunna matcha arbetsliv och rådande livssituation.
– Löneutvecklingen behöver definitivt ses över. I dagsläget befinner sig många yrkeserfarna sjuksköterskor på samma lönenivå som nyutexaminerade, vilket inte är hållbart eller ett bra sätt att få erfarna medarbetare att stanna kvar, säger hon.

Individuella arbetstider
Hon efterlyser en långsiktig strategisk kompetensförsörjningsplan, som saknas på många arbetsplatser. Cheferna tvingas i stället ägna sig åt att kortsiktigt släcka bränder genom att försöka fylla luckor i schemaläggningen.
– Många arbetsgivare verkar tro att alla sjuksköterskor är stöpta i samma form, så att de alla kan arbeta inom i princip samtliga omvårdnadsområden, och att treskift är en arbetstidsmodell som fungerar för alla, oavsett livssituation. Det speglar en föråldrad syn på professionen. Jag önskar att arbetsgivare i stället ska öppna för en dialog med varje enskild sjuksköterska angående arbetstider. Om sjuksköterska ska vara ett långsiktigt hållbart yrkesval måste arbetsgivare börja se individen bakom professionen, säger Michaela Lindqvist.

Har ni tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på din arbetsplats just nu?


Inom slutenvården svarar 23% ja och inom öppenvården svarar 44% ja.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att sjuksköterskor ska stanna hos sin arbetsgivare inom hälso- och sjukvården? Ange max 3 alternativ.


1. Lön/löneutveckling
2. Arbetsbelastning/bemanning
3. Arbetsmiljön
4. Schemaläggning/arbetstider
5. Team/kollegor
6. Ledarskapet
7. Kompetensutveckling/vidareutbildning
8. Tid till reflektion/återhämtning
9. Kunna påverka sin arbetssituation
10. Utvecklingsmöjligheter
11. Inte behöva arbeta övertid
12. Annat

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 18 – 22 mars 2022. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Akut brist på sjuksköterskor och omvårdnadskunskap

Oili Dahl är ny ordförande för Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Fredrik Hjerling

Oili Dahl är ny ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening och är redo att ta sig an en rad olika frågor.
– Det är viktigt att vi skapar en hållbar kompetensförsörjning och en bra situation för våra sjuksköterskor, för vi behöver varenda en, säger hon.

Oili Dahl ser fram emot att leda arbetet i Svensk Sjuksköterskeförening.
– Det är väldigt roligt och utmanande på många sätt att komma in på en strategisk nivå där man arbetar för professionen.
En väldigt angelägen fråga, och kanske den mest akuta, är enligt Oili Dahl sjuksköterskebristen och konsekvensen av utebliven omvårdnad. I OECD-rapporten Health at a glance jämförs antalet sjuksköterskor per 1 000 invånare i de 43 länder som ingår.
– Snittet är 9 sjuksköterskor per 1 000 invånare, Sverige har 11,1. Som jämförelse har våra nordiska grannar Norge 17,3 och Danmark 16,7. Vi behöver bli fler, säger Oili Dahl.

Fler ska vilja stanna
Som hon ser det är problemet inte att locka personer till yrket.
– Utbildningen har haft en ökning i antal sökande så det är inte brist på de som vill bli sjuksköterskor. Och i och med pandemin har många fått en inblick i vad det innebär att vara sjuksköterska, vilket skapar ett ännu större intresse. Men utbildningsplatserna och möjligheten att ta emot fler studenter i verksamheterna är inte i paritet med vad som behövs, säger Oili Dahl.
Utmaningen ligger i att få sjuksköterskor att stanna i sitt yrke och erbjudas kontinuerlig professionsutveckling.
– Nyutexaminerade sjuksköterskor är rätt så beredda på sitt nya yrke, men behöver ett bra mottagande i verksamheterna i form av välplanerad introduktion, kontinuitet i handledarskap och stöd, till exempel vid samvetsstress. Det första året i arbete är väldigt viktigt och vi behöver skapa förutsättningar för att fler ska vilja stanna, säger Oili Dahl.

”Det första året i arbete är väldigt viktigt och vi behöver skapa förutsättningar för att fler ska vilja stanna.”

Fortbildning eftersatt
Att sjuksköterskor funderar på att lämna yrket är ett problem, inte minst i och med pandemin.
– Undersökningar har visat att en del sjuksköterskor funderar på att lämna, med tanke på omvårdnad vi inte kunnat ge eller samvetsstress som man har svårt att förhålla sig till. Och vi som samhälle har inte råd att förlora en enda sjuksköterska.
Där kommer den andra stora frågan in, enligt Oili Dahl: hållbar kompetensförsörjning.
– I och med pandemin är fortbildning ett eftersatt område, vilket också bekräftas av undersökningsresultatet. Det är inte nationellt reglerat, vilket det bör vara. Här handlar det om både professionens och omvårdnadens utveckling och forskning, säger hon.

Omvårdnad som kärnämne
Oili Dahl är också kritisk till den kompetensväxling som hon ser ske, särskilt med tanke på den reform om nära vård som är aktuell, och som ska erbjuda högkvalitativ vård nära hemmet och förebygga inläggningar och ohälsa.
– För att fler ska få vård i sina hem är omvårdnadskunskap viktigt. Vi sjuksköterskor har ju omvårdnad som vårt kärnämne som bygger på vetenskap. Ibland tänker man att vem som helst inom vården kan göra vad som helst men så är det verkligen inte. Kompetensväxlingen måste upphöra.
Sjuksköterskor behöver också ta en större plats på ett strategiskt plan i vården.
– Vi behöver få mer inflytande i vårt arbete, i strukturer och processer som involverar teamet. WHO rekommenderar att sjuksköterskor bör i linje med andra hälsoyrken finnas i olika ledande befattningar på både regional och nationell nivå för att utveckla och skapa helhetslösningar, för patienternas skull. En beslutslinje som omfattar sjuksköterskors kunskap är ytterligare en fråga som föreningen driver.

Har din fortbildning fått stå tillbaka under coronapandemin?
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Foto: Shutterstock

Vilka bemanningsföretag har sjuksköterskorna erfarenhet av som leverantör och vilka bemanningsföretag levererar en tjänst med bra kvalitet?

Det första diagrammet visar vilka bemanningsföretag som sjuksköterskorna har störst erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården. Här ligger de största bemanningsföretagen Dedicare, NursePartner och Bonliva högst upp.
Det andra diagrammet visar vilka bemanningsföretag som sjuksköterskorna anser har levererat en tjänst med bra kvalitet, av de bemanningsföretag som de har erfarenhet av som leverantörer. Här ligger de lite mindre bemanningsföretagen Operationskonsulterna, Instacura och Sjuksyrra i topp.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor har du erfarenhet av som leverantör till sjukvården? Ange gärna flera.
Vilka av följande bemanningsbolag, som du har erfarenhet av som leverantör, anser du har levererat en tjänst med med bra kvalitet? Ange gärna flera.
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Ofelia Vård jobbar för att du ska trivas

Mikaela Karlsson, konsultsjuksköterska och Malin Sörwing, konsultchef på Ofelia Vård. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Mikaela Karlsson, konsultsjuksköterska och Malin Sörwing, konsultchef på Ofelia Vård. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Skräddarsydda uppdrag, nära dialog och flexibilitet. Det finns många anledningar att välja konsultbolaget Ofelia Vård som arbetsgivare. För konsultsjuksköterskan Mikaela Karlsson var möjligheten att äga sin egen tid avgörande.

Akuta situationer med hög stressfaktor. Det är konsultsjuksköterskan Mikaela Karlssons hemmaplan, då trivs hon som allra bäst.
– Självklart önskar jag att ingen skulle behöva bli så sjuk, men samtidigt känns det bra att kunna vara med och hjälpa till när det uppstår riktigt kritiska situationer, säger hon.
På en akutmottagning ställs personalen ofta i just sådana situationer. Dessutom krävs det att de behärskar många olika specialiteter, allt från gynekologi till medicin och kirurgi. Det tillsammans med bra kollegor är viktiga orsaker till varför Mikaela Karlsson valt att jobba på samma arbetsplats i flera år.

Vill du jobba som sjuksköterska hos oss? Klicka här för att läsa mer

Vill du anställa personal? Klicka här för att läsa mer

Flexibla arbetstider underlättar vardagen
Att hon bytte arbetsgivare till Ofelia Vård för cirka fyra år sedan berodde främst på att hon ville kunna styra mer över sina arbetstider.
– Livet blir enklare när man kan planera in ledighet, längre eller kortare, utan att behöva oroa sig för att semestern inte ska godkännas, säger Mikaela Karlsson.
Hon uppskattar också flexibiliteten som ett konsultbolag ger, att lätt kunna byta arbetsplats om hon skulle vilja vidga sin kompetens och lära sig en annan verksamhet.
Kontakten med Ofelia Vård tycker Mikaela Karlsson fungerar hur bra som helst.
– Min chef är aldrig mer än ett telefonsamtal eller sms bort och har verkligen lyssnat på mina önskemål, säger Mikaela Karlsson.

Bra matchning viktigast
Malin Sörwing, konsultchef på Ofelia Vård, har själv en bakgrund som sjuksköterska inom bland annat akut kirurgi. Det tycker hon är väldigt användbart i sitt nuvarande uppdrag som konsultchef.
– Vi talar samma språk vilket gör det mycket lättare för mig att bygga upp ett förtroende gentemot mina konsulter, säger hon.
Malin Sörwing poängterar att alla konsultchefer lägger stor vikt vid att hitta uppdrag som passar konsultens önskemål.
– Vi skickar inte i väg någon sjuksköterska på uppdrag som vi inte tror kommer fungera bra, både för konsulten, verksamheten och i slutänden även för patienten, säger hon.
För den som önskar jobba deltid som konsultsjuksköterska finns även den möjligheten.
– Då är min uppgift att vara flexibel och pussla med schemat så att det fungerar, säger Malin Sörwing.

Ofelia Vård

Ofelia Vård är ett av landets ledande vårdbemanningsföretag. Företaget är auktoriserat och har kollektivavtal, vilket innebär pensionsavtal och fullt försäkringsskydd för alla anställda. Ofelia Vård erbjuder även kompetensutveckling och en mängd sociala aktiviteter.

Tel: 010-178 36 20
info@ofelia.se
www.ofelia.se

Avlastande roll i sjukvårdssystemet

Malin Lindley Nord, sjuksköterska och vd på Sens Care.

Bemanningssjuksköterskor utgör en viktig pusselbit för att få sjukvården att fungera, året runt, dygnet runt. Många bemanningssjuksköterskor värdesätter den frihet, flexibilitet och professionella utveckling som yrkesrollen ofta innebär.

För många innebär tillvaron som bemanningssjuksköterska också ökade möjligheter att styra sin egen vardag, vilket gör det lättare att få ihop livspusslet.
34 procent av sjuksköterskorna vill att sjukvården ska hyra in fler bemanningssjuksköterskor för att minska belastningen på anställd personal.
– Att en dryg tredjedel vill öka andelen sjuksköterskekonsulter kan bero på att många själva blivit avlastade av just den här kategorin sjuksköterskor i samband med semester, sjukskrivning eller genom att man sluppit täcka upp när en kollega blivit sjuk. Andra kanske har erfarenhet av att ha sluppit arbeta extrapass när en sjuksköterskekonsult kunde täcka upp en lucka med kort varsel, säger Malin Lindley Nord, vd på bemanningsbolaget Sens Care. Hon är själv sjuksköterska och har arbetat kliniskt i många år innan hon blev bemanningssjuksköterska. De senaste femton åren har hon varit vd på två olika vårdbemanningsföretag.

”Det handlar i slutänden om att kunna garantera en god patientsäkerhet.”

Ger arbetsgivaren flexibilitet
Hon betraktar bemanningssjuksköterskor som en förutsättning för att sjukvården ska fungera, att vårdplatser hålls öppna och att sjukvården kan fortsätta leverera vård till medborgarna, även när ordinarie personal är sjuk, föräldraledig eller har semester.
– Fördelarna med att anlita bemanningssjuksköterskor är förstås att de ger arbetsgivaren en ökad flexibilitet när de behöver tillgodose långsiktiga eller kortsiktiga personalbehov. Eftersom bemanningspersonal ofta har en gedigen yrkeserfarenhet kan de även bidra till verksamhetsutvecklingen och kompetensutveckling av den ordinarie personalen på en arbetsplats, säger Malin Lindley Nord.

Ställ höga grundkrav
Hon uppmanar regioner som upphandlar bemanningsbolag att höja ribban för de grundläggande krav man ställer på bolagen. För att överhuvudtaget komma i fråga som bemanningsleverantör bör företagen ha kollektivavtal, vara certifierade och dessutom vara auktoriserade bemanningsföretag.
– Genom att ställa höga grundkrav i samband med upphandlingsprocessen bidrar regionerna till att säkerställa en genomgående hög kvalitet på de bemanningsbolag man upphandlar. Det handlar i slutänden om att kunna garantera en god patientsäkerhet. För att få ut mesta möjliga av de bemanningstjänster man köper in bör upphandlarna betrakta bemanningsbolagen som en strategisk samarbetspartner; ett komplement snarare än en konkurrent, avslutar Malin Lindley Nord.

Vill du att sjukvården ska hyra in fler bemanningssköterskor för att minska belastningen på fast anställd personal?
Diagram bemanning
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Kombinera frihet och trygghet på Sens Care!

Ayse Köseoglu, konsultchef på Sens Care.
Ayse Köseoglu, konsultchef på Sens Care.

Längtar du efter att jobba med stor flexibilitet och frihet, samtidigt som du har full trygghet och stöd i din yrkesroll? På Sens Care får du det bästa av båda världar och en rad spännande uppdrag att välja på.

Lena Kuzmitska, sjuksköterska på Sens Care.
Lena Kuzmitska, sjuksköterska på Sens Care.

– Här tar man verkligen hand om sina konsultssjuksköterskor. Det är ordning och reda, med lång framförhållning, flexibilitet och lyhördhet för våra behov. För mig som är småbarnsmamma är det perfekt att kunna välja långa uppdrag, med arbetstider som passar mig. Jag trivs enormt bra, säger Lena Kuzmitska, som började på Sens Care i höstas efter att ha arbetat som anställd både i Region Stockholm och inom företagshälsovård.

Nu söker Sens Care sjuksköterskor med minst två års klinisk erfarenhet för spännande uppdrag i hela landet. Du kan vara såväl specialist- som allmänsjuksköterska. Välkommen med din ansökan till Sens Care!

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Eniel Bosch, sjuksköterska på Sens Care.
Eniel Bosch, sjuksköterska på Sens Care.

Högt i tak
Hennes kollega Eniel Bosch instämmer. Han har lång erfarenhet från psykiatrin, både som skötare och sjuksköterska och lämnade sin tjänst i regionen för att han ville ha större frihet och bättre löneutveckling och villkor. Nu har han samarbetat med Sens Care i fem år.
– Det fungerar perfekt. Konsultcheferna är väldigt bra och trevliga att ha att göra med. Det är högt i tak och aldrig svårt att diskutera eventuella bekymmer eller utmaningar. På Sens Care är man trygg och väl omhändertagen, säger han.
Lena lyfter fram att en stor fördel är att man kan få pröva olika specialiteter och arbetsplatser, vilket är både omväxlande och ger professionell bredd.
– Det är jättebra, inte minst när man är ganska ny i karriären. Från Sens Cares sida är man väldigt tillmötesgående och erbjuder bra uppdrag, säger hon.

Matcha rätt
Sens Care har uppdrag i regioner och kommuner över hela landet. Man erbjuder allt från ströpass till långa uppdrag på heltid och deltid inom alla specialiteter och vårdformer. Konsultcheferna har lång egen erfarenhet från vården i regionerna och förstår vikten av att matcha rätt person till rätt uppdrag.
– Eftersom vi har erfarenhet och kompetensen från verksamheterna så genomsyrar det våra samtal med sjuksköterskorna. Det är helt avgörande att vårdenheterna och konsulterna har förtroende för oss. På Sens Care bemannar vi med omtanke i alla led, säger Ayse Köseoglu, konsultchef med bakgrund inom bemanning i Region Stockholm.

Sens Care

Sens Care är ett auktoriserat bolag inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Det är en kvalitetsstämpel och innebär bland annat att vi följer kollektivavtal, avsätter pension och försäkrar våra konsulter när de jobbar för oss. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag. Våra medarbetare och samarbetspartner är förutsättningen för hela vår verksamhet. Därför är vi måna om alla relationer och vi strävar alltid efter att vara personliga och tillgängliga, snabba, ansvarsfulla och flexibla. Med goda relationer har vi möjlighet att skapa långsiktiga professionella samarbeten, som gynnar alla.

www.senscare.se

Helhetsansvar för trygg operationssjukvård

Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.

Många regioner har långa operationsköer, inte minst i kölvattnet av coronapandemin. Operationskonsulterna erbjuder kompletta operationsteam, en verksamhet som bedrivits med stor framgång i Region Stockholm.

Operationskonsulterna grundades för sex år sedan av erfarna sjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl patienter som medarbetare och sjukvården i stort. Företaget är inte ett traditionellt bemanningsföretag, utan har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan.
– Vi kan bidra med kompletta operationsteam, undantaget narkosläkare och kirurg, och sköter såväl förberedelser som eftervård av patienterna. Alla våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom operation eller anestesi och undersköterskorna inom operation och samtliga har lång erfarenhet, berättar Joacim Claesson, vd och anestesisjuksköterska.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vinnande koncept
2018 inleddes ett sådant samarbete med Region Stockholm. Operationskonsulterna tog helhetsansvar för fyra operationssalar på Karolinska sjukhuset och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 3000 operationer, främst avancerad buk och annan cancerkirurgi. När projektet löpte ut för ett år sedan ersattes det av ett avtal där Operationskonsulterna bidrog med operationspersonal som stöttat upp den ordinarie verksamheten.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Både beställare och vår personal har varit väldigt nöjda, berättar vice vd Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska.

Kapacitet för fler uppdrag
Operationskonsulterna har kapacitet att åta sig fler sådana uppdrag, såväl från Region Stockholm som från regioner runt om i landet. Verksamheten kan bedrivas i respektive region eller i Region Stockholm, där det finns utmärkt infrastruktur med flera sjukhus som har operationssalar som står tomma.
– Det är ett slöseri med resurser, i synnerhet som det på grund av pandemin finns långa operationsköer att beta av i många regioner. Vår modell kostar ungefär hälften av en helt privat upphandling. Andra fördelar är att kirurger och narkosläkare får upprätthålla sin operationserfarenhet och kompetens och vi tar dessutom ett utbildningsansvar för exempelvis specialistsjuksköterskeelever, säger Joacim.
Joacim och Patrik hoppas nu på en konstruktiv dialog med beställare och andra ansvariga i regionerna:
– Vi är övertygade om att vår modell kan vara lösningen på många flaskhalsar, inte minst vad gäller personal, i operationssjukvården. Vi har kompetensen och kan på kort tid bygga upp en välfungerande och effektiv operationsverksamhet.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam, som tar ett helhetsansvar för pre-op, operation och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning. Medarbetarna är samtliga specialistsjuksköterskor inom anestesi eller operation, samt operationsundersköterskor. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård och komplett försäkringsskydd.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Funderar du på att arbeta som hyrsjuksköterska?

För att vården ska kunna leverera en god och jämlik vård är du som sjuksköterska en av de absolut viktigaste pusselbitarna. Som hyrsjuksköterska hos oss på Läkarjouren kan du välja mellan en mängd uppdrag i trevliga orter runt om i Sverige. Vi tycker att du förtjänar goda arbetsförhållanden, kollektivavtal, bra lön och möjlighet att styra över din egen tid.

Läkarjouren har sedan 1989 bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Vi är auktoriserade och certifierade och arbetar alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.

Vill du bli en av oss? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur det är att arbeta tillsammans med oss.

Klicka här för att se våra lediga tjänster och skicka en spontanansökan till oss

Läkarjouren

Läkarjouren är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag som matchar specialistkompetenser med kvalificerade vårdtjänster. Alltid utifrån kunskap och omsorg om både vårdgivarens och vårdtagarens behov och villkor.

Vi på Läkarjouren är ett komplement till den befintliga vården. En viktig pusselbit för att kunna hålla vårdgarantin och leva upp till löftet om en god och jämlik vård, men också ett slags första hjälpen för vårdverksamheter som snabbt behöver kunna ta in extra resurser i form av läkare och sjuksköterskor. Hyrläkare och hyrsjuksköterskor som tack vare kunskap och erfarenhet snabbt blir en del av vårdteamet och lever upp till verksamhetens höga krav.

Bemannings­sjuksköterskor som komplement

39 procent av sjuksköterskorna anser att sjuksköterskor från bemanningsföretag är ett bra komplement till hälso- och sjukvården.

Anser du att sjuksköterskor från bemanningsföretag är ett bra komplement till hälso- och sjukvården?

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.