Tag: Förslag & Förbättring

Ökad patientdelaktighet kan förebygga trycksår

Förebygga trycksår

Ökad patientdelaktighet kan förebygga trycksår

Trycksår orsakar mycket lidande och innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården.

Ökad patientdelaktighet kan förebygga trycksår

Foto: Lena Lee

VFU med kvalitet avgörande för sjuksköterskor

Sjuksköterskestudenter

VFU med kvalitet avgörande för sjuksköterskor

Vårdförbundet Student efterlyser en nationell samordning av VFU-platser samt att handledare ges rimliga förutsättningar.

VFU med kvalitet avgörande för sjuksköterskor

Foto: Shutterstock

Så kan sjuk­vården förbättras

Förbättringsförslag

Så kan sjuk­vården förbättras

Bara en procent i vår enkät anser att situationen inom sjukvården ens är ”ganska bra”. En överväldigande majoritet ser, liksom IVO, allvarliga brister.

Så kan sjuk­vården förbättras

Sjuksköterskeuppror ställer krav på politiker

Kräver förbättringar

Sjuksköterskeuppror ställer krav på politiker

Vi sjuksköterskor behöver ta mer plats i samhället, och vi behöver höja statusen för yrket, säger sjuksköterskan Nadja Ståhl.

Sjuksköterskeuppror ställer krav på politiker

Förbättringsarbeten hjälpte cancerpatienterna

Vårdutvecklande projekt

Förbättringsarbeten hjälpte cancerpatienterna

Sjuksköterskan Jasmine Glantz har fått Vårdförbundet pris för sitt sätt att bygga broar och skapa nya möjligheter. I fyra projekt har hon utvecklat vården för cancerpatienter i Region Skåne.

Förbättringsarbeten hjälpte cancerpatienterna

Foto: Brigitta Wilén

Duschrock ger drottningpris

Prisvinnande innovation

Duschrock ger drottningpris

Den innovativa idén, en duschrock, gjorde sjuksköterskestudenten Sara Rosenberg till en av årets vinnare i Queen Silvia Nursing Award.

Duschrock ger drottningpris

Foto: Ulf Huett

Krafttag för att förbättra sjukvården

Sjukvårdens situation

Krafttag för att förbättra sjukvården

Kompetensförsörjningen i sjukvården är politikernas enskilt största utmaning, säger Vårdförbundets Sineva Ribeiro.

Krafttag för att förbättra sjukvården

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Prioriterar primärvårdssatsning och fler vårdplatser

Nya sjukvårdsministern

Prioriterar primärvårdssatsning och fler vårdplatser

En ökad nationell styrning av sjukvården kan bidra till en mer jämlik vård anser Sveriges nya sjukvårdsminister.

Prioriterar primärvårdssatsning och fler vårdplatser

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag

Sjuksköterskornas krav på regering och riksdag

Sjuksköterskornas krav

Sjuksköterskornas krav på regering och riksdag

Sjuksköterskornas budskap till politikerna är tydligt: lönerna måste höjas och arbetsförhållandena måste bli bättre.

Sjuksköterskornas krav på regering och riksdag

Foto: Fredrik Hjerling

Sjuksköterskeföreningen kräver kraftfulla åtgärder

Handbok för politiker

Sjuksköterskeföreningen kräver kraftfulla åtgärder

Svensk Sjuksköterskeförening har tagit fram en ”Handbok för politiker”, där man översatt WHO:s globala strategi för sjuksköterskor.

Sjuksköterskeföreningen kräver kraftfulla åtgärder