Etikettarkiv: Götaland

Utvecklande och högspecialiserat på Thorax-Kärl i Linköping

Fr.v: Lotta Eidegren, Carolin Gårdman, Eva Ahlgren Andersson, Tom Åberg, Karin Seger, Fredrik Lind och Birgitta Reimar.
Fr.v: Lotta Eidegren, Carolin Gårdman, Eva Ahlgren Andersson, Tom Åberg, Karin Seger, Fredrik Lind och Birgitta Reimar.
På Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs högspecialiserad vård med kirurgi, intensivvård och vårdavdelningar samlat på en klinik. Här finns mycket goda utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor. Dessutom råder en prestigelöshet, en stark sammanhållning och en kompetensöverföring som ofta sammanfattas med begreppet ”Thoraxandan”.

– Thorax-Kärl är en tekniktät och expansiv verksamhet med mycket goda utvecklingsmöjligheter, inte minst för specialistsjuksköterskor. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats och där ingår aktiv kompetensförsörjning. Vår verksamhet kännetecknas av en utpräglad teamanda och en mycket låg personalomsättning. Vi erbjuder utbildningstjänster med tydlig karriärutveckling för sjuksköterskor samt goda möjligheter till forskning och undervisning, säger Eva Ahlgren Andersson, narkosläkare och chef på Thorax-Kärlkliniken.
– Jag har arbetat på Thorax-Kärl i tjugo år och började arbeta med intensivvård. Numera arbetar jag som narkossköterska på vår operationsavdelning, där jag bland annat ansvarar för hygienfrågor och utbildar CVK-instruktörer i hela regionen. Jag trivs jättebra här på Thorax-Kärl, arbetet är verkligen stimulerande. Det är en verksamhet som baseras på nära och kompetensöverskridande samverkan i team. Här får jag både arbeta med hjärtkirurgi och kärlkirurgi, med såväl stora, komplexa som lite mer småskaliga operationer. Det ger en bra variation som bidrar till min utveckling, säger Birgitta Remar, som är specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård.

Meningsfullt och utvecklande
– Jag sökte mig till Thorax som nyutexaminerad sjuksköterska och arbetade på vår vårdavdelning i nio år innan jag utbildade mig till operationssjuksköterska. Trots att jag stannat kvar länge på samma arbetsplats så har jag alltid utvecklats på olika sätt. En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är just möjligheten att få prova på och lära mig mer om olika typer av kirurgi. Jag trivs med vårt arbetssätt, som innebär att vi alltid är två operationssköterskor som arbetar parallellt på varje operation. Det gör att jag kan varva passning och instrumentering. Som operationssjuksköterska har jag förmånen att fokusera på en patient i taget, jag känner mig verkligen nöjd när jag medverkat vid dagens operationer. Det känns stimulerande att kunna göra en avgörande skillnad i en patients livskvalitet, säger Lotta Eidegren, operationssjuksköterska som arbetat på Thorax-Kärl sedan 1989.
– De fysiologiska aspekterna och hemodynamiken under en hjärtoperation har särskilt intresserar mig. Andra faktorer som bidrar till min trivsel är att vi har ett mycket väl utbyggt teamarbete, säger Fredrik Lind, som är perfusionist. Jag började som operationssjuksköterska på Thoraxoperation för att efter några år vidareutbilda mig till mitt nuvarande yrke. Som perfusionist ansvarar jag för hjärt- och lungmaskinen som är inkopplad i samband med hjärtoperationerna. Jag kontrollerar och styr cirkulationen och syresättningen av blodet och fyller därför en central funktion under operationen.
Fredrik Lind arbetar även med patienter som behöver avancerade hjärtpumpar för långtidsbruk vid hjärtsvikt.
– Detta innebär ett givande samarbete med olika professioner och kolleger vid våra kardiologavdelningar och vår intensivvårdsenhet samt direktkontakt med patienterna.

Många kompetenta kollegor
– Jag kom till Thorax-Kärl 2008 eftersom det här är en trevlig arbetsplats med en stabil personalstyrka där man verkligen syns och aldrig riskerar att bli en i mängden. Nu arbetar jag på Thoraxintensiven, en verksamhet som ständigt utvecklas med ny teknik och nya rön. En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är möjligheten att rotera mellan olika intensivvårdsenheter och den stora bredden i verksamheten, även på en högspecialiserad enhet som Thorax-Kärl, säger Karin Seger, specialistsjuksköterska inom IVA.
– Jag har arbetat här i åtta månader och fick upp ögonen för Thorax-Kärl när jag gjorde min VFU i samband med sjuksköterskeutbildningen. Det som fick mig att söka mig hit är den fina samverkan vi har mellan olika personalkategorier och olika delar av verksamheten. Som relativt nyutexaminerad sjuksköterska känner jag mig trygg i att omges av så många kompetenta kollegor, det gör att jag alltid har någon att fråga. Jag fick en bra inskolning och patientansvar redan från början och trivs verkligen med att ge omvårdnad till patienterna inför och efter deras operation. Jag ser nu som nästa utvecklingssteg att även få arbeta på vår uppvakningsenhet tillsammans med IVA-sjuksköterskor, säger Tom Åberg, sjuksköterska på Thoraxavdelning 6.

Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping består av Thoraxkirurgi, Thoraxanestesi- och Intensivvård och Kärlkirurgi. Här utförs operationer och endovaskulär kirurgi vid sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat, lungorna samt kärlsystemet. Vi är ca 240 medarbetare, varav många sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi, operation och intensivvård. Vi har ett regionsuppdrag, Sydöstra sjukvårdsregionen, som omfattar Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län med sammanlagt
1 miljon invånare.

Vid intresse kontakta vårdenhetschef Carolin Gårdman:
carolin.gardman@regionostergotland.se
Tel: 010-103 46 55

Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se

”Chansen till kompetensutveckling och karriärmöjligheter får oss att stanna”

Iris Gustavsson projektledare och sjuksköterska, Malin Olsson vårdplaneringssköterska och specialistsjuksköterska och Emma Svärd projektkoordinator och sjuksköterska. Foto: Patrik Bergenstav
Iris Gustavsson projektledare och sjuksköterska, Malin Olsson vårdplaneringssköterska och specialistsjuksköterska och Emma Svärd projektkoordinator och sjuksköterska. Foto: Patrik Bergenstav
En mångkulturell stadsdel med världens kunskaper och kulturer samlade, i kombination med stora möjligheter till utveckling och ständigt lärande, lockade sjuksköterskorna Emma, Malin och Iris till Angered och hemsjukvården i nordöstra Göteborg.

Från centralstationen i Göteborg tar det mindre än 20 minuter till centrala Angered, ett stadsdelsnämndsområde och en stadsdel i nordöstra delen av Göteborgs kommun.
– Själv bor jag i Tuve på Hisingen och dit går minsann inga spårvagnar. Jag tycker att det är smidigt och enkelt att ta sig hit, säger Malin Olsson, vårdplaneringssköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.
Hon blev färdig sjuksköterska 1997 och har arbetat mer än 14 år i primärvården. Längtan efter att utmana sig själv och göra något nytt var starka skäl till att hon tog klivet över till kommunen och till hemsjukvården i Angered.
– Jag gillar verkligen att möta våra patienter i deras eget hem, långt ifrån institutionerna. Det är ett omväxlande och självständigt arbete och med många utmaningar, det gillar jag.

Världen i Angered
Vi träffas på stadsdelsförvaltningens kontor, mitt på Angereds torg. Strax intill ligger kulturcentret Blå stället samt Angereds närsjukhus, ett specialistsjukhus med mottagningar skräddarsydda efter befolkningens behov. I närheten finns även Bohusleden och natursköna Lärjeån.
Klockan är tidig och arbetsdagen har just börjat. I fikarummet sitter tre sammansvetsade sjuksköterskor och berättar entusiastiskt om varför de sökt sig till Angered; om friheten i arbetet, det ständiga lärandet, möjligheterna till utveckling och fortbildning samt möten med människor från jordens alla hörn. En världskarta på väggen är fylld av små knappnålar som visar medarbetarnas ursprungsländer.
– Vi har kollegor från nästan alla världsdelar, det är berikande och jag lär mig massor. Här möter jag världen och får chansen att hela tiden utvecklas, säger Emma Svärd.
Strax efter sin sjuksköterskeexamen blev hon erbjuden ett yrkesintroduktionsprogram av Göteborgs stad. Det riktar sig till nyutexaminerade sjuksköterskor som erbjuds ett vikariat med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning inom någon av kommunens verksamheter.
– Jag började i Angered och fick en stabil introduktion med långvarig handledning och mentorskap. Det blev en bra och trygg ingång.
Nyligen fick hon av sin arbetsgivare chansen att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska vid Göteborgs universitet och arbetar därför 50 procent under de två kommande åren.
– Jag tycker att Angered är framåtsträvande. Det är alltid flera spännande projekt på gång och arbetsgivaren uppmuntrar oss att utvecklas och växa.

Ständig utveckling
För Iris Gustavsson gick vägen till Angered via en kollega som tipsade om lediga sjukskötersketjänster.
– Jag ville förändra min situation och komma bort från mitt tidigare nattarbete. Jag har nu jobbat i Angered i tre år och trivs väldigt bra. Det är ett gott gäng, vi har roligt ihop och skrattar mycket. Det betyder en hel del.
Möjligheterna till utmaningar och utveckling är två starka skäl till varför Iris trivs och vill stanna.
– Arbetsgivaren är lyhörd för våra önskemål och behov. Personligen älskar jag att bli utmanad och att ständigt få växa. Jag gillar också mötet med det multikulturella och att få använda hela mig i kommunikationen med våra patienter.
Samtliga tre, Malin, Emma och Iris, har snabbt fått axla nya ansvar och driver idag olika projekt och förändringsarbeten. Malins uppdrag som vårdplaneringssköterska innebär att hon är en viktig länk mellan kommunen och sjukvården.
– Jag ansvarar för vårdplaneringsprocesser och att vården och stödet vi erbjuder ska vara den bästa tänkbara utifrån en helhetssyn. Jag ser också till att både vi och andra uppfyller våra skyldigheter och ålägganden. Min upplevelse är att det går att göra skillnad för den enskilde.
Under utbildningen till specialistsjuksköterska skrev hon en magisteruppsats om personcentrerad vård av äldre inom kommunal hemsjukvård.
– Jag bollar som bäst mina tankar på hur vi ska arbeta med att implementera ett personcentrerat förhållningssätt inom vår hemsjukvård. Det finns stort utrymme här att gå kurser och utbildningar och att driva projekt som genererar och höjer kunskapen och kompetensen.
Emma arbetar sedan ett halvår som projektkoordinator och ansvarar för att läkarförsörjningen i hemsjukvården fungerar smidigt.
– Vi har läkare i vårt närvårdsprojekt som till 60 procent arbetar endast mot hemsjukvården. Det är en enormt stor förbättring från tidigare.
I början av oktober fick Iris ett nytt uppdrag, att vara projektledare för ett äldreboende där tre våningar i huset ska göras om till korttidsvistelser.
– Vi vill snabbare kunna ta hand om våra patienter som är färdigbehandlade på sjukhus. Jag tycker att arbetet är både spännande och meningsfullt med många möjliga vägar att gå.

Östra Göteborg, Göteborgs stad
Vill du också arbeta i Angered?

För mer info: enhetschef Khalil Sendi, telefon: 031-365 20 95 eller enhetschef Anna Hildesson, telefon: 031-365 24 17
www.goteborg.se

www.goteborg.se

”Våra bemanningssjuksköterskor blir specialister på att vara breda”

Lena Helldin, vårdenhetschef och Magnus Kronvall, områdeschef för område I. Foto: Ulf Michal
Lena Helldin, vårdenhetschef och Magnus Kronvall, områdeschef för område I. Foto: Ulf Michal
NU-sjukvårdens startar i dagarna en egen bemanningsservice där allmänsjuksköterskor ska stötta i första hand medicinområdet och akuten.
– Som bemanningssjuksköterska hos oss blir du specialist på att vara bred, säger Lena Helldin, vårdenhetschef.

Lena Helldin har bråda dagar. Just nu är hon i full gång med att rekrytera allmänsjuksköterskor som ska rycka in när olika enheter inom NU-sjukvårdens medicin- och akutområde behöver snabb hjälp med att bemanna ett arbetspass.
– Vi söker främst medarbetare som idag arbetar utanför NU-sjukvården eftersom det ger extra resurser till hela verksamheten, men det är klart att även interna sökande är välkomna att söka tjänsterna.
Att NU-sjukvården startar en egen service hänger ihop med att det sedan årsskiftet är stopp för att anlita bemanningsföretag inom regionen. Verksamheten är dock inte helt ny.
– Vi hade en liknande service för några år sedan, men sjuksköterskorna trivdes så bra på sina placeringar att de snabbt gick in på fasta tjänster och på så vis ”åts upp” av organisationen.
För att om möjligt undvika den effekten ska de nya, interna bemanningssjuksköterskorna som mest arbeta två veckor i taget på samma avdelning.
– Vi vet av erfarenhet att det är lätt att fastna på en avdelning om en placering blir för lång. Dessutom vill många av de som söker sådana här tjänster ägna sig mer åt det aktiva sjuksköterskearbetet och mindre åt vårdplanering och administration, säger Lena Helldin.

Extra tillägg
Hon berättar att bemanningssjuksköterskorna kommer att alternera mellan den toppmoderna akutmottagningen, den tillhörande akutvårdsavdelningen och en rad olika vårdavdelningar inom medicinområdet. Förutom ett omväxlande och spännande arbete erbjuds sjuksköterskorna också ett rejält obekvämlighetstillägg.
– Det kan bli snabba schemabyten och arbete på många olika avdelningar, och som kompensation för detta får de 5000 kronor extra i månaden.
Magnus Kronvall, områdeschef för område I, välkomnar den nya verksamheten.
– En egen bemanningsservice innebär att vi får tillgång till mycket flexibla och högkompetenta sjuksköterskor som kan fylla upp när det saknas medarbetare i den ordinarie verksamheten. På sikt ger det en bättre kontinuitet och en effektivare och säkrare vård för patienterna.

NU-sjukvården
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Våra två sjukhus är NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 270 000 invånare. Patientbredden gör arbetet spännande och varierande. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans är vi ca 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. I NU-sjukvården har du det mesta inom räckhåll. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.

NU-sjukvården
rekryteringsenheten.nu@vgregion.se
Tel: 010-435 00 00
www.nusjukvarden.se
www.facebook.com/nusjukvarden

www.nusjukvarden.se

Här utvecklas både verksamhet och medarbetare

Lisa Östlin, Cajsa Fjellner och Matilda Wahlström, sjuksköterskor på Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Lisa Östlin, Cajsa Fjellner och Matilda Wahlström, sjuksköterskor på Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
– Hos oss är alla intresserade av att utveckla vården. Det skapar en spännande och stimulerande arbetsmiljö som också är mycket utvecklande för en själv, säger Matilda Wahlström, sjuksköterska på Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

I augusti 2014 inleddes arbetet med att skapa ”Framtidens vårdavdelning” på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Tanken bakom satsningen är att utmana det etablerade inom dagens sjukvård och låta medarbetarna hitta nya och bättre arbetssätt. Avdelningen, med 14 vårdplatser och 24 medarbetare, tar framför allt emot patienter med tarmsjukdomar inför och efter kirurgiska ingrepp.
På avdelningen arbetas det enligt devisen att hela tiden tänka nytt och utmana gamla arbetssätt och strukturer. Viktigt är också att det ska vara att rätt person – med rätt kompetens – som gör rätt saker. För att klara det har avdelningen utrustats med resurser i form av två helt nya yrkeskategorier: en avdelningsvärd och en farmaceut. Farmaceuten fungerar som ett stöd för sjuksköterskor och läkare när det gäller hantering av läkemedel medan avdelningsvärden ansvarar för serviceuppgifterna på avdelningen.
– Avdelningsvärden avlastar våra undersköterskor som i stället kan använda sin kunskap till det de är utbildade för, omvårdnadsarbete. Att de kan ägna mer tid åt det avlastar i nästa led oss sjuksköterskor och i förlängningen även läkarna. På vår avdelning slipper man helt enkelt jobb som man är överkvalificerad för. Här finns rätt person på rätt plats. Det gör att allt flyter mycket bättre. Visst, det finns fortfarande utrymme för förbättring men vi har verkligen kommit en bra bit på väg, säger Lisa Östlin, sjuksköterska.

Lugn miljö
Avdelningen arbetar även aktivt med ”workshifting” som ska leda till att varje medarbetare arbetar i framkanten av sin kompetens.
– Vi har en arbetsmodell som bygger på att fördela arbetsuppgifter i stället för patienter. Samtliga vårdteam har ett gemensamt ansvar för alla som ligger hos oss, förklarar Cajsa Fjellner, sjuksköterska, som menar att det kan vara anledningen till att avdelningen är mycket uppskattad både av patienter och anhöriga.
– Anhöriga upplever det som tryggt att alla på avdelningen kan svara när de frågar efter sina närstående. De får aldrig höra att ”det är inte min patient”. Sådana till synes små saker betyder mer än man kan tro.
Att medarbetarna på avdelningen trivs, är med stor sannolikhet också en stor anledning till att patienterna trivs på avdelningen.
– Vårt arbetssätt gör att vi verkligen hinner med våra patienter, min stressnivå har sjunkit markant sedan jag började här, konstaterar Matilda Wahlström.

Kortare arbetstid
Till saken hör också att man på Framtidens vårdavdelning erbjuder arbetstidsförkortning. Eftersom arbetstiden består av 3-skift, kompenseras medarbetarna för det. Exakt hur stor kompensationen är beror på hur många helg- och nattpass som ingår i tjänsten.
– Jag har en heltidslön och en arbetstid på 31 timmar i veckan. Att jobba natt ibland känns inte som en belastning eftersom det ger mig mer fritid och en chans att göra allt jag vill göra utanför jobbet med ork och energi. Och när det sedan är dags att gå till jobbet så gör jag det med glädje, säger Matilda Wahlström.

Utmanande
Framtidens vårdavdelning har även fått extra resurser för att all personal skall få en dag per månad avsatt för att i mindre grupper arbeta med förbättringsprojekt som de själva tar fram idéerna till och ansvarar för att genomföra och utvärdera.
– Jag tycker att det är jättebra att ha en särskild dag avsatt för att fånga upp och utvärdera nya idéer. Förhoppningsvis ska de förbättringar vi gör här på sikt spridas till andra verksamheter inom sjukhuset, säger Lisa Östlin.
Det finns en viktig egenskap som förenar alla medarbetare på Framtidens vårdavdelning: viljan att förändra och utveckla vården.
– Här får man utmana både sig själv och hela sjukhuset emellanåt. Det gäller att våga släppa gamla ”sanningar”, lyssna på andras idéer och våga pröva nytt. Det är enormt utvecklande, jag har blivit modigare och vuxit både i min yrkesroll och som människa sedan jag började här, konstaterar Matilda Wahlström.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Som sjuksköterska på Framtidens vårdavdelning ansvarar du för att patientens vård och behandling följer ett optimalt flöde med utgångspunkt i en värdebaserad vård. Vi arbetar strukturerat med kompetensutveckling och reflekterande samtal med syftet att du ska känna och utstråla trygghet och engagemang. Arbets- och ansvarsfördelning stödjer möjligheten till karriärutveckling inom avdelningen. Vi utmanar och prövar varje möjlighet till workshifting i ambitionen att använda medarbetares kompetens på bästa sätt.


Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Dubbsgatan 15
413 45 Göteborg


Tel: 031-342 10 00


www.sahlgrenska.se

www.sahlgrenska.se

Utvecklas som trainee på Karolinska Universitetssjukhuset

Ewa-Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig och Yong Luc som började på Traineeprogrammet direkt efter sin sjuksköterskeexamen 2014. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ewa-Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig och Yong Luc som började på Traineeprogrammet direkt efter sin sjuksköterskeexamen 2014. Foto: Gonzalo Irigoyen
Få yrken ger så många karriärmöjligheter som sjuksköterskans. Samtidigt kan det vara svårt att som nyutexaminerad veta vad man vill jobba med. Trainee­programmet på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder en unik möjlighet för nya sjuksköterskor att pröva sina vingar och utveckla sin kompetens.

– Traineeprogrammet har gett mig möjligheten att jobba inom olika verksamheter och inte minst att utvecklas professionellt och personligt. Detta har gjort att jag har fått se vården ur olika perspektiv. Nu har jag en helt annan grund att stå på, säger Yong Luc, som började på Traineeprogrammet direkt efter sin sjuksköterskeexamen i Kristianstad 2014. Yong är nu placerad på barnakuten, efter att ha tjänstgjort på hematologen, KAVA/akuten och neonatalen.
Traineeprogrammet vänder sig till nya sjuksköterskor som har varit yrkesverksamma i högst två år, och ger en bred introduktion till yrket och till Karolinska Universitetssjukhusets olika specialiteter. Programmet löper under två år och innefattar fyra olika placeringar. Deltagarna har stor frihet att själva välja placeringar, men minst en av dem ska ha inriktning mot omvårdnad. 15 procent av arbetstiden går till kompetensutveckling som bland annat består av föreläsningar, studiebesök, gruppdiskussioner med handledare, möjlighet att hospitera på andra avdelningar och eget förbättringsarbete. En del av kompetensutvecklingen kan varje deltagare utforma själv, utifrån egna önskemål och behov, och resten utgörs av gemensamma aktiviteter för hela gruppen. Stor vikt läggs vid reflektion.
– Kompetensutvecklingens alla delar har varit otroligt lärorika och har verkligen gett insikt i hur utmanande och mångskiftande sjuksköterskeyrket är. Det betyder väldigt mycket att få bolla idéer och dela erfarenheter med de andra i gruppen, säger David Jansson, som blev färdig sjuksköterska på Karolinska institutet 2014 och går i samma traineegrupp som Yong.

Nya perspektiv
David, som nu arbetar på akuten, har haft sina tidigare placeringar på KAVA, lungmedicin och MAVA. Erfarenheten av att jobba på de olika avdelningarna inom akutkliniken har stärkt honom i övertygelsen om att akutsjukvård är rätt specialitet för honom. Yong, däremot, har under det kliniska arbetet upptäckt att det är barnsjukvård som han vill arbeta med, vilket han inte trodde från början.
– Jag har fått nya perspektiv och mycket större insikt i hur jag vill jobba och med vilken typ av patienter. Det är ju en av de stora fördelarna med ett traineeprogram på Karolinska Universitetssjukhuset, här finns alla specialiteter och därför möjlighet att verkligen pröva sina vingar på ett annat sätt än på ett mindre sjukhus, säger han.
Traineeprogrammet har intagning två gånger om året och grupperna brukar ha mellan 15 och 20 deltagare.
– Vi är mycket måna om att få rätt sammansättning på gruppen och letar efter sjuksköterskor som kompletterar varandra och som har ett starkt eget driv att vilja utveckla både sin egen yrkesroll och vården. Många av dem som genomgår Traineeprogrammet kommer att så småningom ha en roll som exempelvis chef eller jobba med kvalitetsutveckling. Vi letar efter sjuksköterskor som vill stanna i yrket och vara med om att skapa morgondagens vård, berättar Ewa-Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig.

Flexibel och nyfiken
Dessutom är det viktigt att sjuksköterskor som söker till Traineeprogrammet är beredda på de utmaningar som det innebär med ständigt nya möten och arbetsuppgifter. Varje placering är på mellan fem och sju månader och det ställer höga krav på flexibilitet och nyfikenhet.
– Det kan vara tufft att byta placering, varje klinik har ju sina rutiner och särskilda kompetenskrav. Samtidigt är det spännande och kul och man får en bredd och kunskaper som man verkligen har nytta av, framhåller David.
David och Yong går nu sina sista placeringar och blir klara med Traineeprogrammet i slutet av augusti. Då har de knutit en rad värdefulla kontakter, breddat och fördjupat sin kompetens och fått verktyg för att initiera och driva framtidens vård vid Karolinska Universitetssjukhuset.
– Jag har utvecklats enormt under den här tiden och känner en helt annan trygghet och säkerhet i min yrkesroll, säger Yong och tillägger:
– Egentligen borde alla nya sjuksköterskor få en så här strukturerad introduktion till yrket. Det ger verkligen en helhetsbild och de allra bästa förutsättningarna för att gå vidare i sin karriär.

David Jansson, som blev färdig sjuksköterska på Karolinska institutet 2014.
David Jansson, som blev färdig sjuksköterska på Karolinska institutet 2014.

Karolinska Universitetssjukhuset
Det tvååriga Traineeprogrammet på Karolinska Universitetssjukhuset vänder sig till sjuksköterskor som är nyutexaminerade eller har arbetat högst två år i yrket. Syftet är att ge en bred introduktion till sjukhuset och ge deltagarna en unik möjlighet att utveckla sin kompetens. Varje deltagare arbetar kliniskt, på fyra olika arbetsplaceringar, 85 procent av tiden. Tre av dessa väljer man själv och en är obligatorisk och görs antingen på lungmedicin, neurologen eller akutgeriatriken. Resterande 15 procent utgörs av kompetensutveckling. De pedagogiska verktygen är föreläsningar om specifika medicinska områden, gruppdiskussioner, studiebesök, reflektion, handledning 7,5 hp samt ett förbättringsarbete.

www.karolinska.se/jobba-hos-oss/traineeprogram-for-sjukskoterskor/

www.karolinska.se/jobba-hos-oss/traineeprogram-for-sjukskoterskor/

Specialistutbildning med bibehållen grundlön

Elin Sjögren är en av de sjuksköterskor som i nuläget har en utbildningstjänst och utbildar sig till barnmorska. Foto: Lasse Hejdenberg
Elin Sjögren är en av de sjuksköterskor som i nuläget har en utbildningstjänst och utbildar sig till barnmorska. Foto: Lasse Hejdenberg
Region Östergötlands kompetensförsörjning ska stödja verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar. Specialistsjuksköterskor bidrar till god och säker patientvård. Utbildningstjänster är ett viktigt led för att långsiktigt trygga hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Från och med januari 2016 har sjuksköterskorna i Region Östergötland möjligheten att söka utbildningstjänster inom bristområden där regionen har behov av specialistsjuksköterskor. Tjänsten innebär att en sjuksköterska studerar på högskola eller universitet med bibehållen grundlön och har en placering vid den produktionsenhet där medarbetaren sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska.
– Jag blev klar sjuksköterska 2010 och hade egentligen planer på att arbeta med akutsjukvård, men efter att jag hade haft ett sommarvikariat på förlossningen insåg jag att det var åt barnmorskehållet jag ville gå, säger Elin Sjögren, en av de sjuksköterskor som i nuläget har en utbildningstjänst och utbildar sig till barnmorska.
– Utbildningstjänsterna är en oerhört bra chans, då vi har möjlighet att studera med bibehållen grundlön samtidigt som regionen får ökad kompetens. Det är en kanonbra lösning och det var betydligt lättare att våga ta steget att vidareutbilda mig när jag visste att jag inte behövde ta ytterligare studielån.

Plan för introduktion
Under studietiden omfattas du av en introduktionsplan och har regelbunden kontakt med chefen på din blivande arbetsplats. På så sätt ska du efteråt kunna komma in i arbetet som specialist­sjuksköterska på ett smidigt sätt. Efter genomförd utbildning får specialistsjuksköterskan ett lönepåslag på 4 000 kronor.
– Barnmorskeområdet är ett oerhört brett område med stor utvecklingspotential inom såväl förlossning och mödrahälsovård som ungdomsmottagning och mycket annat och jag är glad över att få möjligheten att specialisera mig inom ämnet, avslutar Elin.

Region Östergötland
• Du kan ansöka till specialistutbildningstjänst 1 mars till 30 april
• Din ansökan till universitetet ska vara inne senast 15 april
• Besked från universitet och Region Östergötland får du under sommaren
• Du skriver en överenskommelse med blivande chefen om villkoren för utbildningstjänst
• Utbildningstjänst blir tillsvidareanställning när du får ditt examensbevis
• Löneökning 4 000 kronor per månad
Specialistutbildning för barnmorska är sökbar igen hösten 2016

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår.
Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel. vxl: 010-103 00 00
E-post: region@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se/jobb

Arbeta tryggt och flexibelt som bemanningssjuksköterska

Jonna Van De Meulebrouck, Henrik Sahlin och Sofia Haymanot Blomkvist, sjuksköterskor hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jonna Van De Meulebrouck, Henrik Sahlin och Sofia Haymanot Blomkvist, sjuksköterskor hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hos Dedicare har du friheten att arbeta på ett sätt som passar dig, oavsett om det gäller arbetsort, tider eller inriktning. Dedicare utmärker sig genom att erbjuda möjlighet till garantianställning och kollektivavtal som inkluderar försäkringsskydd och tjänstepension.

Än idag dröjer det sig på vissa håll kvar fördomar om hur vårdbemanning fungerar. Många sjuksköterskor som gärna skulle vilja prova på att arbeta som bemanningskonsult vågar inte ta steget och det är något som sjuksköterskorna Sofia Haymanot Blomkvist, Jonna Van De Meulebrouck och Henrik Sahlin vill slå ett slag för att ändra.
– Jag har svårt att föreställa mig att arbeta på ett annat sätt än som bemanningssjuksköterska och jag vill säga till alla att ha modet att prova. Dedicare är dessutom en trygg och seriös arbetsgivare som har sin personal i fokus, säger Henrik Sahlin.
Han började sin karriär hos Dedicare då han bodde i Norge och när han återvände till Sverige var det naturligt att söka sig till den svenska verksamheten, men han har hunnit med flera olika positioner under sitt yrkesliv.
– Jag är utbildad narkossköterska men genom Dedicare har jag möjligheten att arbeta i stort sett var jag vill och med vad jag vill. Det är en fantastisk chans att prova på nya områden och man utvecklas något enormt.

Uppdragslängd efter önskemål
Henrik får medhåll av Sofia, som framhåller att den flexibla inställningen även sträcker sig till arbetstider och intensitet. Längden på uppdragen avgörs framförallt utifrån den enskilda sjuksköterskans önskemål och kan sträcka sig över bara några veckor eller ibland ett eller flera år.
– Hos Dedicare kan jag planera min tid och mitt arbete helt själv – jag trivs med lite längre uppdrag där jag kan lära känna mina nya kollegor och få ta del av deras kunskaper och insikter. Det är också en lättnad att inte behöva oroa sig för huruvida man ska få semestern beviljad, konstaterar Sofia, vars erfarenhet spänner över så skilda områden som psykiatri, akutgeriatrik och gastrokirurgi.
Möjligheten finns dessutom alltid att förlägga sitt arbete under sommaren till en ort som även passar familjen och på så vis kunna förena semester med arbete, något som i synnerhet passar de bemanningskonsulter som föredrar kortare uppdrag, såsom Henrik.
– Jag trivs med att följa flödet och styra arbetet snarare än tvärtom. Det gör att jag lär mig väldigt mycket snabbare och att jag kraftigt har kunnat utveckla min förmåga att prioritera och sålla uppgifter och information.

Lätt att kombinera familj och arbete
Jonna, som började arbeta hos Dedicare redan då hon var undersköterska, understryker även hon att möjligheten att påverka själv är den viktigaste aspekten vad gäller hennes val att arbeta som bemanningskonsult.
– Jag trivs med att vara självständig och ha inflytande över mitt arbetsliv. När jag blev gravid förra året kunde jag till exempel utan problem byta ut mina ordinarie uppdrag på akutmottagningar till en lite lugnare situation inom hemsjukvården.
Hon berättar att uppdragen anpassas efter enskilda behov och villkor, något som gör att hon till och med kan arbeta någon gång i veckan nu när hon är mammaledig.
– Det är skönt att få ha en fot kvar i arbetslivet och sedan tänker jag inte sticka under stol med att det läggs större krut på både löneutveckling och vidareutbildning hos Dedicare.

Lärorikt med nya sammanhang
Förutom att Dedicare anordnar interna utbildningar och föreläsningar inom ramarna för satsningen Dedicare Academy kan bemanningskonsulterna ofta delta i de utbildningar som anordnas ute på respektive arbetsplatser. Något de alla tre betonar är också hur oerhört lärorikt det är att ständigt få möta nya människor och nya sammanhang.
– Man lär sig så oerhört mycket och tar hela tiden stora kliv framåt i sin utveckling. Ibland hamnar man i situationer man inte har så mycket erfarenhet av, men det dröjer inte länge förrän man känner sig varm i kläderna, säger Sofia.
Inställningen till bemanningskonsulter har dessutom förändrats avsevärt under de senaste åren och bemötandet från ordinarie personal är ofta mycket positiv.
– Det är trevligt att vara uppskattad och att få göra skillnad. Man blir något av en vardagshjälte och man får så mycket tillbaka. Vi rekommenderar alla att prova, avslutar de.

Dedicare
Dedicare AB är ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Företaget hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Tjänsterna inkluderar allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Idag bemannas vården både i Sverige och i Norge av Dedicare.

Dedicare AB
Sankt Eriksgatan 44 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
E-post: dedicare@dedicare.se
www.dedicare.se

www.dedicare.se

”Vi får möta allt i hemsjukvården”

Johanna Lindau och Anna Sara Niklasson trivs på Hemsjukvården Kungälv. Foto: Hans Karlsson
Johanna Lindau och Anna Sara Niklasson trivs på Hemsjukvården Kungälv. Foto: Hans Karlsson
Hemsjukvården i Kungälv har utvecklats på flera sätt sedan 1999 då Anna Sara Niklasson började arbeta där. Hon har sett hur uppgifter och klienter har breddats och nu knackar ny välfärdsteknik på dörren.

När distriktssköterskan Anna Sara Niklasson var ny på sin tjänst inom Hemsjukvården handlade det mest om större såromläggningar. Efterhand har verksamheten växt och sjutton år senare trivs hon fortfarande bra.
– Mycket har förändrats under åren. De palliativa patienterna bodde inte hemma då, men det gör de ofta idag och vi vårdade inga barn på den tiden. Det gör vi nu, säger hon.

Mer avancerad vård
Fler patienter får numera sin sjukvård i hemmet. Vården är densamma som sker på sjukhus, såsom blodprover, katetrar, såromläggning, men patienten är ändå för frisk för att vistas på sjukhuset. Branschen växer och utvecklas ständigt.
– Allt mer avancerad vård har flyttat in i hemmet. Det är ett otroligt spännande jobb och det varierar till oändlighet. I framtiden tror jag att vi får se fler mer specialiserade team, vi kommer nog inte kunna hålla i allt. Vi kommer också börja dokumentera direkt hemma hos patienterna på egna surfplattor, säger Johanna Lindau, allmänsköterska i Kungälvs hemsjukvård.

Ett fritt jobb i en fin kommun
Vanligtvis arbetar sköterskorna självständigt i sina områden och mycket tid läggs på resor med bil eller cykel om det inte är inom gångavstånd. På kvällar och helger täcker de ännu större ytor.
– Det kan vara långt till vissa patienter i skogarna eller ute på öarna, inte minst sommartid när vi har sommargäster. Vi har färjan ut till Marstrand samtidigt som andra områden är mer tätbefolkade. Det är ett fritt jobb och i viss utsträckning kan vi lägga upp arbetet själva, säger Anna Sara Niklasson.
Kungälv ligger på det viset väldigt fint med närhet till både skogen, havet och storstaden Göteborg med sina universitet, kanske ett skäl till att personalgruppen i Hemsjukvården är ganska ung.
– Närheten gör nog att många söker sig hit. Vi ser gärna fler flexibla sköterskor hos oss. Erfarenhet är ingen nackdel. Det viktiga är att kunna bedöma och utvärdera det man möter. Där är vi otroligt duktiga, om jag får säga så och vi har väldigt roligt tillsammans, säger Johanna Lindau.

Kungälvs kommun
I Hemsjukvården Kungälv arbetar 55 sjuksköterskor och vi är mellan 25 och 63 år. Vi har 18 bilar varav 4 jeepar och dessutom två elcyklar som vi döpt till Daisy och Dagny. Vår yngsta patient är 1,5 år och vår äldsta patient är 106 år. Det tar endast 25 minuter till Göteborg med Grön Express.

Kontakt:
Elisabeth Wedenmark
Kungälvs kommun
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv
Tel: 0303-23 80 00
www.kungalv.se
www.kungalv.se

Agila ger friheten att välja

Sophia Ennasri och Maria Johansson, sjuksköterskor hos Agila.
Sophia Ennasri och Maria Johansson, sjuksköterskor hos Agila.
Valmöjligheter och flexibilitet med chansen att skapa bättre livskvalitet i balansen mellan arbete och fritid. Det är viktiga orsaker till att sjuksköterskorna Sophia Ennasri och Maria Johansson valde bemanningsföretaget Agila.

Sophia Ennasri blev färdig sjuksköterska för 2,5 år sedan och arbetade som fast anställd inom landstinget innan hon växlade över till stafettsjuksköterska.
– Jag reser mycket och nu kan jag lättare planera när jag vill resa och när jag vill arbeta. På det viset är det min fritid och livskvalitet som styr mitt liv och inte arbetet. Det gör att jag också orkar med arbetet på ett annat sätt, förklarar Sophia.
Varför just Agila?
– Jag fick höra talas om dem av kollegor som gått över till dem från andra bemanningsbolag för sjuksköterskor och tyckte att villkoren och mottagandet var väldigt bra.

Alltid utvecklingsmöjligheter
Maria Johansson är inne på tredje året som konsultsjuksköterska. Hon blev färdig sjuksköterska 1994 och har många års erfarenhet av jobb både inom landstinget och privat. En orsak till att hon valde Agila är de kortare beslutsvägarna jämfört med att vara anställd hos landstinget.
– Det blir enklare och smidigare. Sen såg jag också möjligheten att lätt kunna byta arbetsplats. Det är roligt att träffa nya arbetskollegor och få nya vänner och du orkar mer när du byter miljö ibland.
– Man känner sig fräsch kunskapsmässigt eftersom du lär dig nya saker hela tiden. Jag gillar att det alltid finns en utmaning och en utvecklingsmöjlighet, inflikar Sophia.

Omhändertagen och uppskattad
För att börja på Agila krävs ingen erfarenhet från tidigare arbete som hyrsjuksköterska. Du får hjälp med allt som behövs för att komma igång. Företaget tar fullt ansvar som arbetsgivare och ger sina anställda trygghet i form av kollektivavtal och bra anställningsvillkor. Du erbjuds också en hög och konkurrenskraftig ersättning med individuell lönesättning.
Varje hyrsjuksköterska få en personlig kontaktperson genom vilken alla kontakter sker. Idén är att lära känna varandra genom en tät och personlig dialog för att lättare hitta rätt uppdrag för varje sjuksköterska och tvärtom.
Det personliga bemötandet är viktigt för Agila som är unika i branschen med att ha personliga kontaktpersoner.
– Det jag känner med Agila är att de ser dig och lyssnar på dig. Du blir omhändertagen och känner att du är en del av företaget, säger Sophia och får medhåll från Maria.
– Du känner dig alltid uppskattad för det arbete du utför.

Agila
Agila är ett av Nordens största företag för vårdbemanning och omsorgsbemanning. Företaget är etablerat sedan många år och arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning och socionombemanning. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge med lokalkontor i Oslo och Malmö. Agilas arbetssätt genomsyras av personligt bemötande och högsta tänkbara kvalitets- och servicegrad. Agila har alltid gott om spännande lediga jobb för sjuksköterskor. Kontakta Agila direkt för att se vilka lediga uppdrag som finns som stafettsjuksköterska. Konsultcheferna har mångårig erfarenhet i branschen och är experter på bemanning inom sjukvård och socialtjänst. Du är varmt välkommen till ett besök i något av våra kontor eller att ta kontakt med någon av våra konsultchefer.
www.agila.se

www.agila.se

Många utvecklingsvägar på Neonatal-IVA i Linköping

För sjuksköterskorna Sarah Karlsson och Tove Lundgren är neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus en arbetsplats där de kontinuerligt får vidareutvecklas inom neonatologi. Foto: Lisa Öberg
För sjuksköterskorna Sarah Karlsson och Tove Lundgren är neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus en arbetsplats där de kontinuerligt får vidareutvecklas inom neonatologi. Foto: Lisa Öberg
På den neonatala intensivvårdsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs högspecialiserad neonatalvård i världsklass. För sjuksköterskor är Neonatal-IVA ett otroligt spännande och utvecklande arbetsområde med ständigt lärande och många utvecklingsvägar.

Neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus är en av de sex neonatala IVA-enheterna i Sverige som vårdar bl.a. extremprematurer. Här ges högspecialiserad intensivvård till för tidigt födda barn och sjuka fullgångna barn. För sjuksköterskorna Sarah Karlsson och Tove Lundgren är neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus en arbetsplats där de kontinuerligt får vidareutvecklas inom neonatologi.
Sarah Karlsson hade redan under sjuksköterskeutbildningen siktet inställt på att arbeta med intensivvård av barn och tycker att neonatal-IVA är den absolut bästa arbetsplats man kan ha om man söker just kombinationen barn och intensivvård, inte minst eftersom enheten inkluderar samtliga medarbetare i utvecklingen och ledningen uppmuntrar sjuksköterskorna att specialistutbilda sig och ta sig an nya ansvarsområden.

Ansvar för teknikutveckling
– Jag började arbeta här 2002 och har utvecklats mycket under årens lopp. Efter ett par år specialistutbildade jag mig till intensivvårdssjuksköterska. Sedan ett par år tillbaks är min tjänst till drygt tjugo procent inriktad på teknikutvecklingsfrågor. Neonatal-IVA är en teknikintensiv enhet. Jag utbildar bland annat mina kollegor i den tekniska utrustning vi använder. Jag ser även över våra inköps- och underhållsbehov på tekniksidan, säger Sarah Karlsson.
För Tove Lundgren, som arbetat på neonatal-IVA i ett år och kom till enheten direkt efter sjuksköterskeexamen, var det ett sommarvikariat på neonatalavdelningen i Luleå som fick henne att intressera sig för just neonatalvård. På neonatal-IVA i Linköping fick hon en gedigen och genomtänkt introduktion på tolv veckor, då hon gick bredvid och tog del av erfarna sjuksköterskors erfarenheter.
– Med tanke på att vi bedriver högspecialiserad vård kändes det verkligen tryggt att få en gedigen introduktion där det fanns tid för frågor och funderingar. Vi använder oss av ett färgkodningssystem som innebär att sjuksköterskor färgkodas utifrån hur lång erfarenhet de har av neonatalvård. Det gjorde att jag successivt fick allt mer ansvar och kunde ta mig an mer avancerade arbetsuppgifter när jag kände mig redo för dem, säger Tove Lundgren.

Prestigelöshet och nära samarbete
– Jag trivs jättebra med den öppna atmosfär som råder i teamen och på hela avdelningen. Här vågar jag verkligen dela med mig av mina idéer och förbättringsförslag. Vi jobbar i sammansvetsade och prestigelösa team med sjuksköterskor, barnsköterskor och läkare kring varje patient, vilket ger en god sammanhållning utan onödiga hierarkier, säger Tove Lundgren.
– En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är att det är en miljö som präglas av ständig utveckling, inte minst på neonatalområdet. På avdelningen bedrivs patientnära forskningsstudier och det är förstås roligt att arbeta på en enhet som ligger i framkant vad gäller vårdutveckling, arbetssätt och teknik, säger Sarah Karlsson.
På neonatal-IVA finns även arbetsgrupper med fokus på exempelvis amning, nutrition, teknik och transportfrågor. I arbetsgrupperna samlas medarbetare som vill vara med och utveckla specifika områden på enheten. Sarah Karlsson, som valt att engagera sig i transportgruppen, akutgruppen och teknikgruppen, betraktar arbetsgrupperna som ett forum för inflytande och utveckling.
– Att arbeta som sjuksköterska inom neonatalvården är omväxlande och innebär bland annat en nära dialog med barnens föräldrar. Ibland har vi förmånen att följa barnens utveckling under en längre period, det känns bra att kunna se deras framsteg. Här får jag verkligen användning för min breda kompetensbas från sjuksköterskeutbildningen, säger Tove Lundgren.

Neonatal-IVA på US, Linköping
Som den första neonatal-IVA-enheten i Sverige, och den tredje i Europa, är neonatal-IVA på US certifierade enligt Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Det är en omvårdnadscertifiering som bl.a. innebär ett arbetssätt där vården individualiseras och familje-centreras och omvårdnadskompetensen är hög hos alla yrkeskategorier. Neonatal-IVA på US, Linköping expanderar med två IVA platser så fler sjuksköterskor, med eller utan specialistutbildning, välkomnas!

Vid intresse kontakta rekryteringsansvarig Barnmorska Marie Hassel: 010-103 10 21 eller 070-231 85 10.
www.regionostergotland.se/Halsa-och-vard/Vard-i-varldsklass/Neonatal-intensivvard/

www.regionostergotland.se/Halsa-och-vard/Vard-i-varldsklass/Neonatal-intensivvard/