Etikettarkiv: Hematologi

Avancerad sjukvård i utvecklande miljö

Tim Olsson enhetschef på Onkologiavdelning 87, Anna Nordström, enhetschef på Hematologiavdelning 4, Merima Mujacic, sjuksköterska på Hematologen och Kristina Duvander, sjuksköterska på Onkologen. Foto: Jens C Hilner
Tim Olsson enhetschef på Onkologiavdelning 87, Anna Nordström, enhetschef på Hematologiavdelning 4, Merima Mujacic, sjuksköterska på Hematologen och Kristina Duvander, sjuksköterska på Onkologen. Foto: Jens C Hilner

Hematologen och Onkologen på Skånes universitetssjukhus i Lund erbjuder många spännande arbetsuppgifter i en miljö som präglas av nära samarbete och stark framåtanda. Genom deltagande i forskningsprojekt ligger verksamheterna alltid i framkant av utvecklingen.

Anna Nordström kom till Hematologen för två år sedan som enhetschef, men hade inte tidigare jobbat inom området.
– Jag hade hört så mycket bra om enheten, att det är en positiv arbetsplats där det sker mycket utveckling både för de som jobbar där och med de behandlingar som erbjuds. Så jag kände att där ville jag jobba, berättar hon med ett leende.
Då man bedriver avancerad vård inom båda verksamheterna men samtidigt gärna välkomnar nya medarbetare utan erfarenhet från den specifika vården finns både välutvecklade introduktionsprogram, mentorskap och mycket intern kompetensutveckling.
– Vi har bland annat schemalagd internutbildning för alla så att vi hela tiden är väl insatta i allt. Som ny är man också alltid omringad av erfarna och kompetenta kollegor som gärna svarar på alla frågor. Vi har även tagit fram mycket detaljerade instruktioner om olika arbetsmoment så det ska vara lätt att göra rätt, förklarar Anna Nordström.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterskor till traineeprogram inom hematologi och onkologi i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till onkologisk specialistavdelning i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till kombinationstjänst, öppen- och slutenvård, hematologi, Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Spännande traineeprogram
Sedan ett år tillbaka är Tim Olsson enhetschef på Onkologiavdelning 87 och eftersom han själv kom dit utan tidigare erfarenheter från onkologi har han god insikt i vad sjuksköterskor har för behov som nya.
– Vi vet att onkologi inte är ett stort kapitel på sjuksköterskeutbildningar och därför har vi på Onkologen förlängt introduktionen från 6 till 8 veckor och arbetat fram ett utförligt introduktionsprogram med mentorskap, teori och praktisk träning, och vi har flera stödfunktioner för nya sjuksköterskor på avdelningen.
De har också utvecklat ett nytt gemensamt traineeprogram för Hematologen och Onkologen som de hoppas mycket på.
– Det är ett mycket brett program där traineerna får följa patienter genom hela vårdprocessen, som inkluderar vård på både Hematologen och Onkologen, på både slutenvårdsavdelning och i öppenvården, vilket gör att de lär sig mycket om många olika diagnoser och behandlingar, förklarar Tim Olsson.

En familjär stämning
På Hematologen behandlar de patienter med blodsjukdomar, inklusive stamcells­transplantation. Merima Mujacic jobbar som sjuksköterska där sedan ett par år tillbaka och är en återvändare.
– Jag jobbade här tidigare men bytte arbetsplats av olika skäl under en tid. Att jag sökte mig tillbaka hit är för att jag vet vilken bra arbetsplats det är och hur bra jag trivs här. En av de saker jag uppskattar mest är det nära samarbetet vi har mellan olika yrkeskategorier, att det är en så familjär känsla på avdelningen, förklarar hon.
Hon har nu avancerat och blivit operativt ansvarig på enheten, vilket innebär att ha den övergripande kollen på vad som händer både kortsiktigt och långsiktigt och planera för det. Hon fungerar även som kunskapsstöd till kollegor och stöttar vid tuffa behandlingar.
– Arbetet här är också mycket brett då vi har både slutenvård och öppenvård, något som ger oss möjligheter att följa patienterna genom hela deras vårdförlopp som ofta kan vara rätt långt. Att få den nära kontakten med patienterna är en av de saker jag verkligen uppskattar här.

Många möjligheter
På Onkologen bedriver man både kurativ och palliativ vård och det är många olika diagnoser som behandlas. På Onkologiavdelning 87 jobbar de med slutenvård för lymfom, sarkom och uro. Kristina Duvander har jobbat där som sjuksköterska i 23 år och trivs fortfarande fantastiskt bra.
– Det är ett utvecklande ställe att vara på, både för mig som person och för att många framsteg görs hela tiden inom den vård och de behandlingar som patienterna får. Vi får också nära kontakt med de enskilda patienterna under hela deras vårdcykel vilket skapar en stor trygghet för dem. Och även om det är allvarliga sjukdomar så är prognoserna ofta positiva så vi känner verkligen att vi kan göra stor skillnad för patienterna.
På både Hematologen och Onkologen har de ofta färre patienter per sjuksköterska än inom andra vårdgrenar då behandlingarna är så pass krävande.
– Då vi har en egen forskningsavdelning på Onkologen testar vi nya behandlingar tidigt vilket är spännande att få vara en del av. Till exempel var vi nyligen först i Sverige att behandla med en ny bispecifik antikropp.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterskor till traineeprogram inom hematologi och onkologi i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till onkologisk specialistavdelning i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till kombinationstjänst, öppen- och slutenvård, hematologi, Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Skåne – Hematologi och Onkologi

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för merparten icke-kirurgisk cancer­sjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom externa och interna utbildningssatsningar.

För mer information: www.skane.se

Följ oss på Instagram:
onkologen_sus
hematologen3och4Medicinsk bredd med komplex omvårdnad

Annika Gunnarsson, vårdenhetschef på Hematologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Hematologi är ett relativt smalt medicinskt fält med fokus på sjukdomstillstånd i kroppens blodbildande system, exempelvis tumörsjukdomar som leukemier, lymfom och myelom. Hematologi är ett dynamiskt och avancerat omvårdnadsområde som ständigt befinner sig i forskningens framkant eftersom nya läkemedel och behandlingsregimer utvecklas kontinuerligt.

– Som sjuksköterska på hematologen behandlar man bland annat blodcancerpatienter med blodtransfusioner, stamcellsbehandling, cytostatika och antibiotika, säger Annika Gunnarsson, vårdenhetschef på Hematologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och har i många år arbetat kliniskt på hematologen.

Avancerad omvårdnad
– Hematologin kombinerar avancerad och specifik medicinsk omvårdnad, exempelvis injektioner, infusioner, centrala infarter och specialläkemedel med en omfattande medicinsk bredd. Många patienter råkar ut för medicinska komplikationer av sin behandling, som låga blodvärden eller obalanserade vätskenivåer. Det kräver kontinuerlig övervakning och omvårdnad, säger Annika Gunnarsson.
Det finns i dagsläget ingen special­istutbildning för sjuksköterskor inom hematologi. Däremot erbjuds högskolekurser på 7,5 respektive 15 högskolepoäng med fokus på hematologi utifrån ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskor med specialistutbildning inom onkologi eller medicinsk vård är eftertraktade inom hematologin, men även grundutbildade sjuksköterskor erbjuds många utvecklingsmöjligheter.

”Även om många av våra patienter är svårt sjuka så är de relativt självständiga och ofta mycket motiverade.”

Fördjupad patientkontakt
Många patienter som skrivs in på hematologiska avdelningar för exempelvis stamcellstransplantation är inlagda på sjukhus i drygt en månad. De långa vårdtiderna innebär ofta att det finns tid till en fördjupad patientkontakt, vilket många sjuksköterskor uppskattar.
– På en hematologisk avdelning arbetar man relativt självständigt som sjuksköterska men har samtidigt en nära kontakt med läkarna. Utöver slutenvården kan man arbeta med dagvård på en hematologisk mottagning, säger Annika Gunnarsson.

Möts av tacksamhet
– Även om många av våra patienter är svårt sjuka så är de relativt självständiga och ofta mycket motiverade. Som sjuksköterska på en hematologisk avdelning möts man av mycket tacksamhet, vilket bidrar till en god stämning som ger hopp även när arbetet känns tungt. Hematologi är definitivt ett medicinskt fält som förtjänar att uppmärksammas mer, inte minst utifrån ett omvårdnadsperspektiv, säger Annika Gunnarsson.

Kompetenta kollegor skapar god stämning

”Den trygga och familjära stämningen mellan oss som jobbar här som gör det kul att gå till jobbet varje dag”. Foto: Viveka Österman
”Den trygga och familjära stämningen mellan oss som jobbar här som gör det kul att gå till jobbet varje dag”. Foto: Viveka Österman

På avdelningen för Hematologi och palliativ vård på Sunderby sjukhus har de fokus på det kollegiala lärandet. De ser även vikten av att kunna skratta ihop även i jobbiga situationer, vilket skapar en fantastisk gemenskap där alla trivs.

– En av de saker jag uppskattar mest med att arbeta här är kombinationen av intressanta arbetsuppgifter och det fantastiska gäng av kollegor jag har. Vi samverkar också mycket med andra professioner, som kuratorer, sjukgymnaster och dietister, vilket ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp över hela vårdsituationen för patienterna, förklarar Magdalena Wiberg, sjuksköterska på avdelningen.
De behandlar både patienter med hematologiska sjukdomar och de som behöver palliativ vård.
– Det ger ett brett spektrum av vårdsituationer som vi ska hantera vilket gör att vårt arbete är otroligt varierande. Vi har god hjälp av mycket tekniska hjälpmedel och följer olika vårdsystem. Ingen dag är den andra lik vilket jag uppskattar mycket, och jag lär mig nya saker i princip varje dag, konstaterar Shahnaz Rasoul, sjuksköterska på avdelningen.

Stora möjligheter att påverka
Den goda kollegiala arbetskulturen bygger på ett lyhört ledarskap som gör att alla som jobbar på avdelningen känner att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation.
– Exempelvis har vi en reflektion i slutet på varje arbetsdag där vi tar upp vad som fungerat bra/mindre bra, och hur vi kan lära av det. Vi stämmer även av vid varje förmiddagsfika vem som kan behöva extra hjälp under dagen och var stöd finns. Allt det sammantaget skapar en mycket trygg och familjär stämning mellan oss som jobbar här, som gör det kul att gå till jobbet varje dag, fortsätter hon.
Då det är specifika patientgrupper de har, som kräver specifika vårdinsatser, har man utvecklat en introduktionsprocess där en ny kollega sakta slussas in i arbetet, exempelvis får de gå bredvid mer erfarna under en period.
– Det skapar en stor trygghet hos den nya personalen som vågar ta för sig och utvecklas och det i sin tur, tillsammans med möjligheter till vidareutbildning, bidrar till att vi har en så kompetent personal och en så bra stämning på jobbet. Att vi dessutom har en fantastisk natur för en aktiv fritid skadar ju inte, avslutar Magdalena Wiberg med ett leende.

Vi söker sjuksköterska till avdelning 63, HEMA/PAVA. klicka här för mer information och ansök

Vi söker utvecklingssjuksköterska till avdelning 63 HEMA/PAVA. klicka här för mer information och ansök

Vi söker sjuksköterska för nattjänstgöring. klicka här för mer information och ansök

Hematologi och palliativ vård, Sunderby sjukhus
På enheten för hematologisk och palliativ vård på Sunderby sjukhus arbetar 23 medarbetare, varav 12 sjuksköterskor. De har även utvecklingssjuksköterskor, koordinator samt erbjuder kliniskt basår.
www.norrbotten.se

Sunderby sjukhus logotype

Patientnära samarbete på Hematologen

Sandra Timelin, Carola Aberkane och Rasmus Ledskog, sjuksköterskor på hematologiska kliniken i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Sandra Timelin, Carola Aberkane och Rasmus Ledskog, sjuksköterskor på hematologiska kliniken i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg

Arbetet vid hematologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping präglas av nära, tvärprofessionella samarbeten, intensiva kunskapsutbyten och tämligen varierande arbetsuppgifter.

Sjuksköterskorna Rasmus Ledskog, Sandra Timelin och Carola Aberkane sökte sig alla direkt till hematologiska kliniken i Linköping efter sin sjuksköterskeexamen, och där har de valt att stanna kvar.
– Jag trivs med att få etablera nära kontakt med patienterna och att hjälpa dem att vara lugna och trygga i den här miljön. Sedan tycker jag att det är positivt med det täta samarbetet som finns med andra professioner, det skapar trygghet för mig. Det finns alltid någon att fråga och möjligheterna till utveckling och utbildning är många, konstaterar Sandra, som har arbetat på kliniken i tre år.

Lyhörd stämning
Här får hon medhåll av båda sina kollegor. Rasmus, som har arbetat på kliniken i två år, berättar att överläkarna sitter i angränsande korridor och att det finns en öppen-dörr-policy. Dessutom har kliniken dietist, kurator, fysioterapeut och apotekare som alla har en viktig roll i teamet kring patienten.
– Vi är ett stort team som arbetar nära varandra, så vi utvecklas varje dag. Det återspeglas också i den lyhörda stämningen – förbättringsinitiativ på kliniken uppmuntras, och vill man driva igenom en relevant förändring får man bra stöd. Målet är naturligtvis att öka patientsäkerheten och få en bättre daglig drift.

Kunskapsintensiv miljö
Linköpings hematologiska klinik är en av sex svenska kliniker som genomför stamcellstransplantationer, men trots den höga specialiseringen på kliniken är det dagliga arbetet väldigt varierat.
– Jag har arbetat här i 13 år och stöter fortfarande på nya situationer. Arbetsuppgifterna under en dag varierar, allt från cytostatikainfusioner och transfusioner av olika blodprodukter till stamcells-återgivning. I tillägg till de biverkningar behandlingarna ger, såsom infektionskänslighet och ibland sepsis, har patienterna även andra sjukdomar, så det gäller att hålla sig uppdaterad. Det är en kunskapsintensiv miljö, avslutar Carola.

Vi söker sjuksköterska till Hematologiska kliniken. Läs mer och ansök här

Hematologiska kliniken, Linköping
Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping behandlar och vårdar patienter med brist- och tumörsjukdomar inom det blodbildande systemet, såsom anemier, leukemi, lymfom och myelom. Ungefär 50% av klinikens verksamhet är den högspecialiserade vården kopplad till allogen och autolog stamcellstransplantation. Vår dagvårdsavdelning ligger i anslutning till kliniken och rotation mellan enheterna är målsättningen.

Tel: 010-103 30 06
E-post: annika.gunnarsson@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

Hematologiska kliniken Linköping logotype

Stor variation och nära samarbete över yrkesgränserna

Felix Tverfjell, sjuksköterska på hjärtavdelningen och Laila Göransdotter sjuksköterska på avdelningen för lungmedicin. Foto: Marie Birkl
Felix Tverfjell, sjuksköterska på hjärtavdelningen och Laila Göransdotter sjuksköterska på avdelningen för lungmedicin. Foto: Marie Birkl
Patientområde medicin i Region Jämtland Härjedalen präglas av en varm stämning mellan medarbetarna och ett nära samarbete över professionsgränserna. Det är ett område med högt tempo, spännande utmaningar och mycket givande patientmöten.

Sjuksköterskan Laila Göransdotter har arbetat på avdelningen för lungmedicin inom patientområde medicin i fyra år. Det som lockade henne till avdelningen var i synnerhet den stora variationen.
– Det finns så många olika inriktningar att välja mellan, allt från cytostatika och syrgas till respirator och palliativ medicin. Det är en intressant blandning av patienter, där man både får lära känna människor över tid och får nya, spännande utmaningar.
Kollegan och sjuksköterskan Felix Tverfjell har arbetat på hjärtavdelningen sedan han tog sin examen för drygt sex månader sedan. Han ger Laila sitt medhåll och poängterar också att den medicintekniska miljön bidrar till en utvecklande arbetssituation.
– Hela patientområdet nyttjar avancerad teknik och i kombination med ett starkt fokus på omvårdnad får vi ta oss an lite av varje. Det bästa är dock att se hur svårt sjuka patienter snabbt kommer på bättringsvägen. Det kan ibland bli högt tempo, men det trivs jag med, säger han.

Positiv attityd till fortbildning
Under Felix första tid på avdelningen genomgick han ett omfattande inskolningsprogram, inom vilket han tilldelades en handledare som han fick följa under flera veckor.
– Introduktionens längd beror på vilken avdelning man arbetar på, men oavsett var man är kan man vid behov be att få den förlängd. Det var en stor trygghet för mig.
– Ja, attityden från ledningshåll gentemot fortbildning och utveckling är generellt positiv och i den mån det är görbart finns tillgång till avdelningsföreläsningar och möjlighet att åka på relevanta konferenser, bekräftar Laila.

Har patienten i fokus
Båda två berättar att de trivs väldigt bra på sina respektive avdelningar, inte minst på grund av det nära samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna.
– Alla hjälps åt och alla professioner är värdefulla, så sammanhållningen är suverän. Dessutom har vi en väldigt aktiv personalförening för de som är sugna på att engagera sig. Det ger en trevlig stämning och borgar för ett bra resultat, där patienten är i fokus, avslutar de.

Är du intresserad av att arbeta på Medicinkliniken i Östersund? Skicka din intresseanmälan här

Medicinkliniken i Östersund, Region Jämtland Härjedalen
Medicinkliniken i Östersund ombesörjer gastroenterologi, nefrologi, kardiologi inklusive HIA, hematologi samt endokrinologi/diabetes. Lungspecialisterna har en egen sektion med mottagning och avdelning. Medicinkliniken håller på att utveckla inriktningen och profilen mot akut­medicin.

Tel. vxl: 063-15 30 00
www.regionjh.se

Sjuksköterskor till Hematologiavdelning 3 och 4 i Lund

Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen

Nu vill vi förstärka våra team med sjuksköterskor till Hematologisektionen, slutenvårdsavdelningarna 3 och 4 i Lund!

Arbetsuppgifter
Under ett vanligt arbetspass ansvarar du och din undersköterska för fyra-fem patienter. Du får följa patienterna från att de är nydiagnostiserade till färdigbehandlade vilket kan innebära akutsjukvård, som gränsar till intensivvård, till palliativ vård. Det ingår mycket medicintekniska arbeten såsom cytostatika- och antibiotikabehandlingar, blodprodukter samt andra intravenösa behandlingar. Som sjuksköterska är du med och stamcellstransplanterar med assistans av ansvarig läkare.

Om arbetsplatsen
På hematologisektionen behandlar vi maligna blodsjukdomar inklusive patienter i behov av stamcellstransplantation. Vi består av två slutenvårdsavdelningar belägna i Lund samt två öppenvårdsavdelningar, en i Malmö och en i Lund. Patienterna är i vuxen ålder och kommer hit i både akut och planerat skede, likväl som när vården övergår till ett palliativt förlopp. Vårdtiden är emellanåt lång, vilket gör att du lär känna patienter och deras anhöriga väldigt väl.

Vi erbjuder
Vi erbjuder fyra till fem veckors introduktion med handledare samt kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling. Alla nyanställda erbjuds mentorskap första året med uppföljning av en erfaren kollega på kliniken.

Som sjuksköterska hos oss får du bland annat möjlighet att söka vår unika kliniska fördjupningsutbildning där du, parallellt med ditt arbete, under ett år fördjupar och breddar dina kunskaper inom cancervård.

För nyfärdiga sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.

För mer information och ansökan, klicka här

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.

Vi vill att du alltid sätter patienten i fokus, har gott humör och har en god samarbetsförmåga. Därtill värdesätter vi din positiva inställning, stresstålighet, flexibilitet, viljan att jobba med människor och din entusiasm för att arbeta med förändringar.

Vi kommer att sträva efter att du ska få möjlighet utveckla dig hos oss och erbjuder därför möjlighet att på sikt även arbeta inom andra delar av vår verksamhet såsom vår öppenvård eller med kliniska prövningar.

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidareanställning

För mer information och ansökan, klicka här

Verksamhetsområde hematologi och onkologi
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för all icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom externa och interna utbildningssatsningar.

Skånes universitetssjukvård (SUS) består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus med drygt 13 000 medarbetare. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa.


Lärande arbetsklimat skapar trivsel och ständig utveckling

Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
– Många tror att onkologisk omvårdnad enbart handlar om palliativ vård, men vårt arbete handlar till stor del om akutsjukvård, säger Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund där man behandlar patienter med olika typer av onkologiska diagnoser.

Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes universitetssjukhus är en stor verksamhet som är uppdelad i mindre enheter utifrån diagnoser.
– Som sjuksköterska är man anställd på en enhet, men vi har mycket samarbete mellan avdelningarna, gör saker tillsammans och har bland annat gemensamma omvårdnadsdagar, berättar Inger Axelsson.
Verksamheten präglas ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt genom både externa och interna utbildningssatsningar.
Pernilla Elmström kom till avdelning 87 som nyfärdig sjuksköterska för sex år sedan.
– Jag fick en bra introduktion där jag den första tiden fick gå bredvid en erfaren kollega och stegvis slussades in i arbetet. Faktum är att jag känt mig hemma från dag ett, inte minst med patientgruppen. Onkologi innebär att man har kontakt med så många olika delar av patientens vård, både medicintekniskt och psykosocialt. Här får jag vårda hela patienten tillsammans med bra kollegor vilket gör arbetet väldigt roligt.

Hematologi
Therese von Moos Grant är enhetschef på avdelning 4 i Lund som är en hematologisk avdelning.
– Verksamheten består av två vårdavdelningar med tillhörande öppenvård inklusive stamcellstransplantationsmottagning i Lund samt en öppenvårdsenhet i Malmö. Vi behandlar patienter med olika former av blodsjukdomar där den största gruppen är leukemier i alla skeden och behandlingsfasen kan sträcka sig över flera år. Vi utför även stamcellstransplantationer på bland annat leukemipatienter.
Själv kom hon till avdelningen 2010 som nyutexaminerad sjuksköterska och kan se tillbaka på en stadig utveckling.
– Verksamheten har ett stort fokus på utbildning. Förutom att vi har veckovisa föreläsningar om olika diagnoser eller behandlingar har vi i ett samarbete mellan onkologi och hematologi utformat en regionövergripande Klinisk Fördjupningsutbildning i cancervård för våra sjuksköterskor. Här ger vi personalen en möjlighet att utöka sin kunskap kring onkologi och hematologi och även diagnoser.

Ständigt lärande
Även Karolin Lilja, sjuksköterska som började på hematologen för tre år sedan lyfter fram den ständiga utvecklingen som en viktig faktor till den stora trivseln på avdelningen.
– Jag har också läst den kliniska fördjupningen och har under senaste året arbetat som driftsansvarig sjuksköterska med uppgift att planera och koordinera avdelningens resurser på bästa sätt.
Idag arbetar Karolin på avdelningens kliniska forskningsenhet som studiekoordinator.
– Det är samma patienter och samma diagnoser men helt nya arbetsuppgifter. Här finns så många möjligheter och det går inte att bli fullärd vilket gör att jobbet bara blir mer och mer intressant för varje dag som går. Här lär man sig verkligen att älska hematologi.

Inflytande
Att tillhandahålla goda utvecklingsmöjligheter är en medveten strategi från ledningens sida.
– Vi har insett att det är vägen att gå. Om vi vill behålla våra medarbetare måste vi möjliggöra för utbildningar, projekt och konferenser inte bara i Sverige utan även utomlands. Våra sjuksköterskor vill lära sig mer och det försöker vi tillgodose på olika sätt, säger Inger Axelsson.
Pernilla Elmström påpekar att möjligheten att påverka sin egen arbetssituation är en viktig del av trivseln.
– Jag upplever att vi medarbetare blir lyssnade till och har inflytande på verksamheten – oavsett yrkesroll.
Karolin nickar instämmande och påpekar att ledningen även är noga med att fånga upp svåra situationer.
– Vi jobbar med cancerdiagnoser så det kan vara tunga saker att hantera, men här finns inplanerad tid för reflektion och återhämtning så att vi medarbetare ska få det stöd vi behöver. Jag kan verkligen rekommendera vår verksamhet till andra sjuksköterskor. Här gör vi skillnad varje dag.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Caroline L Jacobsen
Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Caroline L Jacobsen

Kontakta gärna oss!
Kontakta gärna oss för möjligheten att hospitera, se vår verksamhet och träffa personalen som kan bli dina kollegor i framtiden! Du är varmt välkommen!
Onkologen avd. 86, Susan Nilsson, tel: 046-177 869
Onkologen avd. 87, Inger Axelsson, tel: 046-178 517
Hematologen avd. 3, Albana Skenderi, tel: 046-176 150
Hematologen avd. 4, Therese von Moos Grant, tel: 046-177 183

Region Skåne, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för all icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom externa och interna utbildningssatsningar.
www.skane.se
Följ oss på Instagram: onkologen_sus, hematologen3och4