Tag: Omvårdnad

Sjuksköterskor märker av psykisk ohälsa i arbetet

Sjuksköterskor märker av psykisk ohälsa i arbetet

Den ökande psykiska ohälsan i samhället får effekter även för sjuksköterskors dagliga arbete. 91 procent...

Sjuksköterskor märker av psykisk ohälsa i arbetet

”Hela sjukvården riskeras”

”Hela sjukvården riskeras”

Svensk sjukvård är fakta- och forskningsresistent vad gäller omvårdnadsvetenskap. Omvårdnadsvetenskapens låga status gör att den...

”Hela sjukvården riskeras”

Har inte tid att utveckla omvårdnaden

Har inte tid att utveckla omvårdnaden

Två tredjedelar av sjuksköterskorna har för lite eller ingen tid till att utveckla omvårdnaden och...

Har inte tid att utveckla omvårdnaden

Omvårdnad med tillräcklig kvalitet oftast inte möjlig

Omvårdnad med tillräcklig kvalitet oftast inte möjlig

En klar majoritet av sjuksköterskorna kan inte bedriva omvårdnadsarbete på den kvalitetsnivå som de anser...

Omvårdnad med tillräcklig kvalitet oftast inte möjlig

Presentation

Teknik och omvårdnad i kombination i Enköping

Teknik och omvårdnad i kombination i Enköping

På Verksamhetsområde Radiologi vid Lasarettet i Enköping är det nära mellan professionerna och stämningen är...

Teknik och omvårdnad i kombination i Enköping

Presentation

Omvårdnaden får ta plats på Funktion Akut i Huddinge

Omvårdnaden får ta plats på Funktion Akut i Huddinge

Inom rollen som biträdande universitetssjuksköterska arbetar sjuksköterskor på Funktion Akut i Huddinge med att driva...

Omvårdnaden får ta plats på Funktion Akut i Huddinge

Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Endast 8 procent av sjuksköterskorna kan arbeta fullt ut i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den...

Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Presentation

Ny tjänst för specialistsjuksköterskor på Funktion Akut

Ny tjänst för specialistsjuksköterskor på Funktion Akut

Funktion Akut håller på att införa en ny tjänst för specialistsjuksköterskor, företrädelsevis inom akutsjukvård. Tjänstens...

Ny tjänst för specialistsjuksköterskor på Funktion Akut

Presentation

Vi vårdar hela människan, inte bara sjukdomen

Vi vårdar hela människan, inte bara sjukdomen

– Inom psykiatrin finns tid att se och vårda hela människan, inte bara sjukdomen. Jag...

Vi vårdar hela människan, inte bara sjukdomen

Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer

Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer

90 procent av sjuksköterskorna anser att det bör finnas en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje...

Inkludera chefssjuksköterskor på alla ledningsnivåer