Etikettarkiv: Operationskonsulterna

Står för trygghet och kvalitet i alla led

Jenny Jansson, Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson hos Operationskonsulterna. Foto: Johan Marklund
Jenny Jansson, Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson hos Operationskonsulterna. Foto: Johan Marklund

Operationskonsulterna, som grundades 2014 och är ett vårdföretag som driver operationsavdelningar, levererar kompletta operationsteam och enstaka operationsresurser. Bolaget har ett samlat ansvar för hela kedjan från pre-op till post-op. Operationskonsulterna har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan med ett helhetsansvar.

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam samt traditionell bemanning med genomgående mycket hög kvalitet. Samtliga medarbetare är specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och IVA.
Operationskonsulterna har för närvarande flera pågående operationsprojekt runt om i landet där vi på uppdrag av regioner driver operationsenheter med flera operationssalar och uppvakningsavdelningar.
Operationskonsulterna introducerade detta arbetssätt i Sverige 2018 och har sedan dess lett utvecklingen med flera liknande projekt som ett sätt för regionerna att kostnadseffektivt maximera antalet utförda operationer samtidigt som sjukhusens egna operatörer får fortsätta operera medan sjukhusen själva behåller vårdtillfället hos sig i stället för att köpa vård hos privata vårdgivare. Intresset är stort från alla regioner, och bolaget startar kontinuerligt upp nya operationsprojekt i landet.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Störst i landet
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade operationsköer. Både beställare och medarbetare har varit väldigt nöjda, säger Patrik von Zur-Mühlen, vice vd på Operationskonsulterna samt operations- och anestesisjuksköterska.

Kontinuerlig utveckling
Operationskonsulternas sjuksköterskor har minst fem års yrkeserfarenhet inom respektive specialitet och i genomsnitt 17 års yrkeserfarenhet, vilket ger trygghet i alla led. Eftersom företagets grundare har lång egen erfarenhet av vården och fortfarande är kliniskt verksamma finns en genuin förståelse för såväl vårdens som konsulternas behov.
– Våra styrkor är att vi har en stor kompetensmässig bredd som inkluderar alltifrån gyn- till ortopedi och barnkirurgi. Vi står dessutom för en genomgående mycket hög kvalitet. Många av våra konsulter har stannat länge hos oss. Det beror bland annat på att vi är bra på att få dem att känna sig sedda och lyssnade på, och att vi kan erbjuda variation, flexibilitet, möjlighet att välja sina egna uppdrag samt kontinuerlig utveckling, säger Jenny Jansson, verksamhetschef, rekryteringsansvarig och narkossjuksköterska på Operationskonsulterna.

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam som tar ett helhetsansvar för pre-op, op och post-op. Operationskonsulterna erbjuder även traditionell bemanning med erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi, förlossning, akut och IVA.

Operationskonsulterna
08-580 80 300
post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Med operationsteam som minskar köerna

Jenny Jansson och Patrik von Zur-Mühlen på Operationskonsulterna.
Jenny Jansson och Patrik von Zur-Mühlen på Operationskonsulterna.

Operationskonsulterna grundades 2014 av erfarna specialistsjuksköterskor och erbjuder bemanningstjänster som kompletterar regionernas egen kompetensförsörjning samt komplexa uppdrag med kompletta operationsteam och ett samlat ansvar för hela kedjan från pre-op till post-op.

– Operationskonsulterna har expertisen att ta sig an komplexa operationsprojekt, genom helhetslösningar. Vi kan bidra med kompletta operationsteam med operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, undersköterska, postopsjuksköterska och narkosläkare. Våra sjuksköterskor har i genomsnitt 17 års yrkeserfarenhet, vilket ger trygghet i alla led, säger Patrik von Zur-Mühlen, vice vd och operations- och anestesisjuk­sköterska på Operationskonsulterna.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Helhetsuppdrag med totalansvar
2018 tog Operationskonsulterna helhetsansvar för en operationsavdelning på Karolinska sjukhuset, och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 4000 operationer, främst avancerad cancerkirurgi. Ett motsvarande långsiktigt helhetsuppdrag genomförs nu på uppdrag av Region Västmanland, där Operationskonsulterna driver tre operationssalar samt uppvakningsavdelning.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi kan uppnå en mycket hög effektivitet genom att styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Vi har kapacitet att ta oss an fler helhetsuppdrag runtom i landet och står redo att hjälpa regionerna att beta av operationsköerna som uppkommit under pandemin, exempelvis på sjukhus med operationssalar som inte används, säger Jenny Jansson, verksamhetschef, rekryteringsansvarig och narkossjuksköterska på Operationskonsulterna.

Ledningen arbetar kliniskt
Projekt av det här slaget innebär att sjuksköterskorna på Operationskonsulterna har möjlighet att arbeta med kontinuitet, i fasta etablerade team, vilket många specialistsjuksköterskor uppskattar.
– Vi som grundat och leder Operationskonsulterna arbetar själva ute i den kliniska verksamheten. Det ger oss en god förståelse för specialistsjuksköterskornas och regionernas vardag och behov. Vi står för hög kvalitet, kompetens och lägger alltid lite extra tid på att säkerställa att matcha rätt specialistsjuksköterska med rätt uppdrag, säger Patrik von Zur-Mühlen.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam som tar ett helhetsansvar för pre-op, op och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning med erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi, förlossning, akut och IVA. Operationskonsulterna rankades som en av de bästa när det gäller att leverera tjänster med hög kvalitet i Framtidens Karriär – Sjuksköterskas stora undersökning.

Operationskonsulterna
08-580 803 00
post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Helhetsansvar med egna operationsteam

Idag har alla regioner har långa operationsköer p.g.a. inställd vård under pandemin. Hur man planerar arbeta ikapp vårdskulden varierar i landet. Operationskonsulterna erbjuder kompletta operationsteam och drift av hela operationsenheter som en del av lösningen, en verksamhet som bedrivits med stor framgång i Region Stockholm.

Operationskonsulterna grundades 2014 av erfarna specialistsjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl medarbetare som patienter och sjukvården i stort. Företaget är inte ett traditionellt bemanningsföretag, utan har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan med ett helhetsansvar.
– Vi kan bidra med kompletta operationsteam med operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, undersköterska, postop­sjuksköterska och narkosläkare. Vi ansvarar för såväl operationsplanering som operation och eftervård. Alla våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom operation, anestesi och IVA och har lång och gedigen erfarenhet, berättar Joacim Claesson, vd och anestesisjuksköterska.

Vi söker fler sjuksköterskor till oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Nytt koncept
2018 inleddes ett sådant samarbete med Region Stockholm. Operationskonsulterna tog helhetsansvar för en operationssal på Karolinska sjukhuset, och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 4000 operationer, främst avancerad cancerkirurgi.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Både beställare och medarbetare har varit väldigt nöjda, berättar vice vd Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska.

Kapacitet för fler uppdrag
Operationskonsulterna har nyligen fått i uppdrag att bedriva ett stort operationsprojekt i Västmanland men har ändå kapacitet att åta sig fler liknande uppdrag. Operationskonsulternas modell för helhetsansvar och drift av operationsenheter kan bedrivas i många regioner där det redan finns operationssalar som ej används på sjukhusen.
En viktig fördel med vår modell är att sjukhusens egna operatörer får operera patienterna inom sitt ordinarie sjukhus. Det medför en högre patientsäkerhet då hela sjukhusets ordinarie verksamhet med olika specialister finns tillgänglig i omedelbar närhet i händelse av komplikationer under operation. Det finns även en viktig aspekt i att operatörerna får upprätthålla sin kompetens och färdighet istället för att överlämna ingreppen till kollegor inom den privata vården. Idag är vården konstant underbemannad och i behov av nya kollegor, så därför är det ytterligare en fördel att Operationskonsulterna i sin modell även tar ett ansvar för vidareutbildning och handledning av såväl studenter som nya kollegor för exempelvis specialistsjuksköterskeelever, läkarstudenter, ST-läkare och nyutbildade specialister säger Joacim.

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam, som tar ett helhetsansvar för pre-op, operation och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning. Medarbetarna är samtliga specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och IVA. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård, och har komplett försäkringsskydd.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Helhetsansvar för trygg operationssjukvård

Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.

Många regioner har långa operationsköer, inte minst i kölvattnet av coronapandemin. Operationskonsulterna erbjuder kompletta operationsteam, en verksamhet som bedrivits med stor framgång i Region Stockholm.

Operationskonsulterna grundades för sex år sedan av erfarna sjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl patienter som medarbetare och sjukvården i stort. Företaget är inte ett traditionellt bemanningsföretag, utan har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan.
– Vi kan bidra med kompletta operationsteam, undantaget narkosläkare och kirurg, och sköter såväl förberedelser som eftervård av patienterna. Alla våra sjuksköterskor är specialistutbildade inom operation eller anestesi och undersköterskorna inom operation och samtliga har lång erfarenhet, berättar Joacim Claesson, vd och anestesisjuksköterska.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vinnande koncept
2018 inleddes ett sådant samarbete med Region Stockholm. Operationskonsulterna tog helhetsansvar för fyra operationssalar på Karolinska sjukhuset och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 3000 operationer, främst avancerad buk och annan cancerkirurgi. När projektet löpte ut för ett år sedan ersattes det av ett avtal där Operationskonsulterna bidrog med operationspersonal som stöttat upp den ordinarie verksamheten.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Både beställare och vår personal har varit väldigt nöjda, berättar vice vd Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska.

Kapacitet för fler uppdrag
Operationskonsulterna har kapacitet att åta sig fler sådana uppdrag, såväl från Region Stockholm som från regioner runt om i landet. Verksamheten kan bedrivas i respektive region eller i Region Stockholm, där det finns utmärkt infrastruktur med flera sjukhus som har operationssalar som står tomma.
– Det är ett slöseri med resurser, i synnerhet som det på grund av pandemin finns långa operationsköer att beta av i många regioner. Vår modell kostar ungefär hälften av en helt privat upphandling. Andra fördelar är att kirurger och narkosläkare får upprätthålla sin operationserfarenhet och kompetens och vi tar dessutom ett utbildningsansvar för exempelvis specialistsjuksköterskeelever, säger Joacim.
Joacim och Patrik hoppas nu på en konstruktiv dialog med beställare och andra ansvariga i regionerna:
– Vi är övertygade om att vår modell kan vara lösningen på många flaskhalsar, inte minst vad gäller personal, i operationssjukvården. Vi har kompetensen och kan på kort tid bygga upp en välfungerande och effektiv operationsverksamhet.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam, som tar ett helhetsansvar för pre-op, operation och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning. Medarbetarna är samtliga specialistsjuksköterskor inom anestesi eller operation, samt operationsundersköterskor. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård och komplett försäkringsskydd.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Kompletta operationsteam kortar vårdköerna

Kontorsgänget som alltid finns för att hjälpa dig: Anders, Vanessa, Magnus, Patrik, Anna och Joacim.
Kontorsgänget som alltid finns för att hjälpa dig: Anders, Vanessa, Magnus, Patrik, Anna och Joacim.

Operationskonsulterna startades för 6,5 år sedan av specialistsjuksköterskorna Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson. Operationskonsulterna, som tidigare levererat kompletta operationsteam till Region Stockholm, har nu fått i uppdrag av regionen att korta operationsköerna som uppstått i samband med coronapandemin.

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor med god insikt i hur operationssjukvården fungerar och vad som krävs för att varje medarbetare ska kunna göra ett professionellt arbete. På senare år har Operationskonsulterna tagit sig an allt större och mer komplexa uppdrag, däribland ett avtal med Region Stockholm med syfte att förkorta operationsköerna i regionen.
– 2018 fick vi förtroendet att driva en operationsavdelning, inklusive pre- och postop, på ett universitetssjukhus i Stockholm med kompletta operationsteam, förutom kirurg och anestesiläkare. Operationsenheten drevs som projekt i 1,5 år med drygt 3200 genomförda operationer, säger Joacim Claesson, ambulans- och anestesisjuksköterska samt vd för Operationskonsulterna.

Jobba med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

Unikt helhetsavtal
Avtalet med Region Stockholm löpte ut i april 2020, mitt under coronapandemin. Pandemin bidrog till att operationsköerna byggdes på ytterligare, inte minst för patienter i behov av stor avancerad kirurgi. Sjukhuset förnyade därför avtalet med Operationskonsulterna med upp till 18 månader, ett uppdrag som är unikt i sitt slag.
– Vi levererar kompletta operationslag med narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och operations-undersköterska. Det här är ett uppdrag som ställer mycket höga krav på personalens erfarenhet och kompetens på grund av allvarliga sjukdomstillstånd och komplicerade operationsingrepp från många olika specialiteter som endast kan opereras på universitetssjukhus, säger Joacim Claesson.
– Det här är vårt i särklass mest komplexa uppdrag hittills. Komplexiteten och den goda sammanhållningen har bidragit till att vi lyckats rekrytera många av de absolut bästa specialistsjuksköterskorna. För oss är det här uppdraget en bekräftelse på att vi kan göra en viktig samhällsinsats genom att på ett effektivt sätt korta operationsköerna i nära samverkan med Region Stockholm, säger Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska samt vice vd för Operationskonsulterna.

Marknadens bästa villkor
En av Operationskonsulternas främsta framgångsfaktorer är deras höga kvalitetskrav. För att arbeta hos Operationskonsulterna krävs minst fem års yrkeserfarenhet. Ambitionen är dessutom att erbjuda marknadens bästa villkor för specialistsjuksköterskor.
– Vi är själva kliniskt verksamma, vilket såväl medarbetare som kunder uppskattar, säger Patrik von Zur-Mühlen.

Jobba med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.
Operationskonsulterna

Operationskonsulterna grundades 2014 av Joacim Claesson, vd och Patrik von Zur-Mühlen, vice vd

Kindstugatan 1
111 31 Stockholm
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Helhetslösningar och trygghet på Operationskonsulterna

Ambassadörsgruppen: Sarinah, Anders, Fatma, Ingela och Jaqueline.
Ambassadörsgruppen: Sarinah, Anders, Fatma, Ingela och Jaqueline.

Operationskonsulterna är inte enbart ett bemanningsföretag, med erfarna kompetenta sjuksköterskor. De är också en väletablerad vårdgivare, som kraftigt kapat operationsköerna i Stockholm.

Operationskonsulterna arbetar på ett annorlunda sätt jämfört med de flesta andra bemanningsföretag inom vården. Företaget grundades för sex år sedan av erfarna sjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl sjuksköterskor som patienter.

Jobba med oss på Operationskonsulterna

Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.
Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.

Kompletta operationsteam
Här har du som är erfaren specialistsjuksköterska en stor frihet att välja mellan olika uppdrag, både som ren konsult och som en del av det operationsteam som Operationskonsulterna bemannar på Karolinska sjukhuset, på uppdrag av Region Stockholm. Projektet innebär att Operationskonsulterna bidrar med kompletta operationsteam, undantaget narkosläkare och kirurg, och sköter såväl förberedelser som eftervård av patienterna. Under det 1,5 år som projektet har pågått har drygt 3000 operationer genomförts, främst av cancerpatienter. Det har fallit mycket väl ut och har inneburit kraftigt kapade väntetider.
– Vi får allt tydligare fokus på den här typen av uppdrag och hoppas kunna utveckla fler sådana samarbeten, i både den offentliga vården och i partnerskap med privata vårdgivare. En stor flaskhals inom operationssjukvård är ofta personalbristen och vi är experter som erbjuder helhetslösningar, berättar Joacim Claesson, vd och narkossjuksköterska.

Kompetens och erfarenhet
Projekt av det här slaget innebär att sjuksköterskorna på Operationskonsulterna har möjlighet att arbeta med kontinuitet, i fasta etablerade team, och det har visat sig vara ett populärt koncept bland många av Operationskonsulternas sjuksköterskor. Men Operationskonsulterna erbjuder även en stor mängd andra uppdrag runtom i Sverige, och flexibla villkor. Gemensamt för företagets sjuksköterskor är att de alla har gedigen kompetens – samtliga är specialistsjuksköterskor med minst fem års erfarenhet inom respektive specialitet.
– Vår verksamhet bygger på hög kompetens och lång yrkeserfarenhet, och vi har goda kontakter och nätverk inom både offentlig och privat vård, berättar verksamhetschef Anders Karlsson. Eftersom grundarna har lång egen erfarenhet av vården och fortfarande är kliniskt verksamma finns en genuin förståelse för olika behov. Allt detta är en stor trygghet för såväl våra uppdragsgivare som våra sjuksköterskor.

Jobba med oss på Operationskonsulterna

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och undersköterskor som vet vad som krävs av varje medarbetare för att de ska kunna göra ett professionellt arbete. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård och komplett försäkringsskydd. Företaget rankades som ett av de bästa när det gäller att leverera tjänster med hög kvalitet i en undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska utförde 2019.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Operationskonsulterna – trygghet i alla led

Anders Karlsson, verksamhetschef hos Operationskonsulterna.
Anders Karlsson, verksamhetschef hos Operationskonsulterna.

Operationskonsulterna är en välrenommerad och ofta anlitad aktör inom operationsvården i Stockholms län.
– Våra sjuksköterskor har lång och gedigen erfarenhet av yrket som ger trygghet hela vägen, från beställarled till operationssal, säger Anders Karlsson, verksamhetschef.

Det har gått fem år sedan de båda specialistsjuksköterskorna Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson grundade Operationskonsulterna. Sedan dess har det hänt en hel del. Verksamheten omfattar idag cirka 230 medarbetare och i våras tog de hem en hedrande andraplats i Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning om vilka företag som sjuksköterskor anser levererar en tjänst med hög kvalitet.
– Det är vi förstås väldigt stolta över. En stor framgångsfaktor är våra medarbetare som har en lång och gedigen bakgrund från operationssjukvården, i medeltal hela 18 års yrkeserfarenhet, vilket ger trygghet i alla led, konstaterar Anders Karlsson.

Unikt avtal
Den gedigna medarbetarbasen är också en viktig faktor bakom det avtal som Operationskonsulterna tecknat med Region Stockholm och som handlar om att förkorta operationsköerna i Stockholm
– Vi har fått förtroendet att bemanna ett antal operationssalar på Gamla Karolinska med kompletta operationsteam, förutom kirurg och anestesiläkare. Vi tar även hand om patienterna före och efter operation samt ansvarar för att transportera dem tillbaks till sina avdelningar.
Projektet har pågått i drygt ett år och antalet opererade patienter börjar närma sig 2000.
– Det är ett oerhört intressant projekt som utgör en egen arbetsplats i vårt företag. Våra medarbetare vittnar om hög trivselfaktor i verksamheten och läkarna uttrycker ofta att det är en fröjd att operera hos oss där allt flyter på utan några stopptider.

Fler nischer
Basen för Operationskonsulterna är Stockholm men företaget har avtal med flera regioner och arbetar nu hårt för att bredda verksamheten.
– Vi behöver bli fler på kontoret för att räcka till rent administrativt. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare rätt förutsättningar till att kunna utföra sina uppdrag. Därför tar vi ett steg i taget men siktar på att inom en snar framtid finnas på fler ställen och inom andra nischer än i dag. Om det till exempel är allmänsjuksköterskor som efterfrågas av våra kunder så ska vi försöka se till att möta det behovet, fastslår Anders Karlsson.

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och undersköterskor som är väl medvetna om vad som krävs av varje medarbetare för att de ska kunna göra ett professionellt arbete. För dig som anställd är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av arbete inom specialistsjukvården med komplett försäkringsskydd.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Operationskonsulterna
Operationskonsulterna
Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm
Tel: 0707-26 99 00
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se


Erfarenhet ger en trygg operationssjukvård

Patrik von Zur-Mühlen, vice VD och Joacim Claesson, VD.
Patrik von Zur-Mühlen, vice VD och Joacim Claesson, VD.

Operationskonsulterna är ett bemanningsföretag som är helt nischat på operationssjukvård och alla medarbetare har minst och oftast betydligt mer än 5 års erfarenhet inom sin specialitet. Detta ger de bästa förutsättningarna för att hitta rätt person till rätt uppdrag och stor trygghet för beställarna säger Joacim Claesson, VD för Operationskonsulterna.

Välrenommerad aktör
Bolaget grundades 2014 och är idag en välrenommerad aktör inom svensk operationssjukvård. Operationskonsulterna är verksamma i hela landet, både inom privat och offentlig sjukvård. Sedan 2018 driver Operationskonsulterna som enda företag, och med stor framgång, en hel operationsavdelning i samverkan med Region Stockholm.

Gedigen erfarenhet
Medarbetarbetarna hos Operationskonsulterna har en genomsnittlig arbetslivserfarenhet på cirka 18 år. Operationskonsulterna arbetar även med att eftersträva en bred yrkeserfarenhet, detta då uppdragen ofta ställer krav på stor flexibilitet.
Operationskonsulterna särskiljer sig genom ett fokus på långa placeringar snarare än korta inhopp. Flera gånger är det så att specialistsjuksköterskorna från Operationskonsulterna är de med längst erfarenhet på kliniken och får ofta medverka i utbildningen av nya kollegor. Hos Operationskonsulterna arbetar en ambassadörsgrupp där ambassadörerna är en förlängd arm mellan företaget, medarbetarna och uppdragsgivarna. Företaget leds från huvudkontoret i Gamla stan i Stockholm.

Bättre villkor
När Operationskonsulterna grundades fanns ett stort behov av att förbättra villkor och förutsättningar för sjukvårdspersonal, detta arbetar företaget fortfarande kontinuerligt med. Bland annat eftersträvas en stor valfrihet gällande uppdrag och kompetenshöjande utveckling både genom uppdrag och utbildning. Ett av företagets mål är att synliggöra specialistsjuksköterskans betydelse för sjukvården.

Framtiden
Operationskonsulterna ser att framtiden inom Sveriges hälso- och sjukvård tar nya och spännande vägar. Företaget arbetar aktivt med att ligga i framkant när det gäller denna utveckling.

Bli en av oss! Klicka här för att se våra lediga uppdrag

Två snabba frågor till ambassadörsgruppen
Sarinah, Anders, Fatma, Ingela, Jacqueline och Susanne.Sarinah, Anders, Fatma, Ingela, Jacqueline och Susanne.

Varför operationskonsulterna?
Hos Operationskonsulterna får man en känsla av genuinitet, seriositet samtidigt som företaget känns familjärt. Operationskonsulterna ger friheten att arbeta på ett sätt som passar, oavsett om det gäller arbetsort, tid eller inriktning.

Vad är skillnad mellan Operationskonsulterna andra bemanningsföretag?
Man är inte en siffra i företaget och närheten till ledningen är ett stort plus. Kravet på minst 5 års erfarenhet visar på företagets seriositet. Operationskonsulterna är lyhörda och man får väldigt bra återkoppling när man är ute på olika konsultuppdrag.

Operationskonsulterna
Operationskonsulterna grundades 2014 av Joacim Claesson, VD och Patrik von Zur-Mühlen, vice VD. Joacim Claesson är utbildad till ambulans- och anestesisjuksköterska. Patrik von Zur-Mühlen är utbildad till operations- och anestesisjuksköterska.

Kindstugatan 1
111 31 Stockholm
Tel: 0707-26 99 00
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Operationskonsulterna logotype logotype