Etikettarkiv: Region Kronoberg

Anestesikliniken satsar på forskning och utveckling

När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt
När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt

För sjuksköterskor på anestesikliniken i Växjö finns det stora möjligheter att förverkliga sina karriärdrömmar. I rollen som klinisk lektor bygger Sofia Almerud Österberg broar mellan kliniken, lärosäten och forskning.

Arbetet på anestesikliniken är intensivt, spännande och lärorikt. Medarbetarna utför avancerad sjukvård och utvecklingstakten är hög. För att kompetenser ska fångas upp och ny kunskap ska få fäste har Region Kronoberg anställt en klinisk lektor med docentkompetens.
– Sjuksköterskor som söker sig till anestesikliniken ska känna att vi erbjuder någonting annat, någonting mer. Här får de stöttning och möjlighet att utvecklas som sjuksköterskor. Det ska även finnas möjlighet att utvecklas akademiskt. Alla nya specialistsjuksköterskor har en magisterexamen och den kompetensen måste vi ta vara på, säger Sofia Almerud Österberg som har arbetat i den nya rollen sedan 2019.
Som klinisk lektor fungerar Sofia som brobyggare och spindel i nätet. Tjänsten delas mellan anestesikliniken, forskningsenheten och Linnéuniversitetet. Efter 16 år i forskningsvärlden, där hon bland annat har disputerat, blivit docent och provat på att vara chef, ville hon komma närmre det kliniska arbetet.
– Jag har hela tiden strävat efter att min och andras forskning ska komma den kliniska verksamheten till gagn, säger hon.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Satsar på kompetensutveckling
Arbetet med att fånga upp medarbetarnas nyfikenhet på forskning och studier handlar om allt från att visa vilka möjligheter det finns för sjuksköterskor som vill studera vidare till att handleda uppsatser och bana väg för fler specialistsjuksköterskor.
Det har även tagits fram en kompetensstege för IVA-sjuksköterskor. Målet är att samtliga sjuksköterskor på anestesikliniken ska ha en tydlig bild av de möjligheter som ligger framför dem.

Forskning en del av vardagen
Som en del av klinikens forskningssatsning har ett FoUU-nätverk startats upp. FoUU är ett nätverk för forskning, utbildning och utveckling och består bland annat av huvudhandledare, synergiansvariga, aktiva i klinisk forskning och andra forskningsintresserade på kliniken.
Förutom det övergripande målet att anestesikliniken ska vara en attraktiv arbetsplats är syftet med nätverket att tillvarata forskningskompetens, fånga upp den senaste forskningen, synliggöra och samordna projekt, och starta nya utvecklingsprojekt.
– Tillsammans ska vi integrera forskning och utveckling i vardagen. Idag blir det lätt att forskning och det kliniska arbetet ligger parallellt med varandra. Jag hoppas att det här arbetet kan få fler att känna att det faktiskt är naturligt att de hänger ihop, säger Sofia.

Evidensbaserad sjukvård
Anestesikliniken i Växjö, med sina 350 medarbetare, är en stor arbetsplats. För att inte samarbetsmöjligheter och synergieffekter ska missas arbetar FoUU-nätverket med att synliggöra och samordna de spännande projekt som redan bedrivs. Ytterligare en uppgift är att fånga upp medarbetarnas egna observationer och idéer samt de avvikelser som rapporteras in.
– Det är viktigt att vi lär oss av det som händer. Avvikelserna kan leda till nya utvecklingsprojekt och förbättra vården för patienterna. På det sättet säkrar vi att vi arbetar evidensbaserat och blir en attraktiv arbetsgivare, säger Sofia.

Senaste forskningen
För att anestesikliniken ska ligga i framkant när det kommer till ny forskning är det viktigt att kunna navigera bland alla publikationer och studier. Som en del i det arbetet har en vetenskaplig ”bokcirkel”, journal club, startats. Under sina träffar läser och diskuterar deltagarna bland annat magisteruppsatser från de medarbetare på kliniken som nyligen har blivit färdiga med sina utbildningar, men också vetenskapliga artiklar.
Dessutom har två kliniska bibliotekarier knutits till forskningsnätverket. Deras roll är att bistå med omvärldsbevakning. Allt enligt devisen ”kunskap ska vara lätt att hitta”.
– Om vi har en organisation som hela tiden försöker nosa upp den senaste forskningen, de senaste rönen och nya arbetssätt kan vi ligga i framkant rent kvalitetsmässigt. Lärandet ska vara lustfyllt och enkelt. Vi gör roliga saker som stimulerar och bildar oss, med målet att få en bättre vård för våra patienter, säger Sofia.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Region Kronoberg – Anestesikliniken

Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla anestesi, operationsverksamhet, intensiv- och postoperativ vård samt en sterilteknisk enhet. I länet finns totalt 19 operationssalar, 8 IVA-platser och 37 uppvakningsplatser.

regionkronoberg.se

Samarbete och bredd på AVA och akuten i Växjö

Mikael Thorén, specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, Josefina Ågren, avdelningschef på AVA, Hanna Pettersson, sektionsledare på AVA och Emma Törnqvist, sjuksköterska på akutmottagningen. Foto: Martina Wärenfeldt
Mikael Thorén, specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, Josefina Ågren, avdelningschef på AVA, Hanna Pettersson, sektionsledare på AVA och Emma Törnqvist, sjuksköterska på akutmottagningen. Foto: Martina Wärenfeldt

På akutkliniken i Växjö finns en stor medicinsk bredd och många karriärmöjligheter.
– Bredden här är otroligt rolig, och efter elva år är jag allt annat än fullärd. Det finns hela tiden nya utvecklingsmöjligheter, och fastän jag jobbat länge dyker det upp nya situationer som jag inte varit med om innan, säger Mikael Thorén.

Emma Törnqvist började på akutmottagningen i Växjö för flera år sedan, då som undersköterska. Här väcktes lusten att bli sjuksköterska, och det var också hit hon sökte sig efter sjuksköterskeexamen.
– Det beror dels på att jag fick ett så bra bemötande av alla kolleger, jag trivdes jättebra i arbetsgruppen från starten. Sedan tycker jag att det är så roligt att själv få göra bedömningar på våra patienter och hur snabbt de behöver träffa läkare. Man får verkligen använda hela sin kompetens och träffar många olika patienter och i olika åldrar, de kan vara allt från 2 till 102 år gamla, säger hon.

Vill du jobba med oss? Klicka på avdelningarna nedan för mer information och ansök.


Akutvårdsavdelningen (Sista ansökningsdag har passerat)

Akutmottagningen (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Förstärker samarbete
Kollegan Hanna Pettersson jobbar som sektionsledare på AVA. Hon började sin bana som sjuksköterska på akutvårdsavdelningen i Växjö.
– Jag kände direkt att det skulle vara kul att få bredden som du får här, i och med alla kliniker vi jobbar med, det kan vara allt från kirurgi och infektion till medicin och ortopedi, säger hon.
På AVA har vi vanliga vårdplatser men också något som kallas observationsplatser. Huvudsyftet med observationsplatserna är att snabbt kunna märka en försämring av redan svårt sjuka patienter. Det är ett mellanläge mellan vårdavdelning och IVA som bemannas av sjuksköterskor som jobbat en längre tid på AVA, och är en möjlighet att ytterligare utvecklas i sin sjuksköterskeroll.
– Sedan länge finns ett gott samarbete mellan AVA och akutmottagningen och vi kommer nu att förstärka det ytterligare. Inom kort kommer vi att minska med några vårdplatser på AVA och i stället utöka på akuten. Det kommer att vara personal från båda personalgrupperna, så gränserna däremellan suddas ut mer och mer i och med att vi delar mer på uppdragen som helhet, säger Josefina Ågren, avdelningschef på AVA sedan förra året.

Stor kunskapsutveckling
För den som vill prova på olika karriärvägar är akutkliniken i Växjö ett bra val. Mikael Thorén började här för elva år sedan, under en introduktion efter sin sjuksköterskeexamen. Sedan dess har han haft olika positioner och gått olika utbildningar.
– Jag är på AVA ibland och akuten ibland, och har olika roller som till exempel ledningsansvarig sjuksköterska. Man är en slags platschef under arbetspasset och ska fördela hur arbetet ska göras för att flyta på. Händer något större får man en väldigt central roll, säger Mikael Thorén.
Det finns bland annat kurser i akut medicinskt omhändertagande och en traumautbildning som sjuksköterskor får ta del av.
– Jag har läst vidare specialistutbildning inom akutsjukvård och breddat min kunskap så mycket det bara går, i och med att vi har så många olika sorters patienter här, säger Mikael Thorén.
Mycket av kunskapsutvecklingen sker också i det dagliga arbetet.
– Man stöter på nya saker hela tiden, man behöver gå igenom det när de händer. Så det gäller att vara nyfiken och fråga och ta hjälp. Läkarna finns alltid tillgängliga, liksom andra kollegor; man lär sig i det dagliga arbetet, säger Mikael Thorén.
Förutom att vara intresserad av att lära nytt är det bra att den som ska jobba vid akutkliniken i Växjö klarar snabba förändringar.
– Man måste trivas i en händelserik miljö, en arbetssituation som är rörlig. Vi har en varierad belastning utifrån att det är akuta situationer, så saker kan ändras väldigt snabbt, vilket också gör att det aldrig blir tråkigt säger Hanna Pettersson.

Vill du jobba med oss? Klicka på avdelningarna nedan för mer information och ansök.


Akutvårdsavdelningen (Sista ansökningsdag har passerat)

Akutmottagningen (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Kronoberg – AVA och akuten i Växjö

Akutmottagningen i Växjö
Akutmottagningen i Växjö behandlar akut sjuka inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och ortopedi. På kvällar, nätter och helger tar vi även emot de som söker till ögonkliniken och öron-näsa-halskliniken.

AVA
AVA har 24 vårdplatser varav 4 observationsplatser. Här tar vi emot patienter med väldigt olika vårdbehov , och med olika sjukdomar och bakgrunder. Det gör vår avdelning speciell och du som sjuksköterska får en bred kunskap inom olika specialiteter. Våra patienter vårdas en kortare tid hos oss innan vårdplan­en kring patienten har klarnat, och patienten går sedan vidare till annan vårdavdelning eller får åka hem igen.

Kontakt:
Verksamhetschef: Clas Hjertqvist
Tel: 0470-58 77 86
E-post: clas.hjertqvist@kronoberg.se

Avdelningschefer:
Akutmottagningen
Lotta Sjölin
Tel: 0470-58 86 32

AVA
Josefina Ågren
Tel: 0470-58 26 26

regionkronoberg.se

Medicinkliniken i Växjö ger sjuksköterskor möjligheter

– När jag ser kollegor som Åsa och Annette blir jag sporrad av att stanna kvar och bygga på min kompetens. Jag vill kunna ta ännu mer ansvar och det känns tryggt att man hela tiden kan bygga på sina kunskaper, säger Jesper. Foto: Emelie MLI Foto
– När jag ser kollegor som Åsa och Annette blir jag sporrad av att stanna kvar och bygga på min kompetens. Jag vill kunna ta ännu mer ansvar och det känns tryggt att man hela tiden kan bygga på sina kunskaper, säger Jesper. Foto: Emelie MLI Foto

Chefer som uppmuntrar vidareutbildning, stark gemenskap och många karriärvägar. Medicinkliniken i Växjö har en stor samlad kompetens och här finns många möjligheter att växa som sjuksköterska.

Medicinkliniken Växjö är Region Kronobergs största klinik med ungefär 400 medarbetare. En av dem är Jesper Ingvarsson som snart har arbetat med lungmedicin i tre år. Han sökte sig hit direkt efter sjuksköterskeutbildningen efter att ha sommarjobbat som undersköterska på avdelningen.
– Jag trivs oerhört bra och jag uppskattar den specifika omvårdnaden som vi utför här med mycket medicinteknisk utrustning. Lungsjukvård är dessutom en väldigt bra grund att stå på, säger Jesper.
Han vill även hylla den genomtänkta inskolningen han har fått. Den har gett en trygg start.
– Förutom att jag fick gå bredvid i åtta veckor gick jag ett kliniskt utbildningsprogram under de första två åren. Där fick vi nya sjuksköterskor bland annat repetera praktiska moment från grundutbildningen. Med tiden har jag fått mer och mer ansvar. Jag känner att mina chefer verkligen utmanar mig på ett positivt sätt, säger Jesper.

Var med oss och skapa den bästa medicinkliniken. Klicka här för att läsa mer och ansök

Goda karriärmöjligheter
På Medicinkliniken i Växjö satsas det långt ifrån bara på nyutbildade sjuksköterskor. Målet är att skapa nyfikenhet hos all personal. Ingen ska känna sig helt fullärd. Åsa Ribacke tog sin sjuksköterskeexamen 1994. De senaste 21 åren har hon arbetat på njurmedicinska avdelningen med olika avbrott för studier, som när hon skrev en kandidatuppsats eller läste 20 poäng njurmedicin vid Göteborgs universitet. Åsa har även gått en specialistutbildning i intern- och allmänmedicin vid Linköpings universitet.
– Ju mer man lär sig, desto roligare blir det. Genom utbildningar får man också många idéer med sig om hur man kan utveckla sin avdelning, säger Åsa som nyligen tillträdde rollen som sektionsledare för njurmedicin. En roll som handlar om att hålla kolla på personalens utbildningsnivå och vad som behövs för att driva avdelningen framåt.

Stöttar chefer
Medicinkliniken i Växjö månar även om arbetsmiljön för ledningen och man har sett över hur många medarbetare varje chef har under sig på respektive enheter. Vid rekrytering av chefer lägger man stor vikt på omvårdnadskunskap och förståelse för det kliniska arbetet, vilket gjort att många erfarna sjuksköterskor passat in på kriterierna. I våras rekryterades sjuksköterskan Annette Borland som arbetat som sjuksköterska sedan 2002 och har varit sektionsledare på klinikens neurologi- och strokeavdelning i många år.
– Jag älskar mitt jobb som sjuksköterska och brinner för strokevården. Att kliniken prioriterar dem som känner till verksamheten och patienternas – och personalens – behov tycker jag är jättebra. Även våra chefer har ett kliniskt perspektiv, säger Annette Borland.
Precis som sjuksköterskorna får också cheferna bra interna utbildningar.
– Jag tycker att man får väldigt bra stöd som chef och vi har också väldigt roligt i chefsgruppen, där alla är sjuksköterskor i grunden. Vi har samma lösningsinriktade positiva synsätt som vi tar med oss tillbaka till avdelningarna. Allt börjar uppifrån så jag tror det är väldigt viktigt att chefernas arbetsmiljö är bra. Om chefernas inte trivs kommer inte heller medarbetarna att göra det, säger Annette.

Kamratlig atmosfär
Trivsel, god stämning och kamratskap är svårt att mäta eftersom det är subjektivt. Vad tycker då de tre sjuksköterskorna om den sociala kulturen på sina respektive avdelningar?
– Jag gillar verkligen mina kolleger och vi har roligt ihop, säger Jesper.
– På neuro har vi en väldigt fin kamratskap. Om det inte hade varit så hade jag inte velat vara avdelningschef, säger Annette.
Åsa Ribacke konstaterar att alla nog tycker att den egna avdelningen är bäst och trevligast.
– Vem du än frågar skulle nog alla svara att ”På vår avdelning är det bäst stämning, vi har roligast”. När det gäller oss på njurmedicin kan jag säga att vi har en fin sammanhållning utan inofficiella ledare och grupperingar, säger Åsa.
Alla tre kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Medicinkliniken i Växjö.

Var med oss och skapa den bästa medicinkliniken. Klicka här för att läsa mer och ansök

Region Kronoberg – Medicinkliniken i Växjö

Medicinkliniken Växjö bedriver öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin. Upptagningsområdet är främst länets östra del, men kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs. Medicinkliniken Växjö är Region Kronobergs största klinik. Den är uppbyggd på att sektionerna inom slutenvården och öppenvården arbetar tillsammans och bildar enheter.

  • Enhet 1 – Vårdavdelning, hjärtintensivavdelning (HIA) med medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA)-platser. Öppenvård med AK-mottagning, allergimottagning, arytmimottagning, hjärtmottagning, hjärtrehabilitering, hjärtsviktsmottagning, pacemakermottagning.
  • Enhet 3 – diabetes-, endokrin- och njurmedicinavdelning. Öppenvård med diabetesmottagning, endokrinmottagning, njurmottagning, fotvårdsspecialist och psykosocial resurs.
  • Dialysenheten – Hemodialys med öppenvård som bedriver Peritonialdialys.
  • Enhet 4 – neurologi- och strokeavdelning, med akutrum för trombolyser. Öppenvård, Neurologmottagning.
  • Enhet 5 – lungmedicin-, mage- och tarmavdelning, lungmottagning, sömnapnémottagning (CPAP), mag-tarmmottagning, allergimottagning.
  • Enhet 6 – Medicinska dagsjukvården, hematologmottagning, reumatologmottagning.

regionkronoberg.se

Utvecklas och trivs med oss på kirurgen i Växjö!

Ebba Björnstad, sjuksköterska, Anna Ragnarsson, sjuksköterska, Therése Ruck, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och Leonora Kristensson, sjuksköterska på kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Ebba Björnstad, sjuksköterska, Anna Ragnarsson, sjuksköterska, Therése Ruck, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och Leonora Kristensson, sjuksköterska på kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt

Vill du ha ett omväxlande arbete, med ett brett spektrum av patienter och jobba i tätt sammansvetsade team? På kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö är tempot högt och ingen dag den andra lik. Här finns arbetsglädje och stöd att utvecklas i din roll som sjuksköterska.

– Kirurgi är en otroligt intressant specialitet eftersom bredden på våra patienter är så stor. Här vårdar vi patienter med allt från lindriga tillstånd till väldigt allvarliga diagnoser. Men framför allt är det en fantastisk personalgrupp, där man snabbt blir en i gänget, säger Ebba Björnstad, som har arbetat i drygt ett år som sjuksköterska på kirurgklinikens avdelning 33, som är specialiserad på kärlsjukdomar, urologi och allmänkirurgi. Men Ebba har lång erfarenhet – innan hon utbildade sig till sjuksköterska arbetade hon som undersköterska på samma avdelning under flera år.
– Det var självklart för mig att komma tillbaka eftersom jag trivs så bra, konstaterar hon.

Vi söker fler sjuksköterskor till kirurgavdelning 33. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker fler sjuksköterskor till kirurgavdelning 34. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Lär sig nytt hela tiden
Hennes kollega Therése Ruck instämmer. Hon har arbetat på avdelning 33 i åtta år och ville absolut återvända efter att hon nyligen blev färdig specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.
– Nu har jag en delvis annan roll, som specialistsjuksköterska i klinisk tjänst. Jag har inte egna patienter, utan en mer övergripande roll, bland annat med att stötta andra medarbetare och inte minst nya sjuksköterskor. Det är väldigt positivt att kunna utvecklas i professionen, utan att behöva byta arbetsplats, säger hon.
Therése lyfter även hon fram den stora variationen som finns på kirurgiska kliniken.
– Vi har patienter med väldigt komplexa sjukdomar och det händer mycket hela tiden. Det är ofta snabba vårdtider och enormt omväxlande. Trots att jag har arbetat så pass länge lär jag mig hela tiden nya saker, säger hon.

Stödjer nya sjuksköterskor
På grannavdelningen, avdelning 34, vårdas kirurgpatienter med sjukdomar i mage och tarm, ÖNH, och ögon. Där arbetar Anna Ragnarsson och Leonora Kristensson. Anna gjorde praktik här under sin sista termin på sjuksköterskeutbildningen och förstod snabbt att hon ville tillbaka efter sin examen för 3,5 år sedan.
– Jag fick ett väldigt positivt intryck under min praktik och det kändes helt rätt att söka mig hit när jag var klar. Det är en väldigt stödjande miljö, där man hela tiden hjälper varandra. Vi har också ett nära och välfungerande samarbete mellan de båda kirurgavdelningarna och med exempelvis röntgen och operation. Om man vill kan man till exempel få möjlighet att vara med på operationer eller vid olika undersökningar. Det är roligt och ger ett helhetsperspektiv, säger Anna.
Leonora kom till avdelningen direkt efter att hon blev färdig sjuksköterska i januari i år. Även hon hade praktiserat här och hon arbetade dessutom extra som undersköterska under utbildningen, något som gav mersmak.
– Det är avancerad vård, med mycket medicinsk teknik, vilket jag tycker är väldigt kul och intressant. Man får verkligen lära sig mycket och fatta snabba beslut och ta ansvar. Som ny har jag fått mycket stöd, bland annat genom en åtta veckor lång introduktion, där man går dubbelt med en erfaren kollega. Det kändes väldigt tryggt och hjälpte mig att växa in i sjuksköterskerollen, berättar Leonora, som även ingår i ett två år långt utvecklingsprogram som omfattar alla nyutexaminerade sjuksköterskor på Växjö lasarett, och består av kurser, föreläsningar och träffar.

Lagom stort sjukhus
Kirurgkliniken i Växjö satsar på sina sjuksköterskor och erbjuder även andra möjligheter till kompetensutveckling och internutbildning. Exempelvis finns möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska på halvfart när man har jobbat några år på kliniken.
Förutom det spännande och utvecklande arbete som avdelningarna 33 och 34 erbjuder vill Ebba, Therése, Anna och Leonora lyfta fram Växjö lasarett som arbetsplats. Sjukhuset är stort nog för att erbjuda all sorts vård, men inte större än att man lär känna varandra över klinik- och avdelningsgränser. Ofta är flera kliniker inblandade i en patients vård.
– Det är alltid lätt att ringa olika avdelningar för att få råd och information, menar de. Vi lär känna varandra och det finns en hjälpsam inställning och väldigt bra stämning här på sjukhuset!

Vi söker fler sjuksköterskor till kirurgavdelning 33. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker fler sjuksköterskor till kirurgavdelning 34. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Kronoberg – Kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö

Kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö erbjuder spännande karriärmöjligheter för dig som är sjuksköterska! På avdelning 33 är vi specialiserade på kärl, urologi samt allmän kirurgi.
På avdelning 34 är vi specialiserade på mag-tarmkirurgi, allmän kirurgi, öron-näsa-halskirurgi samt ögonkirurgi.
Vi behandlar både akuta sjukdomsfall och ger vård efter planerade operationer.

Nyfiken? Läs mer på www.regionkronoberg.se

Medicinklinik med stor bredd och trivsam atmosfär

Lisanne Thyr, sjuksköterska och sektionsledare på medicinavdelning 3. Foto: Lasse Ahlin

– Vi är ett litet sjukhus med stor klinisk bredd och goda utvecklingsmöjligheter. En verksamhet där fortbildning uppmuntras, nya idéer premieras och satsningar på kvalitet driver verksamheten framåt, säger Chantal Fournier, sjuksköterska och avdelningschef på Medicinkliniken i Ljungby.

Det har gått drygt 20 år sedan Chantal Fournier tog sin sjuksköterskeexamen och började arbeta på Medicinkliniken Ljungby. Förutom en kortare utflykt har hon varit här sedan dess.
– Anledningen till att jag stannat i alla år är att Ljungby sjukhus erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Fördelen med ett litet sjukhus är att vi tar hand om det mesta, vilket innebär att utvecklingskurvan går snabbt uppåt och att du ständigt bygger på din kompetens.
Chantal säger att det finns en speciell anda i verksamheten som bottnar i att det är ett litet sjukhus där alla måste hjälpas åt, även över klinik- och avdelningsgränser.
– Jag gjorde en kort avstickare till en större verksamhet i en annan stad men saknade engagemanget och lojaliteten som finns i Ljungby. Framförallt längtade jag efter arbetet och drivet som finns här på medicinkliniken.
Hon får medhåll av Lisanne Thyr, sjuksköterska och sektionsledare på medicinavdelning 3, som började på Medicinkliniken för sex år sedan.
– Jag hade precis tagit min examen och valde att söka mig hit just för bredden och de många olika diagnoserna, jag tänkte att det skulle ge en väldigt bra grund för mitt fortsatta yrkesliv.

Vill du jobba med oss på Medicinkliniken i Ljungby? Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Kronoberg

Chantal Fournier, sjuksköterska och avdelningschef på Medicinkliniken i Ljungby. Foto: Lasse Ahlin

Olika team
Med facit i hand konstaterar Lisanne att valet blev helt rätt.
– Det har nästan blivit ännu bättre än jag tänkt mig. Efter ett år slogs min dåvarande avdelning ihop med en hjärtavdelning vilket ytterligare har breddat min kompetens. Det finns så mycket att lära och den stora kliniska bredden gör att man aldrig slutar att utvecklas.
Chantal berättar att kliniken bedriver en hel del kvalitetsarbete och projekt inom bland annat patientsäkerhet.
– Vi har ambassadörsgrupper för olika områden där vissa är regionövergripande och andra sjukhusbundna. På kliniken har vi även team för varje diagnos som är till för att kvalitetssäkra den medicinska vården och omvårdnaden kring patienterna. Efter ett cirka ett halvår i verksamheten har våra sjuksköterskor möjlighet att välja team. Då ges också möjlighet att delta i en poängutbildning inom det aktuella fördjupningsområdet.

Jonatan Bern, sjuksköterska på Medicinkliniken i Ljungby. Foto: Lasse Ahlin

Introduktionsår
Även Jonatan Bern, som började på Medicinklinikens som nyfärdig sjuksköterska för snart ett år sedan, lyfter fram de goda utvecklingsmöjligheterna. Under det gångna året har Jonatan slussats in i verksamheten genom det introduktionsprogram som erbjuds alla nya sjuksköterskor.
– För mig har det inneburit att jag först arbetade ett halvår på avdelning 3 med fokus på hjärtpatienter, och sedan bytte till avdelning 2, där inriktningen är strokepatienter.
– Det har så klart varit mycket nytt men jag har lärt mig otroligt mycket och lagt mina gamla planer om att jobba inom ambulansen på hyllan. Medicinkliniken har verkligen fångat mitt intresse. Ett stort plus är att jag under mitt introduktionsår har haft en mentor samt möjlighet till regelbundna fortbildningar. Sammantaget har det gett mig en mycket trygg och bra start i yrkeslivet.

Veronica Bramstedt, dialyssjuksköterska på Medicinkliniken i Ljungby. Foto: Lasse Ahlin

Dialys
Veronica Bramstedt hade redan arbetat några år som sjuksköterska när hon för fem år sedan började arbeta på dialysen i Ljungby.
– Efter ett år på avdelningen fick jag frågan om jag ville ta över transplantationsmottagningen. Tillsammans med en annan sjuksköterska ansvarar jag idag för verksamheten som är öppen en dag i veckan. Att alternera mellan transplantationsmottagningen, där jag möter patienter som är transplanterade med njure, hjärta eller lungor och dialysmottagningen, där patienterna stannar under några timmar och får sin behandling, gör att arbetet bjuder på både omväxling och ständigt nya utmaningar.
Det bästa med jobbet, menar Veronica, är ändå de täta vårdkontakterna med patienterna.
– Som dialyssjuksköterska träffar jag mina patienter ofta och under lång tid vilket skapar en trivsam atmosfär, samtidigt som jag verkligen kan se resultatet av den vård vi erbjuder.
De fyra kollegorna kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Medicinkliniken i Ljungby.
– Absolut, om man vill arbeta på ett litet sjukhus med stor klinisk bredd och mycket goda utvecklingsmöjligheter så är det här man ska vara, fastslår Chantal.

Vill du jobba med oss på Medicinkliniken i Ljungby? Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Kronoberg

Region Kronoberg – Medicinkliniken i Ljungby

Lasarettet Ljungby har ett upptagningsområde på cirka 52 000 invånare. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar. På medicinkliniken råder ett gott samarbetsklimat. Vi har den lilla klinikens fördelar och är öppna för egna idéer och förslag. Det är lätt att kommunicera med andra kliniker och beslutsvägarna är korta. Vi erbjuder ett intressant arbete med stora möjligheter till personlig utveckling.
www.regionkronoberg.se

Region Kronoberg logotype

Löneförhöjning för särskilt yrkesskickliga

Madeleine Hjalmarsson, barnsjuksköterska, och Jenny Lundell, avdelningschef, på Barn- och ungdomskliniken på Växjö lasarett.

Att utses till särskilt yrkesskicklig sjuksköterska innebär en möjlighet till lönekarriär och är en bekräftelse på att erfarenhet verkligen lönar sig. Flera regioner investerar därför i löneförhöjningar för yrkesskickliga sjuksköterskor. Satsningen motiverar många av de mest erfarna sjuksköterskorna att stanna kvar hos sin arbetsgivare.

Region Kronoberg har investerat 18 miljoner kronor i en lönesatsning för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. Ambitionen är bland annat att bidra till stabila team. Enligt regionens kriterier ska en särskilt yrkesskicklig sjuksköterska bland annat arbeta patientnära och föregå med gott exempel gentemot kollegor. På Barn- och ungdomskliniken på Växjö lasarett ska de särskilt yrkesskickliga dessutom vara specialistutbildade barnsjuksköterskor och ha minst åtta års erfarenhet av barnsjukvård.

Delar med sig av kompetens
– Gruppen särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor har en gedigen kompetens som är otroligt värdefull för verksamheten och för att vi ska kunna ge rätt vård i rätt tid till regionens invånare. De bidrar till en hög patientsäkerhet, och delar på olika sätt med sig av sin kompetens till sina kollegor i det dagliga arbetet. De tar ofta ett ledningsansvar och hjälper sina kollegor att bli mer självgående, säger Jenny Lundell, avdelningschef på Barn- och ungdomskliniken på Växjö lasarett. Hon har arbetat på kliniken sedan 2007 och är sedan 2017 avdelningschef.
– Vi välkomnar verkligen den här satsningen, men frågor som arbetsmiljö, schemaläggning och kontinuerlig kompetensutveckling bidrar också till att fler yrkesskickliga vill stanna kvar hos sin arbetsgivare. Det är också viktigt att ge de sjuksköterskor som befinner sig precis under gränsen för att kallas för särskilt yrkesskicklig en extra skjuts i rätt riktning för att nå hela vägen fram, säger Jenny Lundell.

”Det här ger yngre sjuksköterskor en konkret karriärmöjlighet att sträva efter.”

Lön och bekräftelse
– Att utses till särskilt yrkesskicklig sjuksköterska är en bekräftelse för mig, ett kvitto på att den erfarenhet jag samlat på mig under många år verkligen gör skillnad. Utan den här satsningen är det inte säkert att jag hade stannat kvar hos min nuvarande arbetsgivare, så den är jätteviktig för mig, säger Madeleine Hjalmarsson, barnsjuksköterska på Barn- och ungdomskliniken. Hon har arbetat med barnsjukvård i trettio år och utsågs 2019 till särskilt yrkesskicklig sjuksköterska.
Hon betonar att det inte enbart är löneförhöjningen som får henne att vilja stanna kvar. Att vara med och utveckla och påverka arbetet på kliniken och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling är också viktigt.
– Det här ger yngre sjuksköterskor en konkret karriärmöjlighet att sträva efter. Samtidigt är det viktigt att de extra lönepengarna inte tas från övriga kollegors lönepott. Det bör istället utgöra ett särskilt tillskott i budgeten, säger Madeleine Hjalmarsson.

Medicinkliniken Växjö satsar framåt

Thomas Aronsson, verksamhetschef, Helena Högberg, omvårdnadschef och bitr. verksamhetschef, Robin Andersson, sjuksköterska och Ellinor Torstensson, sjuksköterska på Medicinkliniken Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Thomas Aronsson, verksamhetschef, Helena Högberg, omvårdnadschef och bitr. verksamhetschef, Robin Andersson, sjuksköterska och Ellinor Torstensson, sjuksköterska på Medicinkliniken Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt

Medicinkliniken Växjö präglas av stor trivsel och många valmöjligheter för sjuksköterskor som vill utvecklas.
– Jag är glad varje gång jag går till kliniken, säger Ellinor Torstensson, som delar sin tid mellan arbete på hjärtmottagningen och studier till specialistsjuksköterska.

På Medicinkliniken Växjö kombineras det lilla sjukhusets fördelar med en bred verksamhet som omfattar alla de olika subspecialiteterna. Kliniken har sedan några år tillbaka, steg för steg, gått från traditionell uppdelning av ledarskapet på mottagning och avdelning till att i-stället omfatta varje subspecialitet.
– Rent konkret innebär det att vi har samlat till exempel strokevården i en enhet som består av öppen-, dag- och slutenvård. För medarbetarna innebär det möjlighet till kombinationstjänster där man till exempel kan arbeta halvtid på avdelningarna och halvtid på öppenvården. Det passar inte alla men för de som vill bredda sin kompetens och uppskattar variation i arbetet finns den möjligheten. De stora fördelarna för patienterna är att deras vårdresa samlas på ett ställe vilket ger högre kontinuitet, säger Thomas Aronsson, verksamhetschef.
Helena Högberg, omvårdnadschef och biträdande verksamhetschef, berättar att nyordningen är ett sätt för kliniken att ta höjd både för dagens och morgondagens utmaningar.
–En av vårdens stora framtidsutmaningar är kompetensbrist, vi är fullt övertygade om att vi genom att organisera oss på detta sätt kan tillvarata kompetensen på ett bättre sätt. Vi slipper en massa ställtider samtidigt som helhetsbilden gör det lättare att hålla ihop teamen och fördela resurser på ett smartare sätt.

Vi söker sjuksköterskor till medicinkliniken i Växjö. Klicka här för mer information och ansök.

Vi söker sjuksköterska som vill kombinera diabetesmottagning och medicinavdelning. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker nattsjuksköterska till enhet 3 – njurmedicin, diabetes och endokrinologi. Klicka här för mer information och ansök

Utbildningstjänster
En annan framtidssatsning är utbildningstjänster för sjuksköterskor som innebär möjlighet till specialisering med bibehållen lön.
– Vi uppmuntrar våra sjuksköterskor att vidareutbilda sig inom våra fokusområden internmedicin, hjärtsjukvård och diabetes. Efter specialistexamen kan de rotera mellan mottagning, öppen- och slutenvård och på så sätt ta med sig kompetensen hela vägen runt. Genom att sprida kompetensen inom hela sektionen bygger vi även in en värdefull robusthet i verksamheten, säger Helena.
Ellinor Torstensson är en av verksamhetens medarbetare som har valt att utbilda sig till specialistsjuksköterska med inriktning på kardiologi.
– Jag började här som undersköterska och trivdes så bra att jag fortsatte på det inslagna spåret, läste vidare till sjuksköterska och tog min examen 2013 för att sedan arbeta inom hjärtsjukvården på kliniken.
Under de gångna åren har Ellinor arbetat med hjärtsjukvård inom en rad olika områden.
– Under senare år har jag haft en kombinationstjänst då jag varit både på akutverksamheten och på hjärtmottagningen, en jättebra mix då jag först mötte patienterna i ett ofta kritiskt läge för att sedan följa upp dem när de började bli bättre.
Nu har Ellinor snart läst 1,5 år på specialistsjuksköterskeutbildningen inom hjärtsjukvård.
– Jag studerar på halvtid med bibehållen lön och delar min tid mellan hjärtmottagningen och distansstudier på Sofiahemmet i Stockholm.
Att hon tidigare haft en kombinationstjänst och roterat mellan öppen- och slutenvård kommer väl till pass även i studierna.
– Ja, jag har ju arbetat med alla delarna inom hjärtsjukvården vilket underlättar nu när jag fördjupar mig i olika områden. Det är en jättebra klinik med många olika karriärvägar där det bara är du själv som sätter gränsen för hur mycket du vill utvecklas.

Ständig utveckling
Hon får medhåll av Robin Andersson, sjuksköterska, som arbetat på kliniken i fem år och numera är sektionsledare på mag-tarmsektionen. Liksom Ellinor kan han se tillbaka på en kontinuerlig utveckling i sin yrkesroll.
– Faktum är att jag läste till sjuksköterska för att jag siktade på ett jobb inom ambulanssjukvården. Men jag gjorde min första praktik här på avdelning 5 och trivdes så bra att jag valde att återvända, visserligen med en baktanke om att ambulansen finns ju alltid kvar.
Sedan dess har det gått fem år och Robin har fått andra mål.
– Jag har verkligen upptäckt tjusningen med att jobba här på medicinkliniken och har utvecklats enormt under de gångna åren och lär mig fortsatt nya saker dagligen. Förutom tjänsten som sektionsledare har jag fått axla en rad olika ansvarsområden och har många externa kontakter vid sidan av arbetet med patienterna. Det är ett fantastiskt roligt ställe att arbeta på. Här kan man utvecklas åt en rad olika håll utan att ens behöva byta klinik, fastslår Robin.

Vi söker sjuksköterskor till medicinkliniken i Växjö. Klicka här för mer information och ansök.

Vi söker sjuksköterska som vill kombinera diabetesmottagning och medicinavdelning. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker nattsjuksköterska till enhet 3 – njurmedicin, diabetes och endokrinologi. Klicka här för mer information och ansök

Medicinkliniken i Växjö

Medicinkliniken Växjö bedriver öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin. Upptagningsområdet är främst länets östra del, men kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs och är Region Kronobergs största klinik med ungefär 400 medarbetare.

www.regionkronoberg.se

Ett spännande jobb som ger både bredd och djup

Liselott Svanberg, Ann-Louise Breider och Emmie Haraldsson, sjuksköterskor på infektionskliniken vid lasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Liselott Svanberg, Ann-Louise Breider och Emmie Haraldsson, sjuksköterskor på infektionskliniken vid lasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt

Det har gått 27 år sedan Ann-Louise Breider började på infektionskliniken Kronoberg som nyexaminerad sjuksköterska. Ett yrkesval hon inte har ångrat.
– Här bedriver vi specialiserad infektionsvård dygnet runt, ett utvecklande och spännande arbete som ger bred kompetens.

På infektionskliniken vid lasarettet i Växjö vårdas patienter med många olika diagnoser. Något som gör kliniken till en bra plantskola för sjuksköterskor som befinner sig i början av sin karriär. Verksamheten ger snabbt en bred kompetens men även specialkunskaper inom exempelvis vårdhygien, akutsjukvård och mikrobiologi. Liksom Ann-Louise Breider började sjuksköterskorna Liselott Svanberg och Emmie Haraldsson på kliniken direkt efter avslutad utbildning. Och precis som Ann-Louise har de stannat kvar.
– Jag gjorde en praktik här utan några direkta planer på att stanna. Men jag trivdes så himla bra både med kollegor, arbetsmiljö och verksamheten i sig. Det är ett spännande och varierande jobb där du ständigt lär dig nya saker, säger Emmie.
Hon får medhåll av Liselott som började på kliniken 2003. Under de gångna åren har hon bland annat vidareutbildat sig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård.
– Jag avslutade min specialistutbildning 2018. Sedan dess delar jag min tid mellan arbete på avdelningen och verksamhetsutveckling.
De tre kollegorna är överens om att en tjusningarna med infektionssjukvård är det detektivarbete som följer med jobbet.
– Patienterna har ibland ganska oklara diagnoser, vilket kräver en del utredning för att få reda på vad det handlar om. Inte sällan finns en multisjukdom i botten som gör att situationen blir komplicerad. Andra gånger kommer det in unga patienter som varit kärnfriska i hela sitt liv innan de hastigt insjuknade och hamnade här. Vi möter det mesta, konstaterar Ann-Louise.

Är du nyfiken på Infektionsvård? Klicka här för att läsa mer och ansök

I stormens öga
Just nu är det Coronaviruset som upptar mycket av deras tid. Avdelningsarbetet fortsätter som vanligt men det är mycket mottagningsarbete och provtagningar. I skrivande stund har det ännu inte kommit in någon patient med Covid-19 som behövt inneliggande vård på kliniken.
– Vi räknar med att det kommer när spridningen blir större. Eftersom vi är den enda infektionskliniken i länet kommer vården att hamna på oss. Vi befinner oss mitt i stormens öga även om den riktiga orkanen ännu inte har kommit, säger Ann-Louise.
Att arbetet är mångfacetterat, varierande och utvecklande är tre viktiga anledningar till att hon snart kan räkna in 30 år i yrket. En trevlig arbetsmiljö och bra kollegor är andra betydelsefulla faktorer som gjort att ett jobbskifte aldrig varit aktuellt.
– Det är en väldigt bra klinik med högt i tak där det är lätt att samarbeta med alla yrkeskategorier.
Den goda kollegiala stämningen gör också att det är lätt att komma in som ny sjuksköterska i verksamheten.
– Vi får ofta fin kritik av studenter som gör sin praktik hos oss. Att vi är så många kollegor med lång erfarenhet upplevs som en stor trygghet, berättar Emmie, som är huvudhandledare på avdelningen.

Mentor
Alla nya sjuksköterskor erbjuds en gedigen regionövergripande introduktionsutbildning och en mentor på avdelningen.
– Infektion är ett bra ställe att börja på eftersom verksamheten ger ett så brett medicinskt kunnande förutom själva infektionsspecialiteten, säger Liselott.
Bredden ger också möjligheter till fördjupning inom olika områden.
– Det pågår en ständigt utveckling av verksamheten, i både stort och smått. Vi är bland annat i färd med att vidareutveckla den personcentrerade vården. Dessutom finns det en nutritionsgrupp, arbetsmiljöteam och en grupp med inriktning på att undvika fallolyckor, för att nämna några. Här finns stora möjligheter att driva projekt utefter intresse. Har man idéer så tas det emot positivt, säger Ann-Louise.
På frågan om man som sjuksköterska på en infektionsavdelning utvecklar mer eller mindre bacillskräck än folk i allmänhet, kommer svaret snabbt och unisont: Mindre!
– Vi har lite mindre bacillskräck än andra men är kanske lite bättre på att tvätta händerna, något som räcker långt, inte minst i dessa tider, fastslår de tre kollegorna.

Är du nyfiken på Infektionsvård? Klicka här för att läsa mer och ansök

Infektionskliniken Kronoberg

Infektionskliniken Kronoberg bedömer och behandlar infektionssjukdomar, och bedriver specialiserad resemedicinsk verksamhet i Kronoberg. Kliniken utför även konsultverksamhet på lasaretten i Växjö och Ljungby.

Infektionskliniken har cirka 60 medarbetare och består av:

  • Infektionsmottagningen
  • Infektionsavdelning 17
  • Resemedicinska mottagningen
  • Sprututbytesmottagning

www.kronoberg.se

Stimulerande utmaningar för sjuksköterskor i Kronoberg

Emmeli Johansson, operationssjuksköterska, Elin Wiger, anestesisjuksköterska och Jessica Westerblom, intensivvårdssjukssköterska på anestesikliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Emmeli Johansson, operationssjuksköterska, Elin Wiger, anestesisjuksköterska och Jessica Westerblom, intensivvårdssjukssköterska på anestesikliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt

Anestesikliniken i Region Kronoberg erbjuder en spännande bredd av patienter och möjligheten att i stor utsträckning arbeta självständigt. Här fokuserar du på en patient i taget i en personlig och stöttande miljö med många utvecklingsmöjligheter.

Anestesisjuksköterskan Elin Wiger tog sin specialistexamen på våren 2016 och hon har arbetat på anestesikliniken i Växjö sedan dess. Hon visste redan innan hon påbörjade sin grundutbildning att det var anestesi hon ville jobba med och det har hon inte ångrat.
– Kombinationen av att få arbeta med både elektiv kirurgi och kritiskt sjuka patienter är väldigt stimulerande. Jag trivs med att själv kunna lägga upp min dag och vara självständig, för som anestesisjuksköterska har man ett stort ansvar. Lyckligtvis har vi ett väldigt bra team och goda samarbeten över klinikgränserna med till exempel operationsverksamheten.
Elin betonar att det är en fördel att vara på en medelstor klinik – det borgar för nära relationer samtidigt som kliniken i Växjö är stor nog för att kunna behandla de flesta patienter. På så vis förenas en familjär stämning med en stor bredd.
– Alla spelare i laget är lika viktiga och det gör att man svetsas samman. Det gäller även över professionsgränserna – vi för med oss olika kompetenser och utbytet fungerar väldigt bra. Även temporär personal brukar konstatera att vi har bra stämning och att de gärna skulle komma tillbaka.

Jobba med oss – Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Intensivvårdssjuksköterska, Anestesikliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterska i Växjö eller Ljungby (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisjuksköterska i Växjö (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Vårdar en patient åt gången
Emmeli Johansson har varit operationssjuksköterska sedan 2017. Hon arbetade på dagkirurgiska uppvakningskliniken som allmänsjuksköterska men började snabbt längta in till operation. Genom att anestesikliniken erbjöd henne utbildningstjänst, genomförde Emmeli sin specialistutbildning på två terminer med heltidslön.
– Det är verkligen ett roligt arbete. Vi vårdar allt från de kritiskt sjuka till de som är förhållandevis friska och det ger en väldigt variation i kompetensen och vad man får uppleva. För mig är det också en stor fördel att vi vårdar en patient i taget, i synnerhet inne på operation. Det gör att jag kan ge varje patient mitt fulla fokus istället för att behöva fundera över vad jag behöver göra härnäst.
Liksom Elin betonar Emmeli vikten av ett gott teamarbete. Ibland kan det uppstå tunga situationer och då är det centralt att stötta varandra och kunna prata om det som har hänt.
– Vi känner oss bekväma med varandra och strävar efter att ha roligt ihop på jobbet, på ett respektfullt sätt. Det är en intensiv miljö och därför är det väsentligt att man är trygg och vågar tänka utanför ramarna – ibland finns det inget facit för de situationer man hamnar i och då måste man kunna improvisera och komma med lite nya idéer.

Trivs med högt tempo
Just strävan efter att tänka nytt återspeglas i den omfattande mängd förbättringsinitiativ som kontinuerligt pågår på klinikerna – exempelvis arbetsmiljöteam och grupper som riktar in sig på kvalitetsarbete – såväl som de många möjligheterna till fortbildning. Jessica Westerblom, intensivvårdssjuksköterska, trivs med det höga tempot och konstaterar att man som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen ofta trivs med lite adrenalinpåslag.
– Precis som Emmeli fick jag en utbildningstjänst med heltidslön under min studietid och blev klar 2017. Det var inte helt givet att jag skulle inrikta mig på intensivvård, men efter att ha jobbat en del på akuten kände jag att jag ville fördjupa mig och utvecklas inom området och det kan jag verkligen här. Förutom utbildningstjänsterna anordnar sjukhuset interna föreläsningar, det finns vidareutbildningar även för specialistsjuksköterskor och det finns möjlighet att gå postgraduateutbildningar eller åka på konferenser.
Kort sagt erbjuds stor variation, något Jessica uppskattar. Hon berättar att det många gånger ställs större krav när man tar hand om en sjuk intensivvårdspatient, men att utmaningen bidrar till hennes utveckling. Dessutom nyttjar kliniken en hel del medicinteknik som i sin tur bidrar till den omväxlande och intressanta miljön.
– Vi stöter på det mesta och det gör att man aldrig har tråkigt. Vi på intensivvårdsavdelningen har ju därtill de anhöriga att stötta och ta hand om, så man känner verkligen att man gör skillnad. Det är ett givande och värdefullt arbete, avslutar hon.

Anestesikliniken i Region Kronoberg

Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.
Verksamheten består av anestesi, operation, intensiv- och postoperativ vård samt en sterilteknisk enhet. I länet finns totalt 19 operationssalar, 8 IVA-platser och 37 uppvakningsplatser.

Anestesikliniken Växjö
Tel: 0470-58 83 19
E-post: clv-anestesi@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

Utvecklas och trivs på AVA i Växjö

Linnéa Bergdahl, Frida Almlöf och Ulrika von Sivers på AVA på Växjö lasarett. Foto: Martina Wärenfeldt
Linnéa Bergdahl, Frida Almlöf och Ulrika von Sivers på AVA på Växjö lasarett. Foto: Martina Wärenfeldt

På AVA i Växjö är ingen dag den andra lik. Här möter du alla typer av patienter och diagnoser och jobbar i ett tätt sammansvetsat team.
– Det är otroligt spännande, lärorikt och kul, oavsett om man har lång erfarenhet eller är helt ny sjuksköterska.

Det säger sjuksköterskorna Frida Almlöf och Linnéa Bergdahl, som båda arbetar på AVA på Växjö lasarett.
Linnéa kom till AVA av en slump för tio år sedan, efter att tidigare ha arbetat på en annan avdelning som lades ner.
– Jag blev erbjuden att börja här och det är jag väldigt glad för eftersom jag annars antagligen inte hade sökt mig hit. Det har varit tio fantastiska år och jag kan inte tänka mig ett roligare och mer omväxlande arbete. Här får jag använda hela min kompetens och jag utvecklas fortfarande varje dag, säger hon.

Jobba med oss på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen i Växjö. Klicka här för mer information och ansök

Stimulerande och intressant
Frida, däremot, valde aktivt att söka sig till AVA direkt efter sin sjuksköterske-examen. Hon hade praktiserat där under utbildningen och märkte snabbt att både jobbet och arbetsplatsen passade henne.
– Här tar vi emot patienter med vitt skilda diagnoser, från relativt lindriga åkommor till mycket allvarliga tillstånd. Det är enormt stimulerande och jobbet är oavbrutet intressant. För nya sjuksköterskor är det ett väldigt bra ställe att börja på, eftersom man får en så bred erfarenhet, menar Frida.
För den som vill ytterligare bredda sig och fördjupa sin kompetens finns en rad fortbildningar och möjligheter. Bland annat kan den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet arbeta som observationssjuksköterska, som Linnéa och Frida, och ansvara för svårt sjuka eller skadade patienter som kräver extra övervakning. Det finns också möjlighet att engagera sig i exempelvis handledning av nya sjuksköterskor eller studenter.

Fin stämning
AVA i Växjö har ett snabbt tempo, vilket både Linnéa och Frida trivs med. Vårdlängden är maximalt 36 timmar, även om den ibland kan bli längre på grund av platsbrist på mottagande avdelningar. Trots det snabba patientflödet är det mestadels en positiv stress.
– Det går snabbt, men vi fastnar inte i långsiktig planering och administration, som ofta innebär en större och mer påfrestande stress. Här jobbar vi väldigt flexibelt och fokuserat och blir klara med våra patienter. Det ger stor tillfredsställelse, säger Linnéa.
Något som verkligen utmärker AVA i Växjö är det goda ledarskapet och den fina stämningen mellan medarbetarna, framhåller Linnéa och Frida. Det är prestigelöst och alla hjälper varandra.
– Det är ett väldigt öppet och välkomnande klimat. Vi stöttar och uppskattar varandra och alla blir sedda. Det är lätt att trivas.

Jobba med oss på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen i Växjö. Klicka här för mer information och ansök

Akutvårdsavdelningen i Växjö

AVA på Växjö lasarett handlägger och vårdar patienter inom ett flertal olika kliniker. Avdelningen har 24 vårdplatser, varav fyra är observationsplatser för patienter med ett mer omfattande övervakningsbehov. Avdelningen erbjuder såväl nya som erfarna sjuksköterskor ett omväxlande och intressant arbete i starka team, och en stöttande och uppmuntrande miljö.

Avdelningschef: Ulrika von Sivers
E-post: ulrika.von-sivers@kronoberg.se
Tel: 0470-58 26 26
Mobil: 0767-20 76 37
http://www.regionkronoberg.se/