Tag: Undersökning

Foto: Shutterstock

Läkare vill ha höjd lön för sjuksköterskor

Sjuksköterskornas lön

Läkare vill ha höjd lön för sjuksköterskor

Många läkare påtalar att lönen behöver höjas – men de flesta lyfter fram sjuksköterskornas lön som en prioritet.

Läkare vill ha höjd lön för sjuksköterskor

Foto: Shutterstock

Kompetens och patientbemötande fungerar bra

Fungerar bra i vården

Kompetens och patientbemötande fungerar bra

Vi bad sjuksköterskorna ge exempel på något som fungerar bra inom hälso- och sjukvården.

Kompetens och patientbemötande fungerar bra

Kommunal hälso- och sjukvård i ett paradigmskifte

Kommunal vård

Kommunal hälso- och sjukvård i ett paradigmskifte

Den kommunala hälso- och sjukvård befinner sig mitt i ett avgörande paradigmskifte.

Kommunal hälso- och sjukvård i ett paradigmskifte

Läkemedelsbrist minskar tid för omvårdnadsinsatser

Läkemedelsbrist

Läkemedelsbrist minskar tid för omvårdnadsinsatser

84 procent av sjuksköterskorna inom öppenvården upplever att det råder läkemedelsbrist.

Läkemedelsbrist minskar tid för omvårdnadsinsatser

Foto: Shutterstock

Spara rätt i regionerna

Spara i Regionerna

Spara rätt i regionerna

Sjuksköterskorna anser att det går att spara på bland annat antalet chefer, regionledningen och inhyrd sjukvårdspersonal.

Spara rätt i regionerna

Hot och våld mot sjuksköterskor har eskalerat

Hot och våld

Hot och våld mot sjuksköterskor har eskalerat

54 procent av sjuksköterskorna har utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning.

Hot och våld mot sjuksköterskor har eskalerat

Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Verbala hot men även fysiskt våld

Hot och våld

Verbala hot men även fysiskt våld

Över hälften av sjuksköterskorna har utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning.

Verbala hot men även fysiskt våld

Foto: Shutterstock

Vuxenpsykiatrin klart populärast

Jobba inom psykiatrin

Vuxenpsykiatrin klart populärast

Allmänpsykiatrin/vuxenpsykiatrin är de överlägset populäraste psykiatriområdet.

Vuxenpsykiatrin klart populärast

Foto: Ulf Huett

Arbetsmiljön måste bli långsiktigt hållbar

Sjukvårdens situation

Arbetsmiljön måste bli långsiktigt hållbar

Dålig arbetsmiljö med för få kollegor, lönenivåer som varken speglar ansvar, utbildning eller efterfrågan och för mycket övertid har gjort att många lämnat hälso- och sjukvården.

Arbetsmiljön måste bli långsiktigt hållbar

Foto: Shutterstock

Lön och arbetsbelastning viktigast för att stanna

Viktigaste faktorn

Lön och arbetsbelastning viktigast för att stanna

Vilka är de viktigaste faktorerna för att sjuksköterskor ska stanna hos sin arbetsgivare?

Lön och arbetsbelastning viktigast för att stanna