fbpx

Tag: Förslag & Förbättring

Foto: Roger Lundholm / Privat

Uppskjutna vården kräver långsiktigt hållbara lösningar

Den uppskjutna vården

Uppskjutna vården kräver långsiktigt hållbara lösningar

För närvarande pågår ett intensivt arbete inom samtliga specialiteter för att arbeta ikapp den uppskjutna vården

Uppskjutna vården kräver långsiktigt hållbara lösningar

Foto: Ulf Huett

Allvarlig situation kräver kraftfulla åtgärder

Sjukvårdens situation

Allvarlig situation kräver kraftfulla åtgärder

För många sjuksköterskor har pandemin inneburit en kraftigt försämrad arbetsmiljö och en pressad arbetssituation.

Allvarlig situation kräver kraftfulla åtgärder

Pandemin – påfrestande och lärorik för intensivvården

Forskning om covidpatienter

Pandemin – påfrestande och lärorik för intensivvården

Högaktuell forskning pågår kring de erfarenheter vi samlat på oss, vad som fungerat bra samt vad som fungerat mindre bra under pandemin.

Pandemin – påfrestande och lärorik för intensivvården

Färre fick vård enligt riktlinjer

Vård under pandemin

Färre fick vård enligt riktlinjer

Som en effekt av coronapandemin har antalet patienter som fått vård enligt de nationella riktlinjerna minskat stort i hela landet.

Färre fick vård enligt riktlinjer

Foto: Shutterstock

Arbetsmiljö och bemanning viktigaste frågorna!

Viktigaste frågorna

Arbetsmiljö och bemanning viktigaste frågorna!

Ett stort antal sjuksköterskor är eniga om att de främsta frågorna att åtgärda handlar om arbetsmiljö, arbetstider, bemanning och lön.

Arbetsmiljö och bemanning viktigaste frågorna!

Foto: Shutterstock

Sjuksköterskor behöver mer akutkompetens

Akuta situationer

Sjuksköterskor behöver mer akutkompetens

Enligt en ny avhandling saknar nyutexaminerade sjuksköterskor tillräckligt med kompetens att hantera akuta situationer.

Sjuksköterskor behöver mer akutkompetens

Samtal i fokus på Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen

Samtal i fokus på Kvinnofridslinjen

Som sjuksköterska på Kvinnofridslinjen har man delvis andra utmaningar än i övriga verksamheter: här är samtalet i fokus.

Samtal i fokus på Kvinnofridslinjen

Foto: Shutterstock

Kartlägger hot och våld på jobbet

Hot och våld ökar

Kartlägger hot och våld på jobbet

Det är viktigt att det finns en handlingsplan som förebygger och hanterar dagligt hot och våld inom sjukvården.

Kartlägger hot och våld på jobbet

Foto: Shutterstock

Sjuksköterska från utanför EU

Från tredjeland

Sjuksköterska från utanför EU

Vi måste göra samma prov som de som pluggat till sjuksköterska i Sverige i tre år. Det krävdes mycket kunskap, men det hade jag, säger Pavel Fareeq.

Sjuksköterska från utanför EU

Foto: Tomas Södergren

Ökad statlig styrning av regionsjukvården

Styrning av sjukvården

Ökad statlig styrning av regionsjukvården

Frågan om statlig styrning av regionsjukvården har aktualiserats under coronapandemin, då bristerna i hälso- och sjukvårdens styrning har tydliggjorts på många håll.

Ökad statlig styrning av regionsjukvården