Etikettarkiv: Ortopedi

Stora möjligheter att utvecklas på ortopeden

Annika Person och Emma Karlsson, sjuksköterskor Ängelholms sjukhus. Foto: Mette Ottosson
Annika Person och Emma Karlsson, sjuksköterskor Ängelholms sjukhus. Foto: Mette Ottosson

Utmaning och utveckling är centralt inom ortopedin i Helsingborg och Ängelholm – här finns utrymme att bygga på sin kompetens och få ett ökat eget ansvar.
– Ortopedi är så brett, man förvånas över hur mycket det har att erbjuda, säger Erma Talic, sjuksköterska.

Verksamhetsområde ortopedi bedriver verksamhet både på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Tyngdpunkten i Helsingborg är det akuta uppdraget medan Ängelholm är en elektiv enhet.
Erma Talic arbetar i Helsingborg och rekommenderar andra att söka sig dit.
– Avdelningen passar bra för dig som är nyfiken och driven och vill lära dig nytt. När du är nyexaminerad sjuksköterska krävs det att du hamnar på en arbetsplats som erbjuder det mesta som du får lära dig teoretiskt under din utbildning, säger hon.
För också en del annan vård utöver det rent ortopediska ingår i arbetet.
– Det kan vara infektioner, multisjuka personer, även individer som kommer in för olika typer av smärtbehandlingar i rörelseapparaten. Det ställs höga krav på att man ska hålla sig uppdaterad och vara mottaglig för att lära sig nytt hela tiden, säger Erma Talic.

Vi söker sjuksköterskor till ortopedavdelning i Helsingborg. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterskor till verksamhetsområde ortopedi i Ängelholm. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Lyhörda chefer
För sjuksköterskor finns i nuläget ingen specialistutbildning inom ortopedi, och verksamhetsområdet i Helsingborg och Ängelholm satsar därför mycket på kompetensutveckling. Exempelvis har verksamhetsområdet tillsammans med läkare och sjuksköterskor tagit fram en egen fördjupningsutbildning i ortopedi som man får gå för att få en djupare kunskap. Nytillkommen personal får gå ett introduktionsprogram, och efterhand finns möjligheter till mer.
– Vi har lyhörda chefer som frågar och vill veta vad man har som mål för de kommande åren. Om det finns utbildningar eller dylikt som verkar bra så erbjuder de ofta det utan att man behöver fråga. Jag har även kunnat förkovra mig själv och fått en bättre grund för mitt arbete, säger Erma Talic.
Det finns också möjlighet att arbeta med olika uppdrag för exempelvis smärta, sårvård, vårdhygien, HLR och dokumentation. Dessa medarbetare har då ett ansvar att hålla sig uppdaterade för att kunna vägleda kollegor och se till att verksamheten arbetar evidensbaserat utifrån de olika uppdragen.

Olika ansvarsområden
Kollegan Kajsa Molin är till exempel sårvårdsombud.
– Vi ska vara de som man kan fråga och vi får åka på olika utbildningar och kurser för att hålla oss uppdaterade, säger hon.
Karriärmöjligheterna på ortopeden är många.
– Jag har till exempel börjat få arbeta med benskörhetsutredningar, där vi ser över risker hos alla patienter. Det är kul att prova på att vara frakturkoordinator och det finns olika vägar att gå. Dessutom är det väldigt högt i tak här och folk är på bra humör, det är en bra arbetsplats, säger Kajsa Molin.

Orems egenomvårdnadsteori
I Ängelholm har ortopedavdelningen hand om planerade operationer. Också här satsas det på kompetensutveckling, bland annat genom en utbildningsportal på nätet och möjligheter för medarbetare att testa på nya roller.
– Jag har jobbat som tillförordnad enhetschef en period och är också teamledare, så jag har fått gå en del ledarskapsutbildningar, säger Emma Karlsson, som är sjuksköterska på enheten sedan några år tillbaka.
Hon trivs med att få följa patienter genom vårdförloppet: innan de opereras, i samband med operation och efteråt, samt i vissa fall återbesök.
– Vi har ett gemensamt förhållningssätt, vi arbetar efter Orems egenvårdsteori. Vår främsta uppgift är att hjälpa patienterna att hjälpa sig själva och bli trygga i det, därför handlar det mycket om att coacha och motivera dem. Det är väldigt annorlunda mot en akut vårdavdelning och det är väldigt roligt. Här krävs ett samspel med patienterna på ett annat sätt, säger Emma Karlsson.

Stort kliv framåt
Utöver sjuksköterskor finns läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare och fysioterapeuter som alla jobbar tillsammans i team kring patienterna.
– Det är en väldigt rolig del i det. Vi är dessutom en liten arbetsgrupp och alla jobbar med alla. Det är också en faktor som gör att det känns roligt att gå till jobbet, man får jobba med alla sina kolleger under veckan, säger Emma Karlsson.
Annika Person har varit sjuksköterska sedan 1980-talet och trivs inom ortopedin. Hon ser vilket stort kliv vården har tagit.
– När jag var nyutexaminerad var patienterna mycket sjukare, idag blöder man knappt efter en operation. De flesta är uppe direkt efter operationen och det är häftigt och givande att se patienters positiva upplevelse av att vara hos oss. Jag träffar många av dem vid deras återbesök och får veta att de är väldigt nöjda.

Erma Talic och Kajsa Molin, sjuksköterskor på Helsingborgs lasarett. Foto: Lars Jansson
Erma Talic och Kajsa Molin, sjuksköterskor på Helsingborgs lasarett. Foto: Lars Jansson

Vi söker sjuksköterskor till ortopedavdelning i Helsingborg. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterskor till verksamhetsområde ortopedi i Ängelholm. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Skåne – Ortopedin i Helsingborg och Ängelholm

Vill du lära dig nya saker varje dag och dela med dig av din kunskap? Vill du jobba på en av Region Skånes mest innovativa avdelningar?
På våra avdelningar har vi en god stämning och intresset flödar för nya idéer och förbättringar. Vi har en stark framåtanda och glädje för att utveckla vården med patientens delaktighet och patientsäkerhet i fokus.
Vi erbjuder en kompetensutveckling i form av introduktion med fokus på ortopedi, smärta och sårvårdsbehandling. Vi har en egen klinisk fördjupningsutbildning i ortopedi i samarbete med våra ortopedläkare.
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar leder oss.
I ditt arbete med den ortopediska patienten kommer du som sjuksköterska att utmanas och ständigt utvecklas i din yrkesroll. Det är viktigt att du utgår från patientens unika behov och vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmsta chef.
I Helsingborg arbetar vi med ett verksamhetsbaserat schema som man lägger själv på 10 veckor, där man arbetar två helger utav fem.
I Ängelholm har vi veckovård och arbetar även där med verksamhetsbaserat schema.

Kontaktuppgifter till enhetscheferna:

Helsingborg
Cecilia Adamidou
Tel: 042-406 37 52
cecilia.adamidou@skane.se

Malin Lindell
Tel: 042-406 20 31
malin.lindell@skane.se

Ängelholm
Ann Melin
0431-810 85
ann.am.melin@skane.se

skane.se

Spännande jobb på växande avdelning

Tea Gärdlund, sjuksköterska och Lorena Holst, enhetschef på Ortopeden på Östersunds sjukhus. Foto: Mikael Frisk
Tea Gärdlund, sjuksköterska och Lorena Holst, enhetschef på Ortopeden på Östersunds sjukhus. Foto: Mikael Frisk

Ortopeden på Östersunds sjukhus är en arbetsplats där man tillåts vara ny och där det bedrivs ett tvärprofessionellt arbete för att tillgodose en god vård för patienterna och en god arbetsmiljö, helt enkelt en arbetsplats där det är väldigt lätt att trivas.

Enhetschefen på ortopedavdelningen i Östersund, Lorena Holst, har själv gått hela vägen från vårdbiträde via sjuksköterska och ledningssköterska till enhetschef under sina 15 år på avdelningen.
– Jag har under mina år på avdelningen sett den stora betydelsen en god introduktion har. Därför fokuserar jag som chef mycket på att den första tiden hos oss ska kännas rolig och trygg.

Vill du jobba med oss på ortopeden i Östersund? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Bra inskolningsperiod
Tea Gärdlund är nyutexaminerad sjuksköterska och hon lyfter fram den goda stämningen bland personalen som en av orsakerna till att hon valt att börja på Ortopeden efter sin examen.
– Jag gjorde min sista praktik här under utbildningen och trivdes så otroligt bra att jag blivit kvar, något jag inte ångrar.
Som ny är det en väldigt välkomnande miljö med ett bra introduktionsprogram som pågår under 4 till 6 veckor. Som ny tillåts du vara just ny och det är ett öppet klimat där frågor alltid välkomnas och uppmuntras, vilket ger den nya personalen en ökad trygghet.
– En av de saker jag uppskattar mest är att jag efter inskolningen inte blivit lämnad vind för våg som en av alla andra i arbetsgruppen, utan Lorena har kontinuerliga samtal med mig och avsatt tid där vi följer upp hur jag upplever arbetet och vilket stöd jag kan behöva.

Nytt teambaserat arbetssätt
Just nu sker en nystart på ortopedavdelningen i Östersund. Ett nytt teambaserat arbetssätt sjösätts under mars och april där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och farmaceuter arbetar tillsammans med tydligt fokus på den individuella patientens behov.
– Vi vill att varje patient ska få rätt resurser utifrån just den personens behov. Med hög läkarnärvaro på avdelningen, hög kompetens i alla yrkesgrupper och en tydlig styrning utifrån dagens vårdintensitet ska vi ge ortopedisk vård av högsta klass men också öka känslan av kontroll och trygghet för all personal, säger Lorena Holst.
Det nya arbetssättet införs stegvis under våren och kommer att leda till en större känsla av sammanhang för alla som är inblandade i vården på avdelningen.
– Vill du vara en del av ett team och ta del av ett riktigt bra introduktionsprogram så är ortopedavdelningen i Östersund arbetsplatsen för dig.

Vill du jobba med oss på ortopeden i Östersund? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Region Jämtland Härjedalen – Östersunds sjukhus – Ortopedi

På ortopedavdelningen i Östersund vårdar vi patienter med alla typer av ortopediska åkommor. Vi har akuta, geriatriska och elektiva vårdplatser och ansvarar för alla ortopediska vårdplatser i Region Jämtland Härjedalen.

regionjh.se

Ortopedisk omvårdnad gör skillnad

Kristian Stjerna, specialistläkare i ortopedi och verksamhetschef för ortopedi i Region Jämtland Härjedalen.

Ortopedi är ett växande specialistområde som fokuserar på skador och sjukdomar i rörelseorganen. Det är ett brett och varierat medicinskt fält där man behandlar människor i alla åldrar med allt från enklare skador till mer avancerade trauman.

– Patientunderlaget är ett tvärsnitt av befolkningen, från unga friska personer som råkat ut för en skidolycka till seniorer som lider av artros, och geriatriska patienter som genomgår kirurgi till följd av en höftfraktur, säger Kristian Stjerna, specialistläkare i ortopedi och verksamhetschef för ortopedi i Region Jämtland Härjedalen.

Stärker livskvalitet för patienter
Ortopedi är en specialitet som med fokuserade insatser på relativt kort tid kan göra avsevärd skillnad för patienternas rörelseförmåga. Känslan av att se en patient som åkt rullstol till avdelningen för att efter sin operation och ett par dagars omvårdnad själv kunna gå när de är redo att skrivas ut upplevs av många som mycket tillfredsställande.
– På de flesta sjukhus finns goda möjligheter för sjuksköterskor att fokusera på en viss typ av ortopedisk omvårdnad då alla bedriver både planerad och akut verksamhet. Utöver postoperativ vård kan de även ägna sig åt självständigt arbete på ortopediska mottagningar, säger Kristian Stjerna.

”Efterfrågan på sjuksköterskor som vill arbeta med ortopedisk omvårdnad är stor.”

Kombinera med forskning
Ortopedisk omvårdnad är omväxlande: ena dagen fokuserar man som sjuksköterska på patienter som befinner sig i en postoperativ slutfas, medan man andra dagar möter patienter som väntar på eller precis har genomgått kirurgi och därmed ställer andra krav på omvårdnaden.
– Behovet av omvårdnadsforskning inom ortopedi är stort, så att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning finns det goda möjligheter för på många sjukhus, säger Kristian Stjerna.

Fördjupningsutbildningar
Det saknas en formell specialistutbildning för sjuksköterskor inom ortopedi. Däremot erbjuds distansbaserade kurser på 15 respektive 7,5 hp som ger en fördjupning inom ortopedisk omvårdnad. Dessa högskolekurser är populära och uppskattade eftersom de ger en stadig grund att stå på för sjuksköterskor som vill arbeta inom ortopedi. Dessutom erbjuder Svensk Ortopedisk Förening en distanskurs med inriktning mot teoretisk ortopedisk omvårdnad.
– Eftersom andelen äldre ökar är ortopedi ett växande medicinskt fält, och efterfrågan på sjuksköterskor som vill arbeta med ortopedisk omvårdnad är stor. Särskilt efterfrågade är sjuksköterskor med någon form av vidareutbildning inom ortopedisk omvårdnad och geriatrik, avslutar Kristian Stjerna.

Brett område med variation

Viktor Näslund, biträdande verksamhetschef på ortopeden och handkirurgen på Akademiska sjukhuset.

Ortopedi är ett specialistområde där man behandlar och opererar patienter med sjukdomar och skador i rörelse­apparaten. På en ortopedavdelning kan man ofta uppnå relativt snabba resultat, och med relativt små medel förbättras patientens livskvalitet i många fall avsevärt.

– Det känns verkligen positivt att en fjärdedel av sjuksköterskorna kan tänka sig en framtid inom ortopedi. Ett av skälen till att jag arbetat i tjugo år inom ortopedi är variationen. Även om vi förstås möter många äldre patienter så vårdar vi människor i alla åldrar, från artrospatienter till patienter som råkat ut för en trafikolycka, säger Viktor Näslund, biträdande verksamhetschef på ortopeden och handkirurgen på Akademiska sjukhuset.
Arbetet på en ortopedavdelning baseras på teamarbete. Som sjuksköterska arbetar man då i sammansvetsade team med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

”Ortopeden är en bra startpunkt för sjuksköterskor och ger en bred kompetens.”

Ger bred kompetens
– Eftersom ortopedi är ett brett medicinskt område som omfattar mycket mer än enbart operationer så lär man sig mycket om både medicin och omvårdnad. Här kan man exempelvis välja att bli utbildningssjuksköterska, kombinera klinisk tjänstgöring med forskning, utbilda sig till kirurgisk specialistsjuksköterska eller bli chef. Ortopeden är en bra startpunkt för sjuksköterskor och ger en bred kompetens till de som så småningom funderar på att utbilda sig till operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska, säger Viktor Näslund.
– För att en ortopedavdelning ska fungera optimalt krävs en blandning av sjuksköterskor med varierande erfarenheter, kompetenser och yrkeserfarenhet. I takt med att den ortopediska vården blir alltmer avancerad och komplex tar varje sjuksköterska hand om färre patienter. Det bidrar till ett stort behov av såväl grundutbildade som specialister inom ortopedi eller kirurgi framöver, säger Viktor Näslund.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom ortopedi?

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 25–30 mars 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

Hittade hem på ortopeden i Östersund

Monika Steffens och Stephanie Murtagh, ledningsansvariga sjuksköterskor på ortopedavdelningen i Östersund. Foto: Mikael Frisk

Monika Steffens hade arbetat som sjuksköterska i 17 år när hon bytte bana och sökte sig till ortopedavdelningen i Östersund. En förändring som innebar både ett byte av medicinsk specialitet och en flytt på 60 mil.
– Jag stortrivs både med jobbet och livet i Jämtland.

Idag arbetar Monika Steffens, liksom kollegan Stephanie Murtagh, som ledningsansvarig sjuksköterska på ortopedavdelningen. Stephanie gjorde sin slutpraktik här och bestämde sig för att återvända.
– När det var dags för mig att söka jobb för drygt ett år sedan kändes valet ganska självklart. Ortopedi är en spännande specialitet som bjuder på stor variation samtidigt som det ofta är medicinskt fokus på just en punkt, som till exempel ett brutet ben, vilket kan vara skönt när man är ny i yrket.
Hon berättar att avdelningen periodvis består av många patienter som råkat ut för skidolyckor, men att den typen av patientfall bara är en liten del av allt som händer i verksamheten.
– Vanligtvis har vi två avdelningar, en med elektiva, planerade, operationer där patienter går hem någon dag senare, samt vår akuta avdelning där patienter kan ligga allt från någon dag till några veckor. Det innebär att vi även tar hand om patienternas medicinska problem under den tid de är inlagda hos oss vilket gör att man får stor inblick i mycket annat än enbart ortopedi.

Jobba med oss på Ortopedavdelningen. Klicka här för mer information och ansök

Introduktion
Som ledningsansvariga sjuksköterskor har Monika och Stephanie det övergripande ansvaret för avdelningen.
– Vi sorterar och prioriterar patienter, hoppar in där det behövs och fungerar som stöd i verksamheten, inte minst för våra nya sjuksköterskor.
Monika berättar vidare att alla som är nya på avdelningen får fyra veckors inskolning, men den tiden kan variera både uppåt och nedåt.
– Vissa känner sig bekväma tidigare än så, och andra senare. Vi stämmer av efterhand och anpassar inskolningen efter varje individ.
Just nu söker avdelningen flera sjuksköterskor, verksamheten är inne i förändringsprocess men liksom mycket annat har utvecklingsarbetet fått sättas lite på paus under pandemin.
– Coronan har inte gjort det lättare att genomföra de förbättringar som vi längtar efter och vill göra. Här finns en bra grund med bra personal, god sammanhållning och högt i tak. Nu ser vi fram emot fler sjuksköterskor som vill vara med och utveckla vår avdelning för framtiden. Sedan ska man inte glömma fördelarna med Östersund: en gemytlig stad som erbjuder närhet till både vatten och fjäll. Tycker man om att vistas i naturen så är detta en underbar plats att bo på. Jag har hittat hem.

Region Jämtland Härjedalen – Ortopedavdelningen i Östersund

Som sjuksköterska på Ortopeden i Östersund blir du del av ett arbetslag som möter patienter i olika situationer och åldrar. Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande i och med att vi har både akut- och planerad sjukvård. För oss är det viktigt med delaktiga medarbetare som vill bidra till att utveckla och förbättra verksamheten i både stort och smått. Tillsammans lyfter och inspirerar vi varandra!
www.regionjh.se

Logotype Region Jämtland Härjedalen

Alla möjligheter på ortopeden i Västerås

Edita Isovic, mottagningssköterska, Jenny Järvinen, sjuksköterska på akuta enheten, Anne Sofie Rogefelt, sjuksköterska på elektiva enheten och Åsa Revenäs, forskningsansvarig på ortopedkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Anders Forngren
Edita Isovic, mottagningssköterska, Jenny Järvinen, sjuksköterska på akuta enheten, Anne Sofie Rogefelt, sjuksköterska på elektiva enheten och Åsa Revenäs, forskningsansvarig på ortopedkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Anders Forngren

Edita Isovic var nyutexaminerad när hon började på ortopeden i Västerås. Sedan dess har det gått 15 år.
– Kombinationen av en bred och spännande specialitet med många utvecklingsmöjligheter är svårslagen. Jag kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att börja hos oss.

På ortopedkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås finns en bred verksamhet som omfattar både mottagning, rehabenhet och vårdavdelningar för akut och planerad vård.
För Edita Isovic har klinikens bredd inneburit ett spännande och utvecklande arbete.
– Jag gjorde min sista praktik på ortopedens akuta vårdavdelning och trivdes så bra att jag blev kvar, ett beslut jag inte har ångrat.
Sedan några år tillbaka arbetar Edita som mottagningssköterska.
– Det är ett jobb som känns meningsfullt och utvecklande, det blir aldrig tråkigt och även efter 15 år på kliniken finns det alltid mer att lära.
Att lärande och utveckling är en viktig del av verksamheten kan Åsa Revenäs skriva under på. Som forskningsansvarig på ortopedkliniken är hennes uppgift att ansvara för utveckling och kvalitetssäkring av forskning inom ramen för klinikens utvecklingsprojekt. Själv har hon en bakgrund som fysioterapeut och kommer närmast från en tjänst på Mälardalens högskola. Hon disputerade 2016 på Karolinska institutet.
– Min tjänst är en satsning från ortopedkliniken för att man såg ett behov av att få igång mer forskning och utveckling i verksamheten. Jag jobbar mot alla yrkeskategorierna där mycket handlar om att bygga en struktur, lyfta fram forskningens roll i verksamheten, kommunicera forskning samt anordna aktiviteter där ett övergripande mål är att få fler medarbetare att börja forska och utveckla verksamheten på ett strukturerat sätt.

Brygga
En utmaning, berättar Åsa, är att utveckla samarbetet mellan akademisk och klinisk verksamhet och forskning.
– En viktig uppgift är att skapa en brygga mellan dessa världar och få fler att se möjligheterna med att genomföra forskningsprojekt i den kliniska vardagen. Jag ser mig själv som något av en spindel i nätet som ska skapa, stötta och ge förutsättningar för alla som jobbar här att utveckla och forska.
Om fem år räknar Åsa med att verksamheten har kommit en bra bit på väg.
– Då hoppas jag att vi har några pågående forskningsprojekt, att vi har någon mer doktorand och att det är några sjuksköterskor som sökt och fått anslag för sin forskning.

Akuta enheten
Jenny Järvinen tog sin sjuksköterskeexamen 2008 och började på ortopedklinikens akuta enhet 2012.
– Under de gångna åren har jag även hunnit med att arbeta på vår elektiva enhet, idag är jag främst på vår kliniska undervisningsavdelning där jag handleder studenter.
Att Jenny blivit ortopeden trogen i alla år säger hon beror på det omväxlande arbete som kliniken erbjuder.
– Här finns mängder av utvecklingsmöjligheter och mitt nuvarande jobb med studenterna är enormt roligt.
Kollegan Anne Sofie Rogefelt, sjuksköterska på klinikens elektiva enhet, har arbetat i verksamheten sedan 2017.
– Jag tog min examen 2014 och arbetade de första fyra åren på en gynekologisk klinik. Med tiden kom en längtan efter att arbeta med fler diagnoser. Då blev det ortopedi eftersom jag tyckte att det verkade vara en både spännande och bred specialitet.

Hela människan
För Anne Sofie blev det helt rätt val.
– Här behandlar vi inte bara en kroppsdel utan hela människan. Eftersom vi till största delen har en något äldre patientkategori blir det inte bara benet som gått av som är problemet, ofta är det även andra saker i kroppen som behöver behandlas. Jag har fått en mycket större erfarenhet och kompetens om resten av människan sedan jag började här.
Liksom Jenny arbetar Anne Sofie delvis med studenter.
– Det är jättekul, studenterna har ju sina föreställningar om vad ortopedi är. Det är roligt att se hur deras uppfattning ändras i takt med att de upptäcker vilken bred kompetens som arbetet hos oss ger. Grädden på moset är att ortopedkliniken är en väldigt bra arbetsplats med stor teamglädje där vi hjälper och stöttar varandra. Jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att välja ortopedi i allmänhet och vår klinik i synnerhet!

Ortopeden i Västerås – Region Västmanland

Ortopedkliniken i Västmanland har ansvaret för den ortopediska vården inom hela länet. Planerad dagkirurgisk verksamhet genomförs till stor del vid Västmanlands sjukhus Köping medan större planerad inneliggande kirurgi samt all akutvård sker vid Västmanlands sjukhus Västerås. Ortopedkliniken i Västmanland har på Västmanlands sjukhus Västerås en mottagning och en rehabenhet samt två vårdavdelningar, en med akut intag och en med elektivt intag. Vår målsättning är att vår arbetsplats ska bli ett föredöme inom framtidens offentliga sjukvård.

www.regionvastmanland.se

Sjuksköterska, trubadur och avdelningschef

Sjuksköterskan och avdelningschefen Joakim Blomberg planerar att allt oftare ta med sig gitarren till jobbet.
Sjuksköterskan och avdelningschefen Joakim Blomberg planerar att allt oftare ta med sig gitarren till jobbet.

Joakim Blomberg är ny avdelningschef för ortopediavdelningen på Alingsås lasarett. Sin passion, musik, hoppas kan kunna få in på avdelningen.
– Det kanske kan bli ett dragplåster för att få fler patienter att orka gå till matsalen, säger han.

Sjuksköterskan Joakim Blomberg har arbetat på Alingsås lasarett i åtta år. I januari 2020 tillträdde han som avdelningschef för ortopediavdelningen.
– Som sjuksköterska på ett sjukhus har man från första början en slags ledarroll i sitt arbetslag, man agerar arbetsledare varje pass i stort sett och ett ansvarstagande formas. Självklart har man nytta av det när man kliver upp som chef, säger Joakim Blomberg.

Det ska finnas en god arbetsmiljö samtidigt som patienten är i centrum

Musikvideo som jobbannons
Den största utmaningen hittills tycker han är att ha två grupper i fokus.
– Det ska finnas en god arbetsmiljö samtidigt som patienten är i centrum, man måste ta hänsyn till båda. Och det bästa för medarbetare kanske inte är det bästa för patienterna.
Joakim Blombergs stora passion för musik uppmärksammades i media redan för några år sedan, då han stod bakom en lite annorlunda jobbannons.
– Jag gjorde en musikvideo till en låt som jag gjort om texten till och som handlade om en dag på avdelningen. Man läste så mycket tråkigheter om vården jämt så det kan vara kul att det händer något roligt också. Det finns mycket som skulle kunna bli bättre men när man ändå är här så kan man göra det bästa av situationen och plocka fram glädjen. Då bidrar jag med musik och roligheter.

Locka patienter till matsalen
Hittills har Joakim Blombergs musikintresse främst märkts på personalfester och i ett och annat Luciatåg. På fritiden är han aktiv med spelningar och ser musiken som ett tillfälle för återhämtning. Men nu har han även en vision om hur musik ska kunna implementeras på avdelningen.
– Man skulle kunna börja med att ha en liten minikonsert i avdelningsmatsalen på högtider som jul, påsk, midsommar och liknande. Jag har också tankar på att hålla fredagskonserter vid lunch, vi har som mål att få upp patienter till matsalen, det är en del av vår rehabiliteringspolicy. Så det skulle kunna fungera som dragplåster. En del patienter ligger inne länge och kan behöva något se fram emot. Kan jag bidra med en halvtimmes glädje så gör jag gärna det, säger Joakim Blomberg.

Variationsrikt och utvecklande som ortopedisjuksköterska

Erika Evald, omvårdnadschef på ortopediska kliniken i Region Örebro län.
Erika Evald, omvårdnadschef på ortopediska kliniken i Region Örebro län.
Ortopedi är en bred medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten. Ortopedi omfattar alltifrån smärtlindring till proteskirurgi samt pre- och postoperativ vård. Behovet av sjuksköterskor är stort och utvecklingsvägarna många.

– Många associerar nog ortopedi med äldre patienter som opereras i samband med en höftfraktur, men inom ortopedin behandlar vi patienter i alla åldrar, säger Erika Evald, omvårdnadschef på ortopediska kliniken i Region Örebro län. Hon är sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad och har arbetat med ortopedi under hela sin karriär.
Ortopedi erbjuder många utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor. Man kan förstås utbilda sig till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, där ortopedi ingår som en obligatorisk del. Exempel på andra utvecklingsvägar är att stärka sin kompetens inom ett specifikt område, exempelvis smärtbehandling, nutrition eller att förebygga och behandla trycksår.

Kombinera med forskning
– Att kombinera kliniskt arbete med forskning är ytterligare ett alternativ, och behovet av omvårdnadsforskning inom ortopedi är stort. Som sjuksköterska på en ortopedavdelning arbetar du i allmänhet i ett team med bland annat läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, säger Erika Evald.
För att arbeta som sjuksköterska inom ortopedi krävs ingen specialistutbildning, däremot är det självklart en fördel om man har en specialistutbildning i antingen kirurgisk vård eller som operationssjuksköterska. Ett intresse för att utvecklas och lära sig mer om ortopedi är ett stort plus. Erika Evald, som själv upptäckte ortopedin redan under sin grundutbildning, anser att det är ett område som verkligen är värt att satsa på för såväl nyutexaminerade som erfarna sjuksköterskor.

Positiv förändring för patienten
– Jag tycker definitivt att ortopedi är det roligaste medicinska området att verka inom som sjuksköterska. Det är variationsrikt och man får möjlighet att stötta patienten såväl inför som under och efter en operation. Det är också en positiv medicinsk specialitet eftersom vi ofta ”lagar” patienten, och åstadkommer en klar, positiv förändring. Ortopedin kombinerar tankeverksamhet med praktiskt sjuksköterskearbete, man får utmana sig själv men är samtidigt en del av ett team som man kan förlita sig på, säger Erika Evald.

Var med och utveckla ortopedin i Lund

Madelene Karlsson, John Harrysson och Martin Larsson, sjuksköterskor på ortopedkliniken på SUS i Lund. Foto: Freddy Billqvist

Vill du jobba i en riktigt dynamisk miljö, där du kan bidra från grunden med att påverka verksamhetens utveckling? På ortopedkliniken på SUS i Lund drivs idag ett stort och ambitiöst förändringsarbete för ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Det är en omfattande förändring som står för dörren på ortopedkliniken och den har drivits fram av medarbetarna själva. Dagens två avdelningar, där akuta och elektiva patienter blandas, ska omvandlas helt. Målet är att elektiva och akuta patienter ska separeras och vårdas var grupp för sig, så att resurserna används optimalt och patientsäkerheten ökar.
– Det finns många fördelar med en sådan uppdelning. De elektiva patienterna är ofta friskare och mår bättre av att vara med andra patienter som inte har alltför allvarliga tillstånd. Vi tror att de får ett snabbare tillfrisknande i en sådan miljö. Samtidigt får vi bättre kontroll, övervakning och rehabilitering av de akuta patienterna när vi har dem samlade. Det är en grupp som ofta är äldre och multisjuka, vilket betyder att de har andra behov av vård och omvårdnad, säger sjuksköterskan Madelene Karlsson.
Tanken är att inrätta ett team för att ta hand om nya patienter i omedelbar anslutning till operation, ett team för de elektiva patienterna postoperativt samt tre team för de akuta patienterna postoperativt.
– Vi menar att vi på det här sättet inte bara får ökad patientsäkerhet, utan också en bättre arbetsmiljö. Resurserna används mer effektivt, vilket minskar stress, och vi får mer kontinuitet i arbetsdagen. Teamen kommer att rotera mellan arbetsstationerna, men exakt hur vi lägger upp det hela får vi pröva oss fram till för att hitta den bästa lösningen, berättar John Harrysson, sjuksköterska.

Ger tydligare introduktion
Ytterligare en fördel är att ny personal och studenter får en mer strukturerad introduktion och undervisning, med möjlighet att skaffa sig en fördjupad kunskap om de olika patientkategorierna.
– Det kan vara tufft att komma som ny sjuksköterska eller student till en ortopedavdelning. Det är väldigt mycket att lära sig och nu får vi möjlighet att slussa in våra studenter och nya sjuksköterskor gradvis i de olika teamen, så att de kan koncentrera sig på en sak i taget. Vi är övertygade om att detta kommer att ge en mycket tydligare bild av vårdprocesserna och underlätta inlärningen, säger sjuksköterskan Martin Larsson.
Förändringsarbetet har sitt ursprung i studiedagar och samtal med medarbetarna. Idag bedrivs arbetet av fyra multidisciplinära arbetsgrupper och förhoppningen är att förändringarna gradvis kan börja sjösättas efter årsskiftet. Madelene, Martin och John framhåller att det hela tiden funnits en genuin vilja från ledningens sida att låta personalens synpunkter forma och påverka den nya organisationen.
– Allt förändringsarbete sker i nära dialog med personalen och det finns en stor lyhördhet för våra åsikter och önskemål. Det är en otroligt spännande tid att arbeta här eftersom vi nu formar den framtida vården på ett avgörande sätt. Alla sjuksköterskor här på ortopeden har chans att vara med och bidra med idéer och påverka utvecklingen, säger de.

Många fördelar i Lund
Förutom möjligheten att i grunden påverka hur den ortopediska vården bedrivs har nya sjuksköterskor många andra fördelar på ortopedkliniken i Lund. Minst sex veckors introduktion samt möjlighet att gå ett kliniskt basår, med föreläsningar och utbildning, erbjuds alla nya sjuksköterskor. Dessutom har ortopeden ett eget kompetensutvecklingsprogram för nyanställda. En omvårdnadsledare på avdelningen finns också tillgänglig för att hjälpa nya medarbetare att bli trygga i yrkesrollen.
Alla tre vill lyfta fram ortopedi som en spännande specialitet och särskilt kliniken i Lund, som har mycket högspecialiserad vård.
– Det är väldigt omväxlande och eftersom vi har många multisjuka får vi en bred kompetens inom många områden. Det är också en väldigt positiv vård i den bemärkelsen att många patienter blir helt bra. Dessutom har vi enormt kompetenta och duktiga medarbetare här, så man utvecklas mycket i sin profession och det är lätt att trivas.

Ortopedkliniken, SUS Lund
Ortopedkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund har idag två vårdavdelningar: avdelning 11 och 12. Genom ett omfattande förändringsarbete, som drivs av medarbetarna, ska dessa delas upp i fem grupper, där elektiva och akuta patienter delas upp. Ortopeden kan erbjuda spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor som vill vara med och påverka klinikens utveckling.

www.skane.se/sus


Vi ska bli bäst i landet på att ta hand om nya sjuksköterskor

Pernilla Bjering och Jonna Törnqvist på Ortopediska kliniken i Region Örebro län. Foto: Richard Ström
Pernilla Bjering och Jonna Törnqvist på Ortopediska kliniken i Region Örebro län. Foto: Richard Ström
– Börja hos oss, sedan hjälper vi dig vidare om du vill. Det säger Pernilla Bjering, avdelningschef inom Ortopediska kliniken Örebro, där fokus ligger på att ge nya sjuksköterskor en riktigt bra start i karriären utan förväntningar på att de ska stanna för evigt.

Pernilla Bjering är chef på avdelning 37, en av tre enheter inom Ortopediska kliniken i Region Örebro län.
– Vår största verksamhet på 37:an är akut ortopedi, men vi har även viss elektiv verksamhet med rygg- och fotbesvär som specialitet.
Kliniken är en länsklinik och finns förutom i Örebro även på sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Verksamheten har en gemensam vision om att bli bäst i Sverige på att ta hand om nya sjuksköterskor, och arbetar aktivt för att skapa karriärmöjligheter för den som vill utvecklas inom ortopedi. Kliniken erbjuder till exempel tjänst som klinisk kvalitetssjuksköterska och möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
– Världen ser inte ut som för 15 år sedan; dagens sjuksköterskegeneration vill vidare, en verklighet vi måste förhålla oss till. Vi strävar efter att vara en klinik i tiden och fokuserar på att ge nya sjuksköterskor en bra grund som de har stor nytta av den dag de vill ta nästa steg i sina karriärer, antingen inom vår egen verksamhet eller någon annanstans, säger Pernilla Bjering.

Traineeplatser
Jonna Törnqvist är en av klinikens nya sjuksköterskor. Hon tog examen i juni förra året och började direkt på avdelning 37.
– Jag gjorde praktik här och trivdes bra både med specialiteten och kollegorna. Därför sökte jag en av de traineetjänster som kliniken erbjuder.
Traineetjänsten löpte över ett år med huvudsaklig placering på avdelningen.
– Programmet gav fördjupad kunskap i de olika områden som ortopedin innefattar och omfattade bland annat fem veckors hospitering på operation. Jag är jättenöjd med upplägget och känner att jag lärt mig enormt mycket.
Förutom traineetjänsten har Jonna även deltagit i det introduktionsår som Region Örebro län erbjuder alla nya sjuksköterskor.
– Jag är verkligen nöjd med mitt första år, inte minst för att det finns så många olika möjligheter att utvecklas. Det allra bästa är att kliniken har väldigt bra personal, det är alltid kul att gå till jobbet.
Pernilla berättar att kliniken även har ett nära samarbete med geriatriker kring multisjuka äldre patienter.
– Ortopederna opererar men sedan tar geriatrikerna över vården. För våra sjuksköterskor innebär det att de kan utvecklas yrkesmässigt både inom medicin och kirurgi. Vår verksamhet erbjuder stora möjligheter för sjuksköterskor som vill ha en bra start i yrket.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Ortopediska kliniken Region Örebro
Ortopediska kliniken är en klinik som finns på tre olika platser i länet: Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Genom att samla kompetenser och kunskaper i olika sektioner skapar vi möjlighet att vara bäst på det vi gör! Detta innebär att vi kan ge en god och säker vård av hög kvalitet.

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Tel: 019-602 10 00
www.regionorebrolan.se